Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 4.C - Mgr. J. Pokorná

IV. C - tř. uč. Mgr. Jitka Pokorná

Vítám Vás na stránkách třídy

IV. C

(šk. rok 2021/2022)

ROZVRH HODIN PLATNÝ OD 1. 9. 2021

Rozvrh hodin pro 4.C.jpg

Vážení rodiče,

nacházíte se na webových stránkách 4. C, které, jak doufám, vám rodičům pomohou sledovat školní dění naší třídy. Budu sem průběžně zapisovat aktuality, o kterých byste měli vědět.

Také sem každý pátek (nejpozději v sobotu) zapíši, kam PŘESNĚ jsme s učivem v učebnicích dorazili, což velmi pomůže dětem, které byly nemocné. Předem všem rodičům děkuji za to, že pomohou svým dětem zameškané učivo dohnat a sešity dopsat. Prosím, nedělejte žádná cvičení dopředu.

Také rodiče pomalejších žáků si zde mohou ověřit, zda jejich dítě má skutečně dopsaná všechna probraná cvičení.

Pokud je Vaše dítě nemocné, pohlídejte, aby si dopsalo tyto sešity: PŘÍRODOVĚDU, obě VLASTIVĚDY - zápisky, pracovní sešity do ČJ a M (Vyjmenovaná slova nově = MYŠÁKY, sešit GRAMATIKA - čj, fialový pracovní sešit Pravopisné pětiminutovky, sešit geometrie, vše do ANGLIČTINY).

Všem čtvrťákům ze 4.C přeji úspěšné zvládnutí nového školního roku. JP

VE TŘÍDĚ 4.C JE 22 DĚTÍ, z toho 10 chlapců a 12 dívek.

KDY KONČÍ KTERÁ HODINA A KDY JE PŘESTÁVKA?

 1. hodina 8:00 - 8:45         následuje malá přestávka od 8:45 - 8:55
 2. hodina 8:55 - 9:40         následuje velká přestávka, kdy děti svačí  od 9:40 - 10:00
 3. hodina 10:00 - 10:45     následuje malá přestávka od 10:45 - 10:55
 4. hodina 10:55 - 11:40     následuje malá přestávka od 11:40 - 12:35 (ve čtvrtek od 11:40 oběd v jídelně, po té následuje odpolední vyučování od 12:10 -13:40)
 5. hodina 11:50 - 12:35     konec výuky, družinové děti si přebírá paní vychovatelka Pipková

AKTUALIZOVÁNO 17. 9. 2021 v 21:00

PÍSEMNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY ZADÁNY V TOMTO TÝDNU:

- v úterý 14. 9. byl zadán DÚ Z ČJ na čtvrtek 16. 9. : V sešitě nalepen ofocený lístek s úkoly, potom celé přepsat a nareslit tajenku

- ve čtvrtek 16. 9. byl zadán DÚ z M na pondělí 20. 9. - M - str. 6 cv. 2 do sešitu


Čerstvé aktuality:

Vysvětlivky: červeně - to, co bylo aktuálně zapsáno tento týden

                   modře - platné informace dřívějšího data

                   fialově - staré, ale stále platné informace

Vážení rodiče, zde jsou informace, které jsou čerstvé/nové, informace tohoto týdne.

