Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

 

III. C - tř. uč. Mgr. Jitka Pokorná

Vítám Vás na stránkách třídy

III. C

(šk. rok 2020/2021)

AKTUALIZOVÁNO 23. 10. 2020 v 15:45

ROZVRH  HODIN  III. C

IMG_20200826_135947[1].jpg

Vážení rodiče,

nacházíte se na webových stránkách 3. C, které, jak doufám, vám rodičům pomohou sledovat školní dění naší třídy. Budu sem průběžně zapisovat aktuality, o kterých byste měli vědět.

Také sem každý pátek (nejpozději v sobotu) zapíši, kam jsme PŘESNĚ s učivem v učebnicích dorazili, což velmi pomůže dětem, které byly nemocné. Předem Vám rodičům děkuji za to, že pomůžete svým dětem zameškané učivo se doučit a dopsat. Prosím, nedělejte žádná cvičení dopředu.

Také rodiče pomalejších žáků si zde mohou ověřit, zda jejich dítě má skutečně dopsaná všechna probraná cvičení.

Všem třeťáčkům přeji úspěšné zvládnutí školního roku. JP

KDY KONČÍ KTERÁ HODINA A KDY JE PŘESTÁVKA?

 1. hodina 8:00 - 8:45         následuje malá přestávka od 8:45 - 8:55
 2. hodina 8:55 - 9:40         následuje velká přestávka, kdy děti svačí  od 9:40 - 10:00
 3. hodina 10:00 - 10:45     následuje malá přestávka od 10:45 - 10:55
 4. hodina 10:55 - 11:40     následuje malá přestávka nebo konec výuky (dle rozvrhu)
 5. hodina 11:50 - 12:35     konec výuky, družinové děti si přebírá paní vychovatelka Pipková

Čerstvé aktuality:

Vysvětlivky: červeně - to, co bylo aktuálně zapsáno tento týden

                   modře - platné informace dřívějšího data

                   fialově - staré, ale stále platné informace

Vážení rodiče, zde jsou informace, které jsou aktuální.

 • Distanční výuka probíhá v el.žk v sekci KOMENS - NÁSTĚNKA. Učivo na NÁSTĚNKÁCH je rozděleno po předmětech. Jsou to tyto nástěnky: Český jazyk, Matematika, Prvouka, Ostatní předměty (v této nástěnce budou výchovy) a Anglický jazyk. V naší třídě vyučují angličtinu dvě paní učitelky, proto uvidíte nástěnky dvě. Musíte ale spolupracovat s tou paní učitelkou, která vyučuje Vaše dítě. 
 • Já budu aktualizovat nástěnky každý den. Vždy podle rozvrhu daného dne zadám práci a případně napíši, do kdy musí být práce odevzdána. JE TEDY TŘEBA SLEDOVAT EL.ŽK KAŽDÝ DEN. Z popsané situace tedy vyplývá, že zadávání úkolů by mělo probíhat postupně (ne najednou), tak jak jdou předměty v ROZVRHU HODIN. Na základě informace rodičů, že toto není příliš vyhovující, jsem se rozhodla učinit změnu a úkoly vkládat s jednodenním předstihem. Jinými slovy, hned ráno po otevření el.žk budete vidět všechny úkoly na daný den. Snad to bude ku prospěchu věci. :-)
 • Chci poprosit rodiče a žáky, aby mi v jedné zprávě posílali NEVÝŠE 5 fotek najednou. (S větším počtem fotek pak situace začíná být nepřehledná.)
 • Děkuji všem rodičům za navázání spolupráce. Některá splněná cvičení budu také hodnotit známkou, která bude evidována v el.žk. Pokud by se stalo, že některý žák nesplní předepsané úkoly a nepošle je včas, budu o tom informovat rodiče, posléze vedení školy.
 • Důležité upozornění - chci Vás informovat o změnách ve ŠKOLNÍM ŘÁDU. Distanční výuka je pro všechny žáky POVINNÁ !!! Absence při distanční výuce - pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční výuku. I při distanční výuce platí povinnost omlouvat osobně, telefonicky nebo písemně do 24 hodin třídnímu učiteli od začátku absence. Žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů.
 • Pokud by nastal jakýkoliv problém, napište mi buď zprávu do el.žk nebo na školní email pokorna@zskol.ji.cz
 • Všem dětem i rodičům přeji klidné dny a předem děkuji za spolupráci. S pozdravem JP.

