Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

Vítejte na stránkách "mravenečků" z 2.B

17. 2. 2018

 Týdenní plán 12. 2. - 16. 2.2018
ČJ Měkké a tvrdé slabiky, opakování probraného - diktáty, opisy, přepisy
  Učebnice do str. 67
  ÚKOL: DO 20. 2. se naučit recitovat jednu z básní ze str. 64!!!
  Čtení s porozuměním
M

Sčítání do sta S PŘECHODEM PŘES DESÍTKU!  

Postup přes rozklad: nejdříve dopočítáme do celé desítky: 28 + 7 = 28 + 2 + 5 = 35

PRV Kalendáře, počet dní v měsících

Důležité : v pondělí navštívíme představení tanečního souboru Pramínek. Děti musí být v 7:40 oblečené v šatně. Aktovku si uloží do skříňky - do aktovky stačí učivo na dvě hodiny - matematika a ČJ -bez čítanky. S sebou průkazku nebo 2 jízdenky na MHD za 10 Kč.

Minulý týden proběhla návštěva vysokoškolských studentů z různých zemí světa. Setkali jsme se s Brazilcem Raphaelem, Thajwankou Selinou, Číňanem Philipem, Azerbajdžáncem Kananem a Ruskou Gulnaz. Všichni nám povídali o svých zemích, ukázali nám obrázky jejich nejhezčích koutů. Děti si mohly uvědomit, jak užitečné je umět cizí jazyk. Pochopily, že primárně díky znalosti angličtiny jsme byli schopni sdílet mezi sebou informace a pocity, domluvit různé akce apod. Myslím, že pro ně bylo velmi užitečné vidět, že angličtina není pouze pro vyučující jazyků, ale že je opravdu k něčemu "dobrá". A ačkoliv jsme před tímto projektem s kolegy uvažovali, zda návštěvu zapojit i u malých dětí, které se zatím anglicky neučí, jsem přesvědčená, že právě z výše zmíněného důvodu bylo rozhodnutí "zapojit" správné. Možná bude některé děti právě tento týden motivovat hned od příštího roku, kdy nás start s angličtinou čeká.

 IMG_20180209_091656.jpg

5. 2. 2018

V tomto týdnu máme ve škole na návštěvě vysokoškolské studenty z různých zemí světa. Navštíví některé naše hodiny, budou si s dětmi povídat, možná něco vyrábět, zpívat apod.

Už i v naší třídě se potvrdil výskyt příušnic. Znovu si připomeneme zvýšenou hygienu.

 Týdenní plán 5. 2. - 9. 2.2018
ČJ Měkké a tvrdé slabiky, opakování probraného
  Učebnice do str.64
  Písanka s. 24
  Čtení s porozuměním, čítanka (74 - 78)
M

Sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky - učebnice do st. 28

PRV Měsíce v roce, roční období


29. 1. 2018

 Týdenní plán 29. 1. - 1.2.2018
ČJ Měkké slabiky
  opakování: tvrdé slabiky, psaní u/ú/ů - umět použít při přepisu, doplňování
  písnaka s. 22
  Čtení s porozuměním, čítanka
M

Zaokrouhlování

PRV Zdraví, nemoc a úraz

Ve středu děti dostanou vysvědčení za první pololetí, respektive výpis hodnocení. Ve čtvrtek ještě půjdeme do školy, v pátek jsou pak pololetní prázdniny. Klasifikace byla uzavřena v pátek, takže opět začínáme s "čistým štítem" - v klasifikci, i v případných poznámkách, či zapomínání. Děti jsou ale velmi šikovné a věřím, že výsledky budou i nadále minimálně stejně dobré, jako doposud...:-) K.S.


28. 1. 2018

 Týdenní plán 22. 1. - 26.1.2018
ČJ Tvrdé slabiky - opakování, procvičování (do s. 58)
  opakování psaní u/ú/ů - umět použít při přepisu, doplňování
  pololetní opakování, návštěva knihovny
  Čtení s porozuměním, čítanka
M

Zaokrouhlování

PRV Zdraví

V pátek jsme navštívili městskou knihovnu - pobočku Bedřichov. Paní knihovnice dětem vysvětlovala, jak se správně v knihovně orientovat. Plnili jsme různé úkoly. Nakonec si děti, které s sebou měly průkazku, i některé knihy vypůjčily. 

