Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

Školní rok 2019/2020

Třída V.A

Třídní učitel: Mgr. Daniel Hanzl

Vítám všechny na stránkách naší třídy!

Zde můžete nalézt informace o dění v naší třídě. Přeji Vám příjemný a úspěšný školní rok.

cm5vh3n4s3.gif

POZOR!!

V důsledku přerušení výuky z bezpečnostních důvodů vás žádám o doplnění učiva tak, abychom po návratu do školy mohli společně pracovat na dalších tématech, která nás ještě v pátém ročníku čekají.  Některé pokyny budou odkazovat na prezentace, které si opíšete do patřičných sešitů, některé pokyny budou odkazovat na práci s učebnicí a na jednotlivá cvičení v nich. Prosím, abyste nepodceňovali domácí přípravu, po krátkém opakování bude látka testována tak, jako by byla běžně vyložena v rámci standardního vyučování. Pokud by se situace změnila a šli bychom do školy dříve než na začátku dubna, řešili bychom neshodu v zápisech společně operativně. Přeji mnoho zdaru při domácí výuce :).

A budeme se všichni koukat každý den na ČT 2 na UčíTelka od 9:00!!!

Milé žákyně a milí žáci 5.A, protože opatření nařízená vládou ČR pokračují dále a my musíme pokračovvat ve vzdělávání, rozepisuji učivo na dalších 14 dní a to do Velikonoc 2020. Zároveň žádám, abyste mi každý z vás napsal/a povinně do EŽ vzkaz, že jste úkoly četl/a a že pracujete doma na zadaném učivu (buď vy osobně, nebo vaši rodiče)! Pokud někdo nestihl to, co jsem zadal před 14 dny, nechávám úkoly vloženy na stránkách (jen musíte rolovat níže po stránkách:))).

První polovina dubna 2020 (do Velikonoc)

Český jazyk

1. Do sešitu ČJ-Š velký nadpis SLOVESA a opsat tabulky (modrá pole) z učebnice str. 81 (někteří 85!) a 82 (někteří 86!). Pod tento opis vypracujte následující cvičení: učebnice str. 82 (86!)/cv. 4a; uč. str. 82 (86!)/cv. 5. Vždy si udělejte v sešitu dva sloupce a rozdělujte slovesa podle zadání!

2. Do sešitu ČJ-Š velký nadpis ČASOVÁNÍ SLOVES a opsat všechna modrá pole a tabulky z učebnice str. 84, 86 a 88 (někteří 88, 90 a 92!) "Čas přítomný", "Čas budoucí" a "Čas minulý" (POZOR! Nezapomeňte na tabulku na str. 89(93) "Časování zvratných sloves v čase minulém"). Následně do stejného sešitu vypracujte následeující cvičení: učebnice str. 85 (89!)/cv. 5a,c; uč. str. 87 (91!)/cv. 4; uč. str. 88 (92!)/cv. 2.

Procvičujeme přídavná jména!

Procvičujeme slovesa.pdf

Matematika 

1. Sešit GEOMETRIE nadpis "Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku". Opsat postup z učebnice str. 40 modré pole a narýsovat podle postupu pravoúhlý trojúhelník. Následně vypracovat do stejného sešitu cv. 2/str. 40. A podíváme se na video našeho oblíbeného "strejdy":)).

