Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

 

Vítám Vás na stránkách třídy  I. C

AKTUALIZOVÁNO 28.6. 2019 v 18:00

                                   Vážení rodiče,

nacházíte se na webových stránkách 1. C, které, jak doufám, vám rodičům pomohou sledovat školní dění naší třídy. Budu sem průběžně zapisovat aktuality, o kterých byste měli vědět.

Také sem každý pátek (nejpozději v sobotu dopoledne) zapíši, kam jsme PŘESNĚ s učivem v učebnicích dorazili, což velmi pomůže dětem, které byly nemocné. Předem vám rodičům děkuji za to, že pomůžete svým dětem zameškané učivo se doučit a dopsat. Prosím, nedělejte žádná cvičení dopředu.

Také rodiče pomalejších žáků si zde mohou ověřit, zda jejich dítě má skutečně dopsaná všechna probraná cvičení.

Všem prvňáčkům přeji úspěšný start v první třídě. JP

Pravidla naší třídy:                                                                                

IMG_20181122_095110[1].jpg,

KDY KONČÍ KTERÁ HODINA A KDY JE PŘESTÁVKA?

 1. hodina 8:00 - 8:45         následuje malá přestávka od 8:45 - 8:55
 2. hodina 8:55 - 9:40         následuje velká přestávka, kdy děti svačí  od 9:40 - 10:00
 3. hodina 10:00 - 10:45     následuje malá přestávka od 10:45 - 10:55
 4. hodina 10:55 - 11:40     konec výuky, děti si přebírá paní vychovatelka Jana Pipková, ve 12:00 jde s nimi do jídelny na oběd

Čerstvé aktuality:

 • VŠEM DĚTEM PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY A RODIČŮM PŘÍJEMNOU DOVOLENOU. :-)
 • Děti obdržely v úterý učebnice do 2. třídy. Každému jsem učebnice osobně podepsala. Přes prázdniny uschovejte, na 2. třídu nachystejte. :-)
 • Společně s vysvědčením děti obdržely také SEZNAM POMŮCEK POTŘEBNÝCH DO 2. ROČNÍKU.Pokud byste jej někde založili, přikládám ho pro jistotu ještě zde.
 • seznam pomůcek do 2. ročníku.doc
 • 2. září se budu na děti těšit. Ať si s sebou vezmou do batohu: čip s klíčem od skříňky, přezutí, úkolníček, penál, některé pomůcky uvedené na SEZNAMU POMŮCEK.
 • V srpnu a na začátku září budeme mít naše webové stránky ještě stále jako I. C. Během září nám naše stránky pan ředitel "povýší" na II. C.

 

V TÝDNU OD 24. 6. DO 28. 6. JSME PROBRALI TOTO UČIVO:

ČESKÝ JAZYK:

učebnice čtení UČÍME SE ČÍST: (do knihy nepíšeme) učebnici jsme již celou přečetli

PÍSANKA 3:  písanka dopsána - děti si všechny 3 díly ponechají přes prázdniny u sebe, aby si měly z čeho opakovat písmena

MATEMATIKA:

velká MATEMATIKA 3. DÍL - dokončeno; "modré" stránky 1., 2., 3. dílu dokončovat doma (někteří stihli ve škole)

malá M = PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY 3. DÍL: dokončeno

PRVOUKA:

JÁ A MŮJ SVĚT pracovní učebnice:  dokončeno

HUDEBNÍ VÝCHOVA:  opakování písniček

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: rozdávání výkresů

PRACOVNÍ ČINNOSTI: úklid skříněk a svého místa

TĚLESNÁ VÝCHOVA: pobyt venku

Stále platné informace:

  • Od 1. září 2019 se ve školní jídelně navyšuje cena oběda o 2 Kč. Prosím, překontrolujte limit inkasa na svém účtu, případně ho navyšte. Ke strhnutí navýšené platby dojde již v srpnu. Více informací je v informačním lístku, který děti obdržely.
  • Vedoucí školní jídelny prosí rodiče dětí, které v pátek 28.6. v den vysvědčení si budou vyzvedávat děti dříve, aby na tento den dětem oběd řádně odhlásili. Poslední školní den se totiž vyučujeme pouze 1 vyuč.hodinu (do 8:45), oběd bývá od 10:00 h.
  • Protože plavecký výcvik byl již ukončen, vracíme se k původnímu ROZVRHU HODIN. Opět bude tělesná výchova.
  • IMG_20190607_144518[1].jpg
  • V pátek 7.6.) jsme byli v knihovně Bedřichov vrátit a zapůjčit si knihu. Výpujčka je pouze do 29. 7. Prosím rodiče, aby sami dohlédli na včasné navrácení knihy. Na email Vám přijde PŘIPOMENUTÍ. Knihovna bude po dobu dovolené uzavřena, a to od 10. 7. do 26. 7. a ještě od 12. 8. do 16. 8.
  • Je třeba, aby děti ČETLY DOMA KAŽDÝ DEN ASPOŇ 10 MINUT NAHLAS, pak i chvíli potichu, bez hýbání rtů.
  • Prosím všechny rodiče, aby do elektronické žákovské knížky "vstupovali " výhradně pod heslem RODIČE, nikoliv !!! pod heslem ŽÁKA. Rodičům se zobrazují i poznámky a pochvaly, žákům ne. JP