IMG_20180126_081015.jpg IMG_20180126_082941.jpg

IMG_20180126_083013.jpg IMG_20180126_083026.jpg

IMG_20180126_083001.jpg IMG_20180126_081134.jpg

 

 

 

18. 1. 2018


Pololetní práce z matematiky: 22. 1. 2018

 • bod, druhy čar, přímka, úsečka a jejich značení
 • počítání se závorkami
 • základní geometrické tvary a tělesa
 • měření
 • sčítání, odčítání a porovnávání 0 - 20 a po desítkách 0 - 100

Pololetní práce z českého jazyka: 23. 1. 2018

 • diktát - psaní velkých písmen na začátku věty a u jmen, znaménka na konci věty, délka samohlásek, u/ú/ů
 • mluvnická část: abeceda, druhy vět, dělení hlásek, slabiky, slova podle významu, čtení s porozuměním

16. 1. 2018

 Týdenní plán 15. 1. - 19.1.2018
ČJ Tvrdé slabiky (s.53)
  opakování psaní u/ú/ů - umět použít při přepisu, doplňování
  Písanka s. 21
  Čtení s porozuměním
M

Měření, cm, dm, m, odhad

PRV Moje vlast

18. 1. píšeme pololetní opakovací test z prvouky! Zároveň budu kontrolovat sešity.

V následujícím týdnu proběhnou opakovací testy z českého jazyka (zaměřte se

na procvičování u,ú,ů) a z matematiky (včetně měření). 

Takto jsme měřili:

měříme2.jpg      měříme.jpg

 Týdenní plán 8. 1. - 12.1.2018
ČJ Slabikotvorné r,l (str. 45)
  opakování psaní u/ú/ů - umět použít
  Písanka do s. 20
  Čtení s porozuměním
M

sčítání a odčítání po desítkách, měření

PRV Domov

13. 12. 2017

Blíží se Vánoce a poslední školní týden tohoto roku. Ve třídě jsme si ozdobili stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami a příští pátek si pod něj dáme i dárečky. Každé dítě si vylosovalo dva spolužáky - dá tedy dva dárky a zároveň by mělo minimálně dva dárky dostat (pokud chce někdo dát dárek i jinému kamarádovi navíc, samozřejmě může). Prosím, nepořizujte nic drahého, stačí vyrobit, či zakoupit opravdu maličkost!

Ve středu 20. 12. vyrazíme spolu s některými dalšími třídami prvního stupně do zábavního centra Robinson.

Na celém prvním stupni probíhá až do 29. 1. 2018 soutěž o nejtěžší hliníkovou kouli. Sbíráme tedy veškeré hliníkové obaly od čokolád figurek apod. Děti je donesou do třídy, kde je postupně nabalujeme na naši "třídní kouli". Tuto akci si pro děti připravili žáci z 8. a 9. ročníku v rámci předmětu Zdravý životní styl.

 

 Týdenní plán 11. 12. - 14.12.2017
ČJ Dělení souhlásek - tvrdé, měkké, obojetné - umět vyjmenovat
  Pravidla psaní u/ú/ů - umět použít
  Písanka po písmeno A včetně
  Čtení s porozuměním
M

Počítání po desítkách do sta, počítání po jedné do sta

PRV Pomáháme si, domácí mazlíčci

6. 12. 2017

Vážení rodiče!

V matematice začínáme pracovat s DRUHÝM DÍLEM učebnice! První už děti do školy nenosí.

Každý týden zařazujeme tzv. "Dílny čtení" - vždy ve čtvrtek. Jedná se o nácvik tichého čtení, cílem je naučit se do knihy správně začíst, soustředit se na četbu. Děti mohou nosit vlastní rozečtenou knihu. Ve třídě máme i mini knihovničku, četbu si tedy mohou samozřejmě zapůjčit z ní.

