Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

III.C - Mgr. M. Huďová

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás na stránkách třídy III. C. Zde můžete nalézt informace o dění v naší třídě :-)Přeji Vám příjemný a úspěšný školní rok 2019 /2020.

M.H.

AKTUÁLNĚ

UČIVO NA DOMÁCÍ VÝUKU

30. 3. - 3. 4.

ČJ - slovní druhy - přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa

    UČEBNICE: strana 66 - 68 ( jiný výtisk učebnice 67 - 69)

https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU

https://www.youtube.com/watch?v=4qUQuMUGPoI

https://www.youtube.com/watch?v=DrpXdNNOCxQ

http://skolicka6.sweb.cz/SLOVESAUCIVO/SLOVESA1.htm

         *napsat do sešitu:  - učebnice strana 66 (67)/ cvičení 6 + vyznačit přídavná jména

                                            - učebnice strana 67 (68)/ cvičení 2 

                                            - učebnice strana 68 (69)/ cvičení 2 - vypsat slova ze sluníček a nad každé slovo napsat číslicí slovní druh

 ČÍTANKA: číst si vlastní knížku, udělat si zápis o přečtené knize do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU     PÍSANKA: strana 15 - 16

Děti si mohou učivo procvičovat: 

https://beckotc.webnode.cz/cesky-jazyk/slovni-druhy/pridavna-jmena/

https://beckotc.webnode.cz/cesky-jazyk/slovni-druhy/zajmena/

https://beckotc.webnode.cz/cesky-jazyk/slovni-druhy/cislovky/

https://beckotc.webnode.cz/cesky-jazyk/slovni-druhy/slovesa/

M - písemné sčítání do 1000

   UČEBNICE: strana 16 - 17       PRACOVNÍ SEŠIT: strana 8

       *napsat do sešitu: učebnice strana 16 / cvičení 2, 3, 4, 5, strana 17/ cvičení 3, 4

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyA1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyC1.htm

PR - užitkové rostliny - ovocné stromy a keře, zelenina

   UČEBNICE: strana 45

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/druhy-ovoce/ucime-se-1.htm

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/podzim-v-prirode/druhy-zeleniny/ucime-se-1.htm

23. 3. - 27. 3.

ČJ - slovní druhy, podstatná jména

    UČEBNICE: strana 62 - 65

 ČÍTANKA: číst si vlastní knížku, udělat si zápis o přečtené knize do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU     PÍSANKA: strana 13 - 14

Děti si mohou učivo procvičovat: 

https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg

https://becko-tc-stistkove.webnode.cz/cesky-jazyk-3-rocnik/slovni-druhy/

https://becko-tc-stistkove.webnode.cz/cesky-jazyk-3-rocnik/podstatna-jmena/

M - sčítání a odčítání do 1000

   UČEBNICE: strana 8 - 10       PRACOVNÍ SEŠIT: strana 3

 GEOMETRIE:  geometrická tělesa

   PRACOVNÍ SEŠIT: strana 10/ cvičení 2

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-motyly/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/na-strelnici/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-na-rybach/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-kvetinami/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-1/maluj0.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/spojovacky2/spojovacky2.html

PR - léčivé, jedovaté a zákonem chráněné rostliny, okrasné rostliny

   UČEBNICE: strana 41, 44

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny5.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny6.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny7.htm

obrázek Vaneska.jpg obrázek Lucka.jpg obrázek JakubS.jpg

obrázek Filip.jpg obrázek Sára L..jpg obrázek Saša.jpg

16. 3. - 20. 3.

ČJ - procvičování vyjmenovaných slov, slovní druhy

    UČEBNICE: strana 59 - 62

 ČÍTANKA: číst si vlastní knížku, udělat si zápis o přečtené knize do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU     PÍSANKA: strana 10 - 12

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova

 M - sčítání a odčítání do 1000

   UČEBNICE: strana 4 - 7       PRACOVNÍ SEŠIT: strana 1, 2

 GEOMETRIE:  rýsování kružnic

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-s-veverkou/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/rybi-skolicka/pocitame.html

PR - kvetoucí a nekvetoucí rostliny

   UČEBNICE: strana 40

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/nekvetouci-rostliny/kviz.html

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm

AJ - skupina dětí od paní učitelky Hlouškové:

-opak.slovíčka-L6+sloveso"have got"
-kdo nemá v prac.sešitě hotové cv.1,2,3/str.28 a 29-dodělá
do ŠS zapsat novou mluvnici -G:-How many sisters have you got?-Kolik máš sester?
                                                         -I´ve got five sisters.                       -Mám pět sester.
 
