Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 3.B - Mgr. K. Kubátová

          VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI, 

           vítám Vás na stránkách třídy III.B

                                             tř. uč. K. Kubátová

IMG_20230525_082050.jpg IMG_20230525_082105.jpg IMG_20230525_082114.jpg

IMG_20230525_082153.jpg IMG_20230525_082129.jpg IMG_20230525_082229 (1).jpg

                   IMG_20230214_130122.jpg IMG_20230427_080724.jpg

 

20. května - 24. května 2024

Čj

 • Tvary podstatných jmen
 • Pádové otázky (uč. do str. 74)
 • PS 2. díl - do str. 6/2
 • Písanka 2. díl do str. 24
 • Čítanka do str. 144 - 147

M

 • Násobení a dělení deseti
 • Násobení číslem 20, 30, 40 (uč. 3 do str. 25)
 • PS 3. díl -  do str. 9

Pr

 • Nadzemní části rostlin
 • Stonek, list, květ (uč. str. 51 - 52)
 • PS str. 38

Vv Pampelišky

IMG_20240522_141034.jpg IMG_20240522_141421.jpg IMG_20240522_141131.jpg

                                        IMG_20240522_141227.jpg IMG_20240522_141339.jpg

 

13. května - 17. května 2024

Čj

 • Slovní druhy - částice, citoslovce
 • Procvičování slovních druhů (uč. do str. 72)
 • PS 2. díl - str. 4
 • Písanka 2. díl do str. 23
 • Čítanka do str. 143

M

 • Písemné sčítání trojciferných čísel
 • Písemné odčítání trojciferných čísel (uč. 3 do str. 20)
 • PS 3. díl -  do str. 8

Pr

 • Léto na poli
 • Části kvetoucích rostlin. Kořen (uč. str. 48 - 50)
 • PS str. 37/1, 2 

Rozhlédni se (dopravní akce)

IMG_20240517_080146.jpg IMG_20240517_085139.jpg IMG_20240517_085156.jpg

IMG_20240517_085222.jpg IMG_20240517_085230.jpg IMG_20240517_085239.jpg

 

6. května - 10. května 2024

Čj

 • Slovní druhy - slovesa, příslovce
 • Předložky, spojky (uč. do str. 70)
 • PS 2. díl - str. 2
 • Písanka 2. díl do str. 22
 • Čítanka do str. 141

M

 • Počítání se závorkami
 • Písemné sčítání trojciferných čísel (uč. 3 do str. 17)
 • PS 3. díl -  do str. 6

Pr

 • Polní plodiny (uč. str. 46 a 47)
 • PS str. 35/1, 2    36/3 Voda

Výukový program PodpoVRCH - Voda kolem nás

IMG_20240507_102409.jpg IMG_20240507_102416.jpg IMG_20240507_102423.jpg

IMG_20240507_102552.jpg IMG_20240507_103003.jpg IMG_20240507_105421.jpg

 

29. dubna - 3. května 2024

Čj

 • Slovní druhy - přídavná jména, zájmena, číslovky
 • Vlastní jména (uč. do str. 67)
 • PS 2. díl - str. 30
 • Písanka 2. díl do str. 21
 • Čítanka do str. 139

M

 • Sčítání a odčítání do tisíce s přechodem
 • Řešení slovních úloh(uč. 3 do str. 14)
 • PS 3. díl -  do str. 5

Pr

 • Léto na zahradě
 • Okrasné rostliny, užitkové rostliny (uč. str. 42 a 45))
 • PS str. 31 a 32, 33/4

Tv Hod míčkem (Ježci - třídní kolo)

IMG_20240503_115222.jpg IMG_20240503_115520.jpg IMG_20240503_120513.jpg

 

 

22. dubna - 26. dubna 2024

Čj

 • Slovní druhy - podstatná jména
 • Vlastní jména (uč. do str. 65)
 • PS 2. díl - do str. 29 a str. 31
 • Písanka 2. díl do str. 19
 • Čítanka do str. 133 - 135

M

 • Sčítání a odčítání do tisíce s přechodem
 • Řešení slovních úloh(uč. 3 do str. 11)
 • PS 3. díl -  do str. 3

Pr

 • Rostliny kvetoucí a nekvetoucí
 • Léčivé, jedovaté a zvláště chráněné rostliny (uč. str. 40 a 41))
 • PS str. 60/17, str. 30, 42 - houby

Vv Čarodějnice

IMG_20240425_114634.jpg IMG_20240425_114733.jpg IMG_20240425_114833.jpg

IMG_20240425_114921.jpg IMG_20240425_141154.jpg IMG_20240425_141201.jpg

 

15. dubna - 19. dubna 2024

Čj

 • Pozvánka
 • Slovní druhy - podstatná jména (uč. do str. 63)
 • PS 2. díl - do str. 29
 • Písanka 2. díl do str. 17
 • Čítanka do str. 127

M

 • Soustředné kružnice, průsečíky
 • Sčítání a odčítání do tisíce (uč. 3 do str. 7)
 • PS do str. 27

Pr

 • Společné znaky rostlin
 • Rozmnožování rostlin (uč. str. 38 a 39))
 • PS str. 60/16

Taneční projekt Angeles

IMG_20240419_095732.jpg IMG_20240419_104252.jpg IMG_20240419_103528.jpg

 

8. dubna - 12. dubna 2024

Čj

 • Vyjmenovaná slova po Z
 • Procvičování vyjmenovaných slov (uč. do str. 59)
 • PS 2. díl - do str. 29/1
 • Písanka 2. díl do str. 15
 • Čítanka do str. 125

M

 • Zaokrouhlování na desítky, stovky
 • Sčítání a odčítání do tisíce (uč. 3 do str. 4)
 • PS do str. 20 a str. 25, 26

Pr

 • Houby
 • Společné znaky rostlin (uč. str. 38 a 39))
 • PS str. 59

Pravidla slušného chování (beseda Městské policie)

