Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

3. A - Mgr. Pavla Lupačová

 

Školní rok 2019/2020

20. 1. - 24. 1. 

ČJ - vyjmenovaná slova po m - dokončení. Řada vyjmenovaných slov po p.

str. 45 - 47     PS str. 38 - 39     ps str. 36 - 37, 39 - 41 (ne str. 38)     Čtení: scénář "Dva tovaryši"

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5B.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5C.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/myska-malirkou/vlocka.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rada/cviceniP1.htm

 

M - opakování. Římské číslice. Písemné sčítání se součtem jednotek 10. Přímka.

str. 18 - 21, 29     PS str. 10 - 12, 16     Počítáme zpaměti 2/sloupeček 93, 94

Pr - Podmínky života na Zemi - voda. Koloběh vody v přírodě. Test: 22. 1. (Věci kolem nás)

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html

str. 28 - 29

Náš obchod se zbožím...

 P1000552.JPG P1000553.JPG P1000554.JPG

 P1000556.JPG P1000557.JPG P1000560.JPG

 P1000555.JPG P1000559.JPG

 P1000563.JPG P1000566.JPG P1000564.JPG

 P1000561.JPG P1000562.JPG

 

 

13. 1. - 17. 1.

ČJ - pololetní písemná práce (14. 1.), vyjmenovaná slova po m.

str. 43, 44     PS str. 37, 38     ps str. 33 - 35     čítanka str. 76 - 80

M - pololetní písemná práce (15. 1.), písemné sčítání bez přechodu přes základ 10

str. 13 - 17     PS str. 6 - 9    Počítáme zpaměti 4/sl. 28, 29

Pr - Země je kulatá. Podmínky života na Zemi.

str. 27 - 28

 

Důležité informace:

Pedagogické odpoledne: středa 15. 1. 15:00 - 17:00 (rozpis na dveřích třídy od pátku 10. 1.)

Pč 14. 1. -  jehelníček (kočka): kousek látky, vatu na vycpání, 2 knoflíčky na oči + 1 světlý (růžový, béžový.....),                      jehlu, nit (bavlnka na vyšívání)

6. 1. - 10. 1.

ČJ - Vyjmenovaná slova po m. Opakování učiva na pololetní písemnou práci.

str. 42 - 43     PS str. 37     ps (malý) str. 29 - 32     Sloh: Štědrý den - vyprávění podle osnovy     Čítanka: str. 69 - 75

Pololetní písemná práce z ČJ: 14. 1.

 • diktát
 • řazení slov podle abecedy
 • slova souznačná a slova opačného významu
 • měkké a tvrdé souhlásky a párové souhlásky (hezký, sníh...)
 • slovní druhy: slovesa, podstatná jména, spojky
 • věta jednoduchá a souvětí ("podtrhni slovesa, urči - věta jednoduchá nebo souvětí + VJ nebo vzorec např. V1, ale V2.)
 • vyjmenovaná slova po b, l (i/í, y/ý)

M - Odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10. Opakování probraného učiva.

str. 8 - 11     PS str. 4 - 5     Počítáme zpaměti 4/sl. 26, 27

Pololetní písemná práce z M: 15. 1.

 • sčítání a odčítání do 100
 • násobení a dělení
 • slovní úlohy
 • geometrie: bod, přímka, úsečka

Pr - Svět kolem nás. Příroda živá a neživá, lidské výtvory - výrobky. Zboží.

str. 24 - 26 

K procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rada/cviceniM1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rozlisovani-dvojic/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rozlisovani-dvojic/cviceni2.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/u-vody/puzzle3.html

(+ skolakov: hon na myši)

 

Ohlédnutí za prosincovými událostmi.....

Vánoční besídka

P1000542.JPG P1000545.JPG

P1000540.JPG  P1000544.JPG  P1000539.JPG

Naše koníčky.....

V prvouce jsme si vzájemně představili své záliby.

P1000473.JPG P1000472.JPG

P1000490.JPG  P1000489.JPG  P1000488.JPG

P1000454.JPG  P1000474.JPG  P1000455.JPG

P1000457.JPG  P1000452.JPG  P1000471.JPG

                                     P1000491.JPG  P1000492.JPG  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

P1000406.JPG

16. 12. - 20. 12.