Děti si vezmou tento pátek do školy sešit z PRVOUKY!

IMG_20171206_113807.jpg IMG_20171206_113831.jpg

 Týdenní plán 4. 12. - 8.12.2017
ČJ Samohlásky, dvojhlásky, souhlásky 
  Písanka po písmeno O včetně
  Čtení s porozuměním
M

Počítání se závorkami

Počítání v desítkách do sta - DRUHÝ DÍL učebnice!

PRV Rodinné oslavy

 

 

1.12.2017 

 Týdenní plán 27. 11. - 1.12.2017
ČJ Dělení slova na konci řádku 
  Slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná
  Písanka po písmeno O včetně
  Čtení s porozuměním
M

Počítání se závorkami

Geometrie - opakování

Slovní úkoly

PRV Rodina, příbuzní

21.11. 2017

  

 Týdenní plán 20. 11. - 24. 11.2017
ČJ Skladba věty - slova, slabiky, písmena
  Slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná
  Vyprávění dle osnovy
  Čtení s porozuměním
M

Geometrie - tělesa 

Slovní úkoly

PRV Ovoce

8. 11. 2017

 Týdenní plán 06. 11. - 10. 11.2017
ČJ Druhy vět
  Slova nadřazená, podřazená, souřadná
  Vyprávění dle osnovy
  Čtení s porozuměním
M

Geometrie - bod, čára, úsečka

Slovní úkoly

PRV Savci, ryby, ptáci


16. 10. 2017

 

V matematice se v současnosti věnujeme převážně geometrii, proto je důležité, aby děti měly v penále alespoň dvě ořezané

tužky čísla 3, max. 2, a dále pravítko.

 Týdenní plán 16. 10. - 20. 10.2017
ČJ Opakování psacího písma PÍSANKA  do str. 12
  Abeceda ( odříkávat zpaměti, řadit slova podle abecedy)  
  Vyprávění dle osnovy, Druhy vět. UČEBNICE do str.28
  Čtení s porozuměním ČÍTANKA do str. 27
M Geometrie - bod, čára, úsečka. Slovní úkoly UČEBNICE do str. 23
PRV Houby, význam lesa UČEBNICE do str. 15

 

9. 10. 2017

Vážení rodiče, prosím, dohlížejte na to, aby děti opravdu každý den četly!

Dnes jsem zkoušela několik dětí, jak si pamatují abecedu. Prosím, trénujte.

 Týdenní plán 9. 10. - 13. 10.2017
ČJ Opakování psacího písma PÍSANKA  str. 9,10
  Abeceda ( odříkávat zpaměti, řadit slova podle abecedy) UČEBNICE  do str. 19
  Čtení s porozuměním ČÍTANKA do str. 21
M Sčítání, odčítání s přechodem přes desítku, slovní úkoly, úkoly typu o x méně, o x více. UČEBNICE do str. 17
PRV Dopravní značky, dopravní prostředky UČEBNICE do str. 8

 

 

 Týdenní plán 2.10. - 6.10.2017
ČJ Opakování psacího písma PÍSANKA do str. 8
  Abeceda ( odříkávat zpaměti, řadit slova podle abecedy) UČEBNICE  do str. 16
  Čtení s porozuměním ČÍTANKA do str. 15
M Sčítání, odčítání s přechodem přes desítku, slovní úkoly, úkoly typu o x méně, o x více. UČEBNICE do str. 13
PRV Podzim, stromy UČEBNICE str. 8,9

 

Prosím, trénujte s dětmi stále i opisy (z psacího písma do psacího písma).

Pokud dítě nezvládne psát bez pomocných linek a písmo roztahuje až k horní lince, narýsujte mu, prosím, pomocnou linku tužkou (stejně jako v první třídě). Připomínejte dětem, že by měly písmo zmenšovat.

