Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

 

                       Milé děti, vážení rodiče.

          Vítejte v novém školním roce 2020/2021.

           Přeji Vám, aby byl příjemný a úspěšný. 

                                                                                                                                          Mgr. Jana Brunnerová

 

                                       škola5.jpg

 

 

 

 • Co nás čeká v měsíci říjnu:       gif3.gif

ČJ - párové hlásky - procvičování; stavba slova: kořen slova, předpona, přípona (uč. str.13); předložky a předpony: předpony: od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vz-, předložky od, nad, pod, před, bez, předpony ob-, v-, skupiny bě/bje, vě/vje, pě; zdvojené souhlásky (uč. str. 13-21) 

M - aritmetika: malá násobilka - procvičování; písemné sčítání a odčítání - procvičování; násobení zpaměti (uč. str. 10-11), závislosti (uč. str. 12); jednotky času (uč. str.13), dělení zpaměti a se zbytkem (uč. str.14,15)

     - geometrie: vzájemná poloho přímek v rovině (uč. str.22); trojúhelník (uč. str. 32-33)

- rostliny - dělení rostlin, rostliny výtrusné a semenné (uč. str. 10-14)

Vla - kraje ČR - dokončení učiva + obrazové prezentace dětí; mapy a plány (uč. str. 17-19); orientace v krajině (uč. str. 20-22)

VV - kresby na podzimní variace (mandaly, draci,...)

- přání ke Dni seniorů (DS Jihlava); výroba papírových loutek; podzimní výzdoba třídy

 

 

28.9. Přáníčka ke Dni seniorů

 • děti vytvořily krásná přání ke Dni seniorů, který byl 1. října
 • všechna přání jsme prostřednictvím schránky předaly seniorům v DS Jihlava

  20200928_225255.jpg  20200928_225341.jpg  20200928_225416.jpg                                        20200928_225503.jpg     20200928_225554.jpg 

                                                                       20200928_225610.jpg

 

22.9. Muchomůrky   muchomůrka červená.png

 • práce s přírodninami podruhé ...
 • tentokrát děti aplikovaly své znalosti z přírodovědy do pracovních činností a vytvořily zástupce jedovatých hub - muchomůrku červenou

       20200922_115105.jpg    20200922_115137.jpg    20200922_115145.jpg    20200922_115301.jpg    20200922_115118.jpg

                            Snímek obrazovky (435).png

 

15.9. Skřítci Bramboráčci   brambora.jpg

 • poprvé v tomto školním roce pracovaly děti s donesenými přírodninami
 • vznikla tak velká rodina skřítků Bramboráčků

   20200915_112927.jpg   20200915_113009.jpg   20200915_113133.jpg   20200915_113316.jpg   20200915_113335.jpg  20200915_113420.jpg                         20200915_113530.jpg    20200915_113629.jpg    20200915_113518.jpg    20200915_113244.jpg

                     20200915_123927.jpg

      

8.9. Záložky do knihy  kniha.gif

 • práce s papírem a vlastní fantazií

    20200915_125726.jpg        20200915_125742.jpg     20200915_125749.jpg            20200915_125734.jpg   20200915_125759.jpg   20200915_125813.jpg

                           

 • Co nás čeká v měsíci září:      smajlík2.gif

ČJ - opakování učiva třetího ročníku: hlásky (samohlásky, tvrdé, měkké, obojetné souhlásky), druh vět (oznamovací, rozkazovací,      tázací, přací), větné celky (věta jednoduchá, souvětí), hlásková podoba slova (zvuková x psaná), význam slova (slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, protikladná, spisovná x nespisovná, citově zabarvená)

     - sloh: moje prázdniny (vypravování, dopis), výroba draka (popis výroby)

M - opakování učiva třetího ročníku: malá násobilka (násobení, dělení), porovnávání čísel do tisíce, zaokrouhlování na desítka a stovky, pamětní a písemné sčítání a odčítání

     - geometrie: opakování učiva třetího ročníku: úsečka, přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině

- příroda živá a neživá, ekosystémy (propojení živé a neživé přírody)

VLA - ČR, poloha ČR, obyvatelé, členění ČR - kraje a krajská města, ČR demokratický stát (vláda, práva a povinnosti, státní symboly)

TV - pohybové rozcvičky, cvičení s míčem (driblink, přihrávky a chytání jednoruč i obouruč), míčové hry, soutěživé hry (s míčem i bez míče, jednotlivci i ve družstvech, opičí dráhy)

VV - kresby a koláže (prázdninová tématika), práce s pozadím - vodové a temperoví barvy, voskovky (vytváření podzimní nálady)

- práce s papírem, stříhání, lepení, kompletování, práce s přírodninami

 

 • Rozvrh třídy pro školní rok 2020/2021   smajlík3.gif

                       Snímek obrazovky (436).png       

                 * odpolední vyučování je posunuto do tohoto času: 6.-7. vyučovací hodina: 12.10 - 13.45 h.

                                                    ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 •  Opakování z 3. ročníku   palec nahoru2.jpg

ČJ – slovesa - osoba, číslo, opakování podstatných jmen

                                 

ČJ – podstatná jména – rod podstatných jmen, životnost podstatných jmen

                                           

ČJ – podstatná jména – tvary, pád, číslo

 

                               

 

                                                          -------------------------------------------------------------        

 

 • PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN  smajlík3.gif

     SAM_2864.JPG    SAM_2866.JPG