TOTO JE LETÁK PANA MINISTRA PLAGY URČENÝ DĚTEM 1. STUPNĚ PRO PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 leták pro 1. stupěň.jpg

 

V UPLYNULÉM TÝDNU OD 19. 10. - 23. 10. 2020 BYLO PŘI DISTANČNÍ VÝUCE PROBRÁNO TOTO UČIVO:

ČESKÝ JAZYK:

učebnice ČESKÉHO JAZYKA - TYRKYSOVÁ: po str. 16 ( ztéto strany pouze cv. 20, 21); vyjmenovaná slova po B

MYŠÁCI = pracovní sešit VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po str. 8

OFOCENÝ PRACOVNÍ LIST: ---

PÍSANKA 1. DÍL: po str. 12 

ČÍTANKA: po str. 18

SAMOSTATNÉ ČTECÍ LISTY: O zázračném prameni

ŠKOLNÍ MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA: ---

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY: ---

 

MATEMATIKA:

MATEMATIKA učebnice 1. DÍL - oranžová: po str. 20

OFOCENÝ PRACOVNÍ LIST: NÁSOBILKOVÝ LIST 25-28 - násobení a dělení 1, 2, 3, 4

Pokud učivo dítě z učebnice nepochopí, můžete využít vysvětlení na odkazu učebního portálu s názvem MATÝSKOVA MATEMATIKA. Tady je: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/   Pusťte toto video dětem.

 

PRVOUKA:

JÁ A MŮJ SVĚT učebnice: po str. 11 + historie Jihlavy

sešit PR: zapsána kapitola Obec včetně nalepeného pracovního lístku

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA: seznámení s písničkou Ach synku, synku; opakování tahu houslového klíče a zápisu noty celé

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: ---

PRACOVNÍ ČINNOSTI: origami = skládání z papíru (lodička, práskačka, vlaštovka) - 2 h

TĚLESNÁ VÝCHOVA: skákání přes švihadlo, dribling s míčem

Další informace:

 • Z třídního fondu byla zakoupena hlína a sešity do geometrie - malé, na prověrky.
 • Pokud je Vaše dítě nemocné, pohlídejte, aby si dopsalo tyto sešity: písanku, Vyjmenovaná slova nově = MYŠÁKY, PRVOUKU - zápisky, sešit GRAMATIKA - čj, sešit geometrie, vše do ANGLIČTINY.
 • Zjistila jsem, že Vaše děti potřebují číst a číst, protože ve čtení nejsou příliš úspěšné. Dokonce jsem musela přistoupit k tomu, že předtištěné prověrky jim předčítám, protože pokud si zadání přečtou samy, přečtou si ho špatně a vůbec netuší, co mají dělat. Oznámí mi, že "tomu nerozumí" a tím pro ně práce skončila. Ale celý život jim přeci nebude někdo předčítat, co mají dělat... Musí samy.
 • Trénujte čtení doma - STÁLE PLATÍ, ŽE ŽÁK SI MÁ KAŽDÝ DEN NEJMÉNĚ 10 MINUT DOMA ČÍST.
 • V sešitech ČESKÉHO JAZYKA je potřeba, aby děti psaly opravy. Pokud je chyba ode mne 2x podtržena, je třeba v opravě připsat do závorky také zdůvodnění. Ukázka takovéto opravy je v sešitu GRAMATIKA a nově také v sešitu ČJ1.
 • I ve 3. ročníku pokračujeme ve čtení knih a zapisování knih do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU. TATO AKCE JE POVINNÁ. Každý žák si přečtenou knihu musí zapsat a vždy mi sešit předložit ke kontrole.
 • Již máme za sebou POČÍTÁNÍ ZPAMĚTI násobilky 2, 3, 4 (násobení a dělení). Do budoucna zopakujeme i další násobilky a opět zařadím prověrečky. Je třeba nejen umět násobky (budu je zkoušet zpaměti na známky), ale také nazpaměť i násobilkové spoje - tím myslím zpaměti násobení i dělení. Již jsem o tomto informovala vloni.
 • Všechny učebnice a sešity musí být obalené. Za chybějící obal bude od 1. října udělena ZAPOMÍNKA.
 • Děkuji všem rodičům, že poslali po dětech "roušku do úschovny". Pokud dítě roušku zapomene, bude mu z "úschovny" rouška vydána. V takovém případě ale nezapomeňte svému dítěti druhý den dát nejen roušku na nový den, ale ještě i další roušku do úschovny.
 • Přes víkend je třeba projít s dětmi všechny sešity a dohlédnout na to, aby si udělaly v sešitech opravy.
 • Dětem byly rozdány tři díly učebnice matematiky. Je samozřejmé, že nejdříve budeme pracovat pouze s 1. dílem. Další dva díly ať si děti zatím ponechají doma. Až je budeme potřebovat, včas je budu o tom informovat.
 • Ve 3. ročníku jsou v českém jazyce nejdůležitějším učivem VYJMENOVANÁ SLOVA. Protože je to VELMI těžká látka, pro kterou je dle mého názoru v učebnici málo prostoru, budu s dětmi vyjmenovaná slova probírat během celého školního roku společně s ostatním učivem 3. ročníku.
 • Dětem byl nově rozdán PRACOVNÍ SEŠIT do českého jazyka s názvem VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ. Děti si ho nesou na víkend domů. Na titulní straně jsou namalovaní 2 myšáci, proto jsme se s dětmi domluvili, že tomuto sešitu budeme říkat "MYŠÁCI".
 • Sice ve 3. ročníku budeme pracovat s kružítkem, ale až později. Protože děti s kružítkem zlobí a hrozí možnost poranění, ať ho do školy zatím NENOSÍ. Až přijde ten správný čas, tak jim o tom řeknu. A Vás - rodiče budu zde na tomto webu o tom informovat.
 • K ANGLIČTINĚ: Paní učitelky mi NEbudou říkat, kam s učivem pokročily ani co si děti zapisovaly do sešitu. Je třeba, aby si Vaše dítě ve své skupině angličtiny vyhlédlo jednoho nebo dva kamarády, které poprosí o zapůjčení sešitů v případě své absence. (A též se jich zeptá, kam se v učebnici s učivem posunuli.)
 • Již je možno nosit nasušenou pomerančovou kůru.
 • POZOR - ZMĚNA!!!Domácí úkoly ode mne budou zadávány v ÚTERÝ a ve ČTVRTEK. Protože ale přibyla angličtina, budou zadávány také domácí úkoly z angličtiny,  kterou děti mají v pondělí, ve středu a v pátek. Děti si je budou řádně zapisovat do ÚKOLNÍČKŮ. Je možné, že budou zadávány nepravidelně. Je třeba to sledovat.
 • Učebnice musí být podepsané a obalené.                                 
 • Na PLAVÁNÍ začneme jezdit od 26. listopadu vždy ve čtvrtek (od 8:00 - 10:20). Doufejme, že nám to covid nepřekazí.
 • Dětem též byly rozdány PAPÍROVÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY, kam je třeba zapisovat do OMLUVNÉHO LISTU omluvenku chybějící absence. A to do 5 dnů po nástupu do školy! V opačném případě bude škola brát tuto absenci jako NEOMLUVENOU.
 • Prosím, upozorněte své děti, že je přísný zákaz nošení školních pomůcek do jídelny (žádné jezení se sešitem na tácu aj.) a dále přísný zákaz ODKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍCH BATOHŮ V PROSTORU PŘED JÍDELNOU (BEZ DOZORU).
 • Možná, že se někdo z rodičů divil, proč musí kupovat 16 ks sešitů??? ...Zda to není moc. Samozřejmě, že nebudeme psát do 16 sešitů najednou :-). Je to nakoupeno do foroty. Děti si sice všechny sešity podepsaly a uložily do poličky, ale budeme je zavádět postupně. A když se stane, že sešit "dojde", tak bude po ruce hned připraven další.

