Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 1.C - Mgr. K. Slavětínská

 

ROZVRH 1.jpg

Vážení rodiče, milé děti,

vítejte na stránkách naší třídy!

 

Spolu s Večerníčkem a jeho pohádkami 

se těším na krásně prožitý rok 2021/2022! 

                             

Katka Slavětínská,

třídní učitelka

 

 

21. 4. 2022

Učivo od (11.4. - 22. 4.)

Český jazyk

 • čtení z čítanky
 • diktát krátkých vět z tiskacích písmen + diktát slov psacím písmem - probraná písmena psace: i, e, u, l, m, a o, s, p, t, j, y, n, v)
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • nové psací písmenko v
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • diktáty psacích písmen a slabik

Písanka - do str. 54
Čítanka - společně do str. 35

Čtení na doma (místo čtecího listu, zkouším hlasité čtení - trénovat!) - Jak se Terezka ztratila, str. 25

 

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu desítky
 • logické úkoly
 • diktát příkladů - piš výsledky (zadání opakuji dvakrát)
 • slovní úkoly                                      

Učebnice - 3. díl - do str. 24

 

4. 4. 2022

Učivo týdne (4.4. - 8.4.)

Český jazyk

 • čtení z čítanky
 • diktát krátkých vět z tiskacích písmen + diktát slov psacím písmem - probraná písmena psace: i, e, u, l, m, a o, s, p, t, j
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • nové psací písmenko y
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • diktáty psacích písmen a slabik

Písanka - do str. 49
Čítanka - společně do str. 25

Čtení na doma (místo čtecího listu, zkouším hlasité čtení - trénovat!) - Kolik má Tom kamarádů, s.13 - pokračujeme i tento týden

 

MATEMATIKA

 • jednotky a desítky - modelování desítky z jednotek
 • odčítání do dvaceti bez přechodu desítky
 • logické úkoly
 • diktát příkladů - piš výsledky (zadání opakuji dvakrát)
 • slovní úkoly                                      

Učebnice - 3. díl - do str. 19

28.3.

Pěkné pondělí, 

dnes jely děti poprvé na plavání. Během plaveckého výcviku nebudou probíhat hodiny TV, proto přikládám drobně pozměněný "plavací" rozvrh hodin:

ROZVRH VEČERNÍČEK PLAVACÍ.jpg

 

Učivo týdne (28.3. - 1.4.)

Český jazyk

 • čtení z čítanky
 • diktát krátkých vět z tiskacích písmen + diktát slov psacím písmem - probraná písmena psace: i, e, u, l, m, a o, s, p, t
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • nové psací písmenko j
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • diktáty psacích písmen a slabik

Písanka - do str. 45
Čítanka - společně do str. 21

Čtení na doma (místo čtecího listu, zkouším hlasité čtení - trénovat!) - Kolik má Tom kamarádů, s.13

Některé děti mají trošku potíže s psaním psacího p - hlavně při spojování do slov. Často zapomenou napsat "vlnovku" a jdou rovnou na další písmeno. 

Nyní se více soustředíme na psací písmo, ale to neznamená, že by děti měly zapomínat písmena velká tiskací. Píšeme jimi teď o něco méně, přesto pořád děláme přepisy, opisy...

Dětem stále připomínám, že mají doma DENNĚ číst. Z čítanky, ale mohou samozřejmě i cokoliv jiného. Důležitá je pravidelnost!

 

MATEMATIKA

 • jednotky a desítky - modelování desítky z jednotek
 • sčítání do dvaceti bez přechodu desítky
 • logické úkoly
 • diktát příkladů - piš výsledky (zadání opakuji dvakrát)
 • slovní úkoly                                      

Učebnice - 3. díl - do str. 15

 

21.3. 2022

Učivo týdne (21.3. - 25.3.)

Český jazyk

 • čtení z čítanky
 • diktát krátkých vět z tiskacích písmen
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • psací písmenko p,t
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • diktáty psacích písmen a slabik
 • písanka do str. 39


Čítanka - společně do str. 17

Čtení na doma (místo čtecího listu, zkouším hlasité čtení - trénovat!) - Jak začal pes kamarádit s člověkěm str. 10,11

Prosím o vypracovávání OPRAV v sešitech (po diktátech, opisech, přepisech). Pokud je chyba pouze ve slově, oravit to slovo. Pokud chybí tečka za větou, dítě opíše celou větu s tečkou!