Důležité informace:

1) V pátek 20. 12. končí vyučování v 11:40. 

Šatní skříňky budou po odchodu dětí vyklizené, zůstanou tam pouze přezůvky. 

2) Procvičování učiva ve dnech volna:

M - Počítáme zpaměti 4:  do str. 6          ČJ - malý PS: str. 25 - 27 (ne str. 17, 18 a 28). Některé děti již mají vše hotové.

Čtení nahlas. 

ČJ - vyjmenovaná slova po l. Vánoční přání.

uč. až str. 40     ps malý str. 19 - 24     Čítanka str. 66 - 71     Písanka str. 25 - Vánoční přání a 26

M - sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10. Násobilka.

str. 6 - 7     PS str. 2, 3     Počítáme zpaměti 4/sl. 21, 22, 23     

Pr - Vánoce v jiných zemích. 

Vánoční tvoření.....

 P1000525.JPG P1000508.JPG

 P1000509.JPG P1000505.JPG

 P1000512.JPG  P1000530.JPG P1000523.JPG

 

9. 12. - 13. 12. 

ČJ - Vyjmenovaná slova po b opakování. Vyjmenovaná slova po l.

str. 36 - 38     PS str. 34 - 36

Domácí úkol (12. 12.) do sešitu ČJ - D

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/cviceni6B.htm

Další procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisna-cviceni/diktaty-B1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/prislovi/s-detektivy-na-stope.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

M - Opakování. Sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10

M 2 uč. str. 3 - 5     PS str. 1- 2     Počítáme zpaměti 4/str. 5  (strany předchozí mohou děti využít k procvičování doma)

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/procvicujeme-s-pastelkou/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/zatoulana-zviratka/farma.html

Pr - vánoční zvyky, obyčeje

Vystoupení souboru Dřeváček.....

P1000476.JPG P1000479.JPG

P1000481.JPG P1000486.JPG

2. 12. - 6. 12.

Voňaví čertíci...

 P1000456.JPG P1000461.JPG P1000462.JPG

 P1000463.JPG P1000464.JPG P1000460.JPG

Peklo v jihlavském podzemí......

P1000412.JPG P1000428.JPG

P1000432.JPG P1000408.JPG

Exkurze ve sklárně.....

P1000443.JPG DSCN6536.JPG

DSCN6554.JPG P1000446.JPG

P1000441.JPG P1000449.JPG

ČJ - vyjmenovaná slova po b. Sloh: vyprávění a postup práce - výroba skla.

str. 35 - 36     PS str. 33 - 34     ps (malý) str. 12 - 14     Čítanka str. 59 - 63     Písanka str. 20

M - dělení 9. Násobení a dělení 10.

dokončení 1. dílu učebnice a pracovního sešitu     Počítáme zpaměti 4/sloupeček 1 - 4 a 17 a 18

Pr - exkurze ve sklárně Karlov. Svatý Mikuláš.

Důležité informace:

1) Opravy: psaní oprav podle pravidel ze 2. ročníku, vyjmenovaná slova podle vzoru: obal sešitů ČJ

(děti již píší sami O: a opravu).

2) Je potřeba, aby rodiče stále podepisovali dětem koncem týdne souhrnnou známku v sešitech ČJ- P, Diktáty, M - P.

3) Pouze 20 dětí (29) má tento týden ve škole ručník. Ve Vv, Pč a při práci s lepidlem si nemají do čeho utřít ruce.

(Pokud Vám doma chybí malé ručníky, přijďte se podívat do třídy, mám jich několik ve skříni, nepodepsané, děti si je nepoznají, nehlásí se k nim.)

4) V pátek 6. 12. Vám děti přinesou v sešitku (Úkolníček) několik důležitých informací. Prosím, potvrďte podpisem, že jste četli. Děkuji za spolupráci.

 Peklo...

P1000395.JPG P1000398.JPG

 P1000399.JPG P1000400.JPG P1000401.JPG

 P1000402.JPG P1000403.JPG P1000404.JPG

25. 11. - 29. 11.