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK V ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE:

A - absence = nemoc

X - nehodnocen - Práci žák psal, ale nedostal z ní žádnou známku. Např:-pokud se uč. rozhodla, že nebude hodnotit jinou známkou, než jedničkou.

                            - Zohlednění - např.v první den po nemoci nebo úleva v hodnocení na základě vyšetření v PPP

U - uvolněn = Žák práci nevypracoval, protože:

                                                                                 - nebyl tak rychlý, jako ti druzí.

                                                                                 - z nějakého důvodu dělal jinou zadanou práci.

                                                                                 - byl na distanční výuce tj. nebyl právě přítomen ve třídě, kde práce probíhala

N - nevypracoval, záměrně neodevzdal - např. při distanční výuce všech dětí NEODEVZDAL zadanou práci

                                                                   - odevzdal prázdný sešit, kam záměrně nic nenapsal - dříve se takovýto přístup hodnotil známkou 5 - individuálně bude řešeno, proč se tak stalo

? - plánovaná klasifikace (Žák má dodatečně předložit sešit či práci k oznámkování. Z nějakého důvodu nemohl učitel úkol ohodnotit - např., když žák zapomene odevzdat sešit nebo omylem odevzdá jiný.)

 • SEZNAM POMŮCEK DO 3. ročníku – budoucí III. C - pro školní rok 2020/21

  Barevné papíry - 3 balení po 20 listech - vyberu v září - nepodepisujte

  Kreslící karton – malé čtvrtky A4…10 ks - vyberu v září - nepodepisujte (PZN: Velké čtvrtky A3 nekupujte, zůstaly nám z loňska.)

  Sešity 523 – 16 ks (malé sešity s užšími linkami, které mají 20 listů)

  Sešit 420 – 1 kus (velký tlustější sešit bez linek – na geometrii)                                            

  Sešit 410 – 1 kus (velký tenký sešit bez linek – na geometrii)

  Podložka s linkami = lenoch …2 ks – velké A4 do sešitů geometrie        

  Sešity 423 – 2 až 3 kusy (to jsou velké sešity – v horní části s linkami, v dolní části bez linek)

  Úkolníček - sešitek dle volby dítěte

  Slovníček do ANGLICKÉHO JAZYKA – prodávají ho v papírnictví a má již nalinkované sloupečky. (Pokud ho neseženete, tak ještě jeden sešit 523.)