 • Celoroční soutěž O NEJVÍCE PŘEČTENÝCH STRAN a zapsaných knih ve ČTENÁŘSKÉM DENÍKU za 3. ročník bude vyhodnocena nyní ve 4. ročníku. Termín odevzdání ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ je příští pátek tj. 24. 9.
 • Protože tento týden chybělo hodně dětí, nabízím k opsání čtvrteční zápisek z prvouky. Umístím ho do el.žk na NÁSTĚNKU - bude v její příloze.
 • Prověřování vědomostí násobilky (násobení a dělení) proběhne formou POČÍTÁNÍ ZPAMĚTI každý týden. Pokud žák dostane za tuto práci tři jedničky za sebou, budou mu uděleny NÁSOBILKOVÉ PRÁZDNINY. Více informací Vám o tom poví Vše děti. :-)
 • I ve 4. ročníku budou z mé strany dostávat děti 2 úkoly týdně (tj. v úterý a ve čtvrtek). Vždy bude u každého úkolu řečeno, kdy mají děti splněný úkol přinést. Je jisté, že děti ještě budou dostávat také domácí úkoly z angličtiny. Povinností každého žáka je pečlivě si domácí úkoly zaznamenávat do úkolníčku a včas je do školy vypracované přinést.
 • Stejně jako vloni je pro výuku angličtiny naše třída rozdělena na 2 skupiny. S jednou skupinou pokračuje paní uč. Štenglová a druhou skupinu má nově paní uč. HLOUŠKOVÁ. Je třeba, aby děti věděly, kterou paní uč. mají.
 • V letošním školním roce budou děti navštěvovat DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, kde bude probíhat výuka dopravní výchovy. Součástí návštěvy je nejenom výuka teorie, ale i praxe - tj. jízda na kole. První termín pro naši třídu je 26. 10. 2021. Děti musí mít s sebou vlastní přílbu.
 • Pokud se nic nezmění, budeme v tomto školním roce jezdit na plavecký výcvik. Termín PLAVÁNÍ pro naši třídu je od 23. 11.- 1. 2.
 • Pokud děti budou nosit do školy bonbony (narozeniny, svátek) - je třeba, aby byly zabalené v papírku (žádné medvídky či želíčka) - nebezpečí přenosu bacilů.
 • Prosím, dohlédněte na to, aby si děti do školy řádně nosily všechny pomůcky na daný den. Sice je dobré vést děti k samostatnosti ... ano, ať si aktovku na druhý den připraví samy, ale je třeba aktovku po nich překontrolovat, zda tam mají vše. Děkuji Vám za spolupráci.
 • Chci poprosit, zda byste byli tak hodní a každý den sledovali el.žk, někdy je třeba včasně reagovat na mé zprávy. Sledujte prosím i papírovou žákovskou knížku, podepisujte ji. Hlavně sledujte posladní stranu, kam se zapisují ZAPOMÍNKY. I tuto stránku prosím podepisujte. Díky za spolupráci.
 • V UPLYNULÉM TÝDNU OD 13. 9. - 17. 9. 2021 BYLO VE VÝUCE PROBRÁNO TOTO UČIVO:

  ČESKÝ JAZYK:

   

 • učebnice ČESKÉHO JAZYKA - MODRÁ: po str. 6 (dělení hlásek, větné celky, slovesa)

 • pravopisné pětiminutovky (nový pracovní sešit fialové barvy): celá strana 1
 •  MYŠÁCI = pracovní sešit VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ: zatím do něj nepracujeme - z loňského šk.roku máme vypracováno toto:

 • po str. 63 - prozatím dokončeno

 • strana 17 je hotová celá

 • vynechány strany 28; 38; 46; 53; 59, 64 - využijeme k opakování a procvičování učiva ve 4. ročníku

 • UMĚT ZPAMĚTI VŠECHNY ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV

   

 • ČÍTANKA:  str. 7-9

 • SEŠIT GRAMATIKA: ---

  ŠKOLNÍ MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA: --- pokračování v četbě VLČKŮV SEŠIT ŠPATNOSTÍ

 • DOMÁCÍ  MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA = ČTENÍ KNIHY DOMA: číst si doma každý den; zapisovat přečtené knihy do čtenářského deníku
 • ČTENÁŘSKÉ DÍLNY: ---

   

  MATEMATIKA: 

 • UMĚT ZPAMĚTI VŠECHNY PŘÍKLADY NA NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU 0 - 100.

 • MATEMATIKA učebnice 1. DÍL - zelená:  po str. 7 (pamětné sčítání se zvolením "nejvýhodnějšího postupu výpočtu", násobilka, písemné sčítání, slovní úloha)

  Pokud učivo dítě z učebnice nepochopí, můžete využít vysvětlení na odkazu učebního portálu s názvem MATÝSKOVA MATEMATIKA. Tady je: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/   Pusťte videa dětem.