ČJ - vyjmenovaná slova po b: být (opakování), bydlit, obyvatel, byt a slova příbuzná.

PS velký str. 31 a 32          ps (malý) str. 7 - 11       

M - dělení 9. Slovní úlohy.

str. 38 a 39     PS str. 19 - 21   Počítáme zpaměti 3 - dokončení 

Pr - Co nás baví. Povolání.

str. 20 a 21

V pondělí 2. 12. exkurze "sklárny Karlov", info v sešitku.

18. 11. - 22. 11.

Ve čtvrtek 21. 11. končí vyučování v 11:40. Na oběd půjdou děti v 11:15. 

ČJ - Vyjmenovaná slova po b - být a slova příbuzná. Slovní přízvuk.

str. 33 - 34     PS (velký) str. 29 - 31     ps (malý) - str. 4 - 6     Čítanka - str. 44 - 47     Písanka str. 18

M - Dělení 7. Násobení 8. Slovní úlohy jednoduché a složené.

str. 35 - 38     PS str. 18, 19     Počítáme zpaměti 3/ str. 20

Pr - orientace na mapě. Vytváření vlastní mapy.

11. 11. - 15.11.

ČJ - Slova příbuzná. Test: význam slov. Vyjmenovaná slova po b - řada. Sloh: vyprávění, nadpis.

str. 26 - 27, 29, 32     PS str. 27     Čtení: str. 34 - 37     Písanka str. 17

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/souhrnne-procvicovani/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-slov-pribuznych/stavba-slov-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/urcovani-korene-slov/stavba-slov-2.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/sibenice/hraB.html

M - Dělení 6. Slovní úlohy jednoduché a složené. Násobky a násobení 7.

str. 32 - 35     PS str. 15, 16, 17

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pejsek/nasobeni7priklad2.htm#

Pr - Test: Česká republika. Voda v krajině. Orientace na mapě - úvod.

str. 17 - 18

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/krajina-v-okoli-domova/orientace-v-krajine/svetovestrany.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/krajina-v-okoli-domova/typy-krajiny/prezentace.html

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/krajina-v-okoli-domova/voda-v-krajine/prezentace.html

Důležité informace:

1) V pondělí 18. 11. vybírám 200 Kč od každého žáka do Fondu Spolku rodičů ZŠ Kollárova.

2) V pátek 29. 11. v 16:00 - třídní akce "Peklo v podzemí". Vstupné 30 Kč zaplatím z třídního fondu.

Bližší informace příští týden.

 

 

4. 11. - 8. 11.

ČJ - Nauka o slově. Slova souznačná a protikladná. Slova příbuzná.

str. 23 - 25     PS str. 24 - 26     Čtení: str. 40 - 45     Písanka: str. 13, 16

Do konce měsíce listopadu si děti doma zapíší další přečtenou knihu do Čtenářského deníku (stejný způsob jako loni).

M - Sčítání a odčítání do sta. Sudá a lichá čísla. Násobilka 6. Kilogram.

str. 28 - 31     PS str. 13 -14, 16

Kdo má doma kartičky s násobilkou 6 (příklady a výsledky), přinese si je do školy.

Pr - Krajina v okolí domova. Využití krajiny.

str. 15 a 16

Důležité informace: 

Ve čtvrtek 7. 11., v 17:00, se sejdeme na třídní schůzce ve III. A.

Děti jsou šikovné, těším se na Vás. PL

 31. 10. - 1. 11. 

ČJ - Nauka o slově. Význam slova. Slova nadřazená a podřazená.

uč. str. 22     PS str. 22 a 23      Čtení: dramatizace pohádky O Budulínkovi    Písanka: str. 15

M - Sčítání a odčítání do sta. Litr.

str. 27, 28     PS str. 13/1, 2, 4     Halloweenské obrázkové počítání.

Pr - Události týdne: Vznik Československa. Dušičky. Česká republika - povrch.

str. 15

Důležité informace:

Děti dostaly tento pátek lísteček s informacemi: nejbližší plánované akce třídy (ŽK).

29. 10. - 30. 10. - Podzimní prázdniny

7. 11. (čtvrtek) třídní schůzka 

14. 11. začátek plaveckého výcviku

22. 11. divadlo (tělocvična školy)  - přeloženo na jaro

2. 12. exkurze Karlov - sklárny

Podzimní tvoření ve škole i doma.....

