Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 5.C - Mgr. J. Brunnerová

 

                       Milé děti, vážení rodiče.

          Vítejte v novém školním roce 2021/2022.

           Přeji Vám, aby byl příjemný a úspěšný. 

                                                                                                                                          Mgr. Jana Brunnerová

 

                                       škola5.jpg

 

 A začínáme ...  dítě3.pngdítě4.png

 • rozvrh hodin na školní rok 2021 / 2022

           Snímek obrazovky (18).png

             * odpolední vyučování je posunuto do tohoto času: 6.-7. vyučovací hodina: 12.10 - 13.45 h.                      

 

 

 

                   

                                            Krásné léto a pohodové prázdniny.

                                                                         léto.png    

 

 

Naše třída smajlík6.jpg

  ... kdo jsem já?

          Snímek obrazovky (9).png

... a pro srovnání

    Snímek obrazovky (11).png

 

Vycházky za přírodou  beruška.jpg

 • ekosystémy jsme šli zkoumat a pozorovat přímo do přírody
 • cestou jsme kromě pozorování a poznávání rostlin a živočichů plnili i různé přírodovědné kvízy, pracovní listy a soutěže
 • pracovali jsme i s vlastnoručně nasbíranými přírodninami

      Snímek obrazovky (4).png   Snímek obrazovky (5).png

 

Červen sluníčko1.jpg

 • dokončili jsme ekosystém rybník
 • ekosystém jsme na závěr vytvořili i v rámci pracovních a výtvarných činností

             Snímek obrazovky (2).png

 

Jarní víly   jarní víla (2).jpg

 • jaro se na nás ve třídě vesele usmívá ...  
 • kresba obličeje, práce s papírem  

               Snímek obrazovky (3).png

 Strašáci  strašák.png

 • veselí strašáci z papírových ruliček
 • děti pracovaly s papírem, látkou a lýkem,...

 Snímek obrazovky (167).png  Snímek obrazovky (168).png

 

 

 • Co nás čeká v měsíci květnu:     smajlík2.jpg     

ČJ - stavba věty: věta jednoduchá a souvětí (uč. str. 78 - 80), podmět a přísudek (uč. str. 81 - 82), shoda podmětu a přísudku (uč. str. 83 - 86)

     - literatura: četba z čítanky (čít. str.1114 - 126), práce s textem v čítance, čtenářské deníky s četbou za měsíc duben

M - aritmetika: roznásobení součtu a rozdílu (uč.3. str. 12), aritmetický průměr (uč.3. str. 13), slovní úlohy - kombinované početní operace se závorkami i bez nich (uč.3. str. 14 - 15), přímá úměrnost (uč.3. str.21)

     - geometrie: rovnoběžníky (uč.3. str. 16), obsah obdélníku (uč.3. str. 22 - 23), obsah čtverce (uč.3. str. 24 -25)

 - ekosystém rybník - rostliny a živočichové v rybníce (uč. str.62 - 66), poznávání rostlin a živočichů v ekosystému rybník 

Vla - dějepis: husitské války (uč. str.34 - 37), české země po husitských válkách (uč. str. 38 - 39)   

VV - kresby na téma jaro: jaro klíčovou  dírkou, jarní příroda, zvířata, rybník - práce s temperou, tuží, ...

 - tvoření z papíru: muchláže, koláže, tupování, práce se samotvrdnoucí hlínou

 

 

30.4. Svatojakubská noc  čarodějnice.jpg

 • posíláme čarodějnické pozdravy 

           Snímek obrazovky (127).png

                                Snímek obrazovky (142).png

 

Jarní sluníčko sluníčko1.jpg

Sluníčko se usmálo, až to zemi zahřálo.

Jak se smálo dál a dál, sníh pomalu tál.

Co se potom stalo? Na zem přišlo jaro.