   - skupině dětí od paní učitelky Štenglové bylo učivo zasláno do EŽK 

 

 SKLÁDÁME PUZZLE

VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA

 

   

 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

 

 

Děkujeme paní Přecechtělové za vynikající vánočku :-))

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

 

 

 

Ve čtvrtek k nám přišla vzácná návštěva :-))

   án 

 

Exkurze do skláren Karlov

 

 

 

 

 

PROBRANÉ UČIVO

2. 3. - 6. 3.

ČJ - vyjmenovaná slova po Z , procvičování vyjmenovaných slov

    UČEBNICE: strana 58

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 61

    PRACOVNÍ SEŠIT (Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou): po stranu 49

 ČÍTANKA: strana 96 - 99         PÍSANKA: strana 9, 10

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova

 M - jednotky délky - převody, počítání na kalkulačce

   UČEBNICE: strana 41       PRACOVNÍ SEŠIT: strana 26, 27

 GEOMETRIE: kružnice, kruh, soustředné kružnice - procvičování

Zaokrouhlování si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/zaokrouhlovani

PR - houby, rostliny - společné znaky rostlin

   UČEBNICE: strana 38, 39

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_znaky1.htm

 

24. 2. - 28. 2.

ČJ - vyjmenovaná slova po v, vyjmenovaná slova po Z 

    UČEBNICE: strana 55 - 57

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 58, 60

    PRACOVNÍ SEŠIT (Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou): po stranu 46 

 ČÍTANKA: strana 100 - 101         PÍSANKA: strana 7, 8

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z

 M - počítání do 1000 po desítkách, po jedné, zaokrouhlování na desítky, stovky

   UČEBNICE: strana 38, 39, 40, 42       PRACOVNÍ SEŠIT: strana 24, 25

 GEOMETRIE: kružnice, kruh, soustředné kružnice

   UČEBNICE: strana 34    PRACOVNÍ SEŠIT: strana 20, 21, 22

Násobení a dělení si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

PR - planety, živé organizmy, houby

   UČEBNICE: strana 36, 37

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm

17. 2. - 21. 2.

ČJ - vyjmenovaná slova po v

    UČEBNICE: strana 53 - 55

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 57

    PRACOVNÍ SEŠIT (Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou): po stranu 46 (pouze vydra, výr, vyžle)

 ČÍTANKA: strana 92 - 94         PÍSANKA: strana 6

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v

 M - počítání do 1000 po stovkách, porovnávání stovek

   UČEBNICE: strana 36, 37       PRACOVNÍ SEŠIT: strana 23

 GEOMETRIE: kružnice, kruh, soustředné kružnice

   UČEBNICE: strana 33, 34    PRACOVNÍ SEŠIT: strana 19

Násobení a dělení si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

PR - Slunce. Sluneční soustava, planety

   UČEBNICE: strana 31- 35

https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU

10. 2. - 14. 2.

ČJ - vyjmenovaná slova po S

    UČEBNICE: strana 51 - 52

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 52

    PRACOVNÍ SEŠIT (Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou): po stranu 43, 44

 ČÍTANKA: strana 88 - 91         PÍSANKA: strana 2, 4

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s

 M - písemné sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10

   UČEBNICE: strana 27, 28, 31       PRACOVNÍ SEŠIT: strana 14, 15, 18

 GEOMETRIE: kružnice, kruh

   UČEBNICE: strana 33    PRACOVNÍ SEŠIT: strana 18

Násobení a dělení si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

PR - půda, teplo a světlo

   UČEBNICE: strana 30, 31

http://www.zsamsteplysovice.cz/public/documents/zakladni-skola/DUM/PRV/VY_12_INOVACE_PRV.123.25.pdf

3. 2. - 7. 2.