Zatím nepočítám jako chybu zrcadlově napsané písmeno, ale prosím, opravujte i tyto chyby. Dále děti vědí, že v diktátu se vždy píše měkké i, pokud by tam mělo být tvrdé, vždy jim to řeknu. Samozřejmě upozorňuji i na další jevy, které neznají. Dále za každým slovem diktuji "mezera". Na konci věty říkám: "Konec věty"v - mají vědět, že napíší tečku. Přehnaně vyslovuji délku slabik.

Dětem, které mají s diktáty potíže, prosím, diktujte krátké věty tímto způsobem doma.

 

MATEMATIKA

 • jednotky a desítky - modelování desítky z jednotek
 • modelování čísel  do 20
 • logické úkoly
 • diktát příkladů - piš výsledky (zadání opakuji dvakrát)
 • slovní úkoly                                      

Učebnice - 3. díl - do str. 11

17.3. 2022

Učivo týdne (14.3. - 18.3.)

Český jazyk

 • čtení všech malých tiskacích písmen
 • diktát krátkých vět z tiskacích písmen
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • psací písmenko s
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • diktáty psacích písmen a slabik
 • písanka do str. 31


Čítanka - společně do str. 15

Čtení na doma (místo čtecího listu, zkouším hlasité čtení - trénovat!) - Jak začal pes kamarádit s člověkěm str. 10,11

Prosím o vypracovávání OPRAV v sešitech (po diktátech, opisech, přepisech). Pokud je chyba pouze ve slově, oravit to slovo. Pokud chybí tečka za větou, dítě opíše celou větu s tečkou!

Zatím nepočítám jako chybu zrcadlově napsané písmeno, ale prosím, opravujte i tyto chyby. Dále děti vědí, že v diktátu se vždy píše měkké i, pokud by tam mělo být tvrdé, vždy jim to řeknu. Samozřejmě upozorňuji i na další jevy, které neznají. Dále za každým slovem diktuji "mezera". Na konci věty říkám: "Konec věty"v - mají vědět, že napíší tečku. Přehnaně vyslovuji délku slabik.

Dětem, které mají s diktáty potíže, prosím, diktujte krátké věty tímto způsobem doma.

 

MATEMATIKA

 • jednotky a desítky - modelování desítky z jednotek
 • modelování čísel  do 20
 • logické úkoly
 • diktát příkladů - piš výsledky (zadání opakuji dvakrát)
 • slovní úkoly                                      

Rozdána nová učebnice - 3. díl - do str. 5

 

 

Učivo týdne (7.3. - 11.3.)

Český jazyk

 • čtení všech malých tiskacích písmen
 • diktát krátkých větz tiskacích písmen
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • psací písmenko o
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • diktáty psacích písmen a slabik
 • písanka do str. 24


Čítanka - společně do str. 11

Čtení na doma (místo čtecího listu, zkouším hlasité čtení) - Jqak to bylo s Bonifácem (6,7)


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • číselné řady
 • logické úkoly
 • diktát příkladů - piš výsledky (zadání opakuji třikrát)
 • slovní úkoly                                      

Učebnice do str. 49

28.2 2022

Učivo týdne (28.2. - 4.3.)

Český jazyk

 • čtení všech malých tiskacích písmen
 • diktát krátkých vět
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • psací písmenka m, a
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • písanka do str. 18


V učebnici ČJ  do str. 71


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • vlastnosti sčítání
 • geometrické tvary
 • diktát příkladů - piš výsledky                                         

Učebnice do str. 46

 

 

Učivo týdne (21.2. - 25.2.)

Český jazyk

 • čtení všech malých písmen
 • písanka do str. 12
 • opakování psacích prvků 
 • diktát krátkých vět
 • čtecí list č. 16
 • snažíme se číst co nejvíce slov rovnou DOHROMADY


V učebnici ČJ  do str. 66


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • sčítání s využitím číselné osy
 • geometrické tvary                                           

Učebnice do str. 42

 

 

Učivo týdne (7.2. - 11.2.)

Český jazyk

 • malá písmena ch, h, r, t, f, g
 • psací písmena: e, l
 • 3 - 4 písmenná slova čteme DOHROMADY, bez hláskování


V učebnici ČJ  do str. 61


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • číselné řady
 • slovní úkoly                                           

Učebnice do str. 39

 

 

 

Učivo týdne (31.1. - 4.2.)

Český jazyk

 • malá tiskací písmena i, j, l, m, n
 • práce v písance - písmenka i, u
 • čtení s porozuměním


V učebnici ČJ  do str. 57


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • čtvercová síť
 • slovní úkoly                                    

Učebnice do str. 36, po cvičení 1

 

 

 

Učivo týdne (24.1. - 28.1.)

Český jazyk

 • přechod na malá tiskací písmena (a, e, b, d)
 • čtení krátkých pohádek
 • opis, přepis, diktát


V učebnici ČJ  do str. 54 


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • rozklad čísla 10
 • slovní úkoly - zápis, výpočet, odpověď                                       

Učebnice do str. 33

 

 

 

21. 1. 2022

Učivo týdne (17.1. - 21.1.)

Český jazyk

 • nová písmena G,F
 • správné čtení skupin BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
 • trénování psacích prvků v písankovém sešitě
 • čtecí list č. 12
 • krátká slova už nehláskujeme, ale rovnou čteme naráz dohromady


V učebnici ČJ  do str. 51 (kromě posledního cvičení na srránce)


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • rozklad čísla 9
 • správné psaní čísla devět -pozor!                                            

Učebnice do str. 28, po cvičení 1

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.11. 2021

Učivo 12. týdne (15.11. - 19.11.)

Český jazyk

 • stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky
 • opakování probraných písmen, diktát na písmenka
 • písmeno D,Ď, N
 • čteme slov a věty z probraných písmen - NESLABIKOVAT! Čteme po jednotlivých písmenkách a pak celé naráz. 
 • děti poznají tečku, otazník a vykřičník
 • čtecí list č. 7 (dostaly nakopírovaný)


V učebnici ČJ  do str. 59


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 5
 • pozor na záměnu unamének + a - !!!   
 • slovní úkoly - ústně                                                

Učebnice do str. 43, pracovní sešit do str.16

 

8.11. 2021

Učivo 11. týdne (8.11. - 12.11.)

Český jazyk

 • stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky
 • opakování probraných písmen, diktát na písmenka
 • písmeno J, dvojhláska OU
 • čteme krátká slova složená z probraných písmen - NESLABIKOVAT! Čteme po jednotlivých písmenkách a pak celé naráz. Čteme krátké věty.

Kresebné cviky do str. 48
V učebnici ČJ  do str. 54


MATEMATIKA

 • nácvik psaní číslice 0
 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 5
 • pozor na záměnu unamének + a - !!!                                                    

Učebnice do str. 38, pracovní sešit do str.14

V minulém týdnu jsme ve škole měli opožděný halloween. Děti si donesly krásné masky!

halloween.jpg

Učivo 10. týdne (1.11. - 5.11.)

Český jazyk

 • stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky
 • opakování probraných písmen, diktát na písmenka
 • písmeno K
 • čteme krátká slova složená z probraných písmen - NESLABIKOVAT! Čteme po jednotlivých písmenkách a pak celé naráz. Čteme krátké věty.

Kresebné cviky do str. 44
V učebnici ČJ  do str. 48


MATEMATIKA

 • nácvik psaní číslice 5
 • číslice píšeme vždy směrem shora dolů!   
 • sčítání a odčítání v oboru 1 - 5                                                             

Učebnice do str.32, pracovní sešit do str.12

 

Učivo 7. týdne (11.10. - 15.10.)

Český jazyk

 • stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky
 • pokračujeme v grafomotorických a uvolňovacích cvičeních
 • písmena I,Y + procvičování předchozích
 • čteme krátká slova složená z probraných písmen - NESLABIKOVAT! Čteme po jednotlivých písmenkách a pak celé naráz. Čteme krátké věty.

Kresebné cviky do str. 34
V učebnici ČJ  do str. 36


MATEMATIKA

 • nácvik psaní číslice 4
 • číslice píšeme vždy směrem shora dolů!   
 • operace odčítání a znaménko -, opakujeme operace sčítání, znaménko +     
 • základní geometrické tvary                                                                 

Učebnice do str. 26, pracovní sešit do str.10

 

 

6.10. 2021

Učivo 6. týdne (4.10. - 8.10.)

Český jazyk

 • stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky
 • pokračujeme v grafomotorických a uvolńovacích cvičeních
 • písmena O, S. Š
 • čteme krátká slova složená z probraných písmen - NESLABIKOVAT! Čteme po jednotlivých písmenkách a pak celé naráz

Kresebné cviky do str. 28
V učebnici ČJ  do str. 30


MATEMATIKA

 • nácvik psaní číslic 1, 2, 3
 • číslice píšeme vždy směrem shora dolů!   
 • operace sčítání, znaménko +                                                                       

Učebnice do str. 21, pracovní sešit do str.7

3. 10. 2021 

Učivo 5. týdne (27. 9 - 1. 10.)

Český jazyk

 • stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky
 • pokračujeme v grafomotorických a uvolńovacích cvičeních
 • písmena E, É, L
 • čteme krátká slova složená z probraných písmen - NESLABIKOVAT! Čteme po jednotlivých písmenkách a pak celé naráz

Kresebné cviky do str. 22
V učebnici ČJ do str. 21


MATEMATIKA

 • porovnávání prvků a číslic (1-5)                                                                                   

Učebnice do str. 17, pracovní sešit do str.6

24. 9. 2021 

Učivo 4. týdne (20. - 24. 9.)

Český jazyk

- stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky

-pokračujeme v grafomotorických a uvolńovacích cvičeních

- začínáme číst písmena M, A, Á, U, Ú, Ů

Kresebné cviky do str. 17
V učebnici ČJ také do str. 17


MATEMATIKA

- porovnáváme počet prvků do pěti (čeho je více, čeho méně...                                      - umíme přiřadit počet prvků k číslicím (1 - 5)                                                                                                                                                                                                                  Učebnice M do str. 15, pracovní sešit do str. 5

Děti moc pěkně pracují. Tento týden nám dělal společnost večerníček O Človíčkovi.

V pracovních činnostech jsme Človíčka a Človíčku oblékli.

20210925_092205.jpg

20210922_101429.jpg 20210922_101421.jpg 20210922_101417.jpg

 

17. 9. 2021 

Učivo 3. týdne (12. - 17. 9.)

Český jazyk

 -pokračujeme v grafomotorických a uvolńovacích cvičeních, kontrolujeme správný úchop tužky

- Kresbné cviky do str. 12

- tiskací písmenka A, U (procvičování v učebnici a sešitu)

- sluchová analýza a syntéza - "ufonská řeč" : P - E - S = PES

- "Čtecí list" 1, 2

Matematika

- seskupování prvků, porovnávání počtu prvků

- učebnice do str. 8, prac. sešit do str. 2

 

 

 

6.9. 2021 PONDĚLÍ

Prosím o kontrolu papírové ŽK, jsou tam nové informace.

Učivo 2. týdne (6. - 10. 9.)

Uvolňování ruky - cviky na uvolnění ruky před psaním, kresebné cviky na velkém balicím papíru

Správný úchop tužky - z palce a ukazováčku utvoříme "špetku", prostředníek podpírá tužku. Konec tužky směřuje k rameni. Tužku držíme lehce!

                               - pěkně vysvětleno zde: https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A

                               - prosím, kdykoliv uvidíte své dítě psát, nebo kreslit, kontrolujte správný úchop tužky a pastelky!!!!

Sluchová analýza a syntéza - "ufonská řeč" : P - E - S = PES

Trénink předmatematických a matematických představ - nahoře, dole, vpravo, vlevo.... + počítání předmětů

 

 

Informace z úvodního týdne

3. 9.  PÁTEK - 3 vyučovací hodiny (konec 10:45)

V pondělí si děti přinesou - podepsané TV - uložím jim je ve třídě do skříně

                                          - kdo ještě nedonesl, přinese obalené všechny učebnice

 

2. 9.  ČTVRTEK - 2 vyučovací hodiny (konec 9:40)

Dnes jsem dětem vkládala do papírové ŽK knížky souhrnné informace, které zazněly prvního září.

Prosím o vyplnění návratky,zda chcete, aby se vaše dítě fotilo.

Vyučující v 1. C 

ČJ, M, HV, PČ - K. Slavětínská

PRV, TV, VV - L. Kolčavová

asistentka učitelky - L. Golisová

vychovatelka - H. Neckářová