 

 Snímek obrazovky (125).png Snímek obrazovky (128).png

 

 

Karel IV., "otec vlasti"  král.jpg

 • po dlouhé době jsme se zase všichni sešli ve škole a s nadšením jsme se pustili i do výtvarných činností
 • aktuálně se ve vlastivědě učíme o "otci vlasti" Karlu IV.
 • zkusili jsme si proto namalovat jeho portrét
 • všem se práce dařila a výsledkem jsou krásné obrázky - skoro jako od středověkého malíře

                       Snímek obrazovky (107).png                                                                                                                 Snímek obrazovky (109).png                                                                                                                               

 

18.4. - Sladké tvoření kuchař3.jpg

 • děti dostaly za úkol upéct palačinku 
 • ke splnění voňavého úkolu se postavily opravdu zodpovědně - všechny palačinky byly prostě k nakousnutí 
 • fotkou svého výtvoru se pak děti náležitě pochlubily

       Snímek obrazovky (103).png                                                                                                                            Snímek obrazovky (104).png

 

 

Dubnové kočičky  kočka2.jpg

 • šikovný stojánek na tužky se vždycky hodí ...  
 • fantazii se meze nekladly, a tak na svět vykoukla spousta barevných kočiček ... a nejen kočiček

Snímek obrazovky (102).png Snímek obrazovky (101).png

 

 

 •  Co nás čeká v měsíci dubnu:    Ok sign emoticon vector image & clipart | Royalty Free     

ČJ - slovesa: časování sloves v čase budoucím (uč. str. 69 - 70), v čase minulém (uč. str. 71 - 73), opakování: slovesa (uč. str. 74 - 77), podstatná jména (pětiminutovky); slohové útvary vyprávění a pracovní popis (uč. str. 75, 76)

     - literatura: četba z čítanky (čít. str.108 - 113), čtenářské deníky s četbou za měsíc březen, čtení a recitace básní (čít. str.108, 110) 

M - aritmetika: slovní úlohy s měrnými jednotkami, počítání v oboru do milionu - přirozená čísla, číselné řády, rozvinutý zápis, zaokrouhlování, závorky (uč.3., str. 5 - 7), vztahy mezi sčítáním a odčítáním a násobením a dělením (uč.3., str. 9 -11)

     - geometrie: osa úsečky (uč.2. str. 36), osová souměrnost (uč.2., str. 37 - 38), obsah obdélníku (uč.3., str. 22 - 23), obsah čtverce (uč.3., str. 24 -25)

- ekosystém park - rostliny a živočichové v parcích(uč. str.50 - 52), poznávání rostlin a živočichů žijících v parcích 

Vla - dějepis: Český stát za vlády Lucemburků (uč. str.25 - 29), život ve středověku (uč. str. 31 - 33)   

VV - kresby na téma jaro: zvířátka, rostliny, park, kresba portrétu - Karel IV.

- tvoření z papíru: skládání, stříhání, lepení, barvení

 

 

 5.4. - Velikonoce

 • "Hody hody doprovody,..."
 • krásné velikonoční pozdravy od dětí  

                           velikonoce ebrová2.jpg    velikonoce lorencová.jpg     velikonove boučková.jpg

 

 •  Co jsme zvládli v měsíci březnu:  přemýšlení.png

ČJ - slovesa: tvar určitý a neurčitý, jednoduché a složené tvary sloves, zvratná zájmena (uč. str.66 - 67), časování sloves v přítomném čase (uč. str. 68),

     - literatura: četba z čítanky (čít. str.92 - 104), čtenářské deníky s četbou za měsíc únor, recitace básně (čít. str.104) 

M - aritmetika: písemné sčítání čísel do milionu (uč.2., str. 21), písemné odčítání do milionu (uč.2., str. 22), písemné násobení v oboru do milionu (uč.2., str. 27), písemné dělení v oboru do milionu (uč.2., str. 31), jednotky měr (uč.2., str. 32)