      PŘÍRODOVĚDA:

 • učebnice:  po str. 8
 • sešit PŘÍ: dokončení zápisu první strany - možnost opsání zápisu z přílohy NÁSTĚNKY poslané v el.žk

   VLASTIVĚDA ZEMĚPISNÁ:

 • MODRÁ učebnice:  str. 5 (Evropská unie)

  sešit VLA: do sešitu vlepen pracovní lístek, který je připraven pro práci v příštím týdnu

 • VLASTIVĚDA DĚJEPISNÁ:
 • ČERVENÁ učebnice: str. 4 ; porovnávání různých časových údajů - historický vývoj dopravních prostředků = práce s obrázky ve skupinách; modelová situace pohybu Země, Měsíce, Slunce = vnímání a měření času
 • sešit VLA: zapsán krátkýzápisek
 • HUDEBNÍ VÝCHOVA: 

  učebnice, sborník (nebo jiné aktivity): nácvik písně Kdyby byl Bavorov

  pracovní sešit POĎME SI HRÁT:  ---

 •  

  VÝTVARNÁ VÝCHOVA: jablko a hruška - vystřižená vitráž kresby ovoce, míchání temperových barev

 • PRACOVNÍ ČINNOSTI: vyučuje paní uč. Mgr. Eva Václavková - koláž ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN

 • TĚLESNÁ VÝCHOVA: sprint - start vysoký, nízký; cvičení na žebřinách

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SOUPISKA POMŮCEK POTŘEBNÝCH DO 4. ROČNÍKU. (Pokud dítě bylo 30.6. ve škole, tento seznam pomůcek obdrželo společně s vysvědčením.)

  SEZNAM  POMŮCEK  DO  4. ROČNÍKU

  pro školní rok 2021/2022, 4.C

  Je třeba nově zakoupit:

  Sešity:  

  sešit 420 -1 ks (velký tlustější sešit bez linek – na geometrii)

  1 velký lenoch = podložka do sešitu geometrie s linkami – A4 (Pokud je zachovalý ten z loňska, použijte ten.)

  sešit 513 - 6 ks

  sešit 423 (2-3 ks) dva do přírodovědy a jeden jako čtenářský deník

  sešit 523 - 14 ks (malé sešity s užšími linkami, které mají 20 listů)…Pokud zbyly z loňska, použijte je. Náhradní si opět nechají děti po celý rok ve třídě ve své skříňce = do foroty.

   

  Úkolníček - deníček na domácí úkoly dle volby dítěte

   

  barevné papíry – 2 balení po 20 listech

  čtvrtky A3 - 10 ks  (Nepodepisujte - čtvrtky kompletuji podle kvality, gumovat podepsané čtvrtky zdržuje.)

  čtvrtky A4 - 10 ks

  trojúhelník s ryskou (přikoupit ještě jeden, z loňska 1 zůstává)

  lepidlo na papír vytáčecí – 2 ks - podepsat

   

  Barevné papíry a čtvrtky se budou vybírat na začátku září.

   

  Pokyny k výuce ANGLIČTINY – do AJ  je zapotřebí těchto pomůcek:

  • Linkovaný sešit na gramatiku AJ
  • Je třeba, aby všichni žáci měli slovníček zakoupený v papírnictví (k zapisování slovíček)
  • Počítat s tím, že se v září bude vybírat cca 230 Kč na pracovní sešit
  • Učebnice AJ budou taktéž rozdány až v září

   

  Další pomůcky pro 4. ročník je možno použít z loňského školního roku, v případě ztráty, opotřebování nebo poškození je třeba je zakoupit znovu:

   

  Obaly na učebnice

  Obaly na sešity

  Fólie průhledné A5 malé (aby na ně šlo psát tužkou a gumovat) – 2 ks

  Kovové kružítko

  Náhradní tuhy do kružítka – seříznuté zešikma

  Pravítko 30 cm – 1 ks (musí být na něm vidět číselná osa – bude sloužit také k měření)

