Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

 

Vítám Vás na stránkách třídy  II. C

AKTUALIZOVÁNO 17. 1. 2020 v 18:30

                                   Vážení rodiče,

nacházíte se na webových stránkách 2. C, které, jak doufám, vám rodičům pomohou sledovat školní dění naší třídy. Budu sem průběžně zapisovat aktuality, o kterých byste měli vědět.

Také sem každý pátek (nejpozději v sobotu dopoledne) zapíši, kam jsme PŘESNĚ s učivem v učebnicích dorazili, což velmi pomůže dětem, které byly nemocné. Předem Vám rodičům děkuji za to, že pomůžete svým dětem zameškané učivo se doučit a dopsat. Prosím, nedělejte žádná cvičení dopředu.

Také rodiče pomalejších žáků si zde mohou ověřit, zda jejich dítě má skutečně dopsaná všechna probraná cvičení.

Všem druháčkům přeji úspěšné zvládnutí druhého školního roku. JP

Pravidla naší třídy a rozvrh hodin:    

IMG_20190913_131919[1].jpg                     IMG_20190902_101550[1].jpg                                                 

 

KDY KONČÍ KTERÁ HODINA A KDY JE PŘESTÁVKA?

 1. hodina 8:00 - 8:45         následuje malá přestávka od 8:45 - 8:55
 2. hodina 8:55 - 9:40         následuje velká přestávka, kdy děti svačí  od 9:40 - 10:00
 3. hodina 10:00 - 10:45     následuje malá přestávka od 10:45 - 10:55
 4. hodina 10:55 - 11:40     následuje malá přestávka nebo konec výuky (dle rozvrhu)
 5. hodina 11:50 - 12:35     konec výuky, družinové děti si přebírá paní vychovatelka Pipková

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK V ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE:

A - nemoc - absence

X - nehodnocen (Práci žák psal, ale nedostal z ní žádnou známku. Např. první den po nemoci)

U - uvolněn (Žák práci navypracoval, protože nebyl tak rychlý, jako ti druzí.)

N - nepsal, neúčastnil se (Žák sice ve škole byl, ale z nějakého důvodu dělal jinou zadanou práci.)

? - plánovaná klasifikace (Žák má dodatečně předložit sešit či práci k oznámkování. Z nějakého důvodu nemohl učitel úkol ohodnotit - např. když žák zapomene odevzdat sešit.)