ČJ - vyjmenovaná slova po P - procvičování, vyjmenovaná slova po S

    UČEBNICE: strana 48 - 50

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 49

    PRACOVNÍ SEŠIT (Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou): po stranu 43 (pouze cvičení 1, 2, 3, 4)

 ČÍTANKA: strana 88 - 91         PÍSANKA: strana 1, 3

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s

 M - písemné odčítání s přechodem přes základ 10

   UČEBNICE: strana 26 - 27       PRACOVNÍ SEŠIT: strana 14

 GEOMETRIE: rovnoběžné, různoběžné přímky - procvičování, kružnice, kruh

   UČEBNICE: strana 30 / cvičení 4, 5, 6, 7, strana 33/ cvičení 1    PRACOVNÍ SEŠIT: strana 17/ cvičení 3, 4

Násobení a dělení si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

PR - vzduch, složení vzduchu

   UČEBNICE: strana 30

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/vzduch/prezentace.html

27. 1. - 31. 1.

ČJ - vyjmenovaná slova po P 

    UČEBNICE: strana 46 - 47

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 44

    PRACOVNÍ SEŠIT (Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou): po stranu 42

 ČÍTANKA: strana 85 - 87         PÍSANKA: strana 32

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p

 M - římské číslice, písemné sčítání s přechodem přes základ 10

   UČEBNICE: strana 23 - 24       PRACOVNÍ SEŠIT: strana 11 - 13

 

Násobení a dělení si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

PR -  koloběh vody v přírodě, vzduch

   UČEBNICE: strana 29, 30

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/vzduch/prezentace.html

 

 

20. 1. - 24. 1.

ČJ - vyjmenovaná slova po M- procvičování, vyjmenovaná slova po P - pýcha, pytel, pysk

    UČEBNICE: strana 43 - 46 

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 41

    PRACOVNÍ SEŠIT (Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou): po stranu 39

 ČÍTANKA: strana 80 - 84         PÍSANKA: strana 31

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p

 M - písemné sčítání a odčítání, římské číslice

   UČEBNICE: strana 18 - 19, 21       PRACOVNÍ SEŠIT: strana 9, 10

 GEOMETRIE: rovnoběžné a různoběžné přímky 

   UČEBNICE: strana 30              PRACOVNÍ SEŠIT: strana 17/ cvičení 1, 2

Násobení a dělení si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

PR -  Voda, koloběh vody v přírodě

   UČEBNICE: strana 28, 29

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html

13. 1. - 7. 1.

ČJ - vyjmenovaná slova po M - myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď

    UČEBNICE: strana 41, 42 

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 31

 ČÍTANKA: strana 78 - 80         PÍSANKA: strana 29

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m

 M - sčítání  odčítání a dvojciferných čísel s přechodem přes desítku, písemné sčítání 

   UČEBNICE: strana 15 - 17       PRACOVNÍ SEŠIT: strana 8, 9 ( pouze 1. řádek u cvičení 1)

 GEOMETRIE: přímka 

   UČEBNICE: strana 29              PRACOVNÍ SEŠIT: strana 16

Násobení a dělení si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

PR -  Lidské výtvory, zboží. Země, podmínky života na Zemi

   UČEBNICE: strana 26, 27

 

6. 1. - 10. 1.

ČJ - vyjmenovaná slova po L - procvičování, vyjmenovaná slova po M

    UČEBNICE: strana 38, 39, 41            PRACOVNÍ SEŠIT: po stranu 37, 38

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 35

 ČÍTANKA: strana 74 - 77         PÍSANKA: strana 27, 28

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-M

 M - písemné sčítání, písemné odčítání

   UČEBNICE: strana 14 - 15        PRACOVNÍ SEŠIT:  strana 5, 6, 7

Násobení a dělení si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

 

PR -  Svět kolem nás. Lidské výtvory.

   UČEBNICE: strana 24, 25

 

16. 12. - 20. 12.

ČJ - vyjmenovaná slova po L 

    UČEBNICE: strana 36, 37   PRACOVNÍ SEŠIT: po stranu 36 (pouze cvičení 1, 2, 3, 4) 

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 25

 ČÍTANKA: strana 68 - 71         PÍSANKA: strana 26

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

 M - sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku, odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku

   UČEBNICE: strana 8 - 10        PRACOVNÍ SEŠIT:  strana 3, 4

Násobení a dělení 7, 8, 9 si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

PR -  Vánoce

   UČEBNICE: strana 22, 23

 

 

9. 12. - 13. 12.

