Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

 

Vítám Vás na stránkách třídy  II. C

AKTUALIZOVÁNO 13. 9. 2019 v 14:00

                                   Vážení rodiče,

nacházíte se na webových stránkách 2. C, které, jak doufám, vám rodičům pomohou sledovat školní dění naší třídy. Budu sem průběžně zapisovat aktuality, o kterých byste měli vědět.

Také sem každý pátek (nejpozději v sobotu dopoledne) zapíši, kam jsme PŘESNĚ s učivem v učebnicích dorazili, což velmi pomůže dětem, které byly nemocné. Předem vám rodičům děkuji za to, že pomůžete svým dětem zameškané učivo se doučit a dopsat. Prosím, nedělejte žádná cvičení dopředu.

Také rodiče pomalejších žáků si zde mohou ověřit, zda jejich dítě má skutečně dopsaná všechna probraná cvičení.

Všem druháčkům přeji úspěšné zvládnutí druhého školního roku. JP

Pravidla naší třídy a rozvrh hodin:     (bude doplněno později)                                                                        

 

KDY KONČÍ KTERÁ HODINA A KDY JE PŘESTÁVKA?

 1. hodina 8:00 - 8:45         následuje malá přestávka od 8:45 - 8:55
 2. hodina 8:55 - 9:40         následuje velká přestávka, kdy děti svačí  od 9:40 - 10:00
 3. hodina 10:00 - 10:45     následuje malá přestávka od 10:45 - 10:55
 4. hodina 10:55 - 11:40     následuje malá přestávka nebo konec výuky (dle rozvrhu)
 5. hodina 11:50 - 12:35     konec výuky, družinové děti si přebírá paní vychovatelka Pipková

Čerstvé aktuality:

 • Minulý a tento týden již bylo probráno učivo SLABIKY. Učivo je zapsáno v sešitech ČJ1, ČJ2. Prověření znalostí tohoto učiva proběhne příští týden, kdy budou děti psát prověrku. Také již bude zařazen diktát.
 • Děti během týdne obdržely několik katalůčku KNIŽNÍCH KLUBŮ (Albatros, Frafment, Grada, Mladá Fronta). Ukončení objednávek z těchto katalůčků je 30. 9.
 • Příští čtvrtek 19. 9. budeme ve škole navlékat jeřabiny. Prosím tedy touto cestou o jejich natrhání a dohlédnutí, že si je děti ve čtvrtek donesou do školy. Dále je třeba, aby si děti ještě přinesly jehlu a nit. Jehlu zapíchněte do jehelníčku a dítěti vložte třeba do krabičky, aby se nepopíchalo. Budeme se učit navlékat jehlu, udělat uzel, budeme navlékat jeřabiny - korále. Bohužel, zapomněla jsem dětem o tom povědět teď v pátek, povím jim to tedy v pondělí. Ale možná půjdete o víkendu na procházku, využijte toho, že pravidelně čtete NAŠE STRÁNKY a pomozte Vašemu dítěti jeřabiny natrhat. Děkuji Vám za spolupráci.
 • Příští pátek (20.9.) si děti přinesou domů DOPIS PRO RODIČE, ve kterém obdrží nabídku kroužků. Po té od pondělí 23.9. do středy 25.9. bude možnost zapisovat jména dětí do přihlašovacích listin jednotlivých kroužků, které budou i letos umístěny na oknech ve spojovací chodbě. ČINNOST KROUŽKŮ BUDE ZAHÁJENA V PONDĚLÍ 30. 9. 2019.
 • Již je možno opět nosit nasušenou pomerančovou kůru.
 • V pondělí půjdeme cvičit na školní hřiště. Je třeba, aby děti měly tepláčky a sportovní obuv na ven. I v dalších hodinách Tv za pěkného počasí budeme chodit cvičit ven.
 • Stejně jako vloni budou děti dostávat domácí úkol vždy v pondělí a ve středu. Prosím o Váš podpis pod domácím úkolem.
 • Každé dítě by mělo mít svůj ručník. Děkuji všem rodičům, kteří své dítě již ručníkem vybavili.
 • Další návštěva knihovny Bedřichov bude ve středu 2. října.
 • Elektronická žákovská knížka již byla spuštěna.