 Týdenní plán 25. - 27. 9.2017
ČJ Opakování psacího písma PÍSANKA do str. 7
  Abeceda ( odříkávat zpaměti, řadit slova podle abecedy) UČEBNICE  do str. 13
  Čtení s porozuměním ČÍTANKA do str. 12
M Sčítání, odčítání s přechodem přes desítku, slovní úkoly, úkoly typu o x méně, o x více. UČEBNICE do str. 11
PRV Dopravní značky, dopravní prostředky UČEBNICE do str. 8

18. 9. 2017


Důsledně s dětmi každý den čtěte! Opakujte také přepis, děti přes prázdniny některé písmena zapomněly.

 Týdenní plán 18. 9. - 22. 9. 2017
ČJ Opakování psacího písma PÍSANKA do str. 7
  Abeceda, slovní zásoby UČEBNICE  do str. 13
  Čtení s porozuměním ČÍTANKA do str. 9
M Sčítání, odčítání s přechodem přes desítku, slovní úkoly UČEBNICE do str. 9
PRV Dopravní značky, dopravní prostředky UČEBNICE do str. 7


4. 9. 2017

Zítra (5. 9. 2017) budeme mít 4 vyučovací hodiny. Končíme tedy v 11:40!

         - učebnice zatím nepotřebujeme, stačí penál, nůžky, lepidlo a svačinka.

         - prosím, veškeré věci dětem do školy PODEPISUJTE.

K. S.

 

 

3. 9. 2017

Vážení rodiče,

vítám Vás v novém školním roce 2017/ 2018! 

Informace ke 4. 9. 2017

- děti budou mít dvě vyučovací hodiny, tzn. konec v 9:40

- družina bude normálně v provozu, výdej obědů 9:40 - 12:00

- děti se ráno přezují u své skříňky

- naše třída 2. B se nachází v hlavní budově v prvním patře, dveře č. 15

- učebnice první dva dny určitě nejsou potřeba, stačí psací potřeby, deníček

Těším se na viděnou!

Kateřina Slavětínská

 

 


uvod.jpg

ROZVRH 1.B.jpg

 týdenní plán.jpg

28. 5. 2017

Zítra jdeme na exkurzi do ZOO.  Exkurze proběhne během vyučování, placena je ze SRPŠ. Stačí tedy pouze dvě jízdenky nebo jihlavská karta. Není potřeba učení, pouze svačina, penál ŽK a deníček. Děti mají informaci zapsanou v deníčku, pro jistotu píši ještě sem.

23. 5. 2017

Vážení rodiče,

dohlédněte, prosím, aby děti opravdu každý den hlasitě četly! U některých poměrně dobrých čtenářů jsem zaznamenala i mírné zhoršení. Trénovat potřebují opravdu všechny děti, i když jim čtení jde poměrně dobře...

V pátečních pracovních činnostech budeme malovat na kamínky. Prosím, aby si každý žáček donesl kamínek průměru cca 5 - 10 cm s hladším povrchem. 

Děkuji:-)

týdenní plán.jpg

18. 5. 2017

Příští týden proběhne třídní kolo pěvecké soutěže. Každé dítě zazpívá jednu libovolnou krátkou písničku. Dvě děti postoupí do školního kola.

Prosím, trénujte s dětmi příklady, které jim dělaly potíže ve zkušebním testu z matematiky. Nyní ještě přidáváme sčítání s přechodem přes desítku, které ještě přidám do podobného testu na závěr roku.

týdenní plán.jpg

 

15. 5. 2017

Milí rodiče, pokud chcete děti nějak speciálně obléci, mám pro vás informaci, že 1. 6. 2017 proběhne společné focení třídy.

týdenní plán.jpg

4. 5. 2017

Několik informací:

úterý 9. 5. 2017 nebude kvůli opravám na bazénu plavání. Náhradní hodina proběhne v červnu. Děti ať si tedy nenosí plavky.

Ve středu 10. 5. 2017 nás přijde naučit paní lektorka výtvarnou techniku PÍSKOVÁNÍ. Děti si vyrobí obrázek, který si přinesou domů. Vybírám 65 Kč. Prosím domést nejpozději v úterý. Budu vděčná, pokud budou mít děti částku přesně. 