ČJ - vyjmenovaná slova po B - procvičování, vyjmenovaná slova po L - slyšet, mlýn, blýskat se

    UČEBNICE: strana 34, 35, 36    PRACOVNÍ SEŠIT: po stranu 35 

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 21

 ČÍTANKA: strana 64 - 67         PÍSANKA: strana 23

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

 M - násobení a dělení - procvičování, sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku

   UČEBNICE: strana 3 - 7        PRACOVNÍ SEŠIT:  strana 1, 2

GEOMETRIE: souměrnost - strana 12

Násobení a dělení 7, 8, 9 si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

PR -  Vánoce

   UČEBNICE: strana 22, 23

 

2. 12. - 6. 12.

ČJ - vyjmenovaná slova po B 

    UČEBNICE: strana 33    PRACOVNÍ SEŠIT: po stranu 34 

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 16

 ČÍTANKA: strana 58 - 63         PÍSANKA: strana 21, 22

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

 M - násobení a dělení 9, 10

   UČEBNICE: strana 44 - 45        PRACOVNÍ SEŠIT:  strana 24, 25

Násobení a dělení 7, 8, 9 si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

PR -  co nás baví

   UČEBNICE: strana 20

25. 11. - 29. 11.

ČJ - vyjmenovaná slova po B - být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek

    UČEBNICE: strana 33    PRACOVNÍ SEŠIT: strana 30, 31, 32

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 12

 ČÍTANKA: strana 52 - 57         PÍSANKA: strana 19, 20

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

 M - násobení a dělení 8, 9

   UČEBNICE: strana 39 - 43        PRACOVNÍ SEŠIT:  strana 20, 21, 22, 23

Násobení a dělení 7, 8, 9 si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9

PR -  povolání

   UČEBNICE: strana 21

   

18. 11. - 22. 11.

ČJ - vyjmenovaná slova po B, být - příbuzná slova

    UČEBNICE: strana 30 - 32     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 28, 29

    PRACOVNÍ SEŠIT VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: po stranu 7 ( pouze cvičení 6)

 ČÍTANKA: strana 46 - 51         PÍSANKA: strana 17, 18

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

 M - násobení a dělení 7, násobení 8

   UČEBNICE: strana 36 - 38        PRACOVNÍ SEŠIT:  strana 18, 19

Násobení a dělení 7, 8 si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8

PR - orientace v krajině - světové strany, práce s mapou

   UČEBNICE: strana 18, 19

 

11. 11. - 15. 11.

ČJ - nauka o slově - příbuzná slova, slovní přízvuk

    UČEBNICE: strana 25, 26, 27     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 27

 ČÍTANKA: strana 42 - 45, návštěva knihovny           PÍSANKA: strana 16  

Děti si mohou učivo o příbuzných slovech procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-predpona-pripona/stavba-slov-3.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/slova-pribuzna-vetrelec/vyhledavani.html

 M - násobení a dělení 6, násobení 7

   UČEBNICE: strana 32 - 35        PRACOVNÍ SEŠIT:  strana 17

Násobení a dělení 6 a 7 si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7

PR -  Voda v krajině, orientace v krajině

   UČEBNICE: strana 17, 18

   

 

4. 11. - 8. 11.

ČJ - nauka o slově - slova protikladná, příbuzná slova

    UČEBNICE: strana 23, 24     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 23 - 26

 ČÍTANKA: strana 40, 41, návštěva knihovny - beseda Ondřej Sekora     PÍSANKA: strana 15  

Děti si mohou učivo o významu slov procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/vyznam-slov

 M - sčítání a odčítání do 100, násobení 6

   UČEBNICE: strana 30, 31        PRACOVNÍ SEŠIT:  strana 13, 14, 16

Sčítání a odčítání, násobení a dělení 6 si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6

PR -  Krajina v okolí domova, využití krajiny

   UČEBNICE: strana 15, 16

 

28. 10. - 1. 11.