     - geometrie: pravý úhel (uč.2, str. 23), vlastnosti obdélníku a čtverce (uč.2, str. 25 - 26), obvod obdélníku a čtverce (uč.2., str.29 - 30), konstrukce obdélníku a čtverce (uč.2., str. 33 - 34)

- ekosystém louka - rostliny na loukách(uč. str.44 - 47), živočichové našich polí (uč. str.48 - 49), poznávání rostlin a živočichů  

Vla - dějepis: Naše nejstarší minulost v pověstech (uč. str.11 - 12),Velkomoravská říše (uč.str.13 - 15), Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat (uč. str.16 - 17), Život za vlády prvních Přemyslovců (uč. str.18 - 20)   

VV - kresby na téma: Velikonoce, Velkomoravská říše - komiks

- výrobky na téma: jaro a Velikonoce - stříhání, lepení, práce s nůžkami, papírem, drátem a vlnou

 

 

29.3. - Velká Morava velká morava.jpg

 • učení o Velké Moravě ve vlastivědě jsme zakončili výtvarnou činností
 • děti na téma "Velká Morava" nakreslily nádherné komiksy ... :-) 

                                             pč komiks pytlík.jpg

 Snímek obrazovky (35).png  Snímek obrazovky (36).png

 

 

26.3. - Velikonoce pro seniory  velikonoce.png

 • v nelehké době covidové děti doma vytvořily krásná velikonoční přáníčka a malé velikonoční zajíčky pro seniory, aby potěšily jejich smutná srdíčka 
 • Centrum pro rodinu, kam byly dárečky odneseny, je s velkým poděkováním rozdělilo mezi domovy pro seniory

  Snímek obrazovky (33).png  Snímek obrazovky (34).png

                                                                                     20210326_115733.jpg

 

Jaro  vítej k nám  motýl2.jpg

 • první hřejivé sluneční paprsky jsme přivítali barevnými motýlky
 • stačil kousek skládaného papíru a drátku a .... motýlci byli na světě 

   Snímek obrazovky (31).png      Snímek obrazovky (32).png

 

 

 Březen - Ekosystém louka  kytka.png    

 • v přírodovědě jsme se začali učit o ekosystému louka
 • takto si louku jako živý organismus představují děti

                            Snímek obrazovky (438).png

 

Únor 2021 ve zkratce       

                              

 • pravěk podruhé    pračlověk.jpg

 • poslední únorový den se sešli k online výuce samí pravěcí lidé

 • v rámci domácích pracovních činností si děti připravily převlek pravěkého člověka. Fantazií opravdu nešetřily a na výsledku je to znát 

                   Snímek obrazovky (436).png 

 • a jak to asi vypadalo v pravěku?

                          Snímek obrazovky (437).png 

 

 • čtenářské deníky s četbou za měsíc leden        
 • škoda jen, že stále nejsou otevřené knihovny                                                                                                      

              Snímek obrazovky (422).png

 • pravěk v únoru mamut2.jpg
 • venku mrzne, příroda kolem nás se ponořila do sněhu, mrazu a ledu, a tak ani pro děti nebylo příliš těžké zapojit fantazii, představit si dobu ledovou a vytvořit nádherné mamuty

                                                  Snímek obrazovky (420).png                     Snímek obrazovky (419).png

 

 

 • Co nás čeká v měsíci únoru: modrá.jpg

ČJ - skloňování podstatných jmen rodu mužského (uč. str.55-62), PJ souhrnné opakování (uč. str. 62-65), - literatura: četba, čtenářské deníky s četbou za měsíc leden, práce s čítankou (čít. str.87-96) 

M - aritmetika: písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem(uč2. str. 12), přirozená čísla do milionu (uč.2str.13), rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě (uč2.str.14), porovnávání a zaokrouhlování čísel do milionu (uč.2 str.15-16), sčítání a odčítání čísel do milionu zpaměti (uč.2, str.17-18)

     - geometrie: grafický součet a rozdíl úseček (uč.2, str.19-20)