1. 5. 2017

V pátek jsme si zkusili vyrobit takové malé čarodějnice. A povedly se natolik, že by bylo škoda je upálit, raději je necháme nějaký čas ve třídě.

čarod.jpg

Probrali jsme:

týdenní plán.jpg

 

týdenní plán.jpg

4. 4. 2017

Vážení rodiče, mám pro Vás několik informací:

11. 4. se bude konat pedagogické odpoledne.

12. 4. proběhne na celé škole PROJEKTOVÝ DEN. Dětem bude stačit penál ŽK, deníček a svačinka.

13. 4. - 17. 4. máme volno :-)

18. 4. jedou děti poprvé plavat. Nutné je, aby byly VE ŠKOLE NEJPOZDĚJI V 7:30!! Další informace budou v papírové ŽK.

19. 4. navštívíme s dětmi představení v Horáckém divadle. Bližší informace pošlu v ŽK, jen moc prosím, aby byly děti do divadla vhodně oblečeny.

20. 4. absolvujeme v rámci vyučování ukázku hry T-ball.

 

Čas okolo Velikonoc bude tedy velmi nabitý a lehce nestandardní, ale myslím si, že si děti za svoji skvělou práci toto oživení výuky rozhodně zaslouží!

Plán tohoto týdne:

týdenní plán.jpg

PĚKNÝ TÝDEN!

K.S.

 

 

týdenní plán.jpg

 týdenní plán.jpg

 

17. 3. 2017

Vážení rodiče. V nedávné době se na některých jihlavských školách vyskytly příušnice. S dětmi jsem mluvila o hygienických opatřeních (nepít od kamarádů, nekousat si z jejich svačiny, více si mýt ruce atd...). Tento týden se vyskytl jeden případ i u nás na škole (na druhém stupni). Prosím, poučte i vy své děti o zvýšené hygieně.

Děkuji.

K.S.

týdenní plán.jpg

10. 3. 2017

pasování.jpg

Sice čteme už dávno, ale teď to máme oficiálně potvrzené :-) Dětem to na "Pasování na čtenáře" moc slušelo!

Prosím o kontrolu penálů. Dětem dopisují fixy na tabulku, nemohou pak s námi pracovat. Nejčastěji postrádanou a hledanou věcí ve třídě je rozhodně lepidlo. Zkontrolujte, zda ho děti mají. Případně se mohou podívat do naší krabice "ztráty a nálezy", zda ho tam neobjeví.

Dále prosím o dorýsování pomocných linek do žlutého sešitu u dětí, které neměly nalinkovaný sešit celý .

Co jsme probrali tento týden:

týdenní plán.jpg

 

28. 2. 2017

Vážení rodiče, v pátek 3. 3. 2017 půjdeme s dětmi do knihovny, kde budou slavnostně pasovány na čtenáře. Na tento den si děti vezmou pouze penál, svačinu a žákovskou knížku. Pojedeme MHD, proto prosím, pokud dítě nemá průkazku, aby si připravilo dvě jízdenky.

Samotné pasování začíná v 9:15 v Městské knihovně v Hluboké ulici.

Paní knihovnice pro děti připravily společně ze Základní uměleckou školou v Jihlavě velmi pěkný a slavnostní program, proto by bylo vhodné přizpůsobit tomu oblečení dětí.

Děkuji a přidávám týdenní plán.

týdenní plán.jpg

14. 2. 2017

týdenní plán.jpg

6. 1. 2017

Od zítřka 7. 2. bude dočasně pozměněn rozvrh. Prvouka ze čtvrtka se přehodí s úterní hudební výchovou. Ať si tedy děti nezapomenou v úterky nosit prvouku. Tato změna platí do odvolání (pravděpodobně cca měsíc). 

týdenní plán.jpg

31. 1. 2017

Děti dnes dostaly pololetní hodnocení -  výpis z vysvědčení. Jedná se opravdu pouze o výpis známek, proto se škole nevrací! Oficiální vysvědčení děti dostanou na konci školního roku.