IMG_20240409_090210.jpg IMG_20240409_090604.jpg IMG_20240409_094400.jpg

 

2. dubna - 5. dubna 2024

Čj

 • Vyjmenovaná slova po Z (uč. do str. 57)
 • Pranostiky
 • PS 2. díl - do str. 27
 • Písanka 2. díl do str. 14
 • Čítanka do str. 120

M  

 • Porovnávání čísel
 • Jednotky délky (uč. 2 do str. 41)
 • PS do str. 19 a str. 23 a 24

Pr

 • Živé organizmy
 • Houby (uč. str. 36 a 37))
 • PS str. 59

Vv Lišky

IMG_20240404_133430.jpg IMG_20240404_133532.jpg IMG_20240404_133621.jpg

IMG_20240404_133719.jpg IMG_20240404_133851.jpg IMG_20240404_133807.jpg

 

25. března - 27. března 2024

Čj

 • Vyjmenovaná slova po V (uč. do str. 56)
 • PS 2. díl - do str. 25/2
 • Písanka 2. díl do str. 13
 • Čítanka do str. 117

M  

 • Matematický cvrček
 • Počítání do tisíce po jedné, porovnávání čísel (uč. 2 do str. 39)
 • PS do str. 17 a str. 19

Pr

 • Osobní bezpečí, ochrana zdraví (uč. str. 76))
 • PS str. 58, 59/1

Vv, Pč Velikonoce - zajíček(zápich)

IMG_20240327_123225.jpg

 

18. března - 22. března 2024

Čj

 • Vyjmenovaná slova po V (uč. do str. 56)
 • PS 2. díl - do str. 23
 • Písanka 2. díl do str. 12
 • Čítanka do str. 115

M  

 • Soustředné kružnice
 • Průsečíky kružnic a přímek
 • Počítání do tisíce po stovkách, desítkách, porovnávání čísel (uč. 2 do str. 38)
 • PS do str. 17 a str. 19

Pr

 • Tísňová volání
 • Osobní bezpečí, ochrana zdraví (uč. str. 75 - 76))
 • PS str. 57

Beseda v knihovně - Velikonoce

IMG_20240321_081046.jpg IMG_20240321_081057.jpg IMG_20240321_081102.jpg

                                IMG_20240321_081637.jpg IMG_20240321_084458.jpg

 

11. března - 15. března 2024

Čj

 • Vyjmenovaná slova po S
 • Vyjmenovaná slova po V (uč. do str. 54)
 • PS 2. díl - do str. 23/1
 • Písanka 2. díl do str. 10
 • Čítanka do str. 114

M  

 • Přímky rovnoběžné a různoběžné
 • Kružnice, kruh (uč. 2 do str. 33)
 • PS do str. 17

Pr

 • Chraňme své zdraví i zdraví ostatních
 • Důležitá telefonní čísla (uč. str. 72 - 74))
 • PS str. 56

Tv Tee-ball (ukázka)

IMG_20240315_100103.jpg IMG_20240315_101334_1.jpg IMG_20240315_100053.jpg

 

4. března - 8. března 2024

Čj

 • Vyjmenovaná slova po S
 • Vypravování podle osnovy (uč. do str. 52)
 • PS 2. díl - do str. 22/1
 • Písanka 2. díl do str. 8
 • Čítanka do str. 108

 

 • Písemné odčítání s přechodem přes základ 10
 • Počítání se závorkami
 • G: Bod, přímka, úsečka (uč. 2 do str. 29)
 • PS do str. 16/5

Pr

 • Společné znaky s ostatními živočichy
 • V čem se odlišujeme od zvířat? (uč. str. 70 - 71))
 • PS Člověk do str. 55

Vv, Pč Portrét

IMG_20240308_134334.jpg IMG_20240308_134328.jpg IMG_20240308_134340.jpg

                                     IMG_20240308_134345.jpg IMG_20240308_134351.jpg

22. ledna - 26. ledna 2024

Čj

 • Vyjmenovaná slova po B, L
 • Vyjmenovaná slova po M (uč. do str. 45)
 • PS do str. 37
 • Písanka do str. 31
 • Čítanka str. 85 a 87 dole

 • Písemné sčítání bez přechodu přes základ 10 
 • Písemné odčítání bez přechodu přes základ 10
 • Řešení slovních úloh (uč. 2 do str. 19)
 • PS do str. 10

Pr

 • Části lidského těla
 • Pečujeme o své zdraví (uč. str. 67)
 • PS str. 53/1, 54/1, 2

Co je internet (preventivní program)

1000005028.jpg 1000005029.jpg 1000005030 (1).jpg

1000005031.jpg 1000005032.jpg 1000005033.jpg

1000005034.jpg 1000005035.jpg 1000005036.jpg

 

15. ledna - 19. ledna 2024

Čj

 • Vyjmenovaná slova po B, L
 • Vyjmenovaná slova po M (uč. do str. 44)
 • PS do str. 35
 • Písanka do str. 29
 • Čítanka str. 78 - 81

M 

 • Písemné sčítání bez přechodu přes základ 10 
 • Písemné odčítání bez přechodu přes základ 10 (uč. 2. do str. 17)
 • PS 2. díl do str. 7

Pr

 • Jak rosteme a vyvíjíme se
 • Části lidského těla (uč. str. 64 - 66)
 • PS str. 26, 53/3, 4

Vv - Sněhuláci

IMG_20240119_145551.jpg IMG_20240119_145631.jpg IMG_20240119_145711.jpg

                                  IMG_20240119_145810.jpg IMG_20240119_145843.jpg

 

8. ledna - 12. ledna 2024

Čj

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Vyjmenovaná slova po M (uč. do str. 42)
 • PS do str. 33
 • Písanka do str. 28
 • Čítanka str. 76 - 77

 • Odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10 
 • Řešení slovních úloh
 • Souměrnost (uč. 2. do str. 12)
 • PS 2. díl do str. 4

Pr

 • Teplo a světlo
 • Sluneční soustava (uč. str. 31 - 33)
 • PS str. 24 a 25

Vv, Pč - Domečky z papíru

IMG_20240112_083923.jpg IMG_20240112_083931.jpg

IMG_20240112_084106.jpg IMG_20240112_084117.jpg

 

3. ledna - 5. ledna 2024

Čj

 • Vyjmenovaná slova po L - procvičování (uč. do str. 40)
 • Co jsem dělal o prázdninách (vypravování)
 • PS do str. 31
 • Písanka do str. 25
 • Čítanka str. 74 - 75

M 

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10 (uč. 2. do str. 9)
 • PS 2. díl do str. 2

Pr

 • Vzduch 
 • Půda (uč. str. 30)
 • PS str. 24

Zimní městečko

IMG_20240103_141352.jpg IMG_20240103_141516.jpg IMG_20240103_141638.jpg

                                    IMG_20240103_141806.jpg IMG_20240103_141923.jpg

 

18. prosince - 22. prosince 2023

Čj

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Vánoce - vyprávění podle osnovy (uč. do str. 40)
 • Vánoční přání
 • PS do str. 30/1, 2
 • Písanka do str. 23
 • Čítanka str. 69 - 70

M 

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10
 • Násobení a dělení do deseti - opakování (uč. 2. díl - do str. 6)
 • PS 2. díl do str. 1

Pr

 • Koloběh vody
 • Vzduch (uč. str. 29 - 30)
 • Vánoční koncert
 • PS str. 18, 24/1

Vánoční besídka

                               IMG_20231222_102311.jpg IMG_20231222_082133.jpg IMG_20231222_103203.jpg 

IMG_20231222_111901.jpg IMG_20231222_081838.jpg IMG_20231222_081855.jpg

                                 IMG_20231222_081945.jpg IMG_20231222_082034.jpg

  

11. prosince - 15. prosince 2023

Čj

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Vyprávění o zvířeti (uč. do str. 37)
 • PS do str. 29
 • Písanka do str. 22
 • Čítanka str. 66 - 68

M 

 • Dělení deseti
 • Řešení slovních úloh
 • Násobení a dělení deseti (uč. 2. díl - do str. 5)
 • PS do str. 25

Pr

 • Lidské výtvory - zboží
 • Země je kulatá
 • Podmínky života na Zemi. Voda (uč. str. 26 - 28)
 • PS str. 30

Čj - Beseda v knihovně - Vánoce

IMG_20231220_080955.jpg IMG_20231220_081001.jpg IMG_20231220_083535.jpg

IMG_20231220_081013.jpg IMG_20231220_085656.jpg

 

4. prosince - 8. prosince 2023

Čj

 • Vyjmenovaná slova po B
 • Procvičování vyjmenovaných slov po B (uč. do str. 35)
 • PS do str. 27
 • Písanka do str. 21
 • Čítanka str. 59 - 61

 • Násobilka deseti
 • Řešení slovních úloh (uč. do str. 44)
 • PS do str. 22

Pr

 • Advent, vánoční zvyky
 • Vánoce v jiných zemích (uč. str. 22 a 23)
 • PS str.13 a 14 dokončení

Vv - Čerti

IMG_20231129_135400.jpg IMG_20231129_135439.jpg IMG_20231129_135522.jpg

                                                       IMG_20231129_135602.jpg

27. listopadu - 1. prosince 2023

Čj

 • Vyjmenovaná slova po B
 • Vyjmenované slovo - být, příbuzná slova
 • Procvičování vyjmenovaných slov po B (uč. do str. 34)
 • PS do str. 23/1, 2 a str. 24
 • Písanka do str. 21
 • Čítanka str. 53 - 54, str. 58

 • Násobilka 8, dělení 8
 • Násobilka a dělení do 9 (uč. do str. 43)
 • PS do str. 18

Pr

 • Svět kolem nás
 • Lidské výtvory (uč. str. 24 a 25)
 • PS str. 27 a 11,12, 13/1 dokončení

Vv - Paní Zima

IMG_20231116_141425.jpg IMG_20231116_141842.jpg IMG_20231116_141521.jpg

                     IMG_20231116_141637.jpg IMG_20231116_141735.jpg

 

 

20. listopadu - 24. listopadu 2023

Čj

 • Vyjmenovaná slova po B
 • Vyjmenované slovo - být (uč. do str. 32)
 • PS do str. 17 a 19/1, 2, 3
 • Písanka do str. 21
 • Čítanka str. 50 - 52

M 

 • Řešení slovních úloh
 • Násobilka 8, dělení 8
 • Počítání se závorkami (uč. do str. 40)
 • PS do str. 17/1, 2

Pr

 • Povolání
 • Svět kolem nás (uč. str. 21 a 24)
 • PS str. 29

Peklo Čertovina - výlet

IMG_20231123_085033.jpg IMG_20231123_090131.jpg IMG_20231123_090352.jpg

IMG_20231123_090624.jpg IMG_20231123_101704.jpg IMG_20231123_102236.jpg

                                              IMG_20231123_104955.jpg

 

13. listopadu - 16. listopadu 2023

Čj

 • Význam slov (procvičování)
 • Obojetné souhlásky
 • Vyjmenovaná slova po B (uč. do str. 31)
 • PS do str. 17 a 19/1, 2, 3
 • Písanka do str. 19
 • Čítanka str. 34 a 35

M

 • Složené slovní úlohy
 • Násobilka 7, dělení 7 (uč. do str. 36)
 • PS do str. 16

Pr

 • Orientace v krajině (procvičování)
 • Co nás baví (uč. do str. 20)
 • PS str. 20 a 12/3