ČJ - nauka o slově - význam slov, slova souznačná

    UČEBNICE: strana 21, 22     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 22

 ČÍTANKA: Legenda o Jackovi       

Děti si mohou učivo o významu slov procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/vyznam-slov

 M - sčítání a odčítání do 100

   UČEBNICE: strana 28, 29        PRACOVNÍ SEŠIT:  strana 12, 13 (pouze cvičení 3) 

Sčítání a odčítání si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b

PR -  Jsme Evropané, Halloween x Dušičky

   UČEBNICE: strana 14

21. 10. - 25. 10.

ČJ - opakování z 2. ročníku - věta jednoduchá, souvětí

    UČEBNICE: strana 20     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 19, 20, 21

 ČÍTANKA: strana 34 - 39, čtenářská dílna       PÍSANKA: po stranu 14

Děti si mohou učivo o souvětí procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/vetne-vzorce/cviceni1.htm

 M - opakování z 2. ročníku - násobení a dělení, slovní úlohy, litr, kilogram

   UČEBNICE: strana 24, 25, 26, 27        PRACOVNÍ SEŠIT: po stranu 12 (na straně 12 pouze cvičení 1)

Násobení a dělení si mohou děti procvičovat:

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni

GEOMETRIE: opakování z 2. ročníku - přímky

PR -  naše vlast - Česká republika, státní symboly

   UČEBNICE: strana 13

14. 10. - 18. 10.

ČJ - opakování z 2. ročníku - věta jednoduchá, souvětí

    UČEBNICE: strana 18, 19     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 17, 18

 ČÍTANKA: strana 30 - 33       PÍSANKA: po stranu 13

 M - opakování z 2. ročníku - násobení a dělení 3, 4, 5, slovní úlohy

   UČEBNICE: strana 21, 22, 23        PRACOVNÍ SEŠIT: po stranu 10

GEOMETRIE: opakování z 2. ročníku - úsečky, přímky

PR -  malé a velké obce

   UČEBNICE: strana 10 - 12

7. 10. - 11. 10.

ČJ - opakování z 2. ročníku - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, věta jednoduchá

    UČEBNICE: strana 15, 16, 17     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 14, 15, 16

 ČÍTANKA: strana 24 - 29, mimočítanková četba: Anička v zahradě       PÍSANKA: po stranu 12 (pouze v)

 M - opakování z 2. ročníku - násobení a dělení 3, 4, 5

   UČEBNICE: strana 19, 20, 21/ cvičení 1, 2          PRACOVNÍ SEŠIT: po stranu 9

GEOMETRIE: opakování z 2. ročníku - porovnávání úseček a jejich délek

  UČEBNICE: strana 15            PRACOVNÍ SEŠIT: strana 7

PR -  Jihlava, památky - vycházka

 - práce ve skupinách

30. 9. - 4. 10.

ČJ - opakování z 2. ročníku - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

    UČEBNICE: strana 12, 13, 14     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 12, 13

 ČÍTANKA: strana 20 - 23, mimočítanková četba: Anička v zahradě       PÍSANKA: po stranu 10

 M - opakování z 2. ročníku - měření času, násobení a dělení 2

   UČEBNICE: strana 16, 17, 18          PRACOVNÍ SEŠIT: po stranu 8

GEOMETRIE: opakování z 2. ročníku - obdélník, trojúhelník

  UČEBNICE: strana 12            PRACOVNÍ SEŠIT: strana 5

PR - cesta do školy - Jihlava

 - práce ve skupinách

 

23. 9. - 27. 9.

ČJ - opakování z 2. ročníku - psaní slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

    UČEBNICE: strana 10, 11     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 8, 9

 ČÍTANKA: strana 13 - 19, čtenářská dílna       PÍSANKA: po stranu 8

 M - opakování z 2. ročníku - sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ deset

   UČEBNICE: strana 13, 14           PRACOVNÍ SEŠIT: po stranu 6

GEOMETRIE: opakování z 2. ročníku - čtverec

  UČEBNICE: strana 12            PRACOVNÍ SEŠIT: strana 5

PR - cesta do školy - opakování, skupinová práce, Svatý Václav, pověst o založení Jihlavy

    UČEBNICE: strana 10

http://deti.vira.cz/clanky/svaty-vaclav-nove-pracovni-listy-pro-deti.html

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=516527

 

16. 9. - 20. 9.