  Sešit na ČTENÁŘSKÝ DENÍK – buď ten loňský (tj. máme ten č. 423) nebo koupit další

  Sešit GRAMATIKA ČJ – máme ho z loňského roku, je to ten zelený, kostičkovaný – tento sešit se NESMÍ ZTRATIT, budeme v něm ve 3. třídě pokračovat

        

  Sešity na začátku září s dětmi podepíšeme a vyberu si je. Pokud podepíší dětem sešity rodiče, tak prosím ČITELNĚ, aby to přečetly i ty děti, které budou ostatním sešity rozdávat.                      

                    

  Fólie průhledná A5 malá (na psaní tužkou přes fólii)   2 ks

  Pravítko 30 cm…. 1 ks (musí být na něm vidět číselná osa – bude sloužit také k měření)

  Pravítko kratší – na podtrhávání…1 ks

  Kružítko - s tuhou   (NE takové, kam se nasouvá tužka)  

  Náhradní tuhy seříznuté zešikma …1 balení                     

  Obaly na učebnice

  Obaly na sešity

  3 pera (s modrou náplní) – buď gumovací nebo inkoustová (v tom případě kupte i zmizík) či jiná – zkuste, zda se s nimi dobře píše

  Tužka č. 2 nebo HB….2 ks - na psaní - podepsat

  Tužka č. 3 nebo F….2 ks – na rýsování - podepsat

  Guma            

  Desky na sešity malé tj. A5   (PZN: Velké desky na sešity A3 NEKUPUJTE!, zbytečně zabírají dětem v aktovce místo)

  Stírací tabulka – tu menší, aby se vešla do lavice do košíčku (rozměry 23,5 x 17,5 cm)

  Fix na stírací tabulku – černý… 2 ks (fixy mít vždy v zásobě) - podepsat

  Ořezávátko (uzavřené, aby nepadaly odřezky)  

  Číslice 1 – 10 na kartičkách (máme je z 1. a 2. třídy – budeme je potřebovat v ČJ k určování slovních druhů)

  Přezutí

  Cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště

  Švihadlo – máme z loňska

  Obuv do TV - sálová do tělocvičny + obuv na hřiště

  Ručník s poutkem – podepsaný – pokud nebude nařízení, že se musí děti utírat do papírových ručníků, jako je to nyní

 • Na VV a PČ:

   

  Velké desky na VV – vel. A3 – ty staré, co už mají od 1. třídy

  Temperové barvy + paleta (pokud dítěti došla nějaká barva tubička, lze dokoupit v papírnictví Oskárek a=18,-)

  Tuš černá …1 lahvička (měli jsme i vloni)

  Lepidlo na papír (vytáčecí) - raději další ještě do zásoby, rychle se spotřebuje

  Lepidlo Herkules – menší      

  Voskovky (12 barev) 1 ks

  Vodové barvy – velké knoflíky (12 barev )

  Kelímek na vodu     1 ks - podepsat

  Kulatý štětec č. 4     1 ks - podepsat

  Kulatý štětec č. 8     1 ks - podepsat

  Plochý štětec             1 ks - podepsat

  Pastelky (12 barev ) – každou pastelku podepsat

  Nůžky – zkusit s nimi stříhat

  Plastelína (10 barev )

  Staré tričko nebo zástěrka do VV – dle uvážení

   

  U pomůcek z loňského šk. roku překontrolujte, prosím, jejich funkčnost, případně zakupte nové.

  Ale hlavně VŠECHNY POMŮCKY PODEPIŠTE nebo alespoň opatřete monogramem Vašeho dítěte.

  Při ztrátě nebo odcizení nepodepsané školní potřeby nehledáme.