Čerstvé aktuality

 • Informace pro rodiče dětí, které chodí do Kroužku volného času. V lednu 24. 1. 2020 navštívíme KUŽELNU Rošického (nad plaveckým bazénem). Děti si zkusí zahrát opravdové kuželky. (Předběžné termíny pro 2. pololetí jsou: 28. února, 27. března, 24. dubna a 22. května.) V pondělí dětem rozdám infolístky s podrobnějšími pokyny.
 • Ve středu děti dostaly domácí úkol, který budu kontrolovat v pondělí. Pokud si ho ještě nevypracovaly, připomeňte jim ho, ať na něj nezapomenou. Jedná se o úkol z ČÍTANKY přečíst si str. 66-68, na str. dole HRA = Vyber si jedno povolání a splň úkol. Ať děti vypracují DÚ na papír.
 • V ČJ jsme již začali probírat TVRDÉ SLABIKY. Učíme se o nich již od úterý. Dětem jsem řekla, že se je musí naučit zpaměti vyjmenovat (hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny). Bohužel, je ještě hodně dětí, co to neumí. Prosím, procvičujte to s nimi.
 •           Do el.žk jsem dětem zapsala "SMAJLÍKOVÉ JEDNIČKY" za celé 1. pololetí. Tyto jedničky získají děti za aktivitu v hodině (správně napíše, správně vypočítá, rychle splní a v neposlední řadě za "vybarvovánky". Děti vám jistě vysvětlí, o co jde.)
 • Tento týden jsme v TV poprvé cvičili se švihadly. Ještě 3 děti ho nemají. Prosím urychlení jeho nákupu. Příští týden budeme cvičit zase.
 • V pondělí 20. 1. budeme psát celohodinovou POLOLETNÍ PROVĚRKU z M. Děti mají u sebe oba sešity M1 i M2 a také učebnici 1. díl, prosím, zopakujte přes víkend s nimi učivo. Obsahem prověrky bude sčítání a odčítání do 20, pak i desítek do 100, slovní úlohy, čtveřice příkladů. Z geometrie tam budou názvy geom.těles, rýsování úsečky. JE TŘEBA, ABY DĚTI MĚLY OŘEZANOU TUŽKU A PRAVÍTKO. Po napsání prověrky dětem učebnici 1. díl vyberu a uložím do police, aby se dětem do konce školního roku neztratila.
 • V českém jazyce byl nově zaveden sešit GRAMATIKA. Je to tlustý zelený čtverečkovaný sešit. Zakoupila jsem ho z třídního fondu. Do tohoto sešitu si postupně budeme zapisovat přehled učiva ČJ. Zatím máme popsanou 1 stránku, kam jsme si napsali informace o ABECEDĚ. Pokud bude Vaše dítě nemocné, je třeba pohlídat, aby si zápisky do sešitu GRAMATIKA dodatečně od nějakého spolužáka opsalo.
 • Pokud se stane, že rodič ztratí přístupové heslo k el. žk, je třeba osobně se dostavit za panem ředitelem do kanceláře, aby Vám poradil, jak dál postupovat. Já osobně přístup k heslům nemám.
 • Další návštěva knihovny Bedřichov bude až ve čtvrtek 30. ledna 2020. Současně s výpujčkou bude zařazena i INFORMAČNÍ LEKCE o správném zařazování knih.
 • Je třeba, aby děti znaly základní vědomosti z prvouky. V ÚTERÝ 21. 1. BUDEME PSÁT PROVĚRKU  (str. 36).Také bude probíhat ústní zkoušení a budeme psát prověřovací prověrky (4 otázky či úkoly). Pokud Vaše dítě chybí, je třeba, aby si dopsalo zápisky ve velkém sešitě PRVOUKY. Děti mají možnost si známku z prvouky opravit, ale musí opravdu celou prověrku umět tzn. - jejich opravná prověrka musí být na 1,1- . Pokud to tak nebude, ke změně známky NEDOJDE. MAJÍ NA TO ALE POUZE 1 POKUS. V příslušném pololetí si mohou opravit jakoukoliv prověrku. (Třeba i takovou, která se psala před 2 měsíci.)                                                                                                                                                                         
 • Pokud Vaše dítě již bude mít popsaný sešit (ČJ, M), nechť si založí nový. Ten starý ať vloží do toho nového a nějakou dobu je třeba nosit oba (2 v 1). "Starý" sešit musím překontrolovat.
 • Protože jsme již přečetli mimočítankovou četbu - knihu Malované čtení, zavedli jsme si ČTENÁŘSKÝ DENÍK, do kterého jsme si knihu zapsali. Děti budou mít za úkol, aby si v průběhu roku do tohoto sešitu zapisovali SVOJE DALŠÍ PŘEČTENÉ KNIHY. V nejbližší době si také s dětmi povíme, že bude vyhlášena soutěž o NEJLEPŠÍHO ČTENÁŘE. Tím se stane ten, kdo si do konce školního roku přečte a následně zapíše do čtenářského deníku NEJVÍCE KNIH. Ať si děti prozatím nechají Čtenářský deník doma, až ho budeme potřebovat, tak si povíme, kdy si ho  mají děti do školy přinést.
 • Nově zavedené pokyny k DOMÁCÍM ÚLOHÁM: Pokud je zadán domácí úkol, který budou děti psát do sešitu, tak je třeba, aby dítě do sešitu napsalo: 1)  datum 2) napsat stranu a cvičení (např. str. 41 cv. 3), napsat zkratku domácího úkolu DÚ. Takže úvodní první řádek domácího úkolu bude vypadat například takto: 22. 11. str. 41 cv. 3 - DÚ
 • Prosím, veďte děti ,aby si po sobě hledaly chyby (v DÚ, v zápiscích prvouky, ale i v opisech z tabule). NEŘÍKEJTE : "Tady ti chybí čárka." ŘEKNĚTE: "V tomto řádku máš chybu, hledej ji..."