V TÝDNU OD 9. 9. DO 13. 9. JSME PROBRALI TOTO UČIVO:

ČESKÝ JAZYK:

učebnice ČESKÉHO JAZYKA - RŮŽOVÁ: po str. 6; také probráno učivo dělení slov na slabiky, zapsáno v sešitě českého jazyka - bude prověrka

PÍSANKA 1:  po str. 2

ČÍTANKA: Nebudeme číst z čítanky všechny texty. Mám pro děti připraveny čtecí listy.

str. 5 a str. 8

ČTECÍ LISTY: O smutných rodičích (tento čtecí list si nechaly děti ve škole, ještě v něm budeme odpovídat na otázky).

MATEMATIKA:

MATEMATIKA učebnice 1. DÍL - (do knihy nepíšeme): po str. 6

OFOCENÝ PRACOVNÍ LIST: přední strana hotova, zadní strana - vypracována pouze levá část (list si děti nechaly ve škole)

PRVOUKA:

JÁ A MŮJ SVĚT učebnice:  po str. 5

HUDEBNÍ VÝCHOVA:  písnička ZÁŘÍ (Uhlíř, Svěrák) - nácvik písně; rytmizace slov, dynamika, hra s textem

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: kytička se jménem - výzdoba k soupisce pravidel

PRACOVNÍ ČINNOSTI: rozvrh hodin - střihání, vybarvení pastelkami

TĚLESNÁ VÝCHOVA: pohybová hra Na myslivce a zajíce, vybíjená - hra v týmech, pravidla hry

Stále platné informace:

  • Od 1. září 2019 se ve školní jídelně navyšuje cena oběda o 2 Kč. Prosím, překontrolujte limit inkasa na svém účtu, případně ho navyšte. Ke strhnutí navýšené platby dojde již v srpnu. Více informací je v informačním lístku, který děti obdržely
  • V pátek 7.6.) jsme byli v knihovně Bedřichov vrátit a zapůjčit si knihu. Výpujčka je pouze do 29. 7. Prosím rodiče, aby sami dohlédli na včasné navrácení knihy. Na email Vám přijde PŘIPOMENUTÍ. Knihovna bude po dobu dovolené uzavřena, a to od 10. 7. do 26. 7. a ještě od 12. 8. do 16. 8.
  • Je třeba, aby děti ČETLY DOMA KAŽDÝ DEN ASPOŇ 10 MINUT NAHLAS, pak i chvíli potichu, bez hýbání rtů.
  • Prosím všechny rodiče, aby do elektronické žákovské knížky "vstupovali " výhradně pod heslem RODIČE, nikoliv !!! pod heslem ŽÁKA. Rodičům se zobrazují i poznámky a pochvaly, žákům ne. JP
 • Některé děti začaly pomocí rozdělovacího znaménka rozdělovat slova. (Já je to neučila, takže je to práce rodičů). Toto učivo budeme probírat až ve 2. ročníku.
 • Do konce června je již udělena STOPKA pro donášku pomerančové kůry. Soutěž sice ještě neskončila, pokračuje v září a vyhodnocení nejlepší třídy proběhne v lednu nového kalendářního roku.
 • Vážení rodiče. Uděluji dětem přísný zákaz nošení hraček z domu do školy. Doteď dopoledne je děti musely mít v šatních skříňkách, při výuce je to rozptylovalo. Bohužel, začly s nimi zlobit i v družině a došlo k nepříjemným situacím, proto je třeba, aby vlastní hračky (např. autíčka, pokémony, sliz aj.) do školy NENOSILY. Pokud se tak stane, budu Vás o tom informovat.
 • ÚKOLNÍČEK je sešitek pro zapisování domácích úkolů, ale také pro zapisování důležitých informací, týkajících se školy. JE TŘEBA HO SLEDOVAT KAŽDÝ DEN.
 •  Prosím, dejte pozor, aby se dětem průkazka do knihovny neztratila. Pokud knihu děti nestihnou přečíst, nic se neděje, mohou si výpujčku prodloužit. Já budu sledovat, abychom přišli do knihovny zavčasu a tím pádem zabráním případné pokutě, kterou by děti mohly dostat.Termín další návštěvy je 29. července. Veďte děti k tomu, aby se ke knihám chovaly hezky, neničily je. Pokud by ke zničení přece jenom došlo, je třeba poradit se s pí. knihovnicí, jak dál postupovat. Pokud budete s dítětem chtít navštívit knihovnu sami, tak samozřejmě můžete. Ze zkušenností z minulých let ještě připisuji jednu důležitou informaci. Děti si mohou zapůjčit pouze dětskou knihu, nelze na dětskou průkazku zapůjčit knihu pro dospělé!!! Systém knihovny s blížícím se výpujčním obdobím vygeneruje PŘIPOMÍNKU pro navrácení knihy. TO ALE NENÍ UPOMÍNKA!!! Pouze připomenutí... Vždy jsem s knihovnicí domluvena na dalším termínu návštěvy. Termín je vždy zvolen tak, aby děti neplatily žádnou pokutu. Pokud bude někdo chybět, nahlásím jeho jméno paní knihovnici a výpujčka mu bude automaticky prodloužena.
 • Každý týden budeme psát do sešitu diktát psacích slov nebo přepisy či opisy z tabule či učebnice. DIKTÁTY již diktuji po slovech. Měkké a tvrdé I x Y dětem říkám, učím je, že když je jméno, píše se na začátku slova velké písmenko, a že na začátku věty je vždy také velké písmeno.
 • Každý den zkouším děti ze čtení. Je třeba, aby se zaměřily na klesnutí hlasem při tečce. Kdo toto nebude dodržovat, budu to brát jako chybu v četbě a započítávat do klasifikace.
 • Jako třída se zapojíme do soutěže SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY. Soutěž probíhá vždy od ledna do ledna, za uplynulý rok je vždy vyhodnocena nejlepší třída, která odevzdala největší počet kilogramů usušené kůry. Soutěží samozřejmě také jednotlivci. Postup je následující: Oloupanou kůru z pomerančů (nikoliv z mandarinek) usušte, sesypte do PAPÍROVÉHO sáčku, zvažte a označte vizitkou (jméno, třída, počet gramů). Já si vše zapíši do přehledu a kůra bude odnesena do III.A. Tam ji paní učitelka Habermannová sesypává do společného pytle.
 • ČTENÍ DOMA: ČÍST DENNĚ 10 - 15 MINUT! Věnujte pozornost čtení - již v čítance pročítáme textíky. (Každý text je pročten několikrát - je třeba, aby děti textu rozuměly, věděly o čem čtou. Říkám jIm, ať si to představují, návodnými otázkami se jich ptám, co se ve které větě dozvěděly.) Již přečtené texty je třeba si doma pročítat. Budu na známku zkoušet čtení.