Hv - Výchovný koncert (cimbálová muzika Réva)

IMG_20231114_100100.jpg IMG_20231114_100425.jpg IMG_20231114_100139.jpg

                           IMG_20231114_100113.jpg IMG_20231114_100124.jpg

6. listopadu - 10. listopadu 2023

Čj

 • Stavba slova, slovní přízvuk
 • Psaní adresy
 • Vyprávění, nadpis (uč. do str. 29)
 • PS do str. 15/2
 • Písanka do str. 18
 • Čítanka str. 31 - 33

M

 • Násobilka a dělení šesti
 • Řešení slovních úloh (uč. do str. 33)
 • PS do str. 14 a 16/1, 2

Pr

 • Světové strany
 • Vysvětlivky na mapě (uč. do str. 19)
 • PS str. 19 a 11

Pč, Vv - Záložka do knihy

IMG_20231020_065157.jpg IMG_20231020_065208.jpg IMG_20231020_065255.jpg

 

30. října - 3. listopadu 2023

Čj

 • Slova souznačná, protikladná, příbuzná
 • Nauka o slově - opakování (uč. do str. 25)
 • PS do str. 13/16
 • Písanka do str. 16
 • Čítanka str. 28 - 30

M

 • Litr, kilogram
 • Sčítání a odčítání do sta
 • Čísla sudá a lichá (uč. do str. 30)
 • PS do str. 13

Pr

 • Voda v krajině
 • Orientace v krajině (uč. do str. 18)
 • PS str. 21 a 22

Pč, Vv - Sv. Martin na bílém koni

IMG_20231103_124035.jpg IMG_20231103_124127.jpg IMG_20231103_124220.jpg

IMG_20231103_124331.jpg IMG_20231103_124541.jpg IMG_20231103_124434.jpg

 

23. října - 25. října 2023

Čj

 • Spojování vět, doplňování souvětí
 • Slovo, skutečnost, význam slov (uč. do str. 21)
 • PS do str. 11
 • Písanka do str. 14
 • Čítanka str. 25

M

 • Výpočet poloviny, třetiny, čtvrtiny a pětiny z čísla
 • Záměna činitelů
 • Řešení složených slovních úloh (uč. do str. 26)
 • PS do str. 11/1 

Pr

 • Krajina v okolí domova
 • Využití krajiny (uč. do str. 16)
 • PS str. 23

Pč, Vv - Dýně 

IMG_20231025_120314.jpg IMG_20231025_120820.jpg

IMG_20231025_121052.jpg IMG_20231025_121413.jpg

 

16. října - 20. října 2023

Čj

 • Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
 • Věta jednoduchá
 • Souvětí, určování vět v souvětí (uč. do str. 18)
 • PS do str. 10
 • Písanka do str. 13
 • Čítanka str. 23 a 24

M

 • Opakování násobení a dělení (závorky)
 • Řešení složených slovních úloh
 • Řešení slovních úloh (xkrát více, xkrát méně) - uč. do str. 23
 • PS do str. 10/1

Pr

 • Vycházka - Masarykovo náměstí - památky
 • Naše vlast  - Česká republika
 • Jsme Evropané (uč. do str. 14)
 • PS str. 23/1

Vv - Portrét s listy

IMG_20231018_125645.jpg IMG_20231018_125837.jpg IMG_20231018_130002.jpg

                      IMG_20231018_130211.jpg IMG_20231018_130220.jpg

  

 

9. října - 13. října 2023

Čj

 • Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov (uč. do str. 14)
 • PS do str. 9
 • Písanka do str. 11
 • Čítanka str. 11, 20 a 21

M

 • Opakování násobení a dělení
 • Řešení slovních úloh (uč. do str. 19/3)
 • PS do str. 8

Pr

 • Podniky, obchody, služby
 • Zdravotnictví. kultura
 • Vzdělávání, sport, doprava (uč. do str. 12)
 • PS str. 8 a 9

Vv - Bříza na podzim

IMG_20231013_150739.jpg IMG_20231013_150831.jpg IMG_20231013_150952.jpg IMG_20231013_151105.jpg

 

2. října - 6. října 2023

Čj

 • Tvrdé a měkké souhlásky
 • Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (uč. do str. 10)
 • PS do str. 8/1
 • Písanka do str. 9
 • Čítanka str. 10

M

 • Složené slovní úlohy
 • Porovnávání úseček a jejich délek
 • Měření času (uč. do str. 16)
 • PS do str. 7

Pr

 • Pověst o založení města Jihlavy
 • Znak, památky (uč. do str. 11)
 • PS str. 7

Vv - Ruka (linie)

IMG_20231004_143142.jpg IMG_20231004_143242.jpg IMG_20231004_143336.jpg

                               IMG_20231004_143409.jpg IMG_20231004_143442.jpg

 

25. září - 27. září 2023

Čj

 • Tvrdé a měkké souhlásky (uč. do str. 8)
 • Přísloví
 • PS do str. 6
 • Písanka do str. 7
 • Čítanka do str. 9

M

 • Slovní úlohy
 • Složené slovní úlohy (uč. do str. 14)
 • PS do str. 6

Pr

 • Výbava kola (uč. do str. 9)
 • Cesta do školy - práce v PS
 • PS str. 16 a 6/7 

Vv - Slunečnice

IMG_20230927_121614.jpg IMG_20230927_121712.jpg IMG_20230927_121811.jpg

IMG_20230927_122016.jpg IMG_20230927_122021.jpg IMG_20230927_122914.jpg

 

18. září - 22. září 2023

Čj

 • Abeceda - procvičování (uč. do str. 7)
 • Přísloví
 • PS do str. 5
 • Písanka do str. 5
 • Čítanka do str. 8

M

 • Sčítání a odčítání do sta
 • Sčítání a odčítání  do sta s přechodem
 • G - Vlastnosti čtverce, obdélníku a trojúhelníku (uč. do str. 13)
 • PS do str. 5