Stále platné informace                                                                                                                                                    

  • Letos opět zařadím čtení knihy ve škole - tentokrát přímo v pravidlech ČTENÁŘSKÝCH DÍLEN. Bylo by fajn, aby si děti doma rozečetly "knihu s příběhem". (Není vhodná encyklopedie.) Tuto knihu by si pak vždy ve stanovený den přinesly do školy, kde ve čtení budou pokračovat. Ve zbytku hodiny budou následovat aktivity spojené s četbou této knihy.
  • Chci všechny rodiče požádat, aby dětem NEDÁVALI do školy žádné bonbony, žvýkačky či jiné pochutiny. Předejdeme tím situacím, kdy děti darují sladkost pouze některým kamarádům a ty ostatní, na které se nedostalo, to pak mrzí. Dožadují se této sladkosti přeze mne. Chci tedy touto cestou požádat, abyste svým dětem poskytli bonbony pouze tehdy, pokud budou slavit narozeniny či svátek. Kupte prosím bonbony zabalené do papírku. (Gumové nezabalené neodpovídají hygienickým návykům.) Zakupte bonbony v dostatečném množství tak, aby se opravdu dostalo na každého žáka  a bylo to pro všechny děti spravedlivé.
  • Ve třídě III. C je 23 dětí.
  • Ve třetím ročníku se Vaše děti již vyučují anglickému jazyku. Ten nevyučuji já, ale paní učitelky - Veronika Štenglová a Eva Václavková. AJ mají děti 3x týdně a děti budou rozděleny do menších skupin. Rozdělení do skupin bylo dáno a děti se jméno své paní učitelky na angličtinu již dozvěděly. Tyto paní učitelky dětem do PAPÍROVÝCH žákovských knížek vlepily INFORMAČNÍ LÍSTEK. Prosím, přečtěte si ho.
  • Družina bude probíhat v naší kmenové třídě do 15:00 h, potom děti budou přecházet VEDLE, do třídy III.A a okolo 16:00 h budou děti přecházet do "konečné" družiny, která se nachází na vedlejší budově v 1. poschodí.
  • Hodně rodičů se ptá na obsah učiva MATEMATIKY. Tady je moje odpověď: Ve druhé třídě se v matematice probírá pouze násobilka do 50. Konkrétně to znamená násobení a dělení 0, 1, 2, 3, 4 a 5. (Ve 3. třídě se na začátku roku zopakuje a pokračuje se násobením a dělením 6, 7, 8, 9, 10.) Je potřeba, aby děti uměly přeříkat zpaměti tyto násobilkové řady: dvěma - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; třemi - 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30; čtyřmi - 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40; pěti - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ale hlavně musí umět násobilkové spoje - tj. řekne se příklad a k tomu dítě ihned musí znát zpaměti výsledek. Tyto spoje je třeba neustále trénovat. (Myslím, že Vám to nemusím složitě vysvětlovat, protože i každý dospělý člověk používá násobilku až do smrti. :-) ) Prostě každý žák musí umět násobilku (násobení  i dělení) nazpaměť. Naučit se to musí mechanicky, jako třeba básničku.
  • Chci všem dětem připomenout, že již před jarními prázdninami jsem vyhlásila SOUTĚŽ O NEJVÍCE PŘEČTENÝCH KNIH (a samozřejmě zapsaných do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU). Když děti se nemohou ve škole setkávat s kamarády, nebylo by špatné přijmout heslo "kniha, přítel člověka". Přála bych všem dětem, aby si plnými doušky užívaly ten svět fantazie, které jim knihy umožní.
  • Pan ředitel nás informoval o webu DOPRAVNÍ VÝCHOVY. Rozhodla jsem se ho Vám taktéž doporučit, nachází se tam spoustu důležitých informací včetně TESTŮ pro děti. Schválně zkuste nahlédnout, mně se to docela líbilo. :-) https://www.dopravnivychova.cz/  
  • Dále doporučuji https://www.matika.in/cs/ a https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php nebo https://skolakov.eu/ či https://www.nns.cz/blog/ .
  • Ještě přidávám další učební portál pro děti: www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020 . Zkuste ho, třeba se Vám bude líbit.
  • A v neposlední řadě doporučení všem dětem, ať HODNĚ ČTOU VLASTNÍ KNIHY. Výmluva, že dítě nemá čas, je v této chvíli bezpředmětná.
 • VE TŘETÍ TŘÍDĚ BUDOU STÁLE PLATIT TYTO INFORMACE:  
  • Protože děti jsou již lepšími čtenáři, zavedla jsem ve škole ČTENÁŘSKÉ CHVILKY. Při této aktivitě budou děti  ve škole číst SVOJÍ VLASTNÍ KNIHU. Tu by si nechávaly ve škole a jinou budou mít rozečtenou doma. Pomozte proto svému dítěti vybrat si knihu pro tyto "školní účely." Děkuji všem za spolupráci. 
  • NEMOC x ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ x DOBRÁ RADA. Pokud Vaše dítě onemocní, má nárok na 1 oběd do jídlonosiče. Na další dny obědy odhlašte. (Oběd musí být odhlášen NEJPOZDĚJI DO 14 h předešlého dne.) Někdy ale rodiče neví, jak dlouho nemoc dítěte potrvá. V tom případě raději odhlašte na více dní a pokud se Vaše dítě uzdraví dříve, stačí před 7 h ranní zatelefonovat do jídelny paní vedoucí šk. jídelny a stihnete na ten den ještě oběd přihlásit. :-)
 • Během výuky velmi často pracujeme se stírací tabulkou, ke které je třeba mít FIXU NA TABULKU. Ta se samozřejmě časem vypíše a je třeba zakoupit novou. Chápu, že ne vždy je čas ji honem shánět. Proto jsem dětem nabídla, že jim ve škole černou fixu za 10 Kč přeprodám. (Když jedu do města, vždy jich několik koupím do zásoby.)