Všechny žáčky moc chválím za práci během prvního půl roku a doufám, že je jejich prospěch bude motivovat k ještě lepší práci.

V pátek 3.2. jsou pololetní prázdniny. Naposledy se tedy jde v tomto týdnu do školy ve čtvrtek!

týdenní plán.jpg

týdenní plán.jpg

 týdenní plán.jpg

14. 1. 2017

Ačkoliv máme období Vánoc za sebou, ráda bych na něj přeci jen trošku zavzpomínala krásnou společnou fotkou všech dětí naší třídy. A protože poslední měsíc roku byl plný chřipek a jiných nemocí, fotku jsme byli schopni pořídit až v novém roce:-)

IMG_20170104_102031.jpg

A také dlužím přehled učiva minulého týdne:

TÝDENNÍ PLÁN   9.jpg

2. 1. 2017

Vítejte v novém roce 2017!

Dnešním dnem končí vánoční prázdniny a zítra se tedy opět uvidíme ve škole. Moc se na všechny děti těším!

Zítra začneme ještě vzpomínkou na Vánoce a dorozdáme si dárečky, které našim marodům zůstaly pod stromečkem. Pokud někdo kvůli nemoci svůj dáreček nepřinesl, může ještě zítra dodat.

První dny budeme spíše opakovat, abychom se brzy dostali do toho správného pracovního tempa. Nové učivo ale jistě také začneme.

Do ČJ už nenosíme pracovní sešit (Pejska a kočičku), pouze učebnici s fólií a samozřejmě sešit. Do M máme druhý díl učebnice,sešit a tečky s číslicemi. Ostatní už také není potřeba.

týdenní plán.jpg

Hodně štěstí a zdraví v novém roce!

 

 

 

21.12.

Zítra 22.12. budeme mít ve třídě besídku. Stačí, když budou mít děti penál, čip, svačinku a drobný dáreček pro spolužáka, kterého si vylosovaly.

10.12.

Děti v uplynulém týdnu navštívil (a trochu vyděsil) čert, anděl a Mikuláš. O paní učitelku se zas pokoušela nemoc, kvůli které musely být přesunuty i Adventní dílčničky. Vše už je ale v pořádku, takže doufám, že tento čtvrtek nám setkání vyjde!

A co jsme i přes veškeré komplikace zvládli probrat?

týdenní plán.jpg

3. 12.

Milí rodiče.

Vánoce se blíží, zítra zapálíme druhou svíčku na adventních věncích. S dětmi si třídu zdobíme vlastnoručními výrobky. 16. 12. dokonce proběhne hodnocení tříd vedením školy o nejhezčí výzdobu. Ať bude výsledek jakýkoliv, děti do toho jdou s plným nasazením a moc je chválím! 

Vánoční dekorace budeme tvořit i tento čtvrtek 8. 12. od 15:30 v Adventní dílničce v naší třídě, na kterou všechny děti, rodiče, babičky, dědečky, tety, sourozence...tímto ještě jednou zvu! 

Tento týden jsme měli ve třídě kompletní "sestavu" dětí, tak snad už ta největší vlna chřipek přešla. Omlouvám se za pozdější vložení učiva. Co jsme tedy v tomto týdnu zvládli?

týdenní plán.jpg

21.11. 2016

Vážení rodiče.

V minulém zkráceném týdnu jsme (také vzhledem k vyšší absenci dětí) pouze opakovali a procvičovali, proto jsem nevkládala týdennéí plán. Tento týden jsou děti jistě odpočaté a opět se rozjedeme "plnou parou" ! :-)

Prosím o důsledné opravování chyb v diktátech, opisech apod. Pokud dítě udělá chybu ve slově, napíše správně dané slovo. Pokud je chyba v mezerách mezi slovy nebo pokud chybí tečka za větou, je nutné napsat celou větu znovu správně.

Děkuji za spolupráci.

 týdenní plán.jpg

7. 11. 2016

Vážení rodiče.

