Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

 II. C - Mgr. Jitka Pokorná

Vítám Vás na stránkách třídy 2. C.

AKTUALIZOVÁNO 5. 6. 2020 v 21:00

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK V ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE:

A - nemoc - absence

X - nehodnocen (Práci žák psal, ale nedostal z ní žádnou známku. Např:-pokud není hodnoceno jinou známkou, než jedničkou

                                                                                                                          -v první den po nemoci

U - uvolněn (Žák práci nevypracoval, protože: - byl na distanční výuce

                                                                               - nebyl tak rychlý, jako ti druzí.)

N - nepsal, neúčastnil se (Žák sice ve škole byl, ale z nějakého důvodu dělal jinou zadanou práci.)

? - plánovaná klasifikace (Žák má dodatečně předložit sešit či práci k oznámkování. Z nějakého důvodu nemohl učitel úkol ohodnotit - např., když žák zapomene odevzdat sešit.)

Školní výuka + distanční výuka.

 Máme rádi jaro.

IMG_20200506_133206[1].jpg 

Čerstvé aktuality:

Vysvětlivky: červeně - to, co bylo aktuálně zapsáno v pátek

                   modře - platné informace staršího data

                   černě - distanční výuka

                   fialově - staré, ale stále platné informace

Vážení rodiče.

Protože třída je nyní rozdělena na 2 skupiny (distanční výuka a školní výuka dětí v budově školy), rozdělím tedy informace pro rodiče podle toho.

Nejdříve SPOLEČNÉ INFORMACE:

 • Oficiální ukončení školního roku bude v pátek 26. 6. Rozdání vysvědčení proběhne ve 2 skupinách. V 8:00 h bude rozdáno vysvědčení dětem, které nyní navštěvují školu. Ti odejdou domů a v 9:00 h přijdou do školy ty děti, které jsou nyní na distanční výuce. Ti si s sebou musí vzít VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI. Tento formulář již několikrát byl rodičům panem ředitelem poslán v el.žk v příloze u jeho dotazníků. Stáhněte si toto čestné prohlášení, vyplňte a dítě s ním musí přijít v den rozdávání vysvědčení do školy. Bez něj nebude do školy vpuštěno. (Ke stažení je také z webových stránek naší školy - je umístěn v sekci DOKUMENTY.)
 • Knihovna Bedřichov je již otevřena. Bohužel, nyní ji nemůžeme společně navštívit. Dětem byly výpůjčky knih prodlouženy do konce června, ale chtělo by to, abyste s dětmi do knihovny zašli a knihy sami vrátili.
 • Vzhledem k tomu, že se 25. 5. vrátila výuka do škol, další DROBNÝ ÚKOL do el.žk již nebude zadáván. Distanční výuka na těchto webových stránkách bude ale nadále probíhat pro ty žáky, kteří do školy nenastoupili. Pojedeme stále ve stejném duchu, vždy během pátku sem napíši předběžný nástřel toho, co se bude v dalším týdnu ve škole probírat. Žáci, kteří se učí z domova, si musí učivo vypracovat sami. Ti, co budou chodit do školy, tam s nimi učivo budu probírat já.
 • Nevyčerpané peníze předplacené za DRUŽINU (za koronavirové období) se na účty teď vracet nebudou, k vyrovnání dojde v září. Družina v příštím školním roce bude O TO LEVNĚJŠÍ, (pokud by dítě již do družiny nenastoupilo, peníze se rodičům vrátí).
 • Peníze za KROUŽKY (vratka 400 Kč) se bude vracet v kanceláři paní sekretářky Ševčíkové. Ještě napíši, odkdy budete moci si peníze vyzvedávat. Zatím, prosím, ještě vyčkejte.
 • Informace pro rodiče - distanční výuka: Je více způsobů, jak s jednotlivými cvičeními pracovat. Zastávám názor - pomaleji, ale pečlivěji s pochopením. Popíši Vám teď na konkrétních příkladech, jak cvičení ve škole plním s dětmi já. Např. z ČJ - str. 90 cv. 4: Opravte chyby v textu a přepište správně.
 •       1) nechám děti celý text přečíst - dítě zjišťuje, že v textu jsou nějaké chyby
 •       2) dítě znovu čte slovo po slovu, u každého slova se ptám, zda je správně (pokud je správně, jdeme dál, pokud je v něm chyba, zeptám se v čem spočívá ta chyba, dítě mi to nahlas řekne např. ve slově "oblizl" je krátké i s tečkou, to je špatně, patří tam dlouhé í s čárkou. Správný tvar slova napíše na stírací tabulku. Takto celé cvičení.
 •       3) potom žák spočítá, kolik slov má na stírací tabulce tj., kolik bylo ve cvičení chyb
 •       4) dám dětem možnost udělit za chyby známku - to oni moc rádi - létají čtyřky a pětky :-)
 •       5) potom dostanou děti pokyn celý text správně přepsat do sešitu
 •       6) dítě nesmí zapomenout na vlastní kontrolu správnosti napsaného úkolu
 •       7) po mé kontrole žák provede do sešitu opravu
 • Nebo str. 90 cv. 7 - doplňte i,í/y, ý.
 •       1) nejdříve ústně přečíst (děti musí pochopit význam jednotlivých spojení); dítě ústně řekne, jaké tam má být i/y a zdůvodní proč (např. slun_čko - napíšeme dlouhé měkké í, protože "ní" je měkká slabika). Ve škole k tomuto používám dětmi vyrobené kartičky s i,í,y,ý.
 •       2) vložíme stránku do fólie a necháme dítě, aby tužkou I/y doplnilo (já ve škole text promítnu na tabuli a vyzvu žáky, aby i/y doplnili fixem; nechám je spočítat chyby, ty si znovu zdůvodníme)
 •       3) potom nechám děti cvičení opsat do sešitu
 •                 4) dítě nesmí zapomenout na vlastní kontrolu správnosti napsaného úkolu
 •                 5) po mé kontrole žák provede do sešitu opravu