 • Od února jsme si ve třídě zavedli "třídní službičky". Máme 21 služeb. Službičku bude dítě vykonávat po celý měsíc a věřím, že některé z nich budou pro děti lákavé (např. službička na rozdávání sešitů, službička POMOCNÍČEK, službička na mazání tabule...apod.) Ty děti, které si za měsíc ÚNOR nic nezapomenou (nebudou mít žádnou zapomínku) si budou moci přednostně 1. BŘEZNA nějakou službičku vybrat. Těm ostatním bude  službička přidělena. Chci děti touto cestou namotivovat k tomu, aby si každý den připravovaly aktovku a vždy zapřemýšlely, zda mají na druhý den vše připraveno. Pokud se to nepovede, mají šanci docílit "žádné zapomínky a výběru služby" vždy následující měsíc. Děti jsem již o tomto informovala.
 • OMLOUVÁNÍ Z TĚLOCVIKU: Již se několikrát stalo, že za mnou přišlo dítě s tím, že maminka říkala, že nemá cvičit. Po nemoci to jistě chápu, ale byly to případy, kdy dítěti na první pohled nic není. Neříkám, že lže, spíše chci poprosit o spolupráci. Pokud si přejete z nějakého důvodu, aby dítě necvičilo, napište mi omluvenku z TV do papírové žákovské knížky na stranu 5. Tato strana je k těmto omluvenkám určená. Děkuji.
 • Již čteme malá tiskací písmena. Pozor na písmeno malé "d". Velké "D" má bříško doprava, ale malé "d" má bříško doleva. Dětem se toto velmi plete.
 • Již jsme začali psacím písmem psát také do sešitů ČJ1, ČJ2. Zatím to byl "přepis z tabule", bude ale následovat také diktát.
 • PŘEPIS x OPIS - vysvětlení: Přepis = znamená převedení tiskacích písmen do psacího písma. (Dítě si musí vzpomenout, jak se psace píší uvedená písmenka.) Opis = je jednodušší, znamená, že text byl psacím písmem napsán na tabuli a úkolem bylo pouze přesně to opsat do sešitu. (Dítě nemusí přemýšlet, jak se píše psací tvar, na tabuli ho vidí.)
 • Pokud Vaše dítě píše perem INKOUSTOVÝM, může používat zmizík. Protože vyzmizíkované místo nelze přepsat plnícím perem, je možnost pouze na toto místo použít propisku. Povoluji těmto dětem mít zmizík a propisku v penále. (Mám sice nějaké erární, ale ty jsou určeny pouze pro děti, které zapomenou.) Časem ukáži dětem i postup JAK ZMIZÍKOVAT BEZ POUŽITÍ PROPISKY - ale to až později, je to náročnější.
 • Výměnu ručníku a cvičebního úboru si prosím sledujte sami. Protože stejně si pro své dítě chodíte do naší třídy do družiny, bude nejjednodušší, když si na to budete myslet a ručník či cvičební úbor si při vyzvednutí dítěte vezmete
 • Již všechny děti píší perem. Prosím, zajistěte, aby měly vždy v penále 2 funkční pera. Děkuji.
 • Chci Vás rodiče poprosit o důslednou kontrolu připravených pomůcek na výuku. Děti stále něco zapomínají (pero, lepidlo, nůžky, stírací tabulku, sešity, nemají tužky na psaní atd.) Pokud bude za čtvrtletí více jak 12 zapomenutí, hrozí postih - NAPOMENUTÍ TŘ. UČ. ZA ZAPOMÍNÁNÍ ŠKOLNÍCH POMŮCEK.
 • Od středy 21.11. si již zapisujeme DOMÁCÍ ÚKOLY do malého sešitku (A6)ÚKOLNÍČKU, je třeba ho nosit každý den do školy. Budeme mu říkat ÚKOLNÍČEK a kromě domácích úkolů sem budeme zapisovat taky všelijaké informace týkající se školy. Tento úkolníček také sledujte.
 • Prosím, obalte svým dětem malé sešity. Zatím mají 6 ks (ČJ1, ČJ2, M1, M2 a malou M, písanku)
 • Důležité informace, které byly řečeny na třídní schůzce:IMG_20181124_135433[1].jpg
 • Již umíme psát 0 - 20. Prosím, trénujte jejich psaní doma třeba na stírací tabulce. Nespokojte se pouze s tím, jak číslice vypadá, ale sledujte i správný tah. Neučte děti psát číslice a písmena dopředu. Hrozí to, že si osvojí špatný návyk tahu.
 • POSTUP, JAK SE UČÍME ČÍST: Prosím, neveďte děti ke slabikování. Genetická metoda je jiná. Při čtení rozkládáme slova pouze na HLÁSKY (písmena). Např: slovo PEPA čteme po písmenkách tj. P, E, P, A (pak říci dohromady PEPA). Analýza a syntéza slov.     A trénujeme na hře NA MIMOZEMŠŤANY. Já říkám slova po písmenkách (klidně i ta, co jsme ještě nebrali, u ústního podání je to jedno) a dítě zkouší odhalit slovo (já říkám písmena K,O,B,E,R,E,C - dítě řekne KOBEREC).POZOR, také můžeme obráceně. Já řeknu KALENDÁŘ a dítě říká K, A, L, E, N, D, Á, Ř.
 • Chci poprosit o trpělivost a toleranci při přesazování. Přesazuji na začátku roku často. Důvodem je vychytat tu správnou optimální sestavu, kde vedle sebe nebudou sedět ti úplně nejlepší kamarádi (ve výuce si povídají a ruší sebe i všechny okolo:-) Také ale nechci, aby vedle sebe seděli dva, kteří se vůbec nemusí a mohlo by to vnést nechuť chodit do školy, to bych opravdu nerada.
 • Vážení rodiče, před výukou v době od 7:40 - 7:55 mám na starost prodej pečiva u stánku ADÉLKA, a proto se vám nemohu věnovat, omlouvám se. Pokud byste se mě chtěli na něco zeptat, neváhejte mě kontaktovat přes email pokorna@zskol.ji.cz nebo se za mnou zastavte před prodejem či po školní výuce.