   

 • Některé děti začaly pomocí rozdělovacího znaménka rozdělovat slova. (Já je to neučila, takže je to práce rodičů). Toto učivo budeme probírat až ve 2. ročníku.
 • Do konce června je již udělena STOPKA pro donášku pomerančové kůry. Soutěž sice ještě neskončila, pokračuje v září a vyhodnocení nejlepší třídy proběhne v lednu nového kalendářního roku.
 • Vážení rodiče. Uděluji dětem přísný zákaz nošení hraček z domu do školy. Doteď dopoledne je děti musely mít v šatních skříňkách, při výuce je to rozptylovalo. Bohužel, začly s nimi zlobit i v družině a došlo k nepříjemným situacím, proto je třeba, aby vlastní hračky (např. autíčka, pokémony, sliz aj.) do školy NENOSILY. Pokud se tak stane, budu Vás o tom informova
 • ÚKOLNÍČEK je sešitek pro zapisování domácích úkolů, ale také pro zapisování důležitých informací, týkajících se školy. JE TŘEBA HO SLEDOVAT KAŽDÝ DEN.
 •  Prosím, dejte pozor, aby se dětem průkazka do knihovny neztratila. Pokud knihu děti nestihnou přečíst, nic se neděje, mohou si výpujčku prodloužit. Já budu sledovat, abychom přišli do knihovny zavčasu a tím pádem zabráním případné pokutě, kterou by děti mohly dostat.Termín další návštěvy je 29. července. Veďte děti k tomu, aby se ke knihám chovaly hezky, neničily je. Pokud by ke zničení přece jenom došlo, je třeba poradit se s pí. knihovnicí, jak dál postupovat. Pokud budete s dítětem chtít navštívit knihovnu sami, tak samozřejmě můžete. Ze zkušenností z minulých let ještě připisuji jednu důležitou informaci. Děti si mohou zapůjčit pouze dětskou knihu, nelze na dětskou průkazku zapůjčit knihu pro dospělé!!! Systém knihovny s blížícím se výpujčním obdobím vygeneruje PŘIPOMÍNKU pro navrácení knihy. TO ALE NENÍ UPOMÍNKA!!! Pouze připomenutí... Vždy jsem s knihovnicí domluvena na dalším termínu návštěvy. Termín je vždy zvolen tak, aby děti neplatily žádnou pokutu. Pokud bude někdo chybět, nahlásím jeho jméno paní knihovnici a výpujčka mu bude automaticky prodloužena.
 • Původně jsem měla v úmyslu cvičební úbory poslat po dětech domů. (Když plaveme, tak necvičíme :-)) Ale jen za tento týden nám 3 děti zachránily. Když se někdo polije, může se převléct do náhradního trička či tepláků, když se někomu rozbijou bačkory, může se přezout do sportovní obuvi, aby po škole nemusel běhat bos. Je tedy jen na Vás, zda "zavelíte" a cvičební úbor domů stáhnete nebo nikoliv.
 • Každý týden budeme psát do sešitu diktát psacích slov nebo přepisy či opisy z tabule či učebnice. DIKTÁTY již diktuji po slovech. Měkké a tvrdé I x Y dětem říkám, učím je, že když je jméno, píše se na začátku slova velké písmenko, a že na začátku věty je vždy také velké písmeno.
 • Každý den zkouším děti ze čtení. Je třeba, aby se zaměřily na klesnutí hlasem při tečce. Kdo toto nebude dodržovat, budu to brát jako chybu v četbě a započítávat do klasifikace.
 • Jako třída se zapojíme do soutěže SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY. Soutěž probíhá vždy od ledna do ledna, za uplynulý rok je vždy vyhodnocena nejlepší třída, která odevzdala největší počet kilogramů usušené kůry. Soutěží samozřejmě také jednotlivci. Postup je následující: Oloupanou kůru z pomerančů (nikoliv z mandarinek) usušte, sesypte do PAPÍROVÉHO sáčku, zvažte a označte vizitkou (jméno, třída, počet gramů). Já si vše zapíši do přehledu a kůra bude odnesena do III.A. Tam ji paní učitelka Habermannová sesypává do společného pytle.