Vkládám učební plán pro tento týden. S chladným počasím máme i více marodů - pokud tedy budete stonat až do pátku, řiďte se podle tohoto týdenního plánu. Další materiály dětem samozřejmě schovávám v jejich portfoliích.

Připomínám zakoupení sešitu č. 511 na ČJ.

Ještě jednou prosím o kontrolu pastelek, nůžek a lepidel. Neustále někomu chybí.

 

Přeji pěkný týden a marodům co nejrychlejší uzdravení!!

týdenní plán.jpg

 

3. 11. 2016

Vážení rodiče,

velice děkuji za příjemné odpoledne strávené na třídní schůzce. Ráda jsem si s Vámi popovídala a o něco lépe Vás poznala.

V tomto týdnu jsme měli návštěvu maskota z firmy, která nám dodává každé úterý ovoce pro děti.

 bov2.jpg  bov5.jpg  bov4.jpg  

bov3.jpg

 

A samozřejmě nesmí chybět učivo:

týdenní plán.jpg

 

 

23. 10. 2016

Dobrý den.

Čeká nás velmi krátký týden - od středy si děti užijí zasloužené podzimní prázdniny. Prosím, nezapomeňte však i o prázdninách trénovat čtení a psaní.

Malý pracovní sešit (učebnici) do matematiky mohou děti používat doma na procvičování probraného učiva. Do školy jí stále nosí. Pokud jsou někdy hotovy s prací dříve, procvičují si v ní.

týdenní plán.jpg

 

 

13. 10. 2016

Milí rodiče,

ráda bych znovu upozornila na nutnost každodenního trénování čtení. Na dětech je velmi znát, pokud doma procvičují. Stejně tak jim prospěje, když jim nadiktujete několik slov z probraných písmen, nebo když si budou zkoušet slova opisovat.

Děti zatím hodnotím nejhůře známkou 2. Pokud je práce horší, neklasifikuji. V sešitě se objeví pouze můj podpis (S). V elektronické ŽK je u takové práce zapsáno X. Nechci děti zatím stresovat špatnými známkami, ale pro Vás je takovéto hodnocení signálem, že je potřeba více "zabrat".

Máme za sebou měsíc a půl školy, děti se už velmi dobře aklimatizovaly. Proto Vás poprosím, abyste je už nevodili až ke třídě, ale rozloučili se s nimi dole u jídelny, nebo nejlépe v šatně. Děti jsou šikovné a cestu do třídy zvládnou samy!

 

týdenní plán.jpg

11. 10. 2016

Jestlipak víte, co (nebo kdo) je to Medulajda? Že ne? Děti z 1.B to ví úplně přesně:

medulajda.jpg

6. 10. 2016

týdenní plán.jpg

28. 9. 2016

Krásný sváteční den!

První měsíc školní docházky budou mít prvňáčci brzy za sebou. Už se ve škole nejen "rozkoukali", ale hlavně se toho spoustu naučili. Nyní je potřeba správně a důsledně trénovat i doma. 

Domácí úkoly děti nosí v pořádku. Jsem velmi ráda, že jsou podepsané od rodičů. Neustále dětem připomínám, že je velmi důležité, aby doma každý den četly. I když mají červenou tečkou zaznamenaný pouze úkol v matematice, čtení by se mělo stát každodenním rituálem!

A jak správně s dětmi číst?

 • genetická metoda spočívá v hláskování slov - nikoliv v jejich slabikování! Děti tedy např. slovo TÁTA vyhláskují T-Á-T-A a poté spojí dohromady TÁTA. (Neslabikuje TÁ - TA)
 • krátká slova nenutíme hláskovat, mohou je rovnou přečíst.
 • NEříkáme písmenu B bé, T té apod. Děti by to pletlo!! 
 • nejdříve čteme a píšeme pouze velkými tiskacími písmeny
 • proces čtení a psaní touto metodou je velmi podobný psaní na klávesnici např. počítače. Proto má každé dítě svojí papírovou klávesnici, kam si zaznamenáváme nová písmena, a potom si na ní zkoušíme slova "vyťukat". Pokud máte doma možnost, diktujte dětem krátká slova a ony je zapíší přímo do počítače. Je to pro ně velmi zábavné a motivační.
 • neustále trénujte sluch pomocí her, které jsem popsala v prvním týdenním plánu.