  Krátké pravítko na podtrhávání …  1 ks

  Pera s modrou náplní (NE PROPISKY)   2 - 3 ks - zkusit s nimi psát

  Tužka č. 2 (nebo zkratka HB)        2 ks

  Tužka č. 3 (nebo zkratka F)   do GEOMETRIE     2 ks – ořezat špičky

  Guma              1 ks    

  Pastelky (12 barev)   1x

  Nůžky – zkusit s nimi stříhat -  1 ks

  Desky na sešity malé (velké desky dítěti NEDÁVEJTE, zbytečně zabírají místo v aktovce     

   

   

  Stírací tabulka - menší    1 ks

  Fixy na stírací tabulku - černé 2 ks (fixy mít vždy v zásobě, možno dokupovat za 10 Kč u pí.uč.)

  Ořezávátko (uzavřené, aby nepadaly odřezky)   1 ks

  Přezutí

  Cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště

  Obuv na TV sálová (do tělocvičny např. cvičky) + obuv na TV na hřiště

  Švihadlo

   

  Na VV a PČ:

  Z loňského roku velké desky na výtvarnou výchovu vel. A3

  Tuš černá …1 lahvička – podepsat

  Lepidlo HERKULES – menší - podepsat

  Voskovky (12 barev) 1 ks

  Tempery – 12 barev (lze dokoupit i jednotlivé tuby) - podepsat

  Vodové barvy – velké knoflíky (12 barev) jedny

  Kelímek na vodu  - podepsat                                                                            

  Kulatý štětec  č. 4      1 ks

  Kulatý štětec  č. 8      1 ks

  Plochý štětec              1 ks

  Staré tričko nebo zástěra do VV – dle uvážení                                                                             

   

  U pomůcek z loňského šk. roku překontrolujte, prosím, jejich funkčnost, případně zakupte nové.

  Ale hlavně VŠECHNY POMŮCKY PODEPIŠTE nebo alespoň opatřete monogramem Vašeho dítěte. (Rodiče často zapomínají podepisovat pera, tužky, gumy, pastelky, kružítko, pravítka, ořezávátko, barvy, štětce, kelímky na vodu, cvičky, sportovní boty, cvičební úbor.)

  Při ztrátě nebo odcizení nepodepsané školní potřeby nehledáme.

   

  Děkuji za spolupráci a přeji hezké léto. Mgr. Jitka Pokorná – třídní učitelka

    
  • Následují ukázky prací Vašich dětí:
  • Stavebnice ROTO - 20. 5. 2021
 • ROTO 1.jpg      ROTO 2.jpg