        Pokud takto poctivě budete s dětmi cvičení dělat, nebudete mít pocit, že je učení málo. Věřte, že ve škole tak tak stíháme. V         žádném případě to nikdy není tak, že bez přípravy bych dala jen tak dětem něco napsat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 • Rodičům, jejichž děti jsou na distanční výuce, jsem v el. žk zaslala popis PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ, které probíhalo v pondělí 1. června. Tento projekt byl mimo jiné jedním z dárků k dnešnímu DNI DĚTÍ. I dětem doma přeji touto cestou vše nejlepší. Pracovní list, který je k popisu projektu připojen, ať si děti roztřihají, sestaví z něj zvířátko. Prozradím, že zvíře, které dětem sestavením "pazzle" vznikne je FENEK. 
 • Prosím rodiče na distanční výuce, aby mi hotový pracovní list, který si Vaše dítě doma také sestaví a vypracuje - slepí a vybarví jako my ve škole, poslali jako přílohu buď v el.žk nebo na email pokorna@zskol.ji.cz. Pracovní list Vám byl zaslán v el.žk. - účet rodiče. Děkuji za spolupráci.
 • IMG_20200602_091153[1].jpg
 • IMG_20200602_091134[1].jpg
 • IMG_20200601_195659[1].jpg
 • V TÝDNU OD 8. 6. DO 12. 6. 2020 BUDE PROBRÁNO TOTO UČIVO:

  JIŽ NEBUDOU ZADÁVÁNY PÍSEMNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY DO SEŠITŮ. DĚTI BUDOU MÍT ZA ÚKOL VYPRACOVAT PRACOVNÍ LISTY, KTERÉ BUDOU RODIČŮM ZASLÁNY JAKO PŘÍLOHA V EL.ŽK.

  ČESKÝ JAZYK:

  učebnice ČESKÉHO JAZYKA - RŮŽOVÁ: strana 92, 93 - cvičení plňte ústně nebo na stírací tabulku či papír - dle pokynů rodičů.

  opakování učiva  - strany 72 - 88 z učebnice a formou pracovního listu

  OFOCENÝ PRACOVNÍ LIST: bude dětem zaslán v el.žk, (předešlý vyhotovený prac. list zašlu v el. žk ke kontrole)

  PÍSANKA:  2. díl - modrá: 2 strany - str. 29, 30

  ČÍTANKA:  str. 147 - 151

                     čtení vlastní knihy + případné zapsání přečtené knihy do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU

  SAMOSTATNÉ ČTECÍ LISTY: bude dětem rozdán (dětem na distanční výuce bude poslán v el.žk jako příloha k vytisknutí)

  ŠKOLNÍ MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA: proběhne čtení knihy

  ČTENÍ VLASTNÍ KNIHY: hodně číst

   

  MATEMATIKA:

  MATEMATIKA učebnice 3. DÍL: strany 38 - 40 - Název kapitoly: Sčítání do sta - cvičení plňte ústně nebo na stírací tabulku či papír - dle pokynů rodičů. 

  opakování učiva  - od začátku učebnice 

  Pokud učivo dítě z učebnice nepochopí, můžete využít vysvětlení na odkazu učebního portálu s názvem MATÝSKOVA MATEMATIKA. Tady je: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/   Pusťte toto video dětem.