 • Knihovna:Hlídám včasné vrácení, aby děti neplatily pokutu. Ale pozor. Pokud si dítě knihu prodlužuje, může se stát, že při překročení 100 dnů výpůjčky zaplatí pokutu 10 Kč.
 • Je třeba, aby děti znaly základní vědomosti z prvouky. Pokud Vaše dítě chybí, je třeba, aby si dopsalo zápisky ve velkém sešitě PRVOUKY. Děti mají možnost si známku z prvouky opravit, ale musí opravdu celou prověrku umět tzn. - jejich opravná prověrka musí být na 1,1- . Pokud to tak nebude, ke změně známky NEDOJDE. MAJÍ NA TO ALE POUZE 1 POKUS. V příslušném pololetí si mohou opravit jakoukoliv prověrku. (Třeba i takovou, která se psala před 2 měsíci.)
 • V českém jazyce byl nově zaveden sešit GRAMATIKA. Je to tlustý zelený čtverečkovaný sešit. Zakoupila jsem ho z třídního fondu. Do tohoto sešitu si postupně budeme zapisovat přehled učiva ČJ. Zatím máme popsanou 1 stránku, kam jsme si napsali informace o ABECEDĚ. Pokud bude Vaše dítě nemocné, je třeba pohlídat, aby si zápisky do sešitu GRAMATIKA dodatečně od nějakého spolužáka opsalo.
 • V ČESKÉM JAZYCE SE JIŽ PÍŠÍ OPRAVY!!! Včetně zdůvodnění. Ukázka napsané opravy se nachází v sešitě GRAMATIKA.
 • Pokud Vaše dítě již bude mít popsaný sešit (ČJ, M), nechť si založí nový. Ten starý ať vloží do toho nového a nějakou dobu je třeba nosit oba (2 v 1). "Starý" sešit musím překontrolovat.
 • Zavedli jsme si ČTENÁŘSKÝ DENÍK, do kterého jsme si knihu zapsali. Děti budou mít za úkol, aby si v průběhu roku do tohoto sešitu zapisovali SVOJE DALŠÍ PŘEČTENÉ KNIHY. V nejbližší době si také s dětmi povíme, že bude vyhlášena soutěž o NEJLEPŠÍHO ČTENÁŘE. Tím se stane ten, kdo si do konce školního roku přečte a následně zapíše do čtenářského deníku NEJVÍCE KNIH. Ať si děti prozatím nechají Čtenářský deník doma, až ho budeme potřebovat, tak si povíme, kdy si ho  mají děti do školy přinést.
 • Nově zavedené pokyny k DOMÁCÍM ÚLOHÁM: Pokud je zadán domácí úkol, který budou děti psát do sešitu, tak je třeba, aby dítě do sešitu napsalo: 1)  datum 2) napsat stranu a cvičení (např. str. 41 cv. 3), napsat zkratku domácího úkolu DÚ. Takže úvodní první řádek domácího úkolu bude vypadat například takto: 22. 11. str. 41 cv. 3 - DÚ
 • Prosím, veďte děti, aby si po sobě hledaly chyby (v DÚ, v zápiscích prvouky, ale i v opisech z tabule). NEŘÍKEJTE : "Tady ti chybí čárka." ŘEKNĚTE: "V tomto řádku máš chybu, hledej ji..."
  • Vážení rodiče. ZNOVU OPAKUJI STEJNOU ZÁLEŽITOST Z LOŇSKÉHO ROKU. Uděluji dětem přísný zákaz nošení hraček z domu do školy. Je třeba, aby vlastní hračky (např. autíčka, pokémony, kartičky, sliz aj.) nechaly doma. Pokud neposlechnou, budu Vás o tom informovat v el.žk.
  • Již je možno opět nosit nasušenou pomerančovou kůru.
  • Stejně jako vloni budou děti dostávat domácí úkol vždy v pondělí a ve středu. Prosím o Váš podpis pod domácím úkolem.
  • Pokud se stane, že nějakou pomůcku (např. učebnici) nemůže dítě najít, Vy mu s tím jistě pomáháte a ona "zem se po ní slehla:-)", tak mi prosím napište na papírek či do úkolníčku, že jste tu věc hledali, ale zatím bohužel nenašli. Předejdete tím opětovným zapomínkám v papír.žk.
  • Je třeba, aby děti ČETLY DOMA KAŽDÝ DEN ASPOŇ 10 MINUT NAHLAS, pak i chvíli potichu, bez hýbání rtů.
  • Prosím všechny rodiče, aby do elektronické žákovské knížky "vstupovali " výhradně pod heslem RODIČE, nikoliv !!! pod heslem ŽÁKA. Rodičům se zobrazují i poznámky a pochvaly, žákům ne. JP
 • Vážení rodiče. Uděluji dětem přísný zákaz nošení hraček z domu do školy. Doteď dopoledne je děti musely mít v šatních skříňkách, při výuce je to rozptylovalo. Bohužel, začly s nimi zlobit i v družině a došlo k nepříjemným situacím, proto je třeba, aby vlastní hračky (např. autíčka, pokémony, kartičky, sliz aj.) do školy NENOSILY. Pokud se tak stane, budu Vás o tom informovat.
 • ÚKOLNÍČEK je sešitek pro zapisování domácích úkolů, ale také pro zapisování důležitých informací, týkajících se školy. JE TŘEBA HO SLEDOVAT KAŽDÝ DEN.
 •  Prosím, dejte pozor, aby se dětem průkazka do knihovny neztratila. Pokud knihu děti nestihnou přečíst, nic se neděje, mohou si výpůjčku prodloužit. Já budu sledovat, abychom přišli do knihovny zavčasu a tím pádem zabráním případné pokutě, kterou by děti mohly dostat. Veďte děti k tomu, aby se ke knihám chovaly hezky, neničily je. Pokud by ke zničení přece jenom došlo, je třeba poradit se s pí. knihovnicí, jak dál postupovat. Pokud budete s dítětem chtít navštívit knihovnu sami, tak samozřejmě můžete. Ze zkušenností z minulých let ještě připisuji jednu důležitou informaci. Děti si mohou zapůjčit pouze dětskou knihu, nelze na dětskou průkazku zapůjčit knihu pro dospělé!!! Systém knihovny s blížícím se výpůjčním obdobím vygeneruje PŘIPOMÍNKU pro navrácení knihy. TO ALE NENÍ UPOMÍNKA!!! Pouze připomenutí... Vždy jsem s knihovnicí domluvena na dalším termínu návštěvy. Termín je vždy zvolen tak, aby děti neplatily žádnou pokutu. Pokud bude někdo chybět, nahlásím jeho jméno paní knihovnici a výpujčka mu bude automaticky prodloužena.