P1000340.JPG P1000337.JPG

P1000338.JPG       WP_20191012_20_13_58_Pro.jpg  WP_20191020_15_08_16_Pro.jpg

21. 10. - 25. 10. 

ČJ - věta jednoduchá a souvětí. Spojování vět, stavba souvětí.

str. 19 - 21     PS str. 18 - 21     ČT  str. 22 - 27     PÍSANKA str. 11, 12

V pátek 25. 10. si napíšeme písemné opakování na probrané učivo (věta jednoduchá, souvětí).

M - násobení a dělení. Slovní úlohy.

str. 22 - 25     PS str. 12

Pr - Česká republika: naše vlast. Sousední státy.

Pověst o praotci Čechovi......

P1000366.JPG P1000394.JPG

str. 13 a 14 

Ve čtvrtek 24. 10. si napíšeme test: Jihlava.

V knihovně.....

WP_20191010_08_22_30_Pro.jpg WP_20191010_09_02_28_Pro.jpg

WP_20191010_09_02_41_Pro.jpg WP_20191010_09_18_39_Pro.jpg

WP_20191010_09_02_46_Pro.jpg WP_20191010_09_19_13_Pro.jpg

14. 10. - 18. 10.

ČJ - opakování: párové souhlásky. Základní skladební dvojice. Souvětí.

str. 16, 17, 18     PS str. 17     ČT - čtenářská dílna (čtení z knih, které právě doma čteme)  Písanka 

Opravy děti píší, stejně jako ve 2. třídě, s odůvodněním.

 https://brumlik.estranky.cz/file/1007/vjs.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/dt1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/dt4.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/bp4.htm

M - násobení a dělení. 

str. 21 - 23     PS str. 11

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/6mapetimin1.htm

http://matematika.hrou.cz/c/scitani-a-odcitani/scitani-dvoucifernych-cisel

https://brumlik.estranky.cz/file/894/scitanipresdesetdevetosmsedmopak.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/833/nasobadelenictyr.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/789/scitodcitdostacas.htm

Pr - Jihlava - opakování učiva. Obec - velké a malé obce.

práce s mapou Jihlavy

Důležité informace: třídní schůzka, plavecký výcvik (viz níže v týdnu 7. 10. - 11. 10.)

7. 10. - 11. 10.

ČJ - opakování: párové souhlásky. Věta jednoduchá.

str. 15, 17     PS str. 14 - 16     ČT str. 21, beseda v knihovně: Ondřej Sekora

Příští týden si každý donese do čtení knihu, kterou čte.

https://brumlik.estranky.cz/file/746/spodobasouhlasek.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty1.htm

M - násobení a dělení 2, 3, 4. Slovní úlohy. Geometrie - opakování.

str. 18 - 20    PS str. 9 - 10

Pr - Historické památky v Jihlavě.

Vycházka - náměstí a okolí, brána Matky Boží. Zpracování získaných informací ve skupinkách, práce s mapou.

P1000348.JPG P1000350.JPG

P1000353.JPG P1000354.JPG

P1000355.JPG P1000342.JPG

Důležité informace:

1) Ve čtvrtek 7. 11. se sejdeme na třídní schůzce ve III. A.

2) Od 14. 11. do 30. 1. - plavecký výcvik bazén Rošického. Plavání je ve 3. ročníku povinné, rodiče zaplatí pouze dopravu.

Dítě bude z plavání omluveno pouze lékařem, ze závažných zdravotních důvodů.

 

30. 9. - 4. 10.

ČJ - párové souhlásky na konci a uvnitř slov. Sloh: popis osoby.

str. 12 - 14     PS str. 12 - 13     ČT str. 16 - 20     PÍS. str. 7 - 10

M - Měření času. Opakování násobení a dělení. Geometrie - porovnávání úseček a jejich délek.

str. 15 - 17     PS str. 6 - 8 

Pr - pověsti z Jihlavska. Historické památky v Jihlavě.