ČJ - opakování z 2. ročníku - abeceda, tvrdé a měkké souhlásky

    UČEBNICE: strana 7, 8     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 7, 10, 11/ cvičení 7, 8, 9

 ČÍTANKA: strana 10 - 12, mimočítanková četba: Anička v zahradě       PÍSANKA: po stranu 6

 M - opakování z 2. ročníku - zaokrouhlování na desítky, sčítání a odčítání do 100

   UČEBNICE: strana 10, 11           PRACOVNÍ SEŠIT: po stranu 5

GEOMETRIE: opakování z 2. ročníku - měření

  UČEBNICE: strana 9            PRACOVNÍ SEŠIT: strana 4

PR - cesta do školy

    UČEBNICE: strana 8 - 9

 

 

9. 9. - 13. 9.

ČJ - opakování z 2. ročníku - věta, slovo, slabika, hláska

    UČEBNICE: strana 5, 6     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 5, 6

 ČÍTANKA: strana 5 - 7, mimočítanková četba: Anička v zahradě       PÍSANKA: po stranu 4

 M - opakování z 2. ročníku - počítání do 100, porovnávání čísel, sčítání a odčítání desítek

   UČEBNICE: strana 3            PRACOVNÍ SEŠIT: po stranu 1

GEOMETRIE: opakování z 2. ročníku - úsečka

  UČEBNICE: strana 8            PRACOVNÍ SEŠIT: strana 3

PR - škola, spolužáci

    UČEBNICE: strana 6 - 7

 

 

2. 9. - 6. 9.

ČJ - opakování z 2. ročníku - věta, slovo, slabika, hláska

    UČEBNICE: strana 4     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 4

 ČÍTANKA: strana 3 - 4, mimočítanková četba: Anička v zahradě       PÍSANKA: po stranu 2

 M - opakování z 2. ročníku - počítání do 100

   UČEBNICE: strana 3            PRACOVNÍ SEŠIT: po stranu 1

GEOMETRIE: opakování z 2. ročníku - bod, čáry

PR - opakování z 2. ročníku, škola

    UČEBNICE: strana 4 - 5

 

 

 ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

vysvědčení.jpg

 

ŠKOLNÍ VÝLET TELČ

VÝLET.jpg

VÝLET1.jpg             VÝLET3.jpg VÝLET2.jpg         VÝLET4.jpg  VÝLET5.jpg         VÝLET6.jpg

VÝLET7.jpgVÝLET8.jpg

VÝLET9.jpgVÝLET10.jpg

VÝLET11.jpgVÝLET12.jpg

VÝLET13.jpgVÝLET14.jpgVÝLET15.jpg

PLAVECKÝ VÝCVIK

PLAVÁK.jpg

PLAVÁK1.jpgPLAVÁK2.jpg

PLAVÁK3.jpg

PLAVÁK4.jpgPLAVÁK5.jpg

PLAVÁK6.jpg

 

kola1.jpgkola2.jpgkola4.jpg

kola5.jpgkola6.jpgkola7.jpg

kola8.jpgkola9.jpgkola3.jpg

Další fotografie z této akce můžete najít na:

kola.jpg

 

knihovna.jpgknihovna1.jpg

 

 

 

 

VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA

124.JPG

 114.JPG118.JPG 116.JPG119.JPG

117.JPG121.JPG

mikulas.JPG

 

 

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ ,,O PERNÍČKOVI''

110.JPG111.JPG

 

cert.JPGcert3.JPG

 

   

 ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

SAM_3046.JPG

AKTUÁLNĚ

STŘEDA 27. 6. 2018 - rozdávání učebnic do 2. třídy

                                    - vyklízení šatních skříněk

ČTVRTEK 28. 6. 2018 - kontrola vyklizených šatních skříněk, odevzdání klíče od skříňky

                                     - úklid třídy

PÁTEK 29. 6. 2018 - předání vysvědčení do 8:45 h

                                 - oběd od 9: 00 h do 11: 00 h

 

