Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

Školní rok 2019/2020

Třída V.A

Třídní učitel: Mgr. Daniel Hanzl

Vítám všechny na stránkách naší třídy!

Zde můžete nalézt informace o dění v naší třídě. Přeji Vám příjemný a úspěšný školní rok.

vanoce.jpg 

 

LISTOPAD a PROSINEC 2019

ČJ   Předpony s-, se-, z-, ze-, vz. Předložky s a z (2. a 7. pád). Skupiny bě, bje, vě, vje, pě, mě, mně. Vyjmenovaná slova

M   Geometrie (úsečky, přímky, trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh, kružnice). Aritmetický průměr. Písemné dělení

       dvojciferným dělitelem (úvod, nácvik).

Př  Vodiče, nevodiče. Půda. Člověk a vesmír. Sluneční soustava.

Vla Evropa. Sousední státy ČR - Polsko, Německo, Rakousko.

 

ODKAZY - OPAKOVÁNÍ

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-5-trida

https://www.umimecesky.cz/diktaty-5-trida

https://skolakov.eu/matematika-4-trida

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

  

HEZKÉ VÁNOCE A ZIMNÍ DNY :))