 • ČTENÍ DOMA: ČÍST DENNĚ 10 - 15 MINUT! Věnujte pozornost čtení - již v čítance pročítáme textíky. (Každý text je pročten několikrát - je třeba, aby děti textu rozuměly, věděly o čem čtou. Říkám jIm, ať si to představují, návodnými otázkami se jich ptám, co se ve které větě dozvěděly.) Již přečtené texty je třeba si doma pročítat. Budu na známku zkoušet čtení.
 • Od února jsme si ve třídě zavedli "třídní službičky". Máme 21 služeb. Službičku bude dítě vykonávat po celý měsíc a věřím, že některé z nich budou pro děti lákavé (např. službička na rozdávání sešitů, službička POMOCNÍČEK, službička na mazání tabule...apod.) Ty děti, které si za měsíc ÚNOR nic nezapomenou (nebudou mít žádnou zapomínku) si budou moci přednostně 1. BŘEZNA nějakou službičku vybrat. Těm ostatním bude  službička přidělena. Chci děti touto cestou namotivovat k tomu, aby si každý den připravovaly aktovku a vždy zapřemýšlely, zda mají na druhý den vše připraveno. Pokud se to nepovede, mají šanci docílit "žádné zapomínky a výběru služby" vždy následující měsíc. Děti jsem již o tomto informovala.
 • OMLOUVÁNÍ Z TĚLOCVIKU: Již se několikrát stalo, že za mnou přišlo dítě s tím, že maminka říkala, že nemá cvičit. Po nemoci to jistě chápu, ale byly to případy, kdy dítěti na první pohled nic není. Neříkám, že lže, spíše chci poprosit o spolupráci. Pokud si přejete z nějakého důvodu, aby dítě necvičilo, napište mi omluvenku z TV do papírové žákovské knížky na stranu 5. Tato strana je k těmto omluvenkám určená. Děkuji.
 • Již  v ČJ NEBUDEME pracovat s pracovním sešitem PEJSEK A KOČIČKA, ať si ho již děti NECHAJÍ DOMA. Všechny děti jsem ze čtení z tohoto sešitu již vyzkoušela.
 • Věnujte pozornost PÍSANCE. Přes víkend ji děti budou dostávat domů. Vždy se podívejte, jak se Vašemu dítěti písmenka dařila. Pokud ne, protrénujte doma jejich tah doma. Správné tvary psacích i tiskacích písmen jsou uvedeny také v UČEBNICI/ČÍTANCE na str. 118.
 • Již čteme malá tiskací písmena. Pozor na písmeno malé "d". Velké "D" má bříško doprava, ale malé "d" má bříško doleva. Dětem se toto velmi plete.
 • Již jsme začali psacím písmem psát také do sešitů ČJ1, ČJ2. Zatím to byl "přepis z tabule", bude ale následovat také diktát.
 • PŘEPIS x OPIS - vysvětlení: Přepis = znamená převedení tiskacích písmen do psacího písma. (Dítě si musí vzpomenout, jak se psace píší uvedená písmenka.) Opis = je jednodušší, znamená, že text byl psacím písmem napsán na tabuli a úkolem bylo pouze přesně to opsat do sešitu. (Dítě nemusí přemýšlet, jak se píše psací tvar, na tabuli ho vidí.)
 • Pokud Vaše dítě píše perem INKOUSTOVÝM, může používat zmizík. Protože vyzmizíkované místo nelze přepsat plnícím perem, je možnost pouze na toto místo použít propisku. Povoluji těmto dětem mít zmizík a propisku v penále. (Mám sice nějaké erární, ale ty jsou určeny pouze pro děti, které zapomenou.) Časem ukáži dětem i postup JAK ZMIZÍKOVAT BEZ POUŽITÍ PROPISKY - ale to až později, je to náročnější.
 • Výměnu ručníku a cvičebního úboru si prosím sledujte sami. Protože stejně si pro své dítě chodíte do naší třídy do družiny, bude nejjednodušší, když si na to budete myslet a ručník či cvičební úbor si při vyzvednutí dítěte vezmete.