Pr

 • Pravidla slušného chování 
 • Cesta do školy
 • Jízda na kole (uč do str. 9)
 • PS str. 14/4, 15/6 

Vv - Můj domov

IMG_20230925_074102.jpg IMG_20230925_074144.jpg IMG_20230925_074240.jpg

                      IMG_20230925_074316.jpg IMG_20230925_074401.jpg

 

11. září - 15. září 2023

Čj

 • Opakování - psaní ú/ů, druhy vět, slova nadřazená a podřazená, slovní druhy
 • Vypravování - osnova (uč. do str. 6)
 • PS do str. 3
 • Písanka do str. 3
 • Čítanka do str. 7

M

 • Porovnávání čísel do sta 
 • Zaokrouhlování na desítky
 • G - Bod, druhy čar, úsečka, měření úsečky (uč. do str. 10)
 • PS do str. 2

Pr

 • Opakování ze 2. ročníku 
 • Naše škola, okolí školy (uč do str. 6)
 • PS  do str. 5

Pč - Větrník

IMG_20230915_131550.jpg IMG_20230915_131639.jpg IMG_20230915_131751.jpg

                        IMG_20230915_131832.jpg IMG_20230915_131915.jpg

 

4. září - 8. září 2023

Čj

 • Co jsme dělali o prázdninách (vypravování)
 • Věta, slovo, slabika, hláska (opakování) - uč. str. 4 - 5
 • PS str. 2
 • Písanka str. 1
 • Čítanka str. 3 - 4

M

 • Počítání do sta (opakování)
 • Porovnávání desítek
 • Sčítání a odčítání desítek - uč. str. 3 - 5
 • PS str. 1/1, 2

Pr

 • Opakování ze 2. ročníku 
 • PS str. 4/1, 2

4. a 5. září - slavnostní zahájení školního roku, rozvrh hodin, poučení o bezpečnosti, třídní          pravidla, třídnické práce

Vv - Zážitky z prázdnin 

IMG_20230913_140533.jpg IMG_20230913_140655.jpg IMG_20230913_140800.jpg

IMG_20230913_140905.jpg IMG_20230913_141011.jpg IMG_20230913_141021.jpg

 

 

 

         

          VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI, 

           vítám Vás na stránkách třídy II.B

                                             tř. uč. K. Kubátová

 

                IMG_20220601_092337.jpg

 

 

26. června - 30. června 2023

Čj, M, Pr

 • Dokončení práce
 • Shrnutí učiva

Třídnické práce

 • Vybírání učebnic
 • Rozdávání sešitů, výkresů, učebnic
 • Úklid třídy, šaten

29. 6. Vycházka - Český mlýn

30. 6. Slavnostní rozdávání vysvědčení

               IMG_20230630_110232.jpg 

Blahopřeji  Vám k úspěšnému ukončení školního roku a přeji slunečné léto.

 

19. června - 23. června 2023

Čj

 • Druhy vět
 • Slovní druhy (opakování)
 • Vypravování podle osnovy
 • PS, Písanka - dokončování práce
 • O zázračném prameni (čtení s porozuměním)

M

 • Sčítání a odčítání do sta (dvojciferná čísla)
 • Geometrie  - závěrečné opakování
 • PS - dokončování práce

Pr

 • Léto na louce
 • Léto na zahradě  
 • PS dokončování práce

Vv, Pč - Plachetnice

IMG_20230623_102513.jpg IMG_20230623_102519.jpg IMG_20230623_102534.jpg

 

12. června - 16. června 2023

Čj

 • Spojování vět v souvětí
 • Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, psaní u, ú, ů, slovní druhy, tvrdé a měkké souhlásky - opakování (uč. do str. 91)
 • PS do str. 33/2
 • Písanka do str. 29
 • Čítanka str. 118 a 120

M

 • Sčítání a odčítání do sta (dvojciferná čísla)
 • Počítání se závorkami
 • Řešení slovních úloh (uč. do str. 40)
 • PS do str. 27/1

Pr

 • Přišlo léto
 • Léto v lese (uč. str. 62 - 63) 
 • PS str. 73 a 74

Vv, Pč - Medúzy

IMG_20230616_124406.jpg IMG_20230616_124507.jpg IMG_20230616_124611.jpg

IMG_20230616_124708.jpg IMG_20230616_124925.jpg IMG_20230616_124837.jpg

  

5. června - 9. června 2023

Čj

 • Psaní adresy
 • Samohlásky, dvojhlásky, dělení slov na slabiky - opakování (uč. do str. 90)
 • PS do str. 29/2
 • Písanka do str. 26
 • Čítanka str. 116 a 117

M

 • Dělení pěti
 • Řešení slovních úloh (uč. do str. 34)
 • PS do str. 26/2

Pr

 • Domácí zvířata - mazlíčci
 • Hospodářská zvířata - opakování (uč. do str. 52 - 55) 
 • PS str. 63 a 64

Školní výlet (Dalešická přehrada, Kozí farma Ratibořice)

IMG_20230606_103244.jpg IMG_20230606_101408.jpg IMG_20230606_101413.jpg

IMG_20230606_130449.jpg IMG_20230606_130111.jpg IMG_20230606_132309.jpg

IMG_20230606_093350.jpg IMG_20230606_093355.jpg IMG_20230606_101357.jpg

 

29. května - 2. června 2023

Čj

 • Vlastní jména osob a zvířat
 • Místní jména (uč. do str. 89)
 • PS do str. 28
 • Písanka str. 21 a 24
 • Čítanka str. 114 a 115

M

 • Dělení nuly a dělení číslem jedna
 • Dělení čtyřmi
 • Výpočet čtvrtiny čísla, číslo čtyřikrát menší (uč. do str. 32))
 • PS do str. 25/1