Důležité informace:

1) V úterý 8. 10. pojedeme na náměstí - Pr: historické památky

S sebou: čip, ČJ, M, 2 jízdenky (kartu), svačinu a pití, pláštěnku, drobné kapesné (nemusí být)

Návrat: do 12:35

2) Čtvrtek 10. 10. - beseda v knihovně Bedřichov "Ondřej Sekora"

 

P1000334.JPG

23. 9. - 27. 9.

ČJ - měkké a tvrdé souhlásky, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

str. 9 - 11    PS str. 8, 9, 11    ČT str.10 - 15     PÍS. str. 5 - 7

M - sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy, geometrie - opakování

str. 12 - 14  PS str. 5, 6

Pr - pravidla cyklisty, opakování učiva

str.9

Tvoříme podzimní věnečky a korále.....

P1000322.JPG P1000323.JPG

 

P1000325.JPG P1000327.JPG

 

16. 9. - 20. 9.

ČJ - abeceda, psaní ú - ů - u, měkké a tvrdé souhlásky

str. 7 - 8      PS str. 6, 7, 10     ČT str. 6 - 8 (do 4. 10. se učíme zpaměti báseň Cestička k domovu - str. 4)   PÍS. str. 3, 4 

Pracovní sešit - stranu 8 a 9 zatím nedoplňujeme.

M - zaokrouhlování na desítky, sčítání a odčítání do sta, geometrie: opakování, měření

str. 9 - 11     PS str. 3 - 5 (str. 5 pouze cv. 1 a 4)

Pr - cesta do školy (pravidla chodce,dopravní značky) 

str. 8 , projektová hodina ve skupinách

Důležité informace:

1) Ve třídě se objevily vši (zatím jeden případ). Je potřeba prohlédnout dětem vlasy. 

2) Ve ŠD se jednomu chlapci z naší třídy zatoulaly (ztratily) při převlékání zateplené kalhoty - rifle, vel. 146.

Prosím, rodiče chlapců, kdyby kalhoty objevili, pošlete je do školy. Děkuji.

3) Pracovní sešity M, ČJ mají děti přes víkend ve škole. Sešity "Diktáty" jsme výjimečně zapomněli rozdat domů.

4) Každý týden je potřeba podepsat sešity ČJ - P, M - P a diktáty (až je děti přinesou domů). Děkuji za spolupráci.

5) Děti dostaly domů nabídku kroužků na školní rok 2019/2020.

P1000333.JPG P1000335.JPG

9. 9. - 13. 9.

ČJ - věta, slovo, slabika, hláska

uč. str. 4 - 6     PS  str. 4 - 5   Písanka - str. 1, 2     Čítanka: str. 3 - 5

M - porovnávání desítek, čísel do sta. Sčítání a odčítání desítek. Geometrie - opakování.

uč. str. 4 - 7     PS str. 2 a 3

Pr - Opakování ze 2. ročníku. Škola. Příroda kolem nás - vycházka, pozorování přírody v okolí školy.

Ve skupinkách jsme měli zadané sledování: dopravní značky, listnaté a jehličnaté stromy, živočichové v okolí naší školy, lidé a domácí mazlíčci,...... Vyzbrojeni zápisníky pozorovatelů, několika dalekohledy a lupami, nůžkami a sáčky na sběr vzorků listů a plodů, vydali jsme se na průzkum.

Výsledky budeme zpracovávat další hodinu prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností.

P1000318.JPG P1000312.JPG

P1000319.JPG P1000306.JPG

P1000309.JPG P1000316.JPG

P1000308.JPG P1000315.JPG

učebnice str. 4 - 7

Důležité informace:

1) Děti si mohou ve škole nechávat tyto učebnice: PRVOUKA, HV, ČÍTANKA (stále ale budou denně nahlas číst           z vlastních knih, které přinesou do školy 1 x za měsíc, dle pokynů, do hodiny čtení).

2) Je potřeba, aby měli všichni ve třídě ručník nebo papírové utěrky (zvláště na Vv, Pč).

2. 9. - 6. 9.

Pravidla naší třídy:

1) Oslovujeme se jmény.

2) Mluvíme pravdu a slušně.

3) Zdravíme dospělé i spolužáky ve škole.

