Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 3.C - Mgr. J. Pokorná

 

III. C - tř. uč. Mgr. Jitka Pokorná

Vítám Vás na stránkách třídy

III. C

(šk. rok 2020/2021)

AKTUALIZOVÁNO 21. 11. 2020 v 12:00

ROZVRH  HODIN  III. C

IMG_20200826_135947[1].jpg

Vážení rodiče,

nacházíte se na webových stránkách 3. C, které, jak doufám, vám rodičům pomohou sledovat školní dění naší třídy. Budu sem průběžně zapisovat aktuality, o kterých byste měli vědět.

Také sem každý pátek (nejpozději v sobotu) zapíši, kam PŘESNĚ jsme s učivem v učebnicích dorazili, což velmi pomůže dětem, které byly nemocné. Předem Vám rodičům děkuji za to, že pomůžete svým dětem zameškané učivo se doučit a dopsat. Prosím, nedělejte žádná cvičení dopředu.

Také rodiče pomalejších žáků si zde mohou ověřit, zda jejich dítě má skutečně dopsaná všechna probraná cvičení.

Všem třeťáčkům přeji úspěšné zvládnutí školního roku. JP

VE TŘÍDĚ 3.C JE 23 DĚTÍ, z toho 10 chlapců a 13 dívek.

KDY KONČÍ KTERÁ HODINA A KDY JE PŘESTÁVKA?

 1. hodina 8:00 - 8:45         následuje malá přestávka od 8:45 - 8:55
 2. hodina 8:55 - 9:40         následuje velká přestávka, kdy děti svačí  od 9:40 - 10:00
 3. hodina 10:00 - 10:45     následuje malá přestávka od 10:45 - 10:55
 4. hodina 10:55 - 11:40     následuje malá přestávka nebo konec výuky (dle rozvrhu)
 5. hodina 11:50 - 12:35     konec výuky, družinové děti si přebírá paní vychovatelka Pipková

Čerstvé aktuality:

Vysvětlivky: červeně - to, co bylo aktuálně zapsáno tento týden

                   modře - platné informace dřívějšího data

                   fialově - staré, ale stále platné informace

Vážení rodiče, zde jsou informace, které jsou aktuální.

 • Návrat dětí z 1. st. (včetně naší 3.C) s největší pravděpodobností proběhne od pondělí 30. 11. 2020. Těším se na setkání s Vašemi dětmi. :-)
 • Nejdříve chci všem rodičům velmi poděkovat za spolupráci a pomoc s připojením při on-line výuce. S potěšením mohu konstatovat, že se podařilo navázat výuku se všemi dětmi. To je ÚŽASNÉ !!!! :-))))))))
 • Je vhodné natrénovat s dětmi rychle se PŘIPOJIT, protože délka připojení je pouze 40 minut od prvního připojeného žáka. Potom vždy dojde k odpojení (s dětmi si dělám přestávku) a děti se musí co nejrychleji připojit zpět. Následuje dalších 40 minut. Atd.
 • Prosím, vždy několikrát připomeňte svým dětem, že výjimečně v pátek jim začíná on-line výuka angličtiny již v 8:00 h. Mé vysílání je vždy až od 9 h.
 • Nástěnky v el.žk ale i nadále zůstávají. Budou sloužit k doplnění informací k danému předmětu, případně pro zaslání příloh. Proto, prosím, i nadále tyto nástěnky sledujte. Chci zdůraznit funkčnost nástěnky s názvem ID NÁSTĚNKA... To je důležitá "nástěnka", protože na ní najdete vždy aktuální ID k připojení výuce on-line. Dále do ní vkládám připravené materiály (pracovní listy), které je třeby vytisknout a dětem nachystat, protože je v průběhu následujících dnů budeme s dětmi potřebovat. Dále na tuto nástěnku píši VELMI důležité informace, které byste měli bezpodmínečně vědět.
 • Protože mi čím dál tím více píšete, že nemáte možnost tisku zaslaných pracovních listů, (rozumím tomu... ne každý má tiskárnu nebo zrovna dojde barva), nabízím Vám možnost převzetí si pracovních listů osobně (s rouškou) před školou. 