UKÁZKA VÝKRESŮ A VÝROBKŮ Z HODIN VÝTVARNÉ VÝCHOVY A PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ:

31. 5. Vv - tulipány - míchání barev, střihání, lepení

IMG_20190607_150431[1].jpg

22.5. Pč - kopretiny 3D

IMG_20190523_115319[1].jpg

16. 5. Pč - stavebnice Roto - domeček

IMG_20190607_150308[1].jpg

10. 5. VV - přání ke Dni matek

IMG_20190510_093854[1].jpg

2. 5. PČ - čarodějnice - modelování z plastelíny

 IMG_20190514_071718[1].jpg

12. 4. Vv - kraslice (malba temperovou barvou, posypání krupicí)

IMG_20190416_084912[1].jpgIMG_20190417_133721[1].jpg

27. 3. Pč - kytice

IMG_20190328_164343[1].jpg

22. 3. VV, Pč - sněženky a 29. 3. Vv - zlatý déšť

IMG_20190328_164324[1].jpgIMG_20190329_171306[1].jpg

13. 3. VV - barevná spirála - otisky bramborovými tiskátky a 15. 3. Pč - pohádkové holubičky - střihání po čáře, dokreslení

IMG_20190314_165158[1].jpgIMG_20190315_170615[1].jpg

20. 2. VV - hra s barvami

IMG_20190314_165135[1].jpgIMG_20190314_165146[1].jpg

27. 2. PČ + VV- korunka pro vítěze matematické hry

IMG_20190227_114131[1].jpg

13. 2. PČ - vrány

IMG_20190219_133926[1].jpg

6. 2. Pč - stavebnice ROTO - práce montážní a demontážní

IMG_20190206_125651[1].jpgIMG_20190206_125807[1].jpg

VV + PČ 25.1., 30.1. zimní kopec + myšky

IMG_20190207_153031[1].jpgIMG_20190207_153048[1].jpg

16. 1. Pč - stromy v zimě

IMG_20190116_132649[1].jpgIMG_20190117_122126[1].jpg

9.1. Pč - sněhuláci - skládání papíru, střihání a lepení

IMG_20190117_121520[1].jpgIMG_20190117_121609[1].jpg

4.1. Vv - zimní čepice - kresba voskovým pastelem, přetření vodovou barvou

IMG_20190108_134252[1].jpgIMG_20190108_134235[1].jpg

19. 12. Vv - ryby

IMG_20181219_140047[2].jpg

14. 12. PČ - papírové řetězy

IMG_20181214_181810[1].jpgIMG_20181214_181835[1].jpg

6. 12. VV - adventní věnec

IMG_20181206_161228[2].jpgIMG_20181206_161212[1].jpg

3. 12. Pč - Mikuláš z jablíčka

 IMG_20181203_132441[1].jpgIMG_20181203_132421[1].jpg

28. 11. VV - čerti

IMG_20181128_132034[1].jpgIMG_20181128_131947[1].jpg

 

VV + PČ - koláž - téma: básnička

 

IMG_20181123_124137[1].jpgIMG_20181123_124151[1].jpg

VV 12. 11. Ohňostroj - rozfoukávání barevných kaněk

IMG_20181116_140328[1].jpg

7. 11. 2018 Pč+Vv - Parníky na moři

IMG_20181109_154842[1].jpgIMG_20181109_154909[1].jpg

24. 10. 2018 - Pč - modelování OVOCE a ZELENINA

IMG_20181024_113401[1].jpgIMG_20181024_113320[1].jpg

10. 10. 2018 - Pč - Podzimní skřítek

IMG_20181024_070852[1].jpg

12. 10. 2018 - Vv - Zavařený podzim

IMG_20181025_130020[1].jpg

5. 10. VV - Výzdoba desek vlastním obrázkem

IMG_20181015_232032[1].jpg

3. 10. PČ - třídní pravidla - výzdoba

IMG_20181011_072547.jpg

26. 9. VV - deštník - zapouštění vodových barev do vlhkého podkladu

IMG_20180926_122019[1].jpgIMG_20180926_121940[1].jpg

14. 9. VV - slunečnice - malba vodovými barvami

IMG_20180919_122357.jpgIMG_20180919_122417.jpg

12. 9. PČ - vějíř - skládání z papíru

IMG_20180919_122329.jpg

7. 9. VV - sluníčko - kresba voskovými pastely - téma: jak jsem prožil léto

IMG_20180919_122318.jpg