 • PČ/VV - Vajíčko / kraslice (Pokud jste své vajíčko nenašli, tak jsem fotku neobdržela.)
 • Březinová vv 2.jpgDostálová vajíčko.jpgHanusek kraslice.jpgHlízová 30.3.B.jpgJakubíček vajíčko.jpgKlinerová vajíčko 2.jpgKlouček vv 2.jpgKutlvašr vajíčko.jpgNováková vajíčko 1.jpgSoučková vajíčko 1.jpgSoučková vajíčko 2.jpgTrnková vajíčko.jpgMusilová K vajíčko.jpegPojer oprava fotky.jpgRjabinčáková vajíčko.JPGTuna - vajíčko.jpg
 • PČ/VV - Slepička - velikonoční motiv 18. 3. 2021
 • Dostálová slepička.jpgHanusek slepička.jpgJakubíček slepička.jpgKlinerová slepička.jpg
 • Klouček slepice.jpgKolmanová 23. 3. 1.jpgKomůrka slepička.jpgKutlvašr slepička.jpg
 • Labuta panák.jpgMusilová K.slepička.jpegNováková slepička.jpgTrkolová 23. 3. 4 VV.jpg
 • Palátová slepice.jpgPojer PČ.jpgRjabinčáková slepička.JPGTrnková slepička.jpgTuna slepička.jpgŽatečka slepička.jpegHlízová.jpgslepička.jpgSoučková slepička.jpg
 • VV - Srdíčko - dárek k 8. březnu - propojení s geometrií, rýsování kružnic
 • Dostálová srdce.jpgHanusek srdce.jpgJakubíček srdce.jpgKlinerová srdce.jpg
 • Klouček srdce.jpgKutlvašr srdce.jpegMusilová K. srdce.jpegNováková srdce.jpg
 • Pojer srdce.JPGRjabinčáková srdce.JPGTrnková srdce.jpgTuna srdce.jpg
 • srdíčko.jpgsrdíčko 2.jpg
 • VV + PČ Levhart - sestavení obrázku, domalování pozadí - násobilkové pazzle
 • Dostálová levhart.jpgHanusek levhart.jpgKlinerová levhart.jpgKlouček levhart.jpg
 • Kolmanová 54.jpgKomůrka levhart.jpgKutlvašr levhart.jpegLabuta 4[1].jpgMusilová K. levhart.jpegMusilová Z levhart pokr.jpgNováková levhart[1].jpgPalátová levhart[1].jpg
 • Pojer levhart[1].jpgRjabinčáková levhart.JPGSoučková levhart.jpgTrkolová VV[1].jpg
 • Trnková levhart.jpgŽATEČKA levhart.jpeg
 • VV + PČ Sněhulák - rýsování kružnic, sestavení a lepení sněhuláka, domalování pozadí 18. 2.
 • Březinová sněhulák.jpgDostálová sněhulák.jpgHanusek sněhulák.jpgHlízová sněhulák.jpg
 • Jakubíček sněhulák.jpgKlinerová sněhulák.jpgKlouček sněhulák.jpgKolmanová 46.jpg
 • Komůrka vv.jpgKutlvašr sněhulák.jpglABUTA VV.jpgMusilová K sněhulák.jpeg
 • Musilová Z. sněhulák.jpgNováková vv.jpgPalátová sněhulák.jpgPojer sněhulák.jpg
 • Rjabinčáková sněhulák.JPGSoučková sněhulák[1].jpgTrkolová OST.PŘ..jpgTrnková sněhulák.jpg
 • Žatečka sněhulák.jpeg
 • PČ - Rukavice - zdobení barevnými papíry 11. 2. 2021

 Březinová rukavice.jpgDostálová rukavice.jpgHanusek rukavice.jpgHlízová rukavice.jpg

Jakubíček rukavice.jpg oprava.jpgKlinerová rukavice.jpgKlouček rukavice.jpgKolmanová 28.jpg

Komůrka rukavice.jpgKutlvašr rukavice.jpegMusilová rukavice.jpegMusilová Z. rukavice.jpg

Nováková rukavice.jpgPalátová rukavice.jpgPojer rukavice.jpgRjabinčáková rukavice.JPG

Součková rukavice.jpgTrkolová PČ.jpgTrnková rukavice.jpgŽatečka rukavice.jpg

 • VV - Planeta mimozemské civilizace - fantazie dětí - mezipřemětové vztahy s PR - 28. 1. 2021

Březinová mimozemšťan.jpgDostálová mimozemšťan.jpg 1.jpgHanusek mimozemšťan.jpgHlízová mimozemšťan.jpg

Jakubíček mimozemšťan.jpgKlinerová mimozemťan.jpgKlouček mimozemšťan pokr.jpgKolmanová mimozemšťan.jpg

Komůrka mimozemšťan.jpgKutlvašr miozemšťan.jpegLabuta mimozemšťan.jpgMusilová K mimozemšťan.jpeg

Musilová Z. dú.jpgNováková mimozemšťan.jpgPalátová mimozemšťan.jpgPojer mimozemšťan.jpg

Rjabinčáková čj pokr.JPGSoučková mimozemšťan.jpgTrkolová VV.jpgTrnková mimozemšťan.jpg

Žatečka mimozemšťan 2.jpg

 

 • Zimní roláž - 14. 1. 2021

 