 • V tomto zimním počasí chodí děti s družinou ven. Chápu, že na pobyt venku jsou pro děti vhodné oteplováky. Ale pokud přijde dítě do školy přímo v oteplovákách, má pouze 2 možnosti: buď si je na dopolední výuku nechá na sobě (pak má tedy punčocháče a ještě na to oteplováky) - což není vhodné, protože mu je velké horko nebo si je vysleče, tudíž je celé vyučování pouze v punčocháčích, což také není vhodné, protože působí dojmem, že si zapomnělo kalhoty doma. Nejlepší řešení je toto: dejte dítěti do školy kalhoty a oteplováky mu nechte v šatní skříňce. Když půjdou s družinou ven, tak si je převleče.
 • Již všechny děti píší perem. Prosím, zajistěte, aby měly vždy v penále 2 funkční pera. Děkuji.
 • Chci Vás rodiče poprosit o důslednou kontrolu připravených pomůcek na výuku. Děti stále něco zapomínají (pero, lepidlo, nůžky, stírací tabulku, sešity, nemají tužky na psaní atd.) Pokud bude za čtvrtletí více jak 12 zapomenutí, hrozí postih - NAPOMENUTÍ TŘ. UČ. ZA ZAPOMÍNÁNÍ ŠKOLNÍCH POMŮCEK.
 • Od středy 21.11. si již zapisujeme DOMÁCÍ ÚKOLY do malého sešitku (A6)ÚKOLNÍČKU, je třeba ho nosit každý den do školy. Budeme mu říkat ÚKOLNÍČEK a kromě domácích úkolů sem budeme zapisovat taky všelijaké informace týkající se školy. Tento úkolníček také sledujte.
 • V úterý jsem poprvé v sešitě ČJ1 některým dětem napsala známku 1* (jedničku s hvězdičkou). Hvězdičku dostaly ty děti, které nejen správně doplnily chybějící písmenka, ale byly i natolik rychlé, že stihly obrázky ještě také vybarvit. Hvězdičku tedy budu udělovat vždy tehdy, když žák stihne více práce než ostatní. Bohužel, do el.ŽK nelze hvězdičky zapsat :-(, budete se muset spokojit "pouze" s jedničkou. Ale děti to potěší... :-)
 • Prosím, obalte svým dětem malé sešity. Zatím mají 6 ks (ČJ1, ČJ2, M1, M2 a malou M, písanku)
 • Důležité informace, které byly řečeny na třídní schůzce:IMG_20181124_135433[1].jpg
 • Bylo by potřeba, aby každý žáček doma každý den četl. Písmenka přibývají a je třeba tréninku. Úplně bude stačit 15 minut denně. Ke čtení využívejte UČEBNICI/ČÍTANKU vždy tam, kde jsme s učivem skončili. Děkuji všem za spolupráci.
 • Již umíme psát 0 - 20. Prosím, trénujte jejich psaní doma třeba na stírací tabulce. Nespokojte se pouze s tím, jak číslice vypadá, ale sledujte i správný tah. Neučte děti psát číslice a písmena dopředu. Hrozí to, že si osvojí špatný návyk tahu.
 • POSTUP, JAK SE UČÍME ČÍST: Prosím, neveďte děti ke slabikování. Genetická metoda je jiná. Při čtení rozkládáme slova pouze na HLÁSKY (písmena). Např: slovo PEPA čteme po písmenkách tj. P, E, P, A (pak říci dohromady PEPA). Analýza a syntéza slov.     A trénujeme na hře NA MIMOZEMŠŤANY. Já říkám slova po písmenkách (klidně i ta, co jsme ještě nebrali, u ústního podání je to jedno) a dítě zkouší odhalit slovo (já říkám písmena K,O,B,E,R,E,C - dítě řekne KOBEREC).POZOR, také můžeme obráceně. Já řeknu KALENDÁŘ a dítě říká K, A, L, E, N, D, Á, Ř.
 • Chci poprosit o trpělivost a toleranci při přesazování. Přesazuji na začátku roku v 1. třídě často. Důvodem je vychytat tu správnou optimální sestavu, kde vedle sebe nebudou sedět ti úplně nejlepší kamarádi (ve výuce si povídají a ruší sebe i všechny okolo:-) Také ale nechci, aby vedle sebe seděli dva, kteří se vůbec nemusí a mohlo by to vnést nechuť chodit do školy, to bych opravdu nerada.
 • Vážení rodiče, před výukou v době od 7:40 - 7:55 mám na starost prodej pečiva u stánku ADÉLKA, a proto se vám nemohu věnovat, omlouvám se. Pokud byste se mě chtěli na něco zeptat, neváhejte mě kontaktovat přes email pokorna@zskol.ji.cz nebo se za mnou zastavte před prodejem či po školní výuce.

