Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 4.A - Mgr. P. Lupačová

 

4. A - Mgr. Pavla Lupačová

Školní rok 2020/2021

Nápady pro šikovné ruce a dobré srdce..... 

images.jfif 

Krmítko krmítko petka

Těšíme se na Vánoce.......

Adventní kalendář.jpg adventní kalendář.jpg                                                     adventní kalendář.jpg Adventní kalendář.jpg Adventní kalendář.jpg adventní kalendář 2.jpg adventní kalendář.jpg Adventní kalendář.jpg Ivetka - Adventní kalendář 2.jpg Adventní kalendář I..jpg Ivetka - Adventní kalendář 1.jpg

adventní kalendář + Honzík.jpg Adventní kalendář.jpg adventní kalendář + Sabi.jpg adventní kalendář.jpg ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2.jpg

adventní kalendář + Deniska.jpg  adventní kalendář 2.jpg adv. kalendář.jpg adventní kalendář.jpg

adventní kalendář 3.jpg krmítko.jpg adventní kalendář.jpg

adventní kalendář 2.jpg ADVENTNÍ KALENDÁŘ 1.jpg

  

2. 11. - 6. 11.

Halloween u Amálky, Aničky a u nás doma.....

Halloween.jpg   halloween.jpg   haloween doma.jpg

Těšíme se na kamarády a posíláme pro radost.....

IMG_1338.jpg  IMG_1339.jpg  Pro  zasmání_I.jpg

Další práce dětí na distanční výuce.....

vv strom.jpg  Pří herbář.JPG  Vv strom - obou kluků.JPG

Vla leporelo.JPG vl - leporelo.jpg 23 g.jpg

 vv strom.jpg Ivetka - strom z barevných papírů.jpg Ivetka - leporelo - Keltové.jpg 23f.jpg 435fc637-4acb-40d3-861a-e6921e9875cd4483514435229688609.jpg 23 e.jpg 23 b.jpg

23. c.jpg 23 a.jpg 23 d.jpg

20. 10. e.jpg 

Kontrola úkolů (které jsme si měli 2. 11. společně opravit ve škole) -  podle výše uvedených vzorů........

 

ježek.jpg

26. 10. - 30. 10.

26. 10. - 27. 10. mimořádné volno
28. 10.               Státní svátek
29. 10. - 30. 10. Podzimní prázdniny
 
Podzimní tvoření.....
 
image_picker294307124519176247.jpg Vv strom.jpg strom podzim 1.jpg vv strom.jpgIMG_20201022_203224.jpg vv podzim.jpg Vv strom.jpg 21. 10. b.jpg
IMG_20201021_191731.jpg vv strom.jpg 23. 10. a.jpg Vv strom.jpg
 

letak pro 1. stupen[3] obrázky.jpg

14. 10. - 23. 10.

ČJ - Význam slov (citově zabarvená). Vyjmenovaná slova po b, l, m, p - opakování ze 3. třídy.

PS str. 26/4 str. 29, 30, 31     

učebnice str. 11/1, str. 17/3, str. 23/2, 3 str. 24/2, str. 26/2 - cvičení v sešitech ČJ - D

Pravopisné pětiminutovky: str. 7/2. a 3. sloupeček, str. 13/1. a str. 15/1. sl.

Čtení: a) pověst "O Svatoplukovi" - pracovní list (do 16. 10.)     b) České dějiny očima psa: 2 pověsti

M - Dělení zpaměti, dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání: opakování učiva. Nové: čísla 0 - 10 000.

PS str. 9/4, 5    str. 10/1, 2, 3, 4 a) b)   str. 12/1, 2   str. 14/1, 3, 4, 5   str. 15/1, 2, 3, 4

učebnice str. 15/2   str. 15/7a   str. 15/7b) 8a)   str. 14/11c) d)   str. 23/1, 2, 3, 5, 6, 7   str. 18/2, 3   str. 18/4, 8 b) c)    str. 25/9

Počítáme zpaměti 4 - str. 11/41, 42

Vla - České pověsti. Opakování: České země v pravěku. Velkomoravská říše.

a) Komiks: vyber si jednu z našich pověstí a vytvoř komiks (do 21. 10.).

b) České země v pravěku: vytvoř jednu stránku leporela, otázku máš přidělenou (Nástěnka) - podle zadání z učebnice str. 12.

c) Velkomoravská říše: učebnice str. 13, čtení: "České dějiny očima psa", odkazy "Dějiny udatného národa českého" (Nástěnka),

zápis do sešitu (Nástěnka - v příloze).