 • Březinová roláž.jpgDostálová roláž 2.jpgHanusek roláž pokr.2.jpgHlízová roláž.jpg
 • Jakubíček roláž.jpgKlouček roláž 2.jpgKlinerová roláž.jpgKolmanová 7.jpg
 • Komůrka roláž 1.jpgKutlvašr roláž 3.jpegMusilová K roláž 2.jpegMusilová Z. M 19-2.jpg
 • Nováková roláž 2.jpgPalátová mrož 2.jpegPojer roláž 1.jpg
 • Rjabinčáková 1.JPGSoučková roláž 1.jpgTrkolová 11.jpgTrnková roláž 3.jpg
 • VV + PČ mroži 7. ledna
 • Dostálová mrož.jpgHanusek mrož.jpgBřezinová mrož.jpgKlinerová mrož.jpg
 • Hlízová mrož.jpgKomůrka mrož.jpgJakubíček mrož.jpgKlouček mrož.jpgKutlvašr znovu.jpegMusilová Karla mrož.jpegLabuta oprava.jpgMusilová Zuzana 1.jpgNováková mrož.jpgPalátová mrož[3].jpg
 • Pojer mrož.jpgRjabinčáková mrož.JPGSoučková - mrož[3].jpg
 • Trkolová mrož.jpgTrnková mrož.jpg
 • Všechny sešity, které mají děti u sebe, je třeba prolistovat a je třeba, aby si v nich děti udělaly opravy.            

 • Pokud by nastal jakýkoliv problém, napište mi buď zprávu do el.žk nebo na školní email pokorna@zskol.ji.cz
 • Pokud budete potřebovat kontaktovat paní vychovatelku Pipkovou, napište jí na školní email pipkova@zskol.ji.cz
 • Učební portály doporučuji https://www.matika.in/cs/ a https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php nebo https://skolakov.eu/ či https://www.nns.cz/blog/; skolakov.eu; matika.in, gramar.in
 • Ještě přidávám další učební portál pro děti: www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020 .

 • Další informace:

  • Z třídního fondu byla zakoupena hlína a sešity do geometrie - malé, na prověrky.
  • Pokud je Vaše dítě nemocné, pohlídejte, aby si dopsalo tyto sešity: písanku, Vyjmenovaná slova nově = MYŠÁKY, PRVOUKU - zápisky, sešit GRAMATIKA - čj, sešit geometrie, vše do ANGLIČTINY.
  • V sešitech ČESKÉHO JAZYKA je potřeba, aby děti psaly opravy. Pokud je chyba ode mne 2x podtržena, je třeba v opravě připsat do závorky také zdůvodnění. Ukázka takovéto opravy je v sešitu GRAMATIKA a nově také v sešitu ČJ1.
  • I ve 3. ročníku pokračujeme ve čtení knih a zapisování knih do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU. TATO AKCE JE POVINNÁ. Každý žák si přečtenou knihu musí zapsat a vždy mi sešit předložit ke kontrole.
  • Již máme za sebou POČÍTÁNÍ ZPAMĚTI násobilky 2, 3, 4, 5, 6 (násobení a dělení). Do budoucna zopakujeme i další násobilky a opět zařadím prověrečky. Je třeba nejen umět násobky (budu je zkoušet zpaměti na známky), ale také nazpaměť i násobilkové spoje - tím myslím zpaměti násobení i dělení. Již jsem o tomto informovala vloni.
  • Všechny učebnice a sešity musí být obalené. Za chybějící obal bude od 1. října udělena ZAPOMÍNKA.
  • Děkuji všem rodičům, že poslali po dětech "roušku do úschovny". Pokud dítě roušku zapomene, bude mu z "úschovny" rouška vydána. V takovém případě ale nezapomeňte svému dítěti druhý den dát nejen roušku na nový den, ale ještě i další roušku do úschovny.
  • Přes víkend je třeba projít s dětmi všechny sešity a dohlédnout na to, aby si udělaly v sešitech opravy.
  • Dětem byly rozdány tři díly učebnice matematiky. Je samozřejmé, že nejdříve budeme pracovat pouze s 1. dílem. Další dva díly ať si děti zatím ponechají doma. Až je budeme potřebovat, včas je budu o tom informovat.
  • Ve 3. ročníku jsou v českém jazyce nejdůležitějším učivem VYJMENOVANÁ SLOVA. Protože je to VELMI těžká látka, pro kterou je dle mého názoru v učebnici málo prostoru, budu s dětmi vyjmenovaná slova probírat během celého školního roku společně s ostatním učivem 3. ročníku.
  • Dětem byl nově rozdán PRACOVNÍ SEŠIT do českého jazyka s názvem VYJMENOVANÁ SLOVA NOVĚ. Na titulní straně jsou namalovaní 2 myšáci, proto jsme se s dětmi domluvili, že tomuto sešitu budeme říkat "MYŠÁCI".
  • Sice ve 3. ročníku budeme pracovat s kružítkem, ale až později. Protože děti s kružítkem zlobí a hrozí možnost poranění, ať ho do školy zatím NENOSÍ. Až přijde ten správný čas, tak jim o tom řeknu. A Vás - rodiče budu zde na tomto webu o tom informovat.
  • K ANGLIČTINĚ: Paní učitelky mi NEbudou říkat, kam s učivem pokročily ani co si děti zapisovaly do sešitu. Je třeba, aby si Vaše dítě ve své skupině angličtiny vyhlédlo jednoho nebo dva kamarády, které poprosí o zapůjčení sešitů v případě své absence. (A též se jich zeptá, kam se v učebnici s učivem posunuli.)
  • Již je možno nosit nasušenou pomerančovou kůru.
  • POZOR - ZMĚNA!!!Domácí úkoly ode mne budou zadávány v ÚTERÝ a ve ČTVRTEK. Protože ale přibyla angličtina, budou zadávány také domácí úkoly z angličtiny,  kterou děti mají v pondělí, ve středu a v pátek. Děti si je budou řádně zapisovat do ÚKOLNÍČKŮ. Je možné, že budou zadávány nepravidelně. Je třeba to sledovat.
  • Učebnice musí být podepsané a obalené.                                 
  • Dětem též byly rozdány PAPÍROVÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY, kam je třeba zapisovat do OMLUVNÉHO LISTU omluvenku chybějící absence. A to do 5 dnů po nástupu do školy! V opačném případě bude škola brát tuto absenci jako NEOMLUVENOU.
  • Prosím, upozorněte své děti, že je přísný zákaz nošení školních pomůcek do jídelny (žádné jezení se sešitem na tácu aj.) a dále přísný zákaz ODKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍCH BATOHŮ V PROSTORU PŘED JÍDELNOU (BEZ DOZORU).
  • Možná, že se někdo z rodičů divil, proč musí kupovat 16 ks sešitů??? ...Zda to není moc. Samozřejmě, že nebudeme psát do 16 sešitů najednou :-). Je to nakoupeno do foroty. Děti si sice všechny sešity podepsaly a uložily do poličky, ale budeme je zavádět postupně. A když se stane, že sešit "dojde", tak bude po ruce hned připraven další.

 

UKÁZKY PRÁCE Z DISTANČNÍ VÝUKY

11. 11. Výtvarná výchova - Barevný podzim

Úkol: tupováním štětce nebo houbičky získej obrysy listů, otiskem žilnatiny dozdob bílá místa - práce s barvami

Březinová Barevný podzim.jpgJakubíček Barevný podzim.jpgKlouček barevný podzim IMAG3629.jpgKolmanová Barevný podzim image_picker4884398022324094851.jpg

Dostálová Barevný podzim.jpgHanusek - Barevný podzim PČ - listy.jpgPalátová Barevný podzim.jpg

Klinerová asi barevný podzim.jpgKutlvašr Barevný podzim VV.jpegLabuta - možná Barevný podzim.jpgMusilová Barevný podzim.jpeg