V TÝDNU OD 13. 1. DO 17. 1. 2020 JSME PROBRALI TOTO UČIVO:

ČESKÝ JAZYK:

učebnice ČESKÉHO JAZYKA - RŮŽOVÁ: po str. 53

OFOCENÝ PRACOVNÍ LIST: ---

PÍSANKA 1:  po str. 26

ČÍTANKA:  str. 66 - 68 - zadán domácí úkol na pondělí (20. 1.) str. 68 HRA - vypracovat na papír

ČTECÍ LISTY: ---

MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA: Rozečtena nová kniha - Tatínku, ta se ti povedla.

MATEMATIKA:

MATEMATIKA učebnice 1. DÍL: dokončena - zatím ji mají děti u sebe, aby se z ní mohly učit na CELOHODINOVOU OPAKOVACÍ PROVĚRKU Z UČIVA ZA 1. POLOLETÍ

                                          2. DÍL: po str. 16

OFOCENÝ PRACOVNÍ LIST: děti ho mají u sebe

PRVOUKA:

JÁ A MŮJ SVĚT učebnice:  po str. 38

sešit PR: zapsána kapitola: Nemoc a úraz

HUDEBNÍ VÝCHOVA:  noty C, D, E, F, G; hrana metalofony s písničkou Komáři se ženili

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:  zimní okénko - malba zimní krajiny

PRACOVNÍ ČINNOSTI: vystřižení papírových vloček a rámu okna

TĚLESNÁ VÝCHOVA:  míčová hra Na jelena; cvičení se švihadly

Stále platné informace:

  • PONOŽKOVÁ VÝZVA

   Naše škola se v týdnu od 9. prosince 2019 do února 2020 zapojí do projektu, který organizuje jihlavský kolektiv JÍDLO MÍSTO ZBRANÍ pro lidi bez domova. Sběrných míst je po Jihlavě devět včetně radnice, DIODu apod.

   Motto: „Darujte čisté a neroztrhané ponožky, pomozte lidem bez domova přežít letošní zimu s nohama v teple.“

   Školní parlament pomůže informace rozšířit do tříd, dívky z předmětu Zdravý životní styl volitelný pomohou se sběrem v přípravné třídě, v prvních a ve druhých třídách. Ostatní děti by nosily za třídu v sáčcích nebo v krabici darované ponožky ve čtvrtek o velké přestávce ke kabinetu tělesné výchovy (u tělocvičny), kde je převezme p. učitelka Lenka Nixová, v případě nepřítomnosti jiná pověřená osoba.

   DĚKUJEME všem dárcům a pletařkám J.