UKÁZKA VÝKRESŮ A VÝROBKŮ Z HODIN VÝTVARNÉ VÝCHOVY A PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ:

31. 5. Vv - tulipány - míchání barev, střihání, lepení

IMG_20190607_150431[1].jpg

22.5. Pč - kopretiny 3D

IMG_20190523_115319[1].jpg

16. 5. Pč - stavebnice Roto - domeček

IMG_20190607_150308[1].jpg

10. 5. VV - přání ke Dni matek

IMG_20190510_093854[1].jpg

2. 5. PČ - čarodějnice - modelování z plastelíny

 IMG_20190514_071718[1].jpg

12. 4. Vv - kraslice (malba temperovou barvou, posypání krupicí)

IMG_20190416_084912[1].jpgIMG_20190417_133721[1].jpg

27. 3. Pč - kytice

IMG_20190328_164343[1].jpg

22. 3. VV, Pč - sněženky a 29. 3. Vv - zlatý déšť

IMG_20190328_164324[1].jpgIMG_20190329_171306[1].jpg

13. 3. VV - barevná spirála - otisky bramborovými tiskátky a 15. 3. Pč - pohádkové holubičky - střihání po čáře, dokreslení

IMG_20190314_165158[1].jpgIMG_20190315_170615[1].jpg

20. 2. VV - hra s barvami

IMG_20190314_165135[1].jpgIMG_20190314_165146[1].jpg

27. 2. PČ + VV- korunka pro vítěze matematické hry

IMG_20190227_114131[1].jpg

13. 2. PČ - vrány

IMG_20190219_133926[1].jpg

6. 2. Pč - stavebnice ROTO - práce montážní a demontážní

IMG_20190206_125651[1].jpgIMG_20190206_125807[1].jpg

VV + PČ 25.1., 30.1. zimní kopec + myšky

IMG_20190207_153031[1].jpgIMG_20190207_153048[1].jpg

16. 1. Pč - stromy v zimě

IMG_20190116_132649[1].jpgIMG_20190117_122126[1].jpg

9.1. Pč - sněhuláci - skládání papíru, střihání a lepení

IMG_20190117_121520[1].jpgIMG_20190117_121609[1].jpg

4.1. Vv - zimní čepice - kresba voskovým pastelem, přetření vodovou barvou

IMG_20190108_134252[1].jpgIMG_20190108_134235[1].jpg

19. 12. Vv - ryby

IMG_20181219_140047[2].jpg

14. 12. PČ - papírové řetězy

IMG_20181214_181810[1].jpgIMG_20181214_181835[1].jpg

6. 12. VV - adventní věnec

IMG_20181206_161228[2].jpgIMG_20181206_161212[1].jpg

3. 12. Pč - Mikuláš z jablíčka

 IMG_20181203_132441[1].jpgIMG_20181203_132421[1].jpg

28. 11. VV - čerti

IMG_20181128_132034[1].jpgIMG_20181128_131947[1].jpg

 

VV + PČ - koláž - téma: básnička

 

IMG_20181123_124137[1].jpgIMG_20181123_124151[1].jpg

VV 12. 11. Ohňostroj - rozfoukávání barevných kaněk

IMG_20181116_140328[1].jpg

7. 11. 2018 Pč+Vv - Parníky na moři

IMG_20181109_154842[1].jpgIMG_20181109_154909[1].jpg

24. 10. 2018 - Pč - modelování OVOCE a ZELENINA

IMG_20181024_113401[1].jpgIMG_20181024_113320[1].jpg

10. 10. 2018 - Pč - Podzimní skřítek

IMG_20181024_070852[1].jpg

12. 10. 2018 - Vv - Zavařený podzim

IMG_20181025_130020[1].jpg

5. 10. VV - Výzdoba desek vlastním obrázkem

IMG_20181015_232032[1].jpg

3. 10. PČ - třídní pravidla - výzdoba

IMG_20181011_072547.jpg

26. 9. VV - deštník - zapouštění vodových barev do vlhkého podkladu

IMG_20180926_122019[1].jpgIMG_20180926_121940[1].jpg

14. 9. VV - slunečnice - malba vodovými barvami

IMG_20180919_122357.jpgIMG_20180919_122417.jpg

12. 9. PČ - vějíř - skládání z papíru

IMG_20180919_122329.jpg

7. 9. VV - sluníčko - kresba voskovými pastely - téma: jak jsem prožil léto

IMG_20180919_122318.jpg