Musilová Z. Barevný podzim image_picker2974201388304015066.jpgNováková barevný podzim.jpgTrkolová Barevný podzim.jpgTrnková - barevný podzim IMG_20201114_155512.jpg

Součková Barevný podzim.jpgRjabinčáková Barevný podzim.JPGPojer Barevný podzim image_picker6578100118397738387.jpg

 

5. 11. Pracovní činnosti:

Úkol: z podzimního listí si seskládej strašidýlka

Hanusek PČ - ptáčci z listů.jpgKlinerová strašidýlka 1.jpgNováková strasidylka 2.jpgNováková strasidylko 1.jpg

Březinová - strašidýlka 89e93086-e2a7-4606-9ee7-8c6abfd4262d502472428246225174.jpgDostálová strašidýlko 1604848359372-953844783.jpgHlízová ptáčci strašidýlka ebfccd16-02f3-4f76-88fe-dcc6efe671b78959993256617232462.jpgJakubíček - strašidýlka 16050225931554744486999072743583.jpg

Klouček - strašidla IMAG3625.jpgKutlvašr strašidýlka Pč 9.11..jpegLabuta strašidýlko IMG_20201109_173206.jpgMusilová - strašidýlka image_picker8637860439177384263.jpg

Palátová strašidýlko.jpgPojer strašidýlka.JPGRjabinčáková strašidýlka P1040398.JPGTrnková STRAŠIDÝLKO 16048326893783841837138168865294.jpgŽatečka strašidýlka 81587DC7-5C2A-4681-BEF5-743BC1F040AE.jpegKomůrka strašidýlka IMG_20201113_084130.jpg

 

22. 10. Pracovní činnosti: (Bohužel, chybí obrázek Apoleny a Ifeaneyiho).

Úkol: seskládej z papíru lodičku, práskačku nebo vlaštovku.

Březinová 26.10.10.jpgDostálová 25.10.6.jpgJakubíček 25.10.4.jpgKlinerová 25.10. pč.jpg

 Klinerová 25.10. pč.jpgKolmanová 25.10.2.jpgKutlvašr 23.10.1.jpegMusilová Z. 22.10.1.jpg

Hanusek - PČ - práskačka 1.jpgHanusek - PČ - práskačka 2.jpgHanusek - PČ - vlaštovka 1.jpgHlízová 2.11.1.jpgHlízová 2.11.2.jpg

Klinerová 25.10. pč ještě.jpgKlouček 26.10.1.jpgKolmanová 25.10.1.jpgKomůrka 1.11.4.jpgMusilová 22.10.1.jpeg

Musilová 22.10.2.jpegNováková 22.10.7.jpgNováková 22.10.8.jpgNováková 22.10.9.jpgNováková 22.10.10.jpg

Musilová Z. 22.10.1.jpgPalátová 31.10.1.jpgPojer 31.10.1.JPGRjabinčáková 27.10.9.JPG

Součková 30.10.1.jpgTrnková 22.10.7.jpgTrnková 22.10.8.jpgŽatečka 23.10.2.jpg

Labuta - skládačky IMG_20201107_174045.jpg   Děkuji dětem za poslané obrázky.

 

15. 10. Výtvarná výchova: (Bohužel, chybí obrázek Apolenky a Ifeaneyiho.)

Úkol: Z násobilkového puzzle slož zvířátko, nalep ho na papír, vybarvi, případně domaluj pozadí. Uhodni, co je to za zvíře.

Správná odpověď je TULEŇ.

Brezinova lachtan.jpgDostalova vv.jpgHlizova - spatne.jpgJakubicek vv.jpg

Klinerova 20.10.1.jpgKolmanova tulen.jpgKomurka 23.10.1.jpgKutlvasr obrazek.jpeg

Musilova Karla tulen.jpegMusilova Z. tulen.jpgNovakova vv.jpgPalatova vv.jpg

Pojer vv.JPGRjabincakova tulen.JPGSouckova 19. 10. 3.jpgTrnkova tulen.jpg