ŠKOLNÍ VÝLET

KOZÍ FARMA RATIBOŘICE

35151361_1976213252388712_8096365944005197824_n.jpg 

35123783_1976214179055286_3329189503733596160_n.jpg 35070799_1976213845721986_4064938172000239616_n.jpg

35151506_1976213255722045_4621347616079216640_n.jpg 35298614_1976213575722013_130750027239784448_n.jpg

35080254_1976213892388648_4849850729608773632_n.jpg 34790166_1976213342388703_4728876674999910400_n.jpg 35239628_1976213425722028_8803045393144217600_n.jpg

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

35082922_1976212685722102_3202709189382111232_n.jpg

35285173_1976212955722075_3552806688237027328_n.jpg 

35087339_1976212752388762_6288887338974052352_n.jpg

DALEŠICKÁ PŘEHRADA

35102496_1976212589055445_7765772149339455488_n.jpg 35305550_1976212452388792_3698328443742584832_n.jpg

 35062717_1976212325722138_9055655883228315648_n.jpg35129633_1976212349055469_226850195365691392_n.jpg 

35076567_1976212089055495_6309409482988322816_n.jpg 35114504_1976212185722152_7707537370672791552_n.jpg 35114142_1976212039055500_355752643638853632_n.jpg

 

PLAVÁNÍ 

plavání3.jpg

plavání.jpg plavání2.jpg plavání1.jpg

plavání.jpg

 plavání4.jpg  plavání3.jpgplavání5.jpg

KONCERT SKUPINY RÉVA

koncert.jpg koncert1.jpg

ZDRAVÉ ZOUBKY

zoubky4.jpg

zoubky1.jpg zoubky3.jpg zoubky.jpg

PRVOUKA - LIDSKÉ TĚLO

SAM_3025.JPG SAM_3027.JPG

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve čtvrtek 22. února 2018 proběhlo v Městské knihovně pasování prvňáčků na čtenáře - rytíře ochránce dobrých knih. Každý pasovaný rytíř či rytířka dostal pamětní list se svým jménem.

SAM_3029.JPG SAM_3030.JPG SAM_3033.JPG

SAM_3035.JPG SAM_3039.JPG

SAM_3042.JPG SAM_3046.JPG

VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA

vanoce pro zviratka1.jpg

vanoce pro zviratka2.jpg  vanoce pro zviratka4.jpg vanoce pro zviratka3.jpg

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Vánoce1.jpg Vánoce2.jpg Vánoce3.jpg

ROBINSON

SAM_3007.JPG SAM_3006.JPG

SAM_3005.JPG

 

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTA U NÁS VE TŘÍDĚ :-)

SAM_2994.JPG SAM_2993.JPG

SAM_2988.JPG SAM_2991.JPG

ADVENTNÍ ČAS 

Děkujeme maminkám Ivetky a Lucinky za chaloupku a adventní věnec :-)

SAM_2995.JPG SAM_2997.JPG

 

LEGENDA O SVATÉM MIKULÁŠI - BESEDA (CENTRUM PRO RODINU)

SAM_2983.JPG

SAM_2969.JPG SAM_2970.JPG SAM_2972.JPG

SAM_2977.JPG SAM_2981.JPG SAM_2982.JPG

SAM_2985.JPG SAM_2986.JPG SAM_2987.JPG

EXKURZE PEKLO ČERTOVINA

SAM_2938.JPG

SAM_2935.JPG SAM_2936.JPG SAM_2937.JPG

SAM_2940.JPG SAM_2942.JPG SAM_2943.JPG

SAM_2944.JPG SAM_2945.JPG SAM_2947.JPG

SAM_2951.JPG SAM_2959.JPG SAM_2955.JPG

SAM_2968.JPG

 

,,JABLÍČKOVÝ DEN''

  SAM_2893.JPG

SAM_2895.JPG

 

PROCVIČUJEME SI PÍSMENO R

 SAM_2881.JPG SAM_2883.JPG

PODZIM V NAŠÍ TŘÍDĚ

 SAM_2879.JPG SAM_2875.JPG

 SAM_2877.JPG SAM_2878.JPG SAM_2871.JPG

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN  

 SAM_2864.JPG SAM_2866.JPG