Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 5.C - Mgr. J. Pokorná

IV. C - tř. uč. Mgr. Jitka Pokorná

AKTUALIZOVÁNO v sobotu 3. 12. 2022 v 9:00

Vítám Vás na stránkách třídy V.C (šk. rok 2022/2023)

IMG_20220912_075924.jpg

 

Malá ukázka prací z VV či PČ:

OVOCE.jpgSTROMY.jpgMUCHOMŮRKY.jpg

Vážení rodiče,

nacházíte se na webových stránkách 5.C, které, jak doufám, pomohou vám rodičům sledovat školní dění naší třídy. Budu sem průběžně zapisovat aktuality, o kterých byste měli vědět.

Také sem každý pátek (nejpozději v sobotu) zapíši, kam PŘESNĚ jsme se s učivem v učebnicích posunuli, což velmi pomůže dětem, které byly nemocné. Předem děkuji všem rodičům za to, že pomohou svým dětem si zameškané učivo doplnit včetně dopsání zápisků v sešitech. Zápisky najdete vyfocené v přílohách NÁSTĚNKY v el. žk v Bakalářích.

Prosím, nedělejte žádná cvičení dopředu.

Také rodiče pomalejších žáků si zde mohou ověřit, zda jejich dítě má skutečně dopsaná všechna probraná cvičení.     

Pokud je Vaše dítě nemocné, pohlídejte, aby si dopsalo tyto sešity: PŘÍRODOVĚDU, obě VLASTIVĚDY - zápisky, ČJ - sešit GRAMATIKA - kostičkovaný, sešit geometrie, vše do ANGLIČTINY).

Všem páťákům z 5.C přeji úspěšné zvládnutí školního roku. JP

VE TŘÍDĚ 5.C JE 25 DĚTÍ, z toho 11 chlapců a 14 dívek.

KDY KONČÍ KTERÁ HODINA A KDY JE PŘESTÁVKA?

        7:40 -7:55 (NE DŘÍV !!!) vstup žáků do školy, v 7:55 již všichni MUSÍ BÝT VE TŘÍDĚ NA SVÉM MÍSTĚ a chystat si pomůcky na výuku

 1. hodina 8:00 - 8:45         následuje malá přestávka od 8:45 - 8:55
 2. hodina 8:55 - 9:40         následuje velká přestávka, kdy děti svačí  od 9:40 - 10:00
 3. hodina 10:00 - 10:45     následuje malá přestávka od 10:45 - 10:55
 4. hodina 10:55 - 11:40     následuje malá přestávka od 11:40 - 12:35
 5. hodina 11:50 - 12:35     konec výuky pro pondělí, úterý, čtvrtek, pátek...ve středu následuje malá přestávka od 12:35 - 12:45
 6. hodina 12:45 - 13:30     ve středu konec výuky

INFORMACE PRO NEMOCNÉ DĚTI:

KAŽDÝ TÝDEN JSOU v mých vyučovacích hodinách zadány dva PÍSEMNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY:

 • v úterý byl zadán úkol: ČJ - uč: str. 41 cv. 1 a 5
 • ve čtvrtek byl zadán úkol: M - GEO - uč: str. 42 cv. 3 do velkého sešitu geometrie

JEŠTĚ TAKÉ JSOU ZADÁVÁNY DOMÁCÍ ÚKOLY Z ANGLIČTINY a nově i z INFORMATIKY. DŮSLEDNĚ DBEJTE TAKÉ NA PLNĚNÍ TĚCHTO ÚKOLŮ a reagujte na informace, které Vám učitelé napíší do el.žk.

V informatice jsou děti rozděleny do 2 skupin. Vyučujícími jsou: Mgr. Aleš Petráček; Mgr. Jan Francálek.

