Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

V.C - Mgr. Daniel Hanzl 

 

Milí rodiče, milé děti, milí příznivci V. C, vítejte na stránkách naší třídy!

 

 POZOR! Nepřehledněte!

Vážení rodiče a děti, všem přeji pohodový rok 2018, především pevné zdraví a také vše dobré jak v osobním, tak v pracovním či školním životě. Daniel Hanzl

POZOR! Nepřehledněte

 

 Týdenní plán 19. 2.  - 23. 2. 2018

PONDĚLÍ

ČJ

 • Tvarosloví, podstatná jména - mluvnické kategorie
 • Slovní druhy

M

 • Dělení dvojciferným dělitelem
 • Komutativní, asociativní a distributivní zákon

Vla

 • Zahajíní dějepisné části vlastivědy
 • Opakování 4. ročníku

ÚTERÝ

ČJ

 • Pád, číslo, rod, vzor a životnost podstatných jmen
 • Vyjmenovaná slova
 • Čtení

M

 • Další vlastnosti sčítán, odčítání, násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • Komutace a asociace

Pří

 • Třídění živých organizmů
 • Bakterie a sinice, houby

STŘEDA

ČJ

 • Přídavná jména - úvod
 • Vyjmenovaná slova

 M

 • Písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • Opakování a procvičování násobení, dělení, sčítání a odčítání

Pří

 • Třídění živých organizmů
 • Rostliny a živočichové

ČTVRTEK

ČJ

 • Druhy přídavných jmen
 • Opakování podstaných jmen
 • Diktát

M

 • Jednotky objemu
 • Dělení dvojciferným dělitelem
 • Slovní úlohy

Vla

 • Opakování dějepisné části vlastivědy ze 4. ročníku
 • Pravěk, Keltové, první knížata

PÁTEK

ČJ

 • Sloh - popis děje a pracovního postupu
 • Opakován podstaných jmen
 • Týdenné shrnutí

 M

 • Dělení dvojciferným dělitelem
 • Týdenní shrnutí

 Vzpomínka na léto - indiánské čelenky

20170914_122712_resized.jpg