Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 3.C - Mgr. M. Huďová

III.C - Mgr. M. Huďová

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás na stránkách třídy III. C. Zde můžete nalézt informace o dění v naší třídě :-)

Přeji Vám příjemný a úspěšný školní rok 2022 /2023.

M.H.

 

 ROZVRH HODIN

PONDĚLÍ      ČJ      M      AJ      PR      HV
ÚTERÝ      TV      ČJ      M      PČ      ČJ
STŘEDA      ČJ      M      AJ      PR      ČJ
ČTVRTEK      ČJ      M      PR      VV      VV
PÁTEK      ČJ      TV      M      AJ      ČJ

PROBRANÉ UČIVO

28. 11. - 2. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK: vyjmenovaná slova po L – slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat

UČEBNICE: strana 37, 38      PRACOVNÍ SEŠIT: strana 30 - 31  

ČÍTANKA: strana 58 - 61         PÍSANKA: strana 21 - 22

Vyjmenovaná slova si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/vyber.htm

MATEMATIKA: násobení a dělení 10

UČEBNICE: strana 32 - 33

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 24, 25

Počítání si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

PRVOUKA: půda, Slunce a Země, vlastnosti látek, měření

UČEBNICE: strana 30, 31,32   PRACOVNÍ SEŠIT: strana 43, 44, 19, 20, 22, 23   

  

 

 21. 11. - 25. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK: vyjmenovaná slova po B – procvičování, seznámení s vyjmenovanými slovy po L

UČEBNICE: strana 36, 37     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 29  

ČÍTANKA: Neuvěřitelně šílené příběhy         PÍSANKA: strana 20

Vyjmenovaná slova si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/prezentace/prezentace-L.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/prezentace/prezentace-L.html

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/l5.htm

MATEMATIKA: násobení a dělení 9, násobení 10

UČEBNICE: strana 42 – 44

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 22, 23, 24/ pouze cvičení 1, 2

Počítání si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9

PRVOUKA:  neživá příroda – voda, koloběh vody, půda

UČEBNICE: strana 30, 31,32   PRACOVNÍ SEŠIT: strana 43, 44     

Učivo o vodě si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1511-puda-jak-vznika-a-proc-je-dulezita

    

 

14. 11. - 18. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK: vyjmenovaná slova po B - procvičování

UČEBNICE: strana 34, 35       

ČÍTANKA: Neuvěřitelně šílené příběhy         PÍSANKA: strana 19

Vyjmenovaná slova si můžeš procvičit:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/vljm_b1.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koby7.htm

MATEMATIKA: násobení 9

UČEBNICE: strana 40 – 41

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 21, 22 (pouze cvičení 1)

Počítání si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9

https://www.umimematiku.cz/roboti-mala-nasobilka?source=explicitExercise

PRVOUKA:  houby, neživá příroda - vzduch

UČEBNICE: strana 27, 29         

Učivo o vzduchu si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/vzduch/prezentace.html

  

7. 11. - 11. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK: vyjmenovaná slova po B

UČEBNICE: strana 34        PRACOVNÍ SEŠIT: strana 26 - 28

ČÍTANKA: strana 46 - 47            PÍSANKA: strana 17 - 18

Vyjmenovaná slova si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

MATEMATIKA: násobení a dělení osmi

UČEBNICE: strana 37 – 40

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 18 – 21 (pouze cvičení 1)

Počítání si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8

PRVOUKA:  ovoce, zelenina, užitkové plodiny, houby

UČEBNICE: strana 37, 44, 45         PRACOVNÍ SEŠIT: strana 15, 16, 17, 18

Učivo o rostlinách a houbách si můžeš procvičit:

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_plody1.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm

   

31. 10. - 4. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK: vyjmenovaná slova po B – být, bydlit, obyvatel, byt

UČEBNICE: strana 30 - 33        PRACOVNÍ SEŠIT: strana 23 - 25

ČÍTANKA: strana 40 - 45            PÍSANKA: strana 15 - 16

Vyjmenovaná slova si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

MATEMATIKA: násobení a dělení šesti, sedmi

UČEBNICE: strana 32 - 36     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 15 - 17

Počítání si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7

PRVOUKA:  dělení rostlin- léčivé, jedovaté, chráněné, části rostlin

UČEBNICE: strana 38 - 44         PRACOVNÍ SEŠIT: strana 13, 15/ cvičení 1, 2

Učivo o rostlinách si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/list/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/kvet/prezentace.htm

   

24. 10. - 28. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK: stavba slova, slovní přízvuk

UČEBNICE: strana 26 - 27        PRACOVNÍ SEŠIT: strana 21 - 22

ČÍTANKA: Vlčkův sešit špatností            PÍSANKA: strana 14

Slova příbuzná si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/stavba-slova-3

MATEMATIKA: sudá a lichá čísla, násobení šesti

UČEBNICE:  strana 30 - 31     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 14, 15/ cvičení 1, 5a

Počítání si můžeš procvičit:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/1opakovani01.htm

PRVOUKA:  dělení rostlin- kvetoucí, nekvetoucí, okrasné

UČEBNICE: strana 36, 38            PRACOVNÍ SEŠIT: strana 12

 