  Ze strany 45 ÚSTNĚ všechny příklady procvičovat stále dokola.

  OFOCENÝ PRACOVNÍ LIST: bude dětem zaslán přes el.žk, (předešlý vyhotovený prac. list zašlu v el. žk ke kontrole)

   

  PRVOUKA:

  JÁ A MŮJ SVĚT učebnice: učivo o čase, které se nachází v učebnici M (3. díl) - str. 3 - 6

  sešit PR: do velkého ZÁPISKOVÉHO SEŠITU nic nezapisujte

   

 • Informace pro rodiče, jejichž dítě nastoupilo do školy:

 • V pátek 5. 6. jsem si vybrala sešity ČJ1 a M1 ke kontrole.
 • V úterý 16. 6. bude provoz školy UKONČEN PO OBĚDĚ. Více informací Vám zašle pan ředitel prostřednictvím el.žk.
 • Ve škole není pevný rozvrh hodin a nejsou přestávky. Na wc děti chodí průběžně. Do školy je třeba nosit: 2 roušky + igel. sáček, čip a klíč od skříňky, svačinu, všechny učebnice a sešity, penál včetně pastelek, lepidlo a nůžky, stírací tabulku a fixu, papírové hodiny (pokud nezůstaly ve škole v poličce), vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku.  
 • Pomerančovou kůru zatím NENOSTE.

 V TÝDNU OD 1. 6. DO 5. 6. 2020 BYLO VE ŠKOLE PROBRÁNO TOTO UČIVO:

JIŽ NEJSOU ZADÁVÁNY PÍSEMNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY DO SEŠITŮ. JE ALE POTŘEBA SLEDOVAT SEŠITY A PRACOVNÍ LISTY, POKUD ŽÁK CHYBUJE, JE TŘEBA, ABY SI POCTIVĚ UDĚLAL OPRAVY.

ČESKÝ JAZYK:

učebnice ČESKÉHO JAZYKA - RŮŽOVÁ: strana 90, 91 - název kapitoly: Souhrnné opakování - cvičení plňte ústně nebo na stírací tabulku či papír - dle pokynů rodičů.

opakování učiva  - strany 72 - 88 z učebnice a formou pracovního listu

OFOCENÝ PRACOVNÍ LIST: byl DOKONČEN

PÍSANKA:  2. díl - modrá: 1 strana - str. 28

ČÍTANKA:  str. 142 - 146

                   čtení vlastní knihy + případné zapsání přečtené knihy do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU

SAMOSTATNÉ ČTECÍ LISTY: ----

ŠKOLNÍ MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA: proběhne čtení knihy

ČTENÍ VLASTNÍ KNIHY: hodně číst

 

MATEMATIKA:

MATEMATIKA učebnice 3. DÍL: strany 35 - 37 - Název kapitoly: Víte, že; Sčítání do sta; Odčítání do sta - cvičení plněna ústně nebo na stírací tabulku či papír - dle pokynů učitele

OFOCENÝ PRACOVNÍ LIST: byl dokončen

 

PRVOUKA:

JÁ A MŮJ SVĚT učebnice: učivo o čase, které se nachází v učebnici M (3. díl) - str. 3, 4

sešit PR: zapsán zápis

 

Ve VÝCHOVÁCH jsme v uplynulém týdnu dělali toto:

HUDEBNÍ VÝCHOVA:  nácvik písně Jedna, dvě, tři, čtyři, pět; zakládání písní do SBORNÍKU PÍSNÍ

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: FENEK - sestavení "pazle" z matematických kartiček, dokreslení obrázku vodovými barvami