21. 10. b.jpg komiks Dívčí válka.jpg Vla komiks.jpg

pověst.jpg pověst V.jpg pověst 2. část.jpg

pověst M.jpg vla 20. 10..jpg    úkol 20. - 22.10..jpg

Pří - Ekosystém les: opakování, praktické poznávání - tvorba herbáře.

a) Pracovní listy: str. 10, 11, 12 (do 23. 10.).

PŘ 14.10.JPG 3fe8bb37-4a8e-4bb5-b0d4-e3c17b51f6025187172449754832959.jpg IMG_20201018_104210.jpg

b) Herbář: podle zadání v pracovním listě, alespoň 4 listy do sešitu Přírodověda. Kontrola ve škole.

IMG_20201021_192218.jpg herbář.jpg pří 21. 10..jpg

19. 10. f.jpg h9.jpg 4a034bf5-5c2d-4f88-b073-c16bf57d3d4d57134238532581050.jpg

 

12. 10. - 16. 10..

Důležité informace:

1)Distanční výuka a komunikace probíhá přes Komens - NÁSTĚNKA (sjednocený způsob pro všechny třídy a učitele).

Na nástěnky jednotlivých předmětů vyučující vkládají úkoly podle rozvrhu hodin dané třídy.

Zároveň zde najdete datum, do kterého mají děti konkrétní zadanou práci odeslat ke kontrole (buď přes Komens, jako přílohu - prosím, 

označte je, např. ČJ - PS str. 29/3 nebo přes Skype - denně v čase 9:00 - 10:00 si společně procházíme úkoly).

2) Ze školního a klasifikačního řádu:

Při distanční výuce rodič dbá na pravidelnou účast a připojení se žáka k on-line výuce. Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud není s žákem nebo rodičem dohodnut jiný způsob distanční výuky.

7.19. Při distanční výuce je tedy nutné posuzovat zapojení žáka do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Z výše uvedeného vyplývá, že výstupy žáka budou hodnoceny na základě tohoto klasifikačního řádu.

6.5. Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobuje škola podmínkám žáka pro tento způsob vzdělávání.

Absence při distanční výuce - pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční výuku. I při distanční výuce platí povinnost omlouvat osobně, telefonicky nebo písemně do 24 hodin třídnímu učiteli od začátku absence.

 

5. 10. - 9. 10.

Na dopravním hřišti.....

2020-10-11_08-29-38_670.jpg 2020-10-11_08-29-22_265.jpg 2020-10-11_08-30-23_796.jpg

2020-10-11_08-30-06_933.jpg 2020-10-11_08-31-06_649.jpg 2020-10-11_08-28-11_655.jpg

2020-10-11_08-31-22_267.jpg 2020-10-11_08-31-51_327.jpg 2020-10-11_08-28-46_594.jpg

ČJ - Nauka o slově: slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená. Předložky od, nad, pod, před. 

Předpony od-, nad-, pod-, před-.

uč. str. 15     PS str. 19 - 20, 23 - 24, str. 25/1

M - Jednoty času, násobení zpaměti. Opakování učiva - písemné sčítání a odčítání do 1000.

uč. str. 13     PS - str. 9     Počítáme zpaměti 4 - sl. 65, 66   pracovní listy - písemné počítání

Vla - Test č. 2: Doba bronzová a železná. Keltové.

Nové učivo: Příchod Slovanů. Sámův kmenový svaz.

str. 9 - 10

Pří - bylinné a keřové patro v lese.

str. 22, praktické poznávání přírodnin (bylinné a keřové patro)

ROZVRH HODIN IV. A

 

1

2

3

4

5

6

7

 

PO

Čj

Aj

Čj

M

Pří

 

 

 

ÚT

Čj

M

Vla

Čj

 

Vv

Vv

 

ST

Tv

Čj

M

Pří

Čj

 

 

 

ČT

Aj

Čj

M

Vla

Hv

 

 

 

Čj

Aj

M

Tv