Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

1.B - Mgr. T. Koudelová

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás na stránkách naší třídy, kde najdete informace o tom, co zrovna děláme a kam se chystáme vyrazit.

13. 11.

Děti již zvládají velké množství písmenek, takže můžeme začít společně číst z čítanky Učíme se číst. Děti samy tvoří věty, doplňují chybějící písmena a dokáží s písmeny a slovy kreativně pracovat. V matematice děti vytváří velmi pěkné slovní úlohy a rychleji počítají. S dětmi jsme si v prvouce povídali o pomáhání rodičům. Děti jsou šikovní pomocníci - vaří, vysávají, utírají nádobí, uklízí si pokoj. Doufám, že jim tento zápal vydrží.

Pracovní nasazení ve výtvarné výchově.

20171101_101641.jpg     20171101_101610.jpg

31. 10.

Dne 8. 11. se v 17.00 uskuteční rodičovská schůzka. Ráda uvidím všechny rodiče.

Děti již moc pěkně čtou, někteří trochu bojují s uvolňovacími cviky a psaním číslic. V matematice počítají velmi rychle a zvládají i bonusové úkoly. Nadále je třeba s dětmi denně číst a upozorňovat na úchop tužky a správné sezení.

Podzimní víla a skřítek podzimáček aneb tvoření ve školní družině.

20171019_142346[1].jpg 20171019_142358[1].jpg

Důležité informace:

V pondělí 23. 10. - vystoupení tanečního souboru HOTCH - POTCH v Diodu.

Sraz 7.45 - oblečení v šatně. Děti z ranní družiny si vyzvednu. V případě pozdního příchodu, bude žák umístěn do jiné třídy.

Děti, které nemají kartu na MHD donesou 2 jízdenky do pátku 20. 10.. Jízdenky si vyberu, abych je dětem označila a děti si mohly najít místo na sezení nebo se chytily madla. Učit se budeme ČJ a M. Je třeba, aby byly děti nasnídané, protože se do školy vrátíme až po 10 hodině.

12. 10.

S dětmi jsme si již v září vyvodili pravidla chování a tento týden se ,,upsaly´´ k jejich dodržování. Pravidla si připomínáme a nyní je máme i vyvěšená ve třídě a děti na ně upozorňuji, pokud je porušují. Nejvíce děti bojují se šeptáním, především když pracují ve dvojcích. Ale společně na šeptání pracujeme.

20171011_104908.jpg 20171011_104912.jpg 20171012_151727.jpg

5. 10.

V českém jazyce se děti naučily další písmena - K,Č,R, trénujeme nová slova - hlavně psaní dle diktátu a čtení. S dětmi je třeba trénovat čtení a psaní dle diktátu nejlépe denně. Stačí i 10 minut, aby se čtení dětem nezprotivilo, ale opravdu každý den.

V matematice děti pracují velmi rychle a pěkně, už zvládají sčítání a odčítaní do 3, které si nejpozději v pondělí vyzkouší na známky.

Při procházkách nebo i jen cestě do školy s dětmi určujte stromy (javor, lípa, dub, jeřabina). V prvouce si děti nejsou stromy příliš jisté.

Děti v pracovních činnostech s paní vychovatelkou Neckářovou tvořily košíky s ovocem z plastelíny.

20171005_113653.jpg    20171005_113700.jpg

 27. 9.

Takhle krásné větvičky jeřabin děti zvládly vodovými bravami. Práce se jim moc podařila.    20170927_114922.jpg    20171005_113710.jpg

Děti již zvládají všechny samohlásky i rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek. Délku hlásky s dětmi můžete trénovat pomocí tlesknutí (krátká hláska) a dlouhého podržení rukou (dlouhá hláska). Začínáme také s dalšími písmeny - T, P, J a učíme se psát první slova (táta, teta, Pepa, Ota, Jája) s mezerou mezi slovy na prst.

V matematice počítáme do pěti a začínáme porovnávat. Děti v matematice pracují velmi rychle a pohotově :)

Prosím, stále dětem kontrolujte úchop a sezení. S úchopem některé děti trochu bojují, po upozornění uchopí správně. Dětem připomínejte, aby tužku nemačkaly (tedy netlačily). 

Vážení rodiče, děkuji za vzornou spolupráci, děti se velmi snaží a práce se jim daří. Přeji hezký zbytek týdne. Tereza Koudelová