  Zvolila jsem 2 "výdejové termíny": každé úterý v 16 h
                                                        každý čtvrtek ve 13 h

  Je ale třeba mě informovat předem, pro co si přijdete a který z nabízených termínů využijete, abych nečekala před školou zbytečně. Podle toho, kdo se mi ozve, okopíruji příslušný počet    kopií.                                                                                                                                                                                                                                    
 • Nabízím také možnost, vyzvednout si prázdné sešity, jiné pomůcky či "výtvarnou krabici" v nějakém dni ve výše uvedených termínech - tj. úterý nebo čtvrtek. Dejte mi ale předem zavčas vědět, abych příslušné krabice či pomůcky nachystala. Předávka by se konala opět před hlavním vchodem do školy.
 • Prosím, sledujte nadále NÁSTĚNKU s názvem OSTATNÍ PŘEDMĚTY, kam zadávám úkoly z výchov (HV, VV, TV, PČ). Výchovy se na on-line výuku nevztahují, proto zadané úkoly z těchto předmětů si musí děti plnit sami mimo on-line vysílání, případně mi na požádání zaslat např. hotový výkres.
 • Distanční výuka probíhá v el.žk v sekci KOMENS - NÁSTĚNKA. Učivo na NÁSTĚNKÁCH je rozděleno po předmětech. Jsou to tyto nástěnky: Český jazyk, Matematika, Prvouka, Ostatní předměty (v této nástěnce budou výchovy) a Anglický jazyk. V naší třídě vyučují angličtinu dvě paní učitelky, proto uvidíte nástěnky dvě. Musíte ale spolupracovat s tou paní učitelkou, která vyučuje Vaše dítě. 
 • Důležité upozornění - chci Vás informovat o změnách ve ŠKOLNÍM ŘÁDU, který se týká ON-LINE výuky a distanční výuky obecně: DISTANČNÍ VÝUKA je pro všechny žáky POVINNÁ !!! Absence při distanční výuce - pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční výuku. I při distanční výuce platí povinnost omlouvat osobně, telefonicky nebo písemně do 24 hodin třídnímu učiteli od začátku absence. Žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů.
 • Další výňatek ze ŠKOLNÍHO ŘÁDU: 5) Aktivně se zúčastňuj školní práce.

  Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád. Dávej pozor, abys byl při synchronní výuce připojen on-line, nepřipojíš-li se k on-line přenosu, bude toto považováno za absenci (pokud s tebou či tvým rodičem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení do distanční výuky).

 • Pokud by nastal jakýkoliv problém, napište mi buď zprávu do el.žk nebo na školní email pokorna@zskol.ji.cz
 • Při distanční výuce doporučuji https://www.matika.in/cs/ a https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php nebo https://skolakov.eu/ či https://www.nns.cz/blog/ .
 • Ještě přidávám další učební portál pro děti: www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020 .
 • Všem dětem i rodičům přeji klidné dny a předem děkuji za spolupráci. S pozdravem JP.

11. 11. Výtvarná výchova - Barevný podzim

Úkol: tupováním štětce nebo houbičky získej obrysy listů, otiskem žilnatiny dozdob bílá místa - práce s barvami

Březinová Barevný podzim.jpgJakubíček Barevný podzim.jpgKlouček barevný podzim IMAG3629.jpgKolmanová Barevný podzim image_picker4884398022324094851.jpg

Dostálová Barevný podzim.jpgHanusek - Barevný podzim PČ - listy.jpgPalátová Barevný podzim.jpg

Klinerová asi barevný podzim.jpgKutlvašr Barevný podzim VV.jpegLabuta - možná Barevný podzim.jpgMusilová Barevný podzim.jpeg