PRACOVNÍ ČINNOSTI: FENEK - střihání, sestavení, lepení

TĚLESNÁ VÝCHOVA:  pobyt venku - HŘIŠTĚ 1 - pohybové hry

Stále platné informace                                                                                                                                                     

  • Také jsem již do el.žk zapsala známky z distanční výuky.
  • Hodně rodičů se ptá na obsah učiva MATEMATIKY. Tady je moje odpověď: Ve druhé třídě se v matematice probírá pouze násobilka do 50. Konkrétně to znamená násobení a dělení 0, 1, 2, 3, 4 a 5. (Ve 3. třídě se na začátku roku zopakuje a pokračuje se násobením a dělením 6, 7, 8, 9, 10.) Je potřeba, aby děti uměly přeříkat zpaměti tyto násobilkové řady: dvěma - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; třemi - 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30; čtyřmi - 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40; pěti - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ale hlavně musí umět násobilkové spoje - tj. řekne se příklad a k tomu dítě ihned musí znát zpaměti výsledek. Tyto spoje je třeba neustále trénovat. (Myslím, že Vám to nemusím složitě vysvětlovat, protože i každý dospělý člověk používá násobilku až do smrti. :-) ) Prostě každý žák musí umět násobilku (násobení  i dělení) nazpaměť. Naučit se to musí mechanicky, jako třeba básničku.
  • Vysvětlení k učebnici M - 3. díl: Na začátku učebnice se nachází učivo o ČASE (str. 3 - 6). S dětmi čas a hodiny probíráme také v prvouce. V matematice bych ráda více času věnovala násobilce, proto se k učivu o čase vrátím v červnu v hodinách prvouky.
  • Chci všem dětem připomenout, že již před jarními prázdninami jsem vyhlásila SOUTĚŽ O NEJVÍCE PŘEČTENÝCH KNIH (a samozřejmě zapsaných do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU). Když děti se nemohou ve škole setkávat s kamarády, nebylo by špatné přijmout heslo "kniha, přítel člověka". Přála bych všem dětem, aby si plnými doušky užívaly ten svět fantazie, které jim knihy umožní.
  • Pan ředitel nás informoval o webu DOPRAVNÍ VÝCHOVY. Rozhodla jsem se ho Vám taktéž doporučit, nachází se tam spoustu důležitých informací včetně TESTŮ pro děti. Schválně zkuste nahlédnout, mně se to docela líbilo. :-) https://www.dopravnivychova.cz/  
  • Tyto stránky budu aktualizovat i častěji než KAŽDÝ PÁTEK. Nahlížejte tedy vždy v sobotu ráno sem na náš web, ale nahlížejte i během týdne, protože absence školní docházky tuto nouzovou situaci vyžaduje. Bylo by fajn, abyste s dětmi nějaké učivo doma trénovali. Proto Vám sem vždy napíši, jakou kapitolu si s dětmi máte pročíst, která cvičení udělat. Předem děkuji za spolupráci.
  • Chci všem rodičům doporučit projekt ČESKÉ TELEVIZE, který se bude 1 měsíc vysílat na programu ČT2. Bude mít název UčíTelka, spuštěn bude v pondělí 16. 3. Začne v 9:00, každou půl hodinu tam bude výuka pro jiný ročník, potom vždy pauzička.
  • Dále doporučuji https://www.matika.in/cs/ a https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php nebo https://skolakov.eu/ či https://www.nns.cz/blog/ .
  • Ještě přidávám další učební portál pro děti: www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020 . Zkuste ho, třeba se Vám bude líbit.
  • A v neposlední řadě doporučení všem dětem, ať HODNĚ ČTOU VLASTNÍ KNIHY. Výmluva, že dítě nemá čas, je v této chvíli bezpředmětná.
  • Již minulý týden jsem učivo pro děti zapsala formou VŠE NA CELÝ TÝDEN. Zodpovědný rodič může tedy sám rozhodnout, co který den bude jeho dítě v učivu dělat, kterému předmětu se bude věnovat.  Pokud by to ale někomu nevyhovovalo, mohu mu učivo rozepsat po jednotlivých dnech = co má dítě udělat v pondělí, co v úterý, co ve středu atd. Pokud by to někdo chtěl, napište mi to.
 • VE TŘETÍ TŘÍDĚ BUDOU STÁLE PLATIT TYTO INFORMACE:  
  • Protože děti jsou již lepšími čtenáři, zavedla jsem ve škole ČTENÁŘSKÉ CHVILKY. Při této aktivitě budou děti  ve škole číst SVOJÍ VLASTNÍ KNIHU. Tu by si nechávaly ve škole a jinou budou mít rozečtenou doma. Pomozte proto svému dítěti vybrat si knihu pro tyto "školní účely." Děkuji všem za spolupráci. TATO ČTENÁŘSKÁ CHVILKA BUDE PROBÍHAT VŽDY V ÚTERÝ VE 4. VYUČ. HODINĚ.
  • NEMOC x ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ x DOBRÁ RADA. Pokud Vaše dítě onemocní, má nárok na 1 oběd do jídlonosiče. Na další dny obědy odhlašte. (Oběd musí být odhlášen NEJPOZDĚJI DO 14 h předešlého dne.) Někdy ale rodiče neví, jak dlouho nemoc dítěte potrvá. V tom případě raději odhlašte na více dní a pokud se Vaše dítě uzdraví dříve, stačí před 7 h ranní zatelefonovat do jídelny paní vedoucí šk. jídelny a stihnete na ten den ještě oběd přihlásit. :-)
 • Během výuky velmi často pracujeme se stírací tabulkou, ke které je třeba mít FIXU NA TABULKU. Ta se samozřejmě časem vypíše a je třeba zakoupit novou. Chápu, že ne vždy je čas ji nahonem shánět. Proto jsem dětem nabídla, že jim ve škole černou fixu za 10 Kč přeprodám. (Když jedu do města, vždy jich několik koupím do zásoby.)
 • Knihovna:Hlídám včasné vrácení, aby děti neplatily pokutu. Ale pozor. Pokud si dítě knihu prodlužuje, může se stát, že při překročení 100 dnů výpujčky zaplatí pokutu 10 Kč.
 • Je třeba, aby děti znaly základní vědomosti z prvouky. Pokud Vaše dítě chybí, je třeba, aby si dopsalo zápisky ve velkém sešitě PRVOUKY. Děti mají možnost si známku z prvouky opravit, ale musí opravdu celou prověrku umět tzn. - jejich opravná prověrka musí být na 1,1- . Pokud to tak nebude, ke změně známky NEDOJDE. MAJÍ NA TO ALE POUZE 1 POKUS. V příslušném pololetí si mohou opravit jakoukoliv prověrku. (Třeba i takovou, která se psala před 2 měsíci.)
 • Žáci, studenti základních škol mají možnost v rámci  Dne Země přinést na horní náměstí do stánku ASMJ zachovalou knihu (např.  dětské knihy, cestopisy, romány, knihy o přírodě, cizojazyčné knihy, naučné knihy, dobrodružné, sci-fi, apod.) a vyměnit ji, vybrat si za jinou knihu,