Čerstvé aktuality:

Vysvětlivky: zeleně - to, co bylo aktuálně zapsáno tento týden

                   černě - platné informace dřívějšího data

                   fialově - staré, ale stále platné informace

Vážení rodiče,

  • ZMĚNA ROZVRHU OD 1. PROSINCE: pondělí - středa ... rozvrh nezměněn
  •                                                                 čtvrtek - TV, ČJ, AJ, M, ČJ
  •                                                                 pátek - ČJ, M, VLAzeměpisná, PČ, PČ
  • OPRAVY: Prosím, dohlédněte na opravy ve všech sešitech.
  • VYBRANÉ SEŠITY: ČJ 1, M 1, VLA - dějepis - zápiskový sešit
  • ČJ/VV VE STŘEDU: 7. 12. bude VV
  • PLÁNOVANÉ PROVĚRKY: Průběžně budeme psát prověrky z M, ČJ včetně diktátů.
  • INFO: Chybějícím dětem jsou sešity a materiály k nalepení vloženy do PSANÍČKA NA PETENT, které má každý žák v lavici. Po návratu z nemoci je povinností každého žáka si vše dolepit do příslušných sešitů.
  • ADVENTNÍ KALENDÁŘ aneb čekáme na Ježíška: Během tohoto týdne si děti vyrobily adventní kalendář. Jsou to krabičky se zápichem vánočního obrázku. Pomocí metody brainwritingu si děti zvolily námět na svůj obrázek, který si předem promyslely a v hlavě připravily. Hotovou krabičku si již dnes umístily na okenní parapet. Teď už zbývá krabičky pouze naplnit cukrovinkami. A proto Vás, rodiče, chci moc poprosit, zda byste byli tak hodní a společně s dětmi zakoupili do krabičky nějaké sladkosti (bonbony, malou čokoládku či sušenku, lízátko či jinou sladkost - záleží na Vás.) Děti Vám pomohou, kolik toho asi koupit - ne moc, ale ne málo, prostě...aby se to do krabičky vešlo. Času už moc nezbývá, protože ve čtvrtek bude 1. prosince tj. proběhne první losování. Bylo by potřeba, aby v tento den ráno již byly všechny krabičky naplněny. Předem Vám moc děkuji, že se na této akci s dětmi budete podílet.
  • DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ SE JIŽ PODÍLELI.
  • OMLOUVÁNÍ Z TĚLOCVIKU: Již se několikrát stalo, že za mnou přišlo dítě s tím, že maminka říkala, že nemá cvičit. Po nemoci to jistě chápu, ale byly to případy, kdy dítěti na první pohled nic není. Neříkám, že lže, spíše chci poprosit o spolupráci. Pokud si přejete z nějakého důvodu, aby dítě necvičilo, napište mu omluvenku z TV do papírové žákovské knížky na stranu 5. Tato strana je k těmto omluvenkám určená. V opačném případě nemohu žádosti Vašeho dítěte vyhovět.
  • NENOSIT DO ŠKOLY VĚCI, KTERÉ DO NÍ NEPATŘÍ: Opět se opakuje to, že si děti nosí do třídy z domu věci, které do školy nepatří. O přestávce s nimi zlobí. Prosím, dohlédněte, aby se to nedělo.            
  • NÁVRAT KE STARÉMU: Také se vracíme ke "ŽOLÍKŮM" - tj. když žák nezapomene v předchozím měsíci žádný domácí úkol, vyslouží si kartičku žolíka, kterou v některém z následujících měsíců může využít tak, že místo domácího úkolu odevzdá žolíka.
  • INFO K ZEMĚPISNÉ VLASTIVĚDĚ: V učebnici budeme přeskakovat a knihu nebudeme probírat celou. Ze všech krajů se zaměříme hlavně na Kraj Vysočina, ostatní kraje budeme probírat okrajově. Hlavně se budeme věnovat učivu o Evropě.
  • ZAPISOVÁNÍ ZAPOMÍNEK: Od pondělí 12. 9. se již začaly v papírové žk evidovat ZAPOMÍNKY. Prosím, dohlédněte, aby si Vaše dítě VEČER řádně připravovalo školní batoh. Rozmáhá se nešvar, že děti nosí do školy VŠECHNO. To není správně!!! Je třeba si podle ROZVRHU HODIN chystat školní batoh, a to večer na následující den. Pokud ten den není HV, nemá v batohu co dělat. Pokud v daný den není PŘÍRODOVĚDA, nemá v batohu co dělat...atd. Když nosí dítě vše, potom rodič nabyde dojmu, jak těžký batoh musí jeho dítě nosit do školy a jaký je chudáček.