Pr

 • Hospodářská zvířata (části těla)
 • Savci, ptáci, ryby - stavba těla (uč. do str. 52 - 55) 
 • PS str. 61 - 62

Den dětí

IMG_20230601_091953.jpg IMG_20230601_091930.jpg IMG_20230601_092020.jpg

IMG_20230601_092201.jpg IMG_20230601_092046 (1).jpg IMG_20230601_092428.jpg 

IMG_20230601_092433.jpg IMG_20230601_092417.jpg IMG_20230601_092212.jpg

IMG_20230601_101655.jpg IMG_20230601_104409.jpg

 

 

22. května - 26. května 2023

Čj

 • Užití předložek ve větách
 • Vzkaz, SMS
 • Psaní velkých písmen - vlastní jména (uč. do str. 88)
 • PS do str. 25
 • Písanka str. 19 a 20
 • Čítanka str. 112 a 113

M

 • Výpočet poloviny čísla, číslo dvakrát menší
 • Dělení třemi
 • Výpočet třetiny čísla, číslo třikrát menší (uč. do str. 29))
 • PS do str. 22/3

Pr

 • Hospodářská zvířata
 • Domácí ptáci (uč. do str. 52 - 55) 
 • PS str. 58 - 60/1, 2

Vv Slunéčko sedmitečné

IMG_20230526_111023.jpg IMG_20230526_111112.jpg IMG_20230526_111211.jpg

IMG_20230526_111331.jpg IMG_20230526_112335.jpg IMG_20230526_111516.jpg

 

15. května - 19. května 2023

Čj

 • Slovní druhy - podstatná jména, slovesa
 • Předložky (uč. do str. 86)
 • PS do str. 23/7
 • Písanka str. 17 a 18
 • Čítanka str. 108 a 109

M

 • Kilogram - jednotka hmotnosti
 • Příprava na dělení
 • Dělení dvěma (uč. do str. 26))
 • PS do str. 19/1

Pr

 • Jarní les
 • Ptáci a jejich hnízda (uč. do str. 51) 
 • PS str. 49 a 57

Vv Včely na jaře

IMG_20230519_111734.jpg IMG_20230519_112024.jpg IMG_20230519_112219.jpg

                        IMG_20230519_112323.jpg IMG_20230519_112511.jpg

 

 

9. května - 12. května 2023

Čj

 • Slovní druhy - podstatná jména, slovesa
 • Hrnečku, vař
 • Dlouhý, Široký a Bystrozraký - vypravování (uč. do str. 83)
 • PS do str. 19
 • Písanka str. 15 a 16 
 • Čítanka str. 107

M

 • Násobení čísla 0 - 4 
 • Násobilka čísla 5
 • Litr, kilogram (uč. do str. 21))
 • PS do str. 16/1

Pr

 • Jaro u vody (uč. do str. 49) 
 • Části stromu a části kvetoucí rostliny (opakování))
 • PS str. 50, 56/1, 2

Pč, Vv Boty na jarní vycházku

IMG_20230512_111213.jpg IMG_20230512_111709.jpg IMG_20230512_111312.jpg

IMG_20230512_111434.jpg IMG_20230512_111701.jpg IMG_20230512_111548.jpg

 

 

2. května - 5. května 2023

Čj

 • Slovní druhy - podstatná jména
 • O Smolíčkovi - vypravování (uč. do str. 81)
 • PS do str. 18/2
 • Písanka str. 13 a 14 
 • Čítanka str. 106

M

 • Záměna činitelů
 • Násobení čísla 0 - 4 (uč. do str. 17)
 • PS do str. 15/1

Pr

 • Zahrada na jaře (uč. do str. 47) 
 • Pokojové rostliny
 • PS str. 52

Pč Připravujeme srdíčka pro maminky

       IMG_20230505_111237.jpg IMG_20230505_111441.jpg IMG_20230505_111334.jpg  

IMG_20230505_111244.jpg IMG_20230505_111252.jpg IMG_20230505_111300.jpg

 

24. dubna - 28. dubna 2023

Čj

 • Opakování - slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Slovní druhy - přehled (uč. do str. 78)
 • PS do str. 16/2
 • Písanka str. 11 a 12 
 • Čítanka str. 103 - 106

M

 • Násobení čísla 0 a čísla 1
 • Řešení slovních úloh
 • Násobilka čísla 4 (uč. do str. 15)
 • PS do str. 11

Pr

 • Části kvetoucí stromu
 • Zahrada na jaře (uč. str. 47) 
 • PS str. 53, 54, 55

Vv Čarodějnice

                                             IMG_20230427_080724.jpg 

IMG_20230428_122939.jpg IMG_20230428_122949.jpg IMG_20230428_123124.jpg

                              IMG_20230428_123116.jpg IMG_20230428_123254.jpg

 

17. dubna - 21. dubna 2023

Čj

 • Slova se skupinami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
 • Opakování - slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (uč. do str. 76/2)
 • PS do str. 13/2
 • Písanka str. 9 a 10 
 • Čítanka str. 100 - 102

M

 • Řešení slovních úloh
 • Násobilka čísla 3 (uč. do str. 13)
 • PS do str. 9

Pr

 • Části kvetoucí rostliny
 • Stromy na jaře (uč. str. 46 a 47) 
 • PS str. 54/1

Vv Ptáčci na jaře

IMG_20230421_112330.jpg IMG_20230421_112343.jpg IMG_20230421_112455.jpg

                      IMG_20230421_112511.jpg IMG_20230421_112528.jpg

11. dubna - 14. dubna 2023

Čj

 • Slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ (uč. do str. 73)
 • Popis osoby
 • PS do str. 11/1
 • Písanka str. 23 a 8 
 • Čítanka str. 111