Musilová Z. Barevný podzim image_picker2974201388304015066.jpgNováková barevný podzim.jpgTrkolová Barevný podzim.jpgTrnková - barevný podzim IMG_20201114_155512.jpg

Součková Barevný podzim.jpgRjabinčáková Barevný podzim.JPGPojer Barevný podzim image_picker6578100118397738387.jpg

 

5. 11. Pracovní činnosti:

Úkol: z podzimního listí si seskládej strašidýlka

Hanusek PČ - ptáčci z listů.jpgKlinerová strašidýlka 1.jpgNováková strasidylka 2.jpgNováková strasidylko 1.jpg

Březinová - strašidýlka 89e93086-e2a7-4606-9ee7-8c6abfd4262d502472428246225174.jpgDostálová strašidýlko 1604848359372-953844783.jpgHlízová ptáčci strašidýlka ebfccd16-02f3-4f76-88fe-dcc6efe671b78959993256617232462.jpgJakubíček - strašidýlka 16050225931554744486999072743583.jpg

Klouček - strašidla IMAG3625.jpgKutlvašr strašidýlka Pč 9.11..jpegLabuta strašidýlko IMG_20201109_173206.jpgMusilová - strašidýlka image_picker8637860439177384263.jpg

Palátová strašidýlko.jpgPojer strašidýlka.JPGRjabinčáková strašidýlka P1040398.JPGTrnková STRAŠIDÝLKO 16048326893783841837138168865294.jpgŽatečka strašidýlka 81587DC7-5C2A-4681-BEF5-743BC1F040AE.jpegKomůrka strašidýlka IMG_20201113_084130.jpg

 

22. 10. Pracovní činnosti: (Bohužel, chybí obrázek Apoleny a Ifeaneyiho).

Úkol: seskládej z papíru lodičku, práskačku nebo vlaštovku.

Březinová 26.10.10.jpgDostálová 25.10.6.jpgJakubíček 25.10.4.jpgKlinerová 25.10. pč.jpg

 Klinerová 25.10. pč.jpgKolmanová 25.10.2.jpgKutlvašr 23.10.1.jpegMusilová Z. 22.10.1.jpg

Hanusek - PČ - práskačka 1.jpgHanusek - PČ - práskačka 2.jpgHanusek - PČ - vlaštovka 1.jpgHlízová 2.11.1.jpgHlízová 2.11.2.jpg

Klinerová 25.10. pč ještě.jpgKlouček 26.10.1.jpgKolmanová 25.10.1.jpgKomůrka 1.11.4.jpgMusilová 22.10.1.jpeg

Musilová 22.10.2.jpegNováková 22.10.7.jpgNováková 22.10.8.jpgNováková 22.10.9.jpgNováková 22.10.10.jpg

Musilová Z. 22.10.1.jpgPalátová 31.10.1.jpgPojer 31.10.1.JPGRjabinčáková 27.10.9.JPG

Součková 30.10.1.jpgTrnková 22.10.7.jpgTrnková 22.10.8.jpgŽatečka 23.10.2.jpg

Labuta - skládačky IMG_20201107_174045.jpg   Děkuji dětem za poslané obrázky.

 

15. 10. Výtvarná výchova: (Bohužel, chybí obrázek Apolenky a Ifeaneyiho.)

Úkol: Z násobilkového puzzle slož zvířátko, nalep ho na papír, vybarvi, případně domaluj pozadí. Uhodni, co je to za zvíře.

Správná odpověď je TULEŇ.

Brezinova lachtan.jpgDostalova vv.jpgHlizova - spatne.jpgJakubicek vv.jpg

Klinerova 20.10.1.jpgKolmanova tulen.jpgKomurka 23.10.1.jpgKutlvasr obrazek.jpeg

Musilova Karla tulen.jpegMusilova Z. tulen.jpgNovakova vv.jpgPalatova vv.jpg

Pojer vv.JPGRjabincakova tulen.JPGSouckova 19. 10. 3.jpgTrnkova tulen.jpg