V UPLYNULÉM TÝDNU OD 28. 11. - 2. 12. 2022 BYLO VE VÝUCE PROBRÁNO TOTO UČIVO:

    ČESKÝ JAZYK:

   • Učebnice ČESKÉHO JAZYKA - MODRÁ: po str. 42 + průběžně zopakováno učivo - viz el.tk (Pozn. str. 31 probereme později)
   • Pracovní sešit (v modrých umělohmotných deskách) - hotova tato cvičení: na str. 9 nám chybí doplnit pouze cv. 6, ostatní cvičení jsou vypracována    
   • Sešit GRAMATIKA: nově zapsáno - viz fotky na NÁSTĚNCE
   • SLOH: str. 40
   • ČÍTANKA: str. 54
   • Čtecí list: ---
   • Školní mimočítanková četba: České dějiny očima psa I. - probíhá četba
   • Domácí mimočítanková četba = ČTENÍ KNIHY DOMA: číst si doma každý den; zapisovat přečtené knihy do čtenářského listu - předám ještě prázdné formuláře do foroty
   • Předčítání knihy: Byla zahájena četba knihy Ivony Březinové - Řvi potichu, brácho
   • Čtenářské dílny / Referáty přečtených knih: ---

Učivo lze procvičit na webu GRAMAR a ŠKOLÁKOV: www.gramar.inwww. skolakov.eu

    MATEMATIKA:

UMĚT ZPAMĚTI VŠECHNY PŘÍKLADY NA NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU 0 - 100: každé úterý bude prověrka POČÍTÁNÍ ZPAMĚTI (uvolněni budou pouze ti, co již mají "násobilkové prázdniny")

   • MATEMATIKA učebnice 1. DÍL: - po str. 44 + 47 - učivo GEOMETRIE
   • MATEMATIKA učebnice 2. DÍL: JIŽ JI MÍT VE ŠKOLE, BUDEME Z NÍ PRACOVAT
   • Pracovní sešit (v modrých umělohmotných deskách): po str. 4 (Z této strany pouze cv. 1a)b) v tomto týdnu jsme do něj nic nepsali

Pokud učivo dítě z učebnice nepochopí, můžete využít vysvětlení na odkazu učebního portálu s názvem MATÝSKOVA MATEMATIKA. Tady je: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/   Pusťte videa dětem.

      PŘÍRODOVĚDA:

   • Učebnice: po str. 31
   • Sešit PŘÍ: proběhlo zapsání zápisu STŘÍDÁNÍ 4 ROČNÍCH OBDOBÍ a začátek nového MĚSÍC - viz foto na NÁSTĚNCE
   • Pracovní lístek: nalepen

   VLASTIVĚDA ZEMĚPISNÁ:

   • ORANŽOVÁ učebnice: str. 24, 25
   • Sešit VLA: ---
   • Pracovní list - MODRÉ KROUŽKOVANÉ DESKY - VZADU: dokončen prac. listě (ještě chybí vypracovat křížovku)
   • Jiné aktivity: ZADÁN DOBROVOLNÝ DOMÁCÍ ÚKOL

   VLASTIVĚDA DĚJEPISNÁ:                                                    

   • ZELENÁ učebnice: po str. 16
   • Sešit VLA: zápisek v sešitě - viz foto                                                                                                                       

   HUDEBNÍ VÝCHOVA:

 • UČEBNICE: ---
 • PRACOVNÍ SEŠIT Pojďme si hrát: ---
 • JINÉ AKTIVITY: poznávání not stupnice C dur