  která již bude na stánku (1 kniha za 1 knihu). Na stánku bude cca 100 knih.

 • V českém jazyce byl nově zaveden sešit GRAMATIKA. Je to tlustý zelený čtverečkovaný sešit. Zakoupila jsem ho z třídního fondu. Do tohoto sešitu si postupně budeme zapisovat přehled učiva ČJ. Zatím máme popsanou 1 stránku, kam jsme si napsali informace o ABECEDĚ. Pokud bude Vaše dítě nemocné, je třeba pohlídat, aby si zápisky do sešitu GRAMATIKA dodatečně od nějakého spolužáka opsalo.
 • V ČESKÉM JAZYCE SE JIŽ PÍŠÍ OPRAVY!!! Včetně zdůvodnění. Ukázka napsané opravy se nachází v sešitě GRAMATIKA.
 • Pokud Vaše dítě již bude mít popsaný sešit (ČJ, M), nechť si založí nový. Ten starý ať vloží do toho nového a nějakou dobu je třeba nosit oba (2 v 1). "Starý" sešit musím překontrolovat.
 • Protože jsme již přečetli mimočítankovou četbu - knihu Malované čtení, zavedli jsme si ČTENÁŘSKÝ DENÍK, do kterého jsme si knihu zapsali. Děti budou mít za úkol, aby si v průběhu roku do tohoto sešitu zapisovali SVOJE DALŠÍ PŘEČTENÉ KNIHY. V nejbližší době si také s dětmi povíme, že bude vyhlášena soutěž o NEJLEPŠÍHO ČTENÁŘE. Tím se stane ten, kdo si do konce školního roku přečte a následně zapíše do čtenářského deníku NEJVÍCE KNIH. Ať si děti prozatím nechají Čtenářský deník doma, až ho budeme potřebovat, tak si povíme, kdy si ho  mají děti do školy přinést.
 • Nově zavedené pokyny k DOMÁCÍM ÚLOHÁM: Pokud je zadán domácí úkol, který budou děti psát do sešitu, tak je třeba, aby dítě do sešitu napsalo: 1)  datum 2) napsat stranu a cvičení (např. str. 41 cv. 3), napsat zkratku domácího úkolu DÚ. Takže úvodní první řádek domácího úkolu bude vypadat například takto: 22. 11. str. 41 cv. 3 - DÚ
 • Prosím, veďte děti ,aby si po sobě hledaly chyby (v DÚ, v zápiscích prvouky, ale i v opisech z tabule). NEŘÍKEJTE : "Tady ti chybí čárka." ŘEKNĚTE: "V tomto řádku máš chybu, hledej ji..."
  • Vážení rodiče. ZNOVU OPAKUJI STEJNOU ZÁLEŽITOST Z LOŇSKÉHO ROKU. Uděluji dětem přísný zákaz nošení hraček z domu do školy. Je třeba, aby vlastní hračky (např. autíčka, pokémony, kartičky, sliz aj.) nechaly doma. Pokud neposlechnou, budu Vás o tom informovat v el.žk.
  • Již je možno opět nosit nasušenou pomerančovou kůru.
  • Stejně jako vloni budou děti dostávat domácí úkol vždy v pondělí a ve středu. Prosím o Váš podpis pod domácím úkolem.
  • Pokud se stane, že nějakou pomůcku (např. učebnici) nemůže dítě najít, Vy mu s tím jistě pomáháte a ona "zem se po ní slehla:-)", tak mi prosím napište na papírek či do úkolníčku, že jste tu věc hledali, ale zatím bohužel nenašli. Předejdete tím opětovným zapomínkám v papír.žk.
  • Je třeba, aby děti ČETLY DOMA KAŽDÝ DEN ASPOŇ 10 MINUT NAHLAS, pak i chvíli potichu, bez hýbání rtů.
  • Prosím všechny rodiče, aby do elektronické žákovské knížky "vstupovali " výhradně pod heslem RODIČE, nikoliv !!! pod heslem ŽÁKA. Rodičům se zobrazují i poznámky a pochvaly, žákům ne. JP