Co plánujeme:

Ve čtvrtek budeme psát první diktát (slova z domácí úlohy)

3. října proběhne focení prvňáčků!!

týdenní plán.jpg

Pěkný týden!

Kateřina Slavětínská

 

 

19. 9. 2016

Minulý týden nám maminka od Lucinky Havlíčkové přinesla ukázat jejich čerstvě narozená morčátka. To bylo radosti! 

WP_008038.jpg WP_008039.jpg WP_008047.jpgWP_008040.jpg WP_008041.jpg WP_008046.jpg

Co plánujeme tento týden:

týdenní plán.jpg

 

13. 9. 2016

Dobrý den,

děti již dostávají domácí úkoly. Úkol je vždy označen červenou tečkou přímo u cvičení. Prosím o jejich podepisování. Úkol zadávám každý den jeden, většinou střídavě z M a ČJ. Na víkend domácí úkoly až na výjimečné případy nebudou.

Do konce tohoto týdne, případně na začátku týdne následujícího, budeme mít probrány všechny samohlásky. Trénujte prosím doma s dětmi každý den čtení jednotlivých písmenek, aby se jim nezačala plést. Vytvoříte také každodenní návyk na pozdější čtení slov a celých textů! :-)

Učivo tohoto týdne:

týdenní plán.jpg

 

7.9.2016

Dobrý den,  děti dostaly první domácí úkol. Je označen červeným puntíkem. Prosím každý den o kontrolu učebnic, abyste případný úkol objevili, kdyby na něj dítko zapomnělo. :-)

Dnes všechny děti vzorně donesly sešity, které jsem po nich chtěla. Velice děkuji! Pouze nemám od několika dětí písanky. Vím, že jsem psala, že je teď nebudeme "nosit". Nakonec jsem se ale rozhodla všechny sešity včetně písanek nechávat u sebe. Jakmile je budeme potřebovat, dětem je rozdám. Vyhneme se tak případnému zapomínání... 

Poprosím ještě o obalení všech sešitů, učebnic a ŽK. Děti, které si nechaly doma tabulku s fixami, ji zítra donesou.

Kdo ještě nedonesl 100 Kč zálohu na klíček a 200 Kč do třídního fondu, můžete peníze posílat i po dětech.

Pěkný den K.S.

 

6. 9. 2016

Co už jsme zvládli a ještě se chystáme zvládnout v tomto týdnu:

týdenní plán.jpg

 

 

5.9. 2016

Od zítřka se začínáme už "opravdově" učit podle rozvrhu. Připomínám, aby si děti nosily pomůcky do Vv a tahací papírové kapesníčky (raději nižší balení, aby se vešlo do lavic).

Prosím, aby pastelky a tužky v penálu byly vždy ořezané. Pero děti zatím potřebovat nebudou, vůbec jim ho do penálu nedávejte.

Dále prosím o obalení všech sešitů a učebnic. Prázdné sešity si děti nechají ve své poličce, budeme je postupně nadepisovat.

ROZVRH 1.B.jpg

2.9. 2016

Milí rodiče!

První dva dny školy máme úspěšně za sebou. Děti se dnes seznamovaly a povídaly si o tom, kdo má co rád, co koho baví. A protože nás čeká první rok ve škole, tak  nebude jen tak obyčejný... Bude to totiž rok pohádkový! Proto si děti vybíraly obrázek pohádkové postavičky, který bude sloužit jako jejich značka na skříňce, ale i například na žákovské knížce apod.

Děti už tedy mají svou skříňku a klíček, od pondělí se proto přezouvají. V pondělí nás čekají tři hodiny - končíme v 10:45. V úterý 6.9. už se rozjedeme naplno podle rozvrhu. V úterý mají tedy děti první tělocvik, dohlédněte prosím, ať mají převlečení.

Krásný víkend!

Kateřina Slavětínská