M

 • Příprava na násobení
 • Násobilka čísla 2 (uč. do str. 10/3)
 • PS do str. 5

Pr

 • Květiny na jaře (uč. str. 46) 
 • PS str. 46 a 47

Vv Tulipány

IMG_20230415_070736.jpg IMG_20230415_070801.jpg IMG_20230415_070828.jpg

                                 IMG_20230415_070911.jpg IMG_20230415_070935.jpg

 

6. dubna - 10. dubna 2023

Velikonoční prázdniny

 

3. dubna - 5. dubna 2023

Čj

 • Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 
 • Slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ (uč. do str. 72/1)
 • PS do str. 9/1
 • Písanka str. 22 
 • Čítanka str. 110 - 111

M

 • Určování času - sekundy
 • Příprava na násobení (uč. do str. 8/3)
 • PS do str. 3

Pr

 • Velikonoce - zvyky a tradice
 • Květiny na jaře (uč. str. 46) 
 • PS str. 46/2 a str. 48, 51 

Vv Kočky

IMG_20230405_134805.jpg IMG_20230405_135022.jpg IMG_20230405_135048.jpg

IMG_20230405_134842.jpg IMG_20230405_134935.jpg

 

27. března - 31. března 2023

Čj

 • Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov (uč. do str. 71)
 • Souhlásky tvrdé a měkké (procvičování)
 • PS do str. 6/3 a str. 8
 • Písanka do str. 7 
 • Čítanka str. 97 - 99

M

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ deset 
 • G Rýsování úseček. Porovnávání úseček
 • Čas - rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta (uč. do str. 5)
 • PS do str. 2

Pr

 • Rok (opakování)
 • Jaro. Květiny na jaře (uč. str. 46) 
 • PS str. 69/2, 70/3,4 a str. 72 

Vv Velikonoční odlitky ze sádry

IMG_20230330_135617.jpg IMG_20230330_135634.jpg IMG_20230330_135602.jpg

                           IMG_20230330_135541.jpg IMG_20230330_135548.jpg

 

20. března - 24. března 2023

Čj

 • Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov (uč. do str. 70)
 • O kočičce (báseň, vypravování)
 • PS do str. 4
 • Písanka do str. 5 
 • Čítanka str. 95 - 96

M

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ deset 
 • G Souměrnost. Porovnávání úseček
 • Rýsování úseček (uč. do str. 43)
 • PS do str. 35

Pr

 • Minulost - přítomnost - budoucnost
 • Hodiny - určování času (uč. str. 44 a 45) 
 • PS str. 68 a 71, 69/1, 70/1, 

Vv Velikonoční vejce (práce skupin)

IMG_20230324_130422.jpg IMG_20230324_130434.jpg

                                          IMG_20230324_130501.jpg

 

13. března - 17. března 2023

Čj

 • Tvrdé a měkké souhlásky (procvičování)
 • Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov (uč. do str. 68)
 • PS do str. 1
 • Písanka do str. 4 
 • Čítanka str. 92 - 94

M

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ deset 
 • G Měření úseček. Souměrnost (uč. do str. 40)
 • Matematická soutěž Klokan
 • PS do str. 33

Pr

 • Části dne
 • Hodiny. Den, noc (uč. str. 44 a 45) 
 • PS str. 67 a 68/1

Vv, Pč Sněženky

IMG_20230317_072715.jpg IMG_20230317_073005.jpg IMG_20230317_072801.jpg

                                          IMG_20230317_072844.jpg IMG_20230317_072936.jpg

6. března - 10. března 2023

Čj

 • Tvrdé a měkké souhlásky - opakování (uč. do str. 64)
 • PS do str. 49
 • Písanka do str. 2 
 • Čítanka str. 89 - 91

M

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ deset 
 • Řešení slovních úloh (uč. do str. 38)
 • PS do str. 33/1

Pr

 • Kalendář
 • Členění kalendáře (uč. str. 43) 
 • PS str. 65 a 66

Pr Co dát ptáčku do zobáčku? (Záchranná stanice Pavlov)

IMG_20230309_080255.jpg IMG_20230309_081412.jpg IMG_20230309_080559.jpg

IMG_20230309_080421.jpg IMG_20230309_082007.jpg IMG_20230309_083237.jpg

Tv Hod míčkem do dálky (Ježci - baseballový tým)

IMG_20230310_100140.jpg IMG_20230310_100513.jpg IMG_20230310_101322.jpg

 

27. února - 3. března 2023

Čj

 • Tvrdé a měkké souhlásky (opakování) 
 • Popis zvířete (uč. do str. 64/4)
 • PS do str. 47/1
 • Písanka do str. 40 
 • Čítanka str. 86 - 88

M

 • Sčítání do 100 s přechodem přes základ deset (procvičování)
 • Odčítání do 100 s přechodem přes základ deset (uč. do str. 36)
 • PS do str. 31/1

Pr

 • Náš svět - Měsíc po měsíci (uč. str. 40 - 41) 
 • Lidské tělo (opakování)
 • PS str. 37

Vv Zdravá výživa

IMG_20230303_140127.jpg   IMG_20230303_140219.jpg

IMG_20230303_140311.jpg   IMG_20230303_140414.jpg

 

20. února - 24. února 2023

Jarní prázdniny

 

13. února - 17. února 2023

Čj

 • Psaní y - ý po tvrdých souhláskách (procvičování) 
 • Psaní i - í po měkkých souhláskách (uč. do str. 62)
 • PS do str. 44/14
 • Písanka do str. 38 
 • Čítanka str. 82 - 85

M

 • Sčítání do 100 s přechodem přes základ deset
 • Řešení slovních úloh (uč. do str. 33)
 • PS do str. 29/3

Pr

 • Žiju zdravě
 • Správná výživa. Denní režim (uč. str. 39) 
 • PS str. 35 a 36

Vv, Pč  Výroba masek, karneval ve ŠD

IMG_20230217_101301.jpg IMG_20230214_130109.jpg

 