    VÝTVARNÁ VÝCHOVA: ---

    PRACOVNÍ ČINNOSTI: PLÁTĚNÝ PYTLÍK S VÝŠIVKOU - zahájeno vyšívání

   TĚLESNÁ VÝCHOVA: - házení míčků na cíl (na medicimbál ležící na švécké bedně) - soutěž družstev; hod na koš - průprava na basketbal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • NÁSOBILKOVÉ PRÁZDNINY: KAŽDÉ ÚTERÝ se vracíme k pamětnému prověřování NÁSOBENÍ a DĚLENÍ. Stejně jako vloni budeme každý týden psát PROVĚRKU - výsledky příkladů na násobilku. Opět vždy 12 příkladů, změna bude pouze v tom, že budou příklady na přeskáčku (vloni jsme měli první řádek na násobení a druhý na dělení). Pokud žák dosáhne 3 jedniček ZA SEBOU, budou mu uděleny NÁSOBILKOVÉ PRÁZDNINY a v budoucnosti mu zadám místo prověrečky jiný úkol. Již máme 12 dětí, které této mety dosáhly. Jsou to: Karla Musilová, Klárka Součková, Monika Trnková, Zuzana Musilová, Mariia Mahurska, Marek Jakubíček, Anna Bočkor, Laura Palátová, Natálie Klinerová, Michal Kutlvašr, Yehor Monastyrov, Eliška Rjabinčáková, Jaromír Klouček
 • DOUČOVACÍ SETKÁNÍ: Pokud někdo z žáků má pocit, že neustále nerozumí nějakému učivu, domluví se se mnou na ÚTERNÍM DOUČOVACÍM SETKÁNÍ - buď před výukou nebo po ní. Zavčasu se zapíše na časový harmonogram, který visí na třídní nástěnce. Též v této době je možné si napsat opravu některé prověrky. (Berte ale v potaz fakt, že opravená známka se s původní známkou zprůměrizuje a do el.žk se zapíše tato nově vzniklá průměrná známka.)
 • TŘÍDNÍ KNIHA V EL.ŽK: V el.žk v sekci TŘÍDNÍ KNIHA máte možnost sledovat, jaká činnost ve školním vzdělávání proběhla (pomůže to lépe se orientovat hlavně nemocným dětem). Nadále i letos vkládám vyfocené ZÁPISKY sešitů na NÁSTĚNKU v el.žk, tak jako vloni. S tím souvisí nutnost mít dopsané všechny požadované zápisy v sešitech VLAděj., VLAzem., PŘÍ. I letos budou tyto sešity průběžně hodnoceny známkou, do které je mimo jiné zahrnuto i úplnost zápisků. Nikdo se tedy nemůže vymlouvat, že si zápisky neměl kde opsat!!! Také sešit GRAMATIKY je třeba dopisovat.
 • OMLOUVÁNÍ: Pro jistotu opakuji informace napsané ve školním řádu související s omlouváním: 1) Rodič je povinen vyrozumět třídní učitelku o absenci dítěte do 24 h, a to nejlépe písemně v Bakalářích přes KOMENS v el.žk nebo emailem: pokorna@zskol.ji.cz nebo telefonicky - číslo uvedeno v papírové žk.     2) Po návratu dítěte do školy je třeba napsat do papírové žk do omluvného listu OMLUVENKU (nejpozději 5 dní po návratu po nemoci).    3) Pokud si potřebujete dítě ze školy vyzvednout, je třeba si pro něj osobně do třídy přijít a dítě Vám bude předáno tzv. " z ruky do ruky". V žádném případě mě nežádejte o dovolení, abych dítě pustila domů samotné. Ani v doprovodu sourozence mladším 18 let není možné Vaše dítě z výuky uvolnit!!! Ba ani na oběd ho nemohu pustit samotné, musíte si ho ve třídě vyzvednout, doprovodit ho do jídelny a počkat před jídelnou, než se dítě nají.
 • FIXY NA TABULKU: Obnovila jsem tradici, že při své cestě na nákup ve městě zakoupím "do foroty" dětem fixy na stírací tabulku, které jsem ochotna dětem ve škole přeprodat - 1 fixa nyní stojí 12 Kč.
 • SEZNAM UČEBNÍCH POMŮCEK potřebných do 5. ročníku jsem dětem předala s vysvědčením a též je umístěn zde na těchto webových stránkách níže.
 • ZMĚNA CENY OBĚDŮ: Vaše děti v příštím školním roce dovrší 11 let. Jejich cena obědu by se automaticky od září zvýšila o 2 Kč. Jídelna shodou okolností kvůli zvyšujícím se cenám od září zdražuje o 4 Kč/den. (Již Vás o tom informoval pan ředitel prostřednictvím el.žk.) Pro Vaše dítě to tedy bude zdražení o 6 Kč (26+6) tj. 32 Kč/den. Měsíční INKASO tedy činí 736,- Kč/za měsíc. Peníze za září budou již strženy z Vašeho účtu k 15. srpnu. Je důležité zvýšit si limit INKASA na účtu ve své bance. Pokud totiž jídelna nebude moci strhnout zvýšenou částku celou, platba se neprovede a Vaše dítě zůstane v září hlady. Budete mít nepříjemné vyřizování a chvíli potrvá, než dáte vše do pořádku.
  • SEZNAM  POMŮCEK  DO  5. ROČNÍKU