POZOR! Jdeme na 3. díl učebnice

2. Hned na začátku 3. dílu nás čeká "Projekt deskové hry", který jsem byl zvyklý dělat tak, že bychom se rozdělili na skupiny a každá skupina by měla za úkol vymyslet pro ostatní naprosto novou deskovou hru (včetně výroby hracích potřeb - kostky, figurky, hrací pole/deska, karty s úkoly, harcí karty, atd.). A co s tím tedy v současné situaci? No přeci vy sami doma :)). Zadání projektu: vytvořte vlastní novou deskovou hru pro své spolužáky!  Jak ji pojmete a co vše si vyrobíte je jen a jen na vás (či vašich rodičích, které bych do projektu také zapojil :))). Námětem může být opakování školního učiva (ve všech předmětech), hra ve stylu sci-fi, hra se sportovní tematikou, zeměpisnou či přírodovědnou tematikou, figurková, karetní, s kameny, na kruhové dráze či dráze klikaté, s vyhazováním protihráčů či s návratem na bod 0, aj. Vyrábět můžete z tvrdého papíru, plastu, dřeva, ve velkém i malém provedení. Prostě cokoli co vás napadne a co pobaví a z čehokoli, co najdete doma:)). Po návratu do školy si všechny hry s radostí zahrajeme :))).  

3. Do sešitu M-Š nadpis "Jednotky hmotnosti" a opsat modrou tabulku na str. 5 (cv. 2). Pod tento zápis vypracujte cv. 4 a 5 na straně 5. A procvičujte viz odkaz níže!

Převádíme jednotky hmotnosti - procvičování!

4. A opět nazapomeneme dělit dvojciferným dělitelem!!! V níže vložené prezentaci si dělení dvojciferným dělitelem zopakujte a procvičte!

Dělení dvojciferným dělitelem i s kvízem.pptx

Přírodověda 

1. Nejprve si v prezentaci zopakujte vše o kostře a s rodiči či sourozenci či s prarodiči si udělejte kvíz :)).

Kostra opakování i s kvízem.pptx

2. Sešit PŘÍRODOVĚDA nadpis "Svalová soustava" a proveďte zápis části věnované svalové soustavě z níže vložené prezentace.

3. Sešit PŘÍRODOVĚDA nadpis "Dýchací soustava" a proveďte zápis části věnované dýchací soustavě z níže vložené prezentace.

Svalová a dýchací soustava.ppt

4. Vypracujte níže vložené pracovní listy na téma svalová a dýchací soustava.

Pracovní list svalová soustava.docx

Pracovní list dýchací soustava.docx

Vlastivěda

1. Sešit VLASTIVĚDA nadpis "Světlo rozumu (druhá polovina 18. století)" a proveďte zápis celé níže vložené prezentace o tomto tématu.

Světlo rozumu (druhá polovina 18. století).pptx

2. Sešit VLASTIVĚDA nadpis "Život na vesnici (18. století)" a proveďte zápis vložené prezentace o životě na venkově v 18. století. Zápis doplňte obrázkem (ilustrací) venkovského domu z 18. století.

Život na vesnici v 18. století.pptx

Březen 2020

Český jazyk

1. Do sešitu ČJ-Š opsat tabulky z učebnice str. 73 (někteří 77!) "Skloňování přídavných jmen měkkých". Pod tento opis vypracujte následující cvičení: učebnice str. 73 (77!)/cv. 2a; uč. str. 74 (78!)/cv. 4.  

2. Do sešitu ČJ-Š opsat tabulky a všechna modrá pole z učebnice str. 75, 76 a 77 (někteří 79, 80 a 81!) "Skloňování přídavných jmen přivlastňovacvích" (jak jednotné, tak i množné číslo a všechny poučky, které se k dané gramatice vztahují!!). Následně do stejného sešitu vypracujte následeující cvičení: učebnice str. 78 (82!)/cv. 6; uč. str. 79 (83!)/cv. 6.

Výklad přídavných jmen přivlastňovacích ještě jednou

Výklad přídavných jmen přivlastňovacích ještě podruhé :))

3. Slohové učivo: Popis osoby. Přečtěte si text v učebnici na straně 80 (84!) "U dědečka hastrmana". Do sešitu ČJ-Š si nadepište nadpis "Popis osoby" a následně v bodech napište, co vše má popis osoby obsahovat. Následně si vyberte jakoukoli vám známou a blízkou osobu a do sešitu ji popište (rodiče, prarodiče, sourozenci, herci, herečky, zpěvačky, zpěváci, sportovkyně a sportovci, filmové a knižní postavy, aj.). Následně budeme v rámci výuky opět hádat, koho jste popisovali :))

Matematika 

1. Sešit GEOMETRIE nadpis "Konstrukce pravidelného šestiúhelníku". Opsat postup z učebnice str. 36 modré pole a narýsovat podle postupu pravidelný šestiúhelník. Následně vypracovat do stejného sešitu cv. 3/str. 36.

