Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 4.A - Mgr. P. Lupačová

  

4. A - Mgr. Pavla Lupačová

Školní rok 2020/2021

3. 5. - 7. 5.

Jak správně krmit kotě | jaktak.cz

ČJ - opakování učiva (slovesa, podstatná jména, vyjmenovaná slova). Věta jednoduchá a souvětí. Podmět a přísudek.

Čtení z čítanky: Pohádka. Král měl tři syny. Král.

uč. str. 82, 83, 85     PS str. 66/1 - 3    Čítanka str. 36 - 40 

https://slideplayer.cz/slide/3071600/

Trénuj:

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY%20-%20VYJMENOVANA%20SLOVA1.htm

http://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD%20MUZSKY/DIKTAT36.htm

http://skolicka6.sweb.cz/SOUHRNNA%20CVICENI/DIKTAT42.htm

M - násobení a dělení přirozených čísel. Vztahy mezi násobením a dělením. Roznásobení součtu a rozdílu.

Geometrie: opakování: trojúhelníková nerovnost, rýsování čtverce a obdélníku. Rovnoběžníky.

str. 10 - 12, 16

http://skolicka6.sweb.cz/PISEMNE%20NASOBENI/STRANKA5.htm

http://skolicka6.sweb.cz/PISEMNE%20DELENI/PRIKLAD1.htm

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/matematicke%20pohadky.htm

Vla - test: úterý 4. 5.  str. 23 - 32 (povrch a vodstvo ČR, počasí a podnebí), příprava: podle otázek z učebnice.

Opakování: půda a zemědělství

Pří - Okolí lidských obydlí: prezentace a leporela, představení prací dětí. Ekosystém rybník  - úvod.

str. 62 - 63

26. 4. - 30. 4.

Pampeliška plevel pro naše zdraví - Příroda léčí, Blog

ČJ - Slovesa: opakování učiva. Věta jednoduchá a souvětí. Čtení - Karel Jaromír Erben, pohádky.

Sloh: pracovní postup.

uč. str. 77 - 79, 82    Pravopisné pětiminutovky     Čítanka str. 34 - Karel Jaromír Erben a str. 35 - Čísla v pohádkách

Úkol: do středy 5. 5. napiš pracovní postup - např. Jak něco uvařit, vyrobit, vypěstovat......

M - Počítání v oboru do milionu. Sčítání a odčítání přirozených čísel. Vztahy mezi sčítáním a odčítáním.

str. 7 - 9     Počtářské chvilky str. 14 - 15

Vla - Půda a zemědělství. Zemědělství v ČR.

str. 34, 35  

Výklad učiva: https://slideplayer.cz/slide/3170403/ 

Test: úterý 4. 5.  str. 23 - 32 (povrch a vodstvo ČR, počasí a podnebí), příprava: podle otázek z učebnice.

Pří - Ekosystém okolí lidských obydlí: opakování.

samostatná práce na prezentaci nebo leporelu

Podle pokynů (Komens - žák - + rodič) pošlete přes Gmail nebo na flash disku (nejpozději v pondělí 3. 5.) ke klasifikaci.

Jedna z nádherných prací:

tom č. 1.jpg tom č. 2.jpg tom č. 3.jpg

tom č. 4.jpg tom č. 5.jpg

Našim ČARODĚJNICÍM........

Letecký průkaz pro čarodějnice | Beltaine, Jokes, Humor čarodějnice - Hledat Googlem | Haloween, Activities for kids, Kids and  parenting