- ekosystém pole - živočichové našich polí (uč. str.40-43)- dokončení, vlastnosti látek - opakování, měření, práce s textem

Vla - dějepis: doba bronzová a železná (uč. str.7),Keltové na našem území (uč.str.8), příchod Slovanů (uč. str.9), Sámův kmenový svaz (uč. str.10)   

VV - kresby na téma pravěk: mamut, pravěký člověk a jeskynní malby

- stříhání, lepení, barvení, práce s papírem, vlnou a dalšími materiály

 

 

 

 • Co jsme zvládli v měsíci lednu:   gif3.gif

ČJ - opakování a procvičování slovních druhů (uč.str.39-44), podrobněji podstatná jména-určování rodu a pádu, skloňování PJ rodu středního (uč. str.45-49), - literatura: četba, čtenářské deníky s četbou za měsíc prosinec, práce s čítankou, báseň Měsíce od V. Čtvrtka, pověst Tři králové - práce s textem  

 • projekt Tři králové - přesah tématiky do všech předmětů 

M - aritmetika: písemné násobení jednociferným činitelem (uč2. str. 3-4), písemné násobení dvouciferným činitelem (uč2. str. 5-6); počítání se závorkami (uč2. str.7), písemné dělení jednociferným dělitelem (uč2. str.9-10)

     - geometrie: opakování - přímka, polopřímka, rovnoběžky, různoběžky, střed úsečky, trojúhelníková nerovnost  

- neživá příroda - vlastnosti látek (uč. str. 34-35), ekosystém pole- rostliny našich polí (uč. str. 38-39)

Vla - nerostné suroviny, průmysl a nákladní doprava ČR (uč. str. 36-39); služby a kulturní instituce (uč. str. 40+41), já a hospodaření (uč. str. 42-44),

        - dějepis: malá kapitola o čase (uč. str.4), české země v pravěku (uč. str.5-6)

VV - kresby na zimní variace, antistresové a zimní omalovánky, Tři králové, rukavice

- stříhání, lepení, barvení, práce s papírem, vlnou a dalšími materiály

 projekt Tři králové - prolínání tématiky do všech předmětů 

 

 

Rukavice - lednová výtvarka rukavice3.jpg

 • venku se střídá sníh a déšť a rukavice jsou velmi potřebnou pomůckou
 • děti tvoří a při práci pilně zapojují svou fantazii 

 

          Snímek obrazovky (421).png

 

 

 6.1. Tři králové  tři králové2.jpg

 • stavíme sněhuláky
 • malujeme antistresové omalovánky
 • vyrábíme si tříkrálové koruny
 • dále pracujeme s pověstí "Tři králové"

                    Snímek obrazovky (325).pngSnímek obrazovky (322).png    Snímek obrazovky (323).png

 

 

 

 

                                                                                                  2021

                                                  nový rok2.jpg                                                       

                                                              Přejeme Vám, ať v novém roce báječně se máte,
                                                              hodně štěstí, pevné zdraví, radost ať si uděláte.

                                                                                        Krásný Nový rok přejí Jana Brunnerová a Lucie Stránská

 

 

Advent    vánoce5.jpg

 • děti se moc těšily na pomalu se blížící Vánoce
 • poslední školní týden společnými silami nazdobily ve třídě krásný vánoční stromeček a pod něj pak nadělily svým kamarádům spoustu krásných dárečků
 • vyrobily také krásná vánoční přáníčka

                Snímek obrazovky (275).png

 

 

 

 10.12. - Dárečky pro důchodce dárek.png

 • děti vyrobily plnou krabici drobných dárečků a vánočních přáníček pro babičky a dědečky do domovů pro seniory

                      Snímek obrazovky (274).png

 

 

 

5.12. - Čertí výuka   čerík.jpg

 • děti se v tento den sami proměnily na čerty, pilně se učily a těšily se na večerní nadílku
 • v rámci výtvarné výchovy vytvořily velkého Mikuláše a spoustu rozpustilých čertíků