 • Každý týden budeme psát do sešitu diktát psacích slov nebo přepisy či opisy z tabule či učebnice. DIKTÁTY již diktuji po slovech. Měkké a tvrdé I x Y dětem říkám, učím je, že když je jméno, píše se na začátku slova velké písmenko, a že na začátku věty je vždy také velké písmeno. Na začátku diktátu vždy tyto vědomosti zopakuji.
 • Každý den zkouším děti ze čtení. Je třeba, aby se zaměřily na klesnutí hlasem při tečce. Kdo toto nebude dodržovat, budu to brát jako chybu v četbě a započítávat do klasifikace.
 • Jako třída se zapojíme do soutěže SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY. Soutěž probíhá vždy od ledna do ledna, za uplynulý rok je vždy vyhodnocena nejlepší třída, která odevzdala největší počet kilogramů usušené kůry. Soutěží samozřejmě také jednotlivci. Postup je následující: Oloupanou kůru z pomerančů (nikoliv z mandarinek) usušte, sesypte do PAPÍROVÉHO sáčku, zvažte a označte vizitkou (jméno, třída, počet gramů). Já si vše zapíši do přehledu a kůra bude odnesena do III.A. Tam ji paní učitelka Habermannová sesypává do společného pytle.
 • ČTENÍ DOMA: ČÍST DENNĚ 10 - 15 MINUT! Věnujte pozornost čtení - již v čítance pročítáme textíky. (Každý text je pročten několikrát - je třeba, aby děti textu rozuměly, věděly o čem čtou. Říkám jim, ať si to představují, návodnými otázkami se jich ptám, co se ve které větě dozvěděly.) Již přečtené texty je třeba si doma pročítat. Budu na známku zkoušet čtení.
 • Zavedli jsme "třídní službičky". Máme 21 služeb. Službičku bude dítě vykonávat po celý měsíc a věřím, že některé z nich budou pro děti lákavé (např. službička na rozdávání sešitů, službička POMOCNÍČEK, službička na mazání tabule...apod.) Ty děti, které si za měsíc ÚNOR nic nezapomenou (nebudou mít žádnou zapomínku) si budou moci přednostně 1. BŘEZNA nějakou službičku vybrat. Těm ostatním bude  službička přidělena. Chci děti touto cestou namotivovat k tomu, aby si každý den připravovaly aktovku a vždy zapřemýšlely, zda mají na druhý den vše připraveno. Pokud se to nepovede, mají šanci docílit "žádné zapomínky a výběru služby" vždy následující měsíc. Děti jsem již o tomto informovala.
 • OMLOUVÁNÍ Z TĚLOCVIKU: Již se několikrát stalo, že za mnou přišlo dítě s tím, že maminka říkala, že nemá cvičit. Po nemoci to jistě chápu, ale byly to případy, kdy dítěti na první pohled nic není. Neříkám, že lže, spíše chci poprosit o spolupráci. Pokud si přejete z nějakého důvodu, aby dítě necvičilo, napište mu omluvenku z TV do papírové žákovské knížky na stranu 5. Tato strana je k těmto omluvenkám určená. Děkuji.
 • PŘEPIS x OPIS - vysvětlení: Přepis = znamená převedení tiskacích písmen do psacího písma. (Dítě si musí vzpomenout, jak se psace píší uvedená písmenka.) Opis = je jednodušší, znamená, že text byl psacím písmem napsán na tabuli a úkolem bylo pouze přesně to opsat do sešitu. (Dítě nemusí přemýšlet, jak se píše psací tvar, na tabuli ho vidí.)
 • Pokud Vaše dítě píše perem INKOUSTOVÝM, může používat zmizík. Protože vyzmizíkované místo nelze přepsat plnícím perem, je možnost pouze na toto místo použít propisku. Povoluji těmto dětem mít zmizík a propisku v penále. (Mám sice nějaké erární, ale ty jsou určeny pouze pro děti, které zapomenou.) Časem ukáži dětem i postup JAK ZMIZÍKOVAT BEZ POUŽITÍ PROPISKY - ale to až později, je to náročnější.
 • Výměnu ručníku a cvičebního úboru si prosím sledujte sami. Protože stejně si pro své dítě chodíte do naší třídy do družiny, bude nejjednodušší, když si na to budete myslet a ručník či cvičební úbor si při vyzvednutí dítěte vezmete.
 • Prosím, zajistěte, aby měly vždy v penále 2 funkční pera. Děkuji.
 • Chci Vás rodiče poprosit o důslednou kontrolu připravených pomůcek na výuku. Děti stále něco zapomínají (pero, lepidlo, nůžky, stírací tabulku, sešity, nemají tužky na psaní atd.) Pokud bude za čtvrtletí více jak 12 zapomenutí, hrozí postih - NAPOMENUTÍ TŘ. UČ. ZA ZAPOMÍNÁNÍ ŠKOLNÍCH POMŮCEK.
 • Důležité informace, které byly řečeny na třídní schůzce:IMG_20181124_135433[1].jpg
 • Chci poprosit o trpělivost a toleranci při přesazování. Přesazuji často. Důvodem je vychytat tu správnou optimální sestavu, kde vedle sebe nebudou sedět ti úplně nejlepší kamarádi (ve výuce si povídají a ruší sebe i všechny okolo:-) Také ale nechci, aby vedle sebe seděli dva, kteří se vůbec nemusí a mohlo by to vnést nechuť chodit do školy, to bych opravdu nerada.
 • Vážení rodiče, před výukou v době od 7:40 - 7:55 mám na starost prodej pečiva u stánku ADÉLKA, a proto se vám nemohu věnovat, omlouvám se. Pokud byste se mě chtěli na něco zeptat, neváhejte mě kontaktovat přes email pokorna@zskol.ji.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku nebo se za mnou zastavte před prodejem či po školní výuce.