6. února - 10. února 2023

Čj

 • Psaní y - ý po tvrdých souhláskách 
 • Psaní i - í po měkkých souhláskách (uč. do str. 59)
 • PS do str. 40
 • Písanka do str. 36 
 • Čítanka str. 79 - 81

M

 • Sčítání do 100 s přechodem přes základ deset
 • Řešení slovních úloh (uč. do str. 30)
 • PS do str. 28/2

Pr

 • Nemoc a úraz
 • U lékaře (uč. str. 38) 
 • PS str. 33 a 34

Půjčování knih v knihovně

IMG_20230209_081126.jpg IMG_20230209_081136.jpg IMG_20230209_081147.jpg

Bezpečné chování doma (Městská policie - preventivní program)

IMG_20230209_085651.jpg IMG_20230209_085645.jpg IMG_20230209_085638.jpg

 

30. ledna - 2. února 2023

Čj 

 • Psaní y - ý po tvrdých souhláskách (uč. do str. 56)
 • PS do str. 37/3
 • Písanka do str. 34 
 • Čítanka str. 74 - 77

M

 • Řešení složené slovní úlohy
 • Odčítání do sta (procvičování)
 • Počítání se závorkami (uč. do str. 28)
 • PS 2. díl do str. 26

Pr

 • Části lidského těla
 • Smysly. Být zdravý (uč. str. 36 a 37) 
 • PS str. 31 a 32

Vv Zimní sporty

IMG_20230127_104111.jpg IMG_20230127_104119.jpg

IMG_20230127_104202.jpg IMG_20230127_104214.jpg

 

23. ledna - 27. ledna 2023

Čj

 • Psaní y - ý po tvrdých souhláskách (uč. do str. 55)
 • PS do str. 35 a str. 38
 • Písanka do str. 32 
 • Čítanka str. 69 - 73

M

 • Sčítání do sta
 • Odčítání do sta
 • Slovní úlohy (uč. 2. díl do str. 27)
 • PS 2. díl do str. 20

Pr

 • Opakování - Zima
 • Lidské tělo. Každý jsme jiný (uč. str. 36) 
 • PS str. 29 a str. 30

Pč Tučňáci

IMG_20230120_132225.jpg IMG_20230120_132236.jpg IMG_20230120_132242.jpg

IMG_20230120_132312.jpg  IMG_20230120_132352.jpg

                                                       IMG_20230120_132429.jpg

 

16. ledna - 20. ledna 2023

Čj

 • Opakování - rozdělení hlásek
 • Psaní y - ý po tvrdých souhláskách (uč. do str. 54)
 • PS do str. 34
 • Písanka do str. 30 
 • Čítanka str. 65 - 68

M

 • Měření úseček
 • Slovní úlohy s jednotkami délky
 • Zaokrouhlování na desítky (uč. 2. díl do str. 23)
 • PS 2. díl do str. 17

Pr

 • Moje rodina - opakování
 • Zimní sporty (uč. str. 32 - 35) 
 • PS str. 23 a str. 28

Vv Ohňostroj

IMG_20230120_132541.jpg          IMG_20230120_133037.jpg           IMG_20230120_132642.jpgIMG_20230120_132743.jpg IMG_20230120_133201.jpg IMG_20230120_132849.jpg

 

9. ledna - 13. ledna 2023

Čj

 • Procvičování (význam slova, rozdělení hlásek)
 • Popis pejska
 • Opakování - samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky (uč. do str. 49)
 • PS do str. 32/3
 • Písanka do str. 28 
 • Čítanka str. 64

M

 • Měření délky (druhy měřidel, jednotky)
 • Praktické měření (uč. 2. díl do str. 19)
 • PS 2. díl do str. 15

Pr

 • Zvířata v zimě
 • Zima - zvyky a tradice (uč. str. 32 - 35) 
 • PS str. 23/1 a str. 27

Vv Sněhuláci

IMG_20230111_135843.jpg IMG_20230111_140213.jpg IMG_20230111_135911.jpg

IMG_20230111_140055.jpg      IMG_20230111_140348.jpg      IMG_20230111_140009.jpg

 

3. ledna - 6. ledna 2023

Čj

 • Slabikotvorné r, l
 • Pozdravy a odpovědi
 • Opakování - druhy vět, psaní ú/ů (uč. do str. 47)
 • PS do str. 31/1
 • Písanka do str. 27 
 • Čítanka str. 62 - 63

M

 • Porovnávání čísel do sta
 • Řešení nerovnic (uč. 2. díl do str. 17)
 • PS 2. díl do str. 14/1

Pr

 • Zima. Zvířata v zimě (uč. str. 32 - 33) 
 • PS str. 24 a 25

Pč, Vv Rukavice

IMG_20230106_135244.jpg IMG_20230106_135412.jpg IMG_20230106_135740.jpg

IMG_20230106_135614.jpg  IMG_20230106_135819.jpg

 

19. prosince - 22. prosince 2022

Čj

 • Psaní u - ú/ů (opakování)
 • Popis kola podle osnovy
 • Dvojhlásky ou, au (uč. do str. 44)
 • PS do str. 29/2
 • Písanka do str. 26 
 • Čítanka str. 57 - 58

M

 • Odčítání po desítkách
 • Sčítání a odčítání po desítkách
 • Rozklad čísel na desítky (uč. 2. díl do str. 14)
 • PS 2. díl do str. 10

Pr

 • Zima. Zvířata v zimě
 • Blíží se Vánoce. Vánoční zvyky (uč. str. 32 - 35) 
 • PS str. 24/1, 2 a

Vánoční besídka

IMG_20221222_102044.jpg IMG_20221222_102146.jpg IMG_20221222_102100.jpg

IMG_20221222_102114.jpg IMG_20221222_095449.jpg IMG_20221222_102122.jpg

                                   IMG_20221222_102132.jpg IMG_20221222_102138.jpg