Snímek obrazovky (272).png  Snímek obrazovky (271).png

 

 

A máme tu prosinec ....   vločka.jpg

 

 • Vousatý, motýlkový, červený a pohádkový den  knírek2.gif
  • poslední listopadový týden probíhala online výuka každý den v jiném duchu
  • děti byly vždy perfektně připravené a tak učení probíhalo ve veselejší tempu 

 Snímek obrazovky (261).pngSnímek obrazovky (257).png             

    Snímek obrazovky (262).png                                                                                                                                                   Snímek obrazovky (259).png

 

Ekosystém les

 • v návaznosti na látku probíranou v přírodovědě děti doma kreslily svou představu lesního ekosystému

 Snímek obrazovky (255).png   Snímek obrazovky (260).png

 

Listopad a distanční výuka

 • i další listopadové dny se ráno k výuce scházíme ozvláštněni něčím zajímavým
 • i přesto, že jsme v tuto chvíli malinko jiní, se pilně učíme; zabýváme se tvaroslovím - slovními druhy, v literatuře pracujeme s pověstmi, v matematice opakujeme např.  jednotky délky a hmotnosti, v geometrii rýsujeme trojúhelník a kružnici
 • Škraboškový den  maska2.jpg

                     Snímek obrazovky (127).png 

Jihlavské pověsti  zajíc.png

                 pověst o jihlavě boučková.jpg pověst o jihlavě boučková2.jpg             pověst o jihlavě vala.jpg

                                                                                                           

 

 

20.11. Pokrývkový den   klobouk.jpg

 • dalším tematickým dnem zpestřující dětem páteční online výuku byl "pokrývkový den", děti si měly k výuce přinést pokud možno co nejoriginálnější pokrývku hlavy
 • děti byly opravdu nápadité, dokonce se na jedné hlavince objevila i samotná naše škola :-)  
 • nejrůznější blikající či kožešinové čepice, papírové čepičky, klobouky a lyžařské kukly a helmy vůbec nevadily výuce :-), děti v nich zvládly i takové úkony jako třeba rýsování :-)

                              Snímek obrazovky (99)_LI.jpg

 

18.11. Modrý den modrá.jpg

 • i při distanční výuce může být pěkně veselo
 • s dětmi jsme se domluvily a u svých PC jsme se ráno sešly všichni v modrém
 • některé děti nenechaly svou přípravu náhodě, slušelo to ale opravdu všem!!!

               Snímek obrazovky (57).png

 

 

17.11. Den boje studentů za svobodu  demokracii  Snímek obrazovky (101).png

 • k tématu tohoto významného státního svátku děti zjišťovaly všechny dostupné informace, které následně zpracovaly do nádherných referátů
 • v obrázcích lze najít jen malou ukázku náhodně vybraných prací                                        

     samet.revoluce giňová.jpg         samet.revoluce švihálek.jpg                                                                                                                     

 

11.11. svatý Martin svatý martin2.jpg 

 • děti pracovaly s legendou o sv. Martinovi
 • legendu si pročetly a pak odpovídaly na otázky k textu legendy, pracovaly také s pranostikami a na konec si svatého Martina i nakreslily
 • všechny děti je třeba za jejich práci opravdu moc pochválit - CHVÁLÍM :-) 

   Snímek obrazovky (59).pngsv martin kuľha.jpg

 

 

Halloween dýně.jpg  

 • dušičkový svátek jsme oslavili každý doma a po svém, ... 