2. Sešit GEOMETRIE nadpis "Konstrukce trojúhelníku", podnadpis "Trojúhelníková nerovnost". Opis do sešitu prvního modrého pole v učebnici na str. 38. Pod zápis vypracujte cv. 2/str. 38. Nezapomeňte při konstrukci trojúhelníku využít kružítko!!

A pro jistotu připomenutí konstrukce trojúhelníku:))

3. Sešit GEOMETRIE nadpis "Konstrukce obdélníku a čtverce" a podle návodu ve videích (viz odkazy níže náš oblíbený "strejda") proveďte konstrukci dvou libovolných obdélníků a dvou libovolných čtverců. Brnkačka:))

Konstrukce obdélníku

Konstrukce čtverce

4. A nezapomínáme dělit dvojciferným dělitelem!! POZOR! Důležité!!

Přírodověda 

1. Sešit PŘÍRODOVĚDA nadpis "Živočichové" už máme, pokračujte zápisem strany 6 a 7 přloženého souboru (viz níže). Následně si prohlédněte prezentace, která vám pomohou i pomocí obrázků a kvízu s dělením živočichů:).

Třídění živých organismů.pdf

Třídění živočichů.ppt

Živočichové s kvízem.pptx

2. Sešit PŘÍRODOVĚDA velký nadpis (možná na úplně nové stránce nejlépe:)) ČLOVĚK! Proveďte zápis celé níže vložené prezentace o lidském těle (základní popis).

Lidské tělo zápis.ppt

Vlastivěda

1. Sešit VLASTIVĚDA nadpis "Život v barokní době" a proveďte zápis celé níže vložené prezentace o baroku.

 Život v barokní době I.pptx

2. Sešit VLASTIVĚDA nadpis "Ve školních lavicích (17. a první polovina 18. století)" a proveďte zápis vložené prezentace o výuce v dobách baroka.

Ve školních lavicích.pptx

Informatika

1. Vyhledávání libovolných informací na internetu. Zeptat se kohokoli ve svém okolí, co chce najít za údaj na internetu – minimálně 10 různých úkolů.  Nalezenou informaci ověřit minimálně na třech různých internetových stránkách.              2. Práce na serveru www.mapy.cz . Prozatím pouze záložka „Hledání“. Najít libovolné místo na mapě (nejlépe, kde jsi někdy byl) v záložce „Hledání“. Po rozkliknutí obrázku nalezeného místa „procházet“ nejbližší okolí.

 Anglický jazyk

1. Skupina paní učitelky Zýbalové má následující instrukce:

Odkaz na opakování angličtiny pro páťáky: www.projectonlinepractise.com, děti se tam musí registrovat prostřednictvím mailu a hesla, -> vybrat si učebnici a v pracovním sešitě mají na přebalu pod černým okýnkem heslo.  Pokud by to někomu nešlo, mohou procvičovat na https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-5-trida#kc-212

2. Skupina paní učitelky Prudké bude mít instrukce přímo od ní přes elektronickou žákovskou knížku! POZOR!
 

 ODKAZY - OPAKOVÁNÍ

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-5-trida

https://www.umimecesky.cz/diktaty-5-trida

https://skolakov.eu/matematika-4-trida

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

  

PŘEJI PEVNÉ ZDRAVÍ A BRZY SE BUDU TĚŠIT NA SETKÁNÍ PŘI VÝUCE :))