pro školní rok 2022/2023 – třída 5. C – tř. uč. Mgr. Jitka Pokorná

Budeme potřebovat tyto sešity:

   • úkolníček dle volby dítěte libovolné velikosti
   • 14 ks sešit č. 524 (formát A5 - malý s úzkými linkami) = pro založení sešitů ČJ1, ČJ2, M1, M2, zápiskový sešit do VLA/zeměpisné
   • 1 ks sešit č. 440 (formát A4 - velký bez linek) = sešit na GEOMETRII
   • 1 ks č. 520 (formát A5- malý bez linek) = sešit na prověrky do G
   • 2 ks (formát A5 malý libovolný – s linkami či bez linek) = sešit na prověrky z PŘÍ a VLA – možná zbyly z loňska
   • 1 ks 423 (formát A4 – velký) = sešit na PŘÍRODOVĚDU – možná zbyl z loňska

Pozn: V zápiscích ve VLASTIVĚDĚ DĚJEPISNÉ budeme pokračovat do starého sešitu z loňského roku, učivo svým obsahem navazuje na předešlý rok.

 1. Pokyny k výuce ANGLIČTINY (skupina pí. uč. Štenglové) – do AJ je zapotřebí zajistit tyto pomůcky:
 • 1 x sešit 524 na testy
 • v případě, že sešit na gramatiku je již popsán, tak koupit 1 x 540
 • v případě, že je popsán SLOVNÍČEK, tak je třeba si v papírnictví koupit nový
 • v září se bude vybírat cca 300 Kč na pracovní sešit
 • učebnici děti dostanou v září

do AJ je zapotřebí zajistit tyto pomůcky:

  •  
 1. Pokyny k výuce ANGLIČTINY (skupina pí. uč. Hlouškové) – do AJ je zapotřebí zajistit tyto pomůcky:
  • 2 x sešit 524 (školní sešit a na testy)
  • SLOVNÍČEK zůstává z loňského šk. roku
  • v září se bude vybírat cca 300 Kč na pracovní sešit
  • učebnici děti dostanou v září
 •  

Dále zakupte:

  • barevné papíry – 2 balení
  • čtvrtky A3 (velké) - 10 ks (NENÍ ŽÁDOUCÍ každou čtvrtku podepsat. Čtvrtky kompletuji podle kvality, gumovat podepsané čtvrtky velmi zdržuje.)
  • čtvrtky A4 (malé) - 20 ks
  • trojúhelník s ryskou (přikoupit ještě jeden, z loňska 1 zůstává)
  • pravítko 30 cm (musí na něm být vidět číselná osa – bude sloužit také k měření)
  • lepidlo na papír vytáčecí – 2 ks - podepsat
  • disperzní lepidlo (např. Herkules)…1 ks - podepsat

 

Barevné papíry a čtvrtky se budou vybírat na začátku září.

 

Další pomůcky do 5. ročníku je možno použít ty z loňského školního roku, v případě ztráty, opotřebování nebo poškození je třeba je zakoupit znovu:

 

Do penálu:

Pera (nejlépe gumovací) nebo modré propisky…3 ks + korektor na opravu

Barevné zvýrazňovače či gelovky

Tužka č. 2 (nebo zkratka HB) …2 ks

Tužka č. 3 (nebo zkratka F) do GEOMETRIE …2 ks – ořezat špičky

Kovové kružítko + náhradní tuhy

Guma… 1 ks 

Krátké pravítko na podtrhávání …  1 ks

Fix na stírací tabulku – černý…  2 ks  (fixy mít vždy v zásobě)

Ořezávátko (uzavřené, aby nepadaly odřezky)…1 ks

Pastelky (12 barