Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 1.C - Mgr. K. Slavětínská

 

ROZVRH 1.jpg

Vážení rodiče, milé děti,

vítejte na stránkách naší třídy!

 

Spolu s Večerníčkem a jeho pohádkami 

se těším na krásně prožitý rok 2021/2022! 

                             

Katka Slavětínská,

třídní učitelka

 

 

17. 9. 2021 

Učivo 3. týdne (12. - 17. 9.)

Český jazyk

 -pokračujeme v grafomotorických a uvolńovacích cvičeních, kontrolujeme správný úchop tužky

- Kresbné cviky do str. 12

- tiskací písmenka A, U (procvičování v učebnici a sešitu)

- sluchová analýza a syntéza - "ufonská řeč" : P - E - S = PES

- "Čtecí list" 1, 2

Matematika

- seskupování prvků, porovnávání počtu prvků

- učebnice do str. 8, prac. sešit do str. 2

 

 

 

6.9. 2021 PONDĚLÍ

Prosím o kontrolu papírové ŽK, jsou tam nové informace.

Učivo 2. týdne (6. - 10. 9.)

Uvolňování ruky - cviky na uvolnění ruky před psaním, kresebné cviky na velkém balicím papíru

Správný úchop tužky - z palce a ukazováčku utvoříme "špetku", prostředníek podpírá tužku. Konec tužky směřuje k rameni. Tužku držíme lehce!

                               - pěkně vysvětleno zde: https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A

                               - prosím, kdykoliv uvidíte své dítě psát, nebo kreslit, kontrolujte správný úchop tužky a pastelky!!!!

Sluchová analýza a syntéza - "ufonská řeč" : P - E - S = PES

Trénink předmatematických a matematických představ - nahoře, dole, vpravo, vlevo.... + počítání předmětů

 

 

Informace z úvodního týdne

3. 9.  PÁTEK - 3 vyučovací hodiny (konec 10:45)

V pondělí si děti přinesou - podepsané TV - uložím jim je ve třídě do skříně

                                          - kdo ještě nedonesl, přinese obalené všechny učebnice

 

2. 9.  ČTVRTEK - 2 vyučovací hodiny (konec 9:40)

Dnes jsem dětem vkládala do papírové ŽK knížky souhrnné informace, které zazněly prvního září.

Prosím o vyplnění návratky,zda chcete, aby se vaše dítě fotilo.

Vyučující v 1. C 

ČJ, M, HV, PČ - K. Slavětínská

PRV, TV, VV - L. Kolčavová

asistentka učitelky - L. Golisová

vychovatelka - H. Neckářová