 

     Snímek obrazovky (18).png    Snímek obrazovky (19).png

 

 • Co nás čeká v měsíci listopadu:       ticho.png 

ČJ -  vyjmenovaná a příbuzná slova, opakování a procvičování, - sloh: popis osoby, práce s osnovou, můj nejlepší kamarád, - literatura: četba, čtenářské dílny, pověsti, pověst o sv. Martinovi, jihlavské pověsti - práce s textem, čtenářské deníky

M - aritmetika: malá násobilka - dělení mimo obor násobilek (uč. str. 16-18), čísla v oboru 0-10 000 (uč. str. 24-25); jednotky délky (uč. str.27), násobení a dělení čísly 100 a 1 000 (uč. str.26)

     - geometrie: trojúhelník (uč. str. 32-33)

- živočichové - vlastnosti a společné znaky živočichů (uč. str. 15-17), ekosystém les (uč. str. 18 - 23)

Vla - vodstvo ČR (uč. str. 28-31); počasí a podnebí (uč. str. 32-34), půda a zemědělství (uč. str. 35-4-35)

VV - kresby na podzimní variace (svatý Martin, první sníh)

- stříhání, lepení, barvení, práce s přírodninami 

 

 

Čtenářské deníky kniha.gif

 • I na distanční výuce děti čtou a pečlivě si svou četbu zapisují

        ČD HOŘÍNKOVÁ.jpg      ČD KULHA.jpg       čd pavlásková.jpg    ČD TURICKÝ.jpg

               

 

Kaštan kaštan.jpg

 • práce doma, práce s vlastní fantazií na podzimní motivy  

                             Snímek obrazovky (17).png

 

 

Podzimní projekt - říjen strom2.png

 • V rámci distanční výuky a pracovních činností si děti vyzkoušely malý podzimní projekt, který měl přesah i do dalších předmětů.
 • Úkolem dětí bylo vytvořit podzimní strom. Děti pracovaly se šablonami různých druhů listů, které měly správně určit, vybarvit dle reálné barvy, pečlivě vystřihnout a nalepit na předem nakreslený kmen stromu (pracovní činnosti, přesah do výtvarné výchovy).
 • Dále měly děti, za pomocí dostupných zdrojů, určit a popsat všechny nadzemní i podzemní části stromu. Podle druhu vybraných listů určovaly děti následně druh svého stromu (přesah do přírodovědy-živá příroda, rostliny).
 • Děti měly jako další úkol absolvovat procházku přírodou a všímat si, které druhy stromů rostou v okolí jejich bydliště. Tyto stromy pak zapsat do svého projektu a přiložit k nim i vzorky listů (přesah do tělesné výchovy).
 • S pomocí dostupných zdrojů děti určovaly, který strom je českým národním symbolem a zjištěnou informaci pak opět připsaly do svého projektu (přesah do vlastivědy-ČR, státní symboly).
 • V čítance měly děti za úkol pročíst si báseň od Zdeňka Svěráka a první dvě sloky bezchybně a krasopisně přepsat pod svůj strom (přesah učiva do českého jazyka-literatury),  za pomoci dostupných zdrojů si měly poslechnout a také zazpívat písničku Zdeňka Svěráka (přesah učiva do hudební výchovy).

                          projekt koubek.jpg     projekt kuľha.jpg    projekt lindourek.jpg    projekt pavlásková.jpg        Projekt Stejskal.jpg     projekt švihálek.jpg    projekt vosmek.jpg    projekt kuľhová.jpg

 

 

 • Co nás čeká v měsíci říjnu:       gif3.gif

ČJ - párové hlásky - procvičování; stavba slova: kořen slova, předpona, přípona (uč. str.13); předložky a předpony: předpony: od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vz-, předložky od, nad, pod, před, bez, předpony ob-, v-, skupiny bě/bje, vě/vje, pě; zdvojené souhlásky (uč. str. 13-21) 

M - aritmetika: malá násobilka - procvičování; písemné sčítání a odčítání - procvičování; násobení zpaměti (uč. str. 10-11), závislosti (uč. str. 12); jednotky času (uč. str.13), dělení zpaměti a se zbytkem (uč. str.14,15)

     - geometrie: vzájemná poloho přímek v rovině (uč. str.22); trojúhelník (uč. str. 32-33)

- rostliny - dělení rostlin, rostliny výtrusné a semenné (uč. str. 10-14)

Vla - kraje ČR - dokončení učiva + obrazové prezentace dětí; mapy a plány (uč. str. 17-19); orientace v krajině (uč. str. 20-22)

VV - kresby na podzimní variace (mandaly, draci,...)