   Jihlava 4. 12. 2019 Za Zžsv Mgr. L. Nixová

  • Do hodin tělesné výchovy chci poprosit o zakoupení ŠVIHADLA pro Vaše dítě. Děti by si je nechávaly v sáčku společně se cvičebním úborem. Mluvila jsem o tom na třídní schůzce, cvičit se švihadlem začneme po Vánocích.
  • Vážení rodiče. ZNOVU OPAKUJI STEJNOU ZÁLEŽITOST Z LOŇSKÉHO ROKU. Uděluji dětem přísný zákaz nošení hraček z domu do školy. Je třeba, aby vlastní hračky (např. autíčka, pokémony, kartičky, sliz aj.) nechaly doma. Pokud neposlechnou, budu Vás o tom informovat v el.žk.
  • Již je možno opět nosit nasušenou pomerančovou kůru.
  • Stejně jako vloni budou děti dostávat domácí úkol vždy v pondělí a ve středu. Prosím o Váš podpis pod domácím úkolem.
  • Pokud se stane, že nějakou pomůcku (např. učebnici) nemůže dítě najít, Vy mu s tím jistě pomáháte a ona "zem se po ní slehla:-)", tak mi prosím napište na papírek či do úkolníčku, že jste tu věc hledali, ale zatím bohužel nenašli. Předejdete tím opětovným zapomínkám v papír.žk.
  • Je třeba, aby děti ČETLY DOMA KAŽDÝ DEN ASPOŇ 10 MINUT NAHLAS, pak i chvíli potichu, bez hýbání rtů.
  • Prosím všechny rodiče, aby do elektronické žákovské knížky "vstupovali " výhradně pod heslem RODIČE, nikoliv !!! pod heslem ŽÁKA. Rodičům se zobrazují i poznámky a pochvaly, žákům ne. JP
 • Vážení rodiče. Uděluji dětem přísný zákaz nošení hraček z domu do školy. Doteď dopoledne je děti musely mít v šatních skříňkách, při výuce je to rozptylovalo. Bohužel, začly s nimi zlobit i v družině a došlo k nepříjemným situacím, proto je třeba, aby vlastní hračky (např. autíčka, pokémony, kartičky, sliz aj.) do školy NENOSILY. Pokud se tak stane, budu Vás o tom informovat.
 • ÚKOLNÍČEK je sešitek pro zapisování domácích úkolů, ale také pro zapisování důležitých informací, týkajících se školy. JE TŘEBA HO SLEDOVAT KAŽDÝ DEN.
 •  Prosím, dejte pozor, aby se dětem průkazka do knihovny neztratila. Pokud knihu děti nestihnou přečíst, nic se neděje, mohou si výpujčku prodloužit. Já budu sledovat, abychom přišli do knihovny zavčasu a tím pádem zabráním případné pokutě, kterou by děti mohly dostat. Veďte děti k tomu, aby se ke knihám chovaly hezky, neničily je. Pokud by ke zničení přece jenom došlo, je třeba poradit se s pí. knihovnicí, jak dál postupovat. Pokud budete s dítětem chtít navštívit knihovnu sami, tak samozřejmě můžete. Ze zkušenností z minulých let ještě připisuji jednu důležitou informaci. Děti si mohou zapůjčit pouze dětskou knihu, nelze na dětskou průkazku zapůjčit knihu pro dospělé!!! Systém knihovny s blížícím se výpujčním obdobím vygeneruje PŘIPOMÍNKU pro navrácení knihy. TO ALE NENÍ UPOMÍNKA!!! Pouze připomenutí... Vždy jsem s knihovnicí domluvena na dalším termínu návštěvy. Termín je vždy zvolen tak, aby děti neplatily žádnou pokutu. Pokud bude někdo chybět, nahlásím jeho jméno paní knihovnici a výpujčka mu bude automaticky prodloužena.
 • Každý týden budeme psát do sešitu diktát psacích slov nebo přepisy či opisy z tabule či učebnice. DIKTÁTY již diktuji po slovech. Měkké a tvrdé I x Y dětem říkám, učím je, že když je jméno, píše se na začátku slova velké písmenko, a že na začátku věty je vždy také velké písmeno. Na začátku diktátu vždy tyto vědomosti zopakuji.
 • Každý den zkouším děti ze čtení. Je třeba, aby se zaměřily na klesnutí hlasem při tečce. Kdo toto nebude dodržovat, budu to brát jako chybu v četbě a započítávat do klasifikace.
 • Jako třída se zapojíme do soutěže SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY. Soutěž probíhá vždy od ledna do ledna, za uplynulý rok je vždy vyhodnocena nejlepší třída, která odevzdala největší počet kilogramů usušené kůry. Soutěží samozřejmě také jednotlivci. Postup je následující: Oloupanou kůru z pomerančů (nikoliv z mandarinek) usušte, sesypte do PAPÍROVÉHO sáčku, zvažte a označte vizitkou (jméno, třída, počet gramů). Já si vše zapíši do přehledu a kůra bude odnesena do III.A. Tam ji paní učitelka Habermannová sesypává do společného pytle.