UKÁZKA VÝKRESŮ A VÝROBKŮ Z HODIN VÝTVARNÉ VÝCHOVY A PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ 2. ročníku:

IMG_20200613_151306[1].jpg

IMG_20200602_091153[1].jpg

 

IMG_20200506_133206[1].jpg 

IMG_20200219_121903[1].jpgIMG_20200219_122033[1].jpg

 IMG_20191128_141428[1].jpgIMG_20200206_114511[1].jpgIMG_20200214_135139[1].jpg

VV - ASTRY A JIŘINY - kresba olejovým pastelem do vlhkého podkladuIMG_20200110_182439[1].jpg

IMG_20191004_152822.jpg

VV + PČ - VEVERKY

IMG_20191004_172449.jpg

PČ - ZÁLOŽKA

IMG_20191025_110528[1].jpg

VV - HOUBY - kresba voskovým pastelem, vodové barvy

IMG_20191025_133135[1].jpg

 IMG_20191120_121632[1].jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------připraveno pro pozdější použití

Vážení rodiče,

nacházíte se na webových stránkách 2. C, které, jak doufám, vám rodičům pomohou sledovat školní dění naší třídy. Budu sem průběžně zapisovat aktuality, o kterých byste měli vědět.

Také sem každý pátek (nejpozději v sobotu dopoledne) zapíši, kam jsme PŘESNĚ s učivem v učebnicích dorazili, což velmi pomůže dětem, které byly nemocné. Předem Vám rodičům děkuji za to, že pomůžete svým dětem zameškané učivo se doučit a dopsat. Prosím, nedělejte žádná cvičení dopředu.

Také rodiče pomalejších žáků si zde mohou ověřit, zda jejich dítě má skutečně dopsaná všechna probraná cvičení.

Všem druháčkům přeji úspěšné zvládnutí druhého školního roku. JP

KDY KONČÍ KTERÁ HODINA A KDY JE PŘESTÁVKA?

 1. hodina 8:00 - 8:45         následuje malá přestávka od 8:45 - 8:55
 2. hodina 8:55 - 9:40         následuje velká přestávka, kdy děti svačí  od 9:40 - 10:00
 3. hodina 10:00 - 10:45     následuje malá přestávka od 10:45 - 10:55
 4. hodina 10:55 - 11:40     následuje malá přestávka nebo konec výuky (dle rozvrhu)
 5. hodina 11:50 - 12:35     konec výuky, družinové děti si přebírá paní vychovatelka Pipková