Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

 

4. A - Mgr. Pavla Lupačová

Školní rok 2020/2021

14. 9. - 18. 9.

medvídě.jpg

ČJ - opakování učiva: psaní vlastních jmen, řazení slov podle abecedy, spodoba znělosti. Sloh: dopis.

uč. str. 6 - 7/písemně str. 6/4 a str. 7/6, dále napiš dopis kamarádovi     PS str. 8 - 11    Pravopisné pětiminutovky - str. 1

Čtení: Mamuti (čítanka)

M - opakování učiva: odčítání zpaměti, písemné odčítání. Slovní úlohy.

uč. str. 7 - 9     PS str. 4 - 5

Vl - opakování probraného učiva. Mladší doba kamenná. Učení v přírodě: stavění chýší z větví.

str. 6

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pravek/starsi-doba-kamenna/prezentace.html

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pravek/starsi-doba-kamenna/opakovani/prirazovani.html

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pravek/mladsi-doba-kamenna/prezentace.html

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pravek/mladsi-doba-kamenna/opakovani/prirazovani.html

https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4

Pří - opakování probraného učiva. Houby. Ekosystém les - lesní patra. Učení v přírodě: houby jedlé - stavba těla hub. 

str. 8

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/poznavame-houby/kviz.html

 

medvíďata.jpg

7. 9. - 11. 9.

Český jazyk - opakování pravopisu ú, ů, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Tvrdé a měkké souhlásky. Abeceda.

učebnice: str. 4 - 5     PS str. 6 - 7     str. 9/5, 6

Matematika - zaokrouhlování na desítky a stovky. Sčítání zpaměti. Písemné sčítání. Malá násobilka - opakování.

učebnice str. 4 - 6     PS str. 2 - 4

Přírodověda - živá a neživá příroda. Ekosystém.

str. 6 - 7

Vlastivěda - pravěk. Starší doba kamenná.

str. 5 - 6

Důležité informace:

1) Ve společných prostorách školy nosíme roušky.

2) Je potřeba dohlédnout na to, aby měly děti obalené učebnice a sešity. 

Děkuji všem rodičům za spolupráci. PL 

ROZVRH HODIN IV. A

 

1

2

3

4

5

6

7

 

PO

Čj

Aj

Čj

M

Pří

 

 

 

ÚT

Čj

M

Vla

Čj

 

Vv

Vv

 

ST

Tv

Čj

M

Pří

Čj

 

 

 

ČT

Aj

Čj

M

Vla

Hv

 

 

 

Čj

Aj

M

Tv