 • ČTENÍ DOMA: ČÍST DENNĚ 10 - 15 MINUT! Věnujte pozornost čtení - již v čítance pročítáme textíky. (Každý text je pročten několikrát - je třeba, aby děti textu rozuměly, věděly o čem čtou. Říkám jIm, ať si to představují, návodnými otázkami se jich ptám, co se ve které větě dozvěděly.) Již přečtené texty je třeba si doma pročítat. Budu na známku zkoušet čtení.
 • Zavedli jsme "třídní službičky". Máme 21 služeb. Službičku bude dítě vykonávat po celý měsíc a věřím, že některé z nich budou pro děti lákavé (např. službička na rozdávání sešitů, službička POMOCNÍČEK, službička na mazání tabule...apod.) Ty děti, které si za měsíc ÚNOR nic nezapomenou (nebudou mít žádnou zapomínku) si budou moci přednostně 1. BŘEZNA nějakou službičku vybrat. Těm ostatním bude  službička přidělena. Chci děti touto cestou namotivovat k tomu, aby si každý den připravovaly aktovku a vždy zapřemýšlely, zda mají na druhý den vše připraveno. Pokud se to nepovede, mají šanci docílit "žádné zapomínky a výběru služby" vždy následující měsíc. Děti jsem již o tomto informovala.
 • OMLOUVÁNÍ Z TĚLOCVIKU: Již se několikrát stalo, že za mnou přišlo dítě s tím, že maminka říkala, že nemá cvičit. Po nemoci to jistě chápu, ale byly to případy, kdy dítěti na první pohled nic není. Neříkám, že lže, spíše chci poprosit o spolupráci. Pokud si přejete z nějakého důvodu, aby dítě necvičilo, napište mu omluvenku z TV do papírové žákovské knížky na stranu 5. Tato strana je k těmto omluvenkám určená. Děkuji.
 • PŘEPIS x OPIS - vysvětlení: Přepis = znamená převedení tiskacích písmen do psacího písma. (Dítě si musí vzpomenout, jak se psace píší uvedená písmenka.) Opis = je jednodušší, znamená, že text byl psacím písmem napsán na tabuli a úkolem bylo pouze přesně to opsat do sešitu. (Dítě nemusí přemýšlet, jak se píše psací tvar, na tabuli ho vidí.)
 • Pokud Vaše dítě píše perem INKOUSTOVÝM, může používat zmizík. Protože vyzmizíkované místo nelze přepsat plnícím perem, je možnost pouze na toto místo použít propisku. Povoluji těmto dětem mít zmizík a propisku v penále. (Mám sice nějaké erární, ale ty jsou určeny pouze pro děti, které zapomenou.) Časem ukáži dětem i postup JAK ZMIZÍKOVAT BEZ POUŽITÍ PROPISKY - ale to až později, je to náročnější.
 • Výměnu ručníku a cvičebního úboru si prosím sledujte sami. Protože stejně si pro své dítě chodíte do naší třídy do družiny, bude nejjednodušší, když si na to budete myslet a ručník či cvičební úbor si při vyzvednutí dítěte vezmete.
 • Prosím, zajistěte, aby měly vždy v penále 2 funkční pera. Děkuji.
 • Chci Vás rodiče poprosit o důslednou kontrolu připravených pomůcek na výuku. Děti stále něco zapomínají (pero, lepidlo, nůžky, stírací tabulku, sešity, nemají tužky na psaní atd.) Pokud bude za čtvrtletí více jak 12 zapomenutí, hrozí postih - NAPOMENUTÍ TŘ. UČ. ZA ZAPOMÍNÁNÍ ŠKOLNÍCH POMŮCEK.
 • Důležité informace, které byly řečeny na třídní schůzce:IMG_20181124_135433[1].jpg
 • Chci poprosit o trpělivost a toleranci při přesazování. Přesazuji na začátku roku často. Důvodem je vychytat tu správnou optimální sestavu, kde vedle sebe nebudou sedět ti úplně nejlepší kamarádi (ve výuce si povídají a ruší sebe i všechny okolo:-) Také ale nechci, aby vedle sebe seděli dva, kteří se vůbec nemusí a mohlo by to vnést nechuť chodit do školy, to bych opravdu nerada.
 • Vážení rodiče, před výukou v době od 7:40 - 7:55 mám na starost prodej pečiva u stánku ADÉLKA, a proto se vám nemohu věnovat, omlouvám se. Pokud byste se mě chtěli na něco zeptat, neváhejte mě kontaktovat přes email pokorna@zskol.ji.cz nebo se za mnou zastavte před prodejem či po školní výuce.

UKÁZKA VÝKRESŮ A VÝROBKŮ Z HODIN VÝTVARNÉ VÝCHOVY A PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ 2. ročníku:

 

VV - ASTRY A JIŘINY - kresba olejovým pastelem do vlhkého podkladu

IMG_20191004_152822.jpg

VV + PČ - VEVERKY

IMG_20191004_172449.jpg

PČ - ZÁLOŽKA

IMG_20191025_110528[1].jpg

VV - HOUBY - kresba voskovým pastelem, vodové barvy

IMG_20191025_133135[1].jpg