4) Za žádnou cenu si neubližujeme. Jsme na sebe hodní.

5) Posloucháme paní učitelku. Mluví jenom jeden.

6) Po třídě a chodbě chodíme pomalu.

7) Pomalu otevíráme a zavíráme dveře.

Tato pravidla si děti samy vymýšlely ve skupinkách. Společně jsme o nich diskutovali. Vytvořili jsme plakát s pravidly.

Svým podpisem nebo otiskem ruky všichni potvrdili, že je budou dodržovat.

P1010296.JPG 

P1010299.JPG P1010301.JPG

P1010294.JPG P1010300.JPG

P1010298.JPG

2. 9.   vyučování: 8:00 - 9:40     oběd: 9:40 - 12:00

3. 9.   vyučování: 8:00 - 11:40     oběd: 11:15 - 13:00

Vybírám 300 Kč na pracovní sešity na celý školní rok.

Do školy si děti vezmou: čip, pití a svačinu, penál, pastelky a aktovku, Prázdninový deník, tělocvik.

4. 9.   vyučování: podle rozvrhu hodin ( ve středu končíme 11:40, ostatní dny podle rozvrhu ve 12:35)

S sebou: čip, aktovku, penál, aktovku, učebnice a sešity (obalené) a jiné pomůcky podle rozvrhu ( Vv, Pč,)

Milé děti, už se na vás všechny moc těším!

škola se zvířaty.jpg

 Seznam pomůcek do 3. třídy dostaly děti spolu s vysvědčením.

(notový sešit si děti přinesou ze 2. třídy, budeme do něj pokračovat, Počítáme zpaměti 2 a 3 - použijeme ve 3. třídě)

Seznam pomůcek do 2. třídy

SEZNAM POMŮCEK DO III. TŘÍDY

● penál
● pero – Tornádo 2 ks, zmizík
● tužky č. 2 a č. 3, pravítko dlouhé 20 cm, pravítko trojúhelník s ryskou, kružítko
● pastelky
● guma, ořezávátko
● červená, zelená a černá gelovka
● stírací tabulka, černý fix a hadřík

Výtvarná výchova a pracovní činnosti:

● vodové barvy, nově anilínové barvy (tyto nejsou povinné)
● temperové barvy (12 barev)
● ploché a kulaté štětce (několik různých velikostí)
● kelímek na vodu
● paleta
● voskové pastely
● suché pastely
● pracovní oblečení (zástěru, staré tričko nebo košili)
● igelitový ubrus na lavici
● hadřík
● kovové nůžky s kulatou špičkou
● lepidlo -  tyčinka
● plastelína
● podložka (A4) z PVC na modelování
● barevné papíry 2 x 10 listů
● náčrtník (A4)
● výkresy – 30 malých (A4), 20 (A3) – jednotlivé kusy, ne v bloku

Vše v kufříku nebo v krabici, výkresy zvlášť (děti budou mít ve třídě ve skříni každý svoji poličku na pomůcky).

Sešity: 
● sešit č. 513 – 25 ks (jsou i do AJ)
● sešit č. 420 (1 ks) – velký bez linek + podložku s linkami
● sešit č. 623 (1 ks) – Úkolníček
● notový sešit
● obaly na sešity a učebnice
● sešit 423x (2 ks)
Tělesná výchova: 

● tričko 
● kraťasy
● cvičky nebo plátěné tenisky se světlou podrážkou
● švihadlo
● na hřiště: mikinu, tepláky, tenisky (botasky)

Další: 

● ručník s poutkem
● 1 balení papírových kapesníků (vytahovací) – nízká krabička (vejde se do lavice)
● přezůvky (ne tenisky nebo sportovní obuv)

 VŠECHNY POMŮCKY JE POTŘEBA PODEPSAT.

2) Přes prázdniny děti tvoří "Prázdninový deník" (alespoň 5 zápisů), čtou knížku.

3) Ve třídním fondu zůstalo 80 Kč na každého žáka.

4) První týden v září budu vybírat 300 Kč na pracovní sešity do 3. třídy (nyní je nakoupím na celý rok naráz).

V angličtině pak budou navíc děti platit pracovní sešit (200,-).