17. 10. - 21. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK: význam slov, slova příbuzná

UČEBNICE: strana 24 - 25        PRACOVNÍ SEŠIT: strana 17 - 20

ČÍTANKA: strana 36 - 39            PÍSANKA: strana 13

Slova příbuzná si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/stavba-slova-3

MATEMATIKA: litr a kilogram, sčítání a odčítání do 100, sudá a lichá čísla

UČEBNICE:  strana 27 - 30     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 12 - 13

Počítání si můžeš procvičit:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/1opakovani01.htm

PRVOUKA:  živá příroda, rostliny – společné znaky rostlin

UČEBNICE: strana 34 - 35            PRACOVNÍ SEŠIT: strana 12

  

10. 10. - 14. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK: souvětí, význam slov

UČEBNICE: strana 20 - 23        PRACOVNÍ SEŠIT: strana 14 - 16

ČÍTANKA: strana 28 - 34            PÍSANKA: strana 11 - 12

Význam slov si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/vyznam-slov

MATEMATIKA:  násobení a dělení, slovní úlohy

UČEBNICE:  strana 22 - 26     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 11

Násobení a dělení si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni

PRVOUKA:  orientace v krajině

UČEBNICE: strana 16 - 18            PRACOVNÍ SEŠIT: strana 9 -11

 https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/krajina-v-okoli-domova/orientace-v-krajine/svetovestrany.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/krajina-v-okoli-domova/urcovani-svetovych-stran/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/krajina-v-okoli-domova/typy-krajiny/prezentace.html

  

3. 10. - 7. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK: párové souhlásky, věta jednoduchá, základní skladební dvojice, souvětí

UČEBNICE: strana 16 - 19        PRACOVNÍ SEŠIT: strana 13

ČÍTANKA: strana 20 - 27            PÍSANKA: strana 9 - 10

Párové souhlásky si můžeš procvičit:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/2opakovani03.htm

MATEMATIKA:  násobení a dělení, slovní úlohy

UČEBNICE:  strana 19 - 21     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 9 - 10

Násobení a dělení si můžeš procvičit:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/1opakovani01.htm

GEOMETRIE: úsečky, porovnávání úseček

PRVOUKA:  naše obec, naše vlast

UČEBNICE: strana 19 - 21            PRACOVNÍ SEŠIT: strana 6, 7, 8

 

26. 9. - 30. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK: párové souhlásky

UČEBNICE: strana 12 - 15        PRACOVNÍ SEŠIT: strana 10 - 12

ČÍTANKA: strana 16 - 19            PÍSANKA: strana 7 - 8

Párové souhlásky si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov

MATEMATIKA:  násobení a dělení

UČEBNICE:  strana 16, 17, 18     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 7, 8

Násobení a dělení si můžeš procvičit:

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni

GEOMETRIE: porovnávání úseček a jejich délek

UČEBNICE: strana 15   PRACOVNÍ SEŠIT: strana 7

PRVOUKA:  naše obec

UČEBNICE: strana 11            PRACOVNÍ SEŠIT: strana 5

  

19. 9. - 23. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK: měkké a tvrdé souhlásky, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě

UČEBNICE: strana 9 - 11        PRACOVNÍ SEŠIT: strana 7 - 9

ČÍTANKA: strana 10 - 15            PÍSANKA: strana 5 - 6

MATEMATIKA:  sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, složené slovní úlohy

UČEBNICE:  strana 11, 13, 14     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 5, 6

GEOMETRIE: opakování

UČEBNICE: strana 12   PRACOVNÍ SEŠIT: strana 5

PRVOUKA:  cesta do školy

UČEBNICE: strana 9 - 10            PRACOVNÍ SEŠIT: strana 3, 4, 5

  

12. 9. - 16. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK: abeceda, tvrdé a měkké souhlásky, psaní u/ú/ů

UČEBNICE: strana 7 - 8        PRACOVNÍ SEŠIT: strana 4 - 6

ČÍTANKA: strana 7 - 9            PÍSANKA: strana 3 - 4

MATEMATIKA: porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel na desítky, sčítání a odčítání do 100

UČEBNICE:  strana 6, 10, 11 (pouze cvičení 1, 2, 4, 6 a, b)     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 2, 4, 5 (cvičení 1)

GEOMETRIE: úsečka, měření

UČEBNICE: strana 8, 9   PRACOVNÍ SEŠIT: strana 3/ cvičení 3, 

PRVOUKA:  rodina, škola, cesta do školy

UČEBNICE: strana 6 - 9            PRACOVNÍ SEŠIT: strana 2, 3 (pouze cvičení 1)

    

5. 9. - 9. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

opakování z 2. ročníku

UČEBNICE: po stranu 6

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 2, 3 (pouze cvičení 7, 8)

ČÍTANKA: strana 3 - 6            PÍSANKA: strana 1 - 2

MATEMATIKA

počítání do 100

UČEBNICE:  strana 3, 4, 5 (pouze cvičení 1, 2)

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 1

GEOMETRIE: bod, čáry

UČEBNICE: strana 7

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 3/ cvičení 1, 3

PRVOUKA

 domov, náš domov

UČEBNICE: strana 4, 5