Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

V.C - Mgr. Daniel Hanzl 

 

Milí rodiče, milé děti, milí příznivci V. C, vítejte na stránkách naší třídy!

 

 POZOR! Nepřehledněte!

Vážení rodiče, do pátku 1. 12. 2017 by mělo být vybráno 200 Kč do fondu "Spolku rodičů škola Kollárova". Příspěvek je dobrovolný a slouží k proplácení některých nákladů spojených s navštěvou výukových či jinak naučných programů a exkurzí. Příspěvek budu vybírat do středy 29. 11. 2017. Děkuji. 

POZOR! Nepřehledněte

 Týdenní plán 20. 11.  - 24. 11. 2017

PONDĚLÍ

ČJ

 • Zdvojené souhlásky
 • Skupiny -ts-, -ds-, tš- a -dš-

M

 • Geometrie - druhy trojúhelníku
 • Převody jednotek délky

Vla

 • Sousední státy ČR
 • Slovensko

ÚTERÝ

ČJ

 •  Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene
 •  Zdvojené souhlásky
 •  Čtení - Vesmírný závod

M

 • Sčítání úseček
 • Součetr úseček u lomených čar

Pří

 • Planety sluneční soustavy
 • Země

STŘEDA

ČJ

 • Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene
 • Cvičení předpon nad-, pod-, před-, od-

M

 • Konstrukce trojúhelníku
 • Pravoúhlý trojúhelník

Pří

 • Pohyby Země
 • Den a noc, střídání ročních období

ČTVRTEK

ČJ

 • Tvorba přídavných jmen příponou -ný, -ní, -í
 • Shoda podmětu s přísudkem, vyjmenovaná slova (diktát)

M

 • Geometrie - konstrukce trojúhelníků
 • Obvod trojúhelníku

Vla

 • Sousední státy ČR
 • Polsko

PÁTEK

ČJ

 • Tvorba podstatných příponou -ík, -ice, -ina
 • Týdenní shrnutí

 M

 • Obvod trojúhelníku, konstrukce trojúhelníku
 • Týdenní shrnutí

 Vzpomínka na léto - indiánské čelenky

20170914_122712_resized.jpg