 • Vážení rodiče. Uděluji dětem přísný zákaz nošení hraček z domu do školy. Doteď dopoledne je děti musely mít v šatních skříňkách, při výuce je to rozptylovalo. Bohužel, začly s nimi zlobit i v družině a došlo k nepříjemným situacím, proto je třeba, aby vlastní hračky (např. autíčka, pokémony, kartičky, sliz aj.) do školy NENOSILY. Pokud se tak stane, budu Vás o tom informovat.
 • ÚKOLNÍČEK je sešitek pro zapisování domácích úkolů, ale také pro zapisování důležitých informací, týkajících se školy. JE TŘEBA HO SLEDOVAT KAŽDÝ DEN.
 •  Prosím, dejte pozor, aby se dětem průkazka do knihovny neztratila. Pokud knihu děti nestihnou přečíst, nic se neděje, mohou si výpujčku prodloužit. Já budu sledovat, abychom přišli do knihovny zavčasu a tím pádem zabráním případné pokutě, kterou by děti mohly dostat. Veďte děti k tomu, aby se ke knihám chovaly hezky, neničily je. Pokud by ke zničení přece jenom došlo, je třeba poradit se s pí. knihovnicí, jak dál postupovat. Pokud budete s dítětem chtít navštívit knihovnu sami, tak samozřejmě můžete. Ze zkušenností z minulých let ještě připisuji jednu důležitou informaci. Děti si mohou zapůjčit pouze dětskou knihu, nelze na dětskou průkazku zapůjčit knihu pro dospělé!!! Systém knihovny s blížícím se výpujčním obdobím vygeneruje PŘIPOMÍNKU pro navrácení knihy. TO ALE NENÍ UPOMÍNKA!!! Pouze připomenutí... Vždy jsem s knihovnicí domluvena na dalším termínu návštěvy. Termín je vždy zvolen tak, aby děti neplatily žádnou pokutu. Pokud bude někdo chybět, nahlásím jeho jméno paní knihovnici a výpujčka mu bude automaticky prodloužena.
 • Každý týden budeme psát do sešitu diktát psacích slov nebo přepisy či opisy z tabule či učebnice. DIKTÁTY již diktuji po slovech. Měkké a tvrdé I x Y dětem říkám, učím je, že když je jméno, píše se na začátku slova velké písmenko, a že na začátku věty je vždy také velké písmeno. Na začátku diktátu vždy tyto vědomosti zopakuji.
 • Každý den zkouším děti ze čtení. Je třeba, aby se zaměřily na klesnutí hlasem při tečce. Kdo toto nebude dodržovat, budu to brát jako chybu v četbě a započítávat do klasifikace.
 • Jako třída se zapojíme do soutěže SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY. Soutěž probíhá vždy od ledna do ledna, za uplynulý rok je vždy vyhodnocena nejlepší třída, která odevzdala největší počet kilogramů usušené kůry. Soutěží samozřejmě také jednotlivci. Postup je následující: Oloupanou kůru z pomerančů (nikoliv z mandarinek) usušte, sesypte do PAPÍROVÉHO sáčku, zvažte a označte vizitkou (jméno, třída, počet gramů). Já si vše zapíši do přehledu a kůra bude odnesena do III.A. Tam ji paní učitelka Habermannová sesypává do společného pytle.
 • ČTENÍ DOMA: ČÍST DENNĚ 10 - 15 MINUT! Věnujte pozornost čtení - již v čítance pročítáme textíky. (Každý text je pročten několikrát - je třeba, aby děti textu rozuměly, věděly o čem čtou. Říkám jIm, ať si to představují, návodnými otázkami se jich ptám, co se ve které větě dozvěděly.) Již přečtené texty je třeba si doma pročítat. Budu na známku zkoušet čtení.