- přání ke Dni seniorů (DS Jihlava); výroba papírových loutek; podzimní výzdoba třídy

 

28.9. Přáníčka ke Dni seniorů sova1.jpg

 • děti vytvořily krásná přání ke Dni seniorů, který byl 1. října
 • všechna přání jsme prostřednictvím schránky předaly seniorům v DS Jihlava

  20200928_225255.jpg  20200928_225341.jpg  20200928_225416.jpg                                        20200928_225503.jpg     20200928_225554.jpg 

                                                                       20200928_225610.jpg

 

22.9. Muchomůrky   muchomůrka červená.png

 • práce s přírodninami podruhé ...
 • tentokrát děti aplikovaly své znalosti z přírodovědy do pracovních činností a vytvořily zástupce jedovatých hub - muchomůrku červenou

       20200922_115105.jpg    20200922_115137.jpg    20200922_115145.jpg    20200922_115301.jpg    20200922_115118.jpg

                            Snímek obrazovky (435).png

 

15.9. Skřítci Bramboráčci   brambora.jpg

 • poprvé v tomto školním roce pracovaly děti s donesenými přírodninami
 • vznikla tak velká rodina skřítků Bramboráčků

   20200915_112927.jpg   20200915_113009.jpg   20200915_113133.jpg   20200915_113316.jpg   20200915_113335.jpg  20200915_113420.jpg                         20200915_113530.jpg    20200915_113629.jpg    20200915_113518.jpg    20200915_113244.jpg

                     20200915_123927.jpg

      

8.9. Záložky do knihy  kniha.gif

 • práce s papírem a vlastní fantazií

    20200915_125726.jpg        20200915_125742.jpg     20200915_125749.jpg            20200915_125734.jpg   20200915_125759.jpg   20200915_125813.jpg

                           

 • Co nás čeká v měsíci září:      smajlík2.gif

ČJ - opakování učiva třetího ročníku: hlásky (samohlásky, tvrdé, měkké, obojetné souhlásky), druh vět (oznamovací, rozkazovací,      tázací, přací), větné celky (věta jednoduchá, souvětí), hlásková podoba slova (zvuková x psaná), význam slova (slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, protikladná, spisovná x nespisovná, citově zabarvená)

     - sloh: moje prázdniny (vypravování, dopis), výroba draka (popis výroby)

M - opakování učiva třetího ročníku: malá násobilka (násobení, dělení), porovnávání čísel do tisíce, zaokrouhlování na desítka a stovky, pamětní a písemné sčítání a odčítání

     - geometrie: opakování učiva třetího ročníku: úsečka, přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině

- příroda živá a neživá, ekosystémy (propojení živé a neživé přírody)

VLA - ČR, poloha ČR, obyvatelé, členění ČR - kraje a krajská města, ČR demokratický stát (vláda, práva a povinnosti, státní symboly)

TV - pohybové rozcvičky, cvičení s míčem (driblink, přihrávky a chytání jednoruč i obouruč), míčové hry, soutěživé hry (s míčem i bez míče, jednotlivci i ve družstvech, opičí dráhy)

VV - kresby a koláže (prázdninová tématika), práce s pozadím - vodové a temperoví barvy, voskovky (vytváření podzimní nálady)

- práce s papírem, stříhání, lepení, kompletování, práce s přírodninami

 

 • Rozvrh třídy pro školní rok 2020/2021   smajlík3.gif

                       Snímek obrazovky (436).png       

                 * odpolední vyučování je posunuto do tohoto času: 6.-7. vyučovací hodina: 12.10 - 13.45 h.

                                                    ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 • PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN  smajlík3.gif

     SAM_2864.JPG    SAM_2866.JPG