 • Zavedli jsme "třídní službičky". Máme 21 služeb. Službičku bude dítě vykonávat po celý měsíc a věřím, že některé z nich budou pro děti lákavé (např. službička na rozdávání sešitů, službička POMOCNÍČEK, službička na mazání tabule...apod.) Ty děti, které si za měsíc ÚNOR nic nezapomenou (nebudou mít žádnou zapomínku) si budou moci přednostně 1. BŘEZNA nějakou službičku vybrat. Těm ostatním bude  službička přidělena. Chci děti touto cestou namotivovat k tomu, aby si každý den připravovaly aktovku a vždy zapřemýšlely, zda mají na druhý den vše připraveno. Pokud se to nepovede, mají šanci docílit "žádné zapomínky a výběru služby" vždy následující měsíc. Děti jsem již o tomto informovala.
 • OMLOUVÁNÍ Z TĚLOCVIKU: Již se několikrát stalo, že za mnou přišlo dítě s tím, že maminka říkala, že nemá cvičit. Po nemoci to jistě chápu, ale byly to případy, kdy dítěti na první pohled nic není. Neříkám, že lže, spíše chci poprosit o spolupráci. Pokud si přejete z nějakého důvodu, aby dítě necvičilo, napište mu omluvenku z TV do papírové žákovské knížky na stranu 5. Tato strana je k těmto omluvenkám určená. Děkuji.
 • PŘEPIS x OPIS - vysvětlení: Přepis = znamená převedení tiskacích písmen do psacího písma. (Dítě si musí vzpomenout, jak se psace píší uvedená písmenka.) Opis = je jednodušší, znamená, že text byl psacím písmem napsán na tabuli a úkolem bylo pouze přesně to opsat do sešitu. (Dítě nemusí přemýšlet, jak se píše psací tvar, na tabuli ho vidí.)
 • Pokud Vaše dítě píše perem INKOUSTOVÝM, může používat zmizík. Protože vyzmizíkované místo nelze přepsat plnícím perem, je možnost pouze na toto místo použít propisku. Povoluji těmto dětem mít zmizík a propisku v penále. (Mám sice nějaké erární, ale ty jsou určeny pouze pro děti, které zapomenou.) Časem ukáži dětem i postup JAK ZMIZÍKOVAT BEZ POUŽITÍ PROPISKY - ale to až později, je to náročnější.
 • Výměnu ručníku a cvičebního úboru si prosím sledujte sami. Protože stejně si pro své dítě chodíte do naší třídy do družiny, bude nejjednodušší, když si na to budete myslet a ručník či cvičební úbor si při vyzvednutí dítěte vezmete.
 • Prosím, zajistěte, aby měly vždy v penále 2 funkční pera. Děkuji.
 • Chci Vás rodiče poprosit o důslednou kontrolu připravených pomůcek na výuku. Děti stále něco zapomínají (pero, lepidlo, nůžky, stírací tabulku, sešity, nemají tužky na psaní atd.) Pokud bude za čtvrtletí více jak 12 zapomenutí, hrozí postih - NAPOMENUTÍ TŘ. UČ. ZA ZAPOMÍNÁNÍ ŠKOLNÍCH POMŮCEK.
 • Důležité informace, které byly řečeny na třídní schůzce:IMG_20181124_135433[1].jpg
 • Chci poprosit o trpělivost a toleranci při přesazování. Přesazuji na začátku roku často. Důvodem je vychytat tu správnou optimální sestavu, kde vedle sebe nebudou sedět ti úplně nejlepší kamarádi (ve výuce si povídají a ruší sebe i všechny okolo:-) Také ale nechci, aby vedle sebe seděli dva, kteří se vůbec nemusí a mohlo by to vnést nechuť chodit do školy, to bych opravdu nerada.
 • Vážení rodiče, před výukou v době od 7:40 - 7:55 mám na starost prodej pečiva u stánku ADÉLKA, a proto se vám nemohu věnovat, omlouvám se. Pokud byste se mě chtěli na něco zeptat, neváhejte mě kontaktovat přes email pokorna@zskol.ji.cz nebo se za mnou zastavte před prodejem či po školní výuce.

UKÁZKA VÝKRESŮ A VÝROBKŮ Z HODIN VÝTVARNÉ VÝCHOVY A PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ 2. ročníku:

IMG_20200219_121903[1].jpgIMG_20200219_122033[1].jpg

 IMG_20191128_141428[1].jpgIMG_20200206_114511[1].jpgIMG_20200214_135139[1].jpg

VV - ASTRY A JIŘINY - kresba olejovým pastelem do vlhkého podkladuIMG_20200110_182439[1].jpg

IMG_20191004_152822.jpg

VV + PČ - VEVERKY

IMG_20191004_172449.jpg

PČ - ZÁLOŽKA

IMG_20191025_110528[1].jpg

VV - HOUBY - kresba voskovým pastelem, vodové barvy

IMG_20191025_133135[1].jpg

 IMG_20191120_121632[1].jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------připraveno pro pozdější použití

Vážení rodiče,

nacházíte se na webových stránkách 2. C, které, jak doufám, vám rodičům pomohou sledovat školní dění naší třídy. Budu sem průběžně zapisovat aktuality, o kterých byste měli vědět.

Také sem každý pátek (nejpozději v sobotu dopoledne) zapíši, kam jsme PŘESNĚ s učivem v učebnicích dorazili, což velmi pomůže dětem, které byly nemocné. Předem Vám rodičům děkuji za to, že pomůžete svým dětem zameškané učivo se doučit a dopsat. Prosím, nedělejte žádná cvičení dopředu.

Také rodiče pomalejších žáků si zde mohou ověřit, zda jejich dítě má skutečně dopsaná všechna probraná cvičení.

Všem druháčkům přeji úspěšné zvládnutí druhého školního roku. JP

KDY KONČÍ KTERÁ HODINA A KDY JE PŘESTÁVKA?

 1. hodina 8:00 - 8:45         následuje malá přestávka od 8:45 - 8:55
 2. hodina 8:55 - 9:40         následuje velká přestávka, kdy děti svačí  od 9:40 - 10:00
 3. hodina 10:00 - 10:45     následuje malá přestávka od 10:45 - 10:55
 4. hodina 10:55 - 11:40     následuje malá přestávka nebo konec výuky (dle rozvrhu)
 5. hodina 11:50 - 12:35     konec výuky, družinové děti si přebírá paní vychovatelka Pipková

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK V ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE:

A - nemoc - absence

X - nehodnocen (Práci žák psal, ale nedostal z ní žádnou známku. Např. první den po nemoci)

U - uvolněn (Žák práci nevypracoval, protože: - byl na distanční výuce

                                                                               - nebyl tak rychlý, jako ti druzí.)

N - nepsal, neúčastnil se (Žák sice ve škole byl, ale z nějakého důvodu dělal jinou zadanou práci.)

? - plánovaná klasifikace (Žák má dodatečně předložit sešit či práci k oznámkování. Z nějakého důvodu nemohl učitel úkol ohodnotit - např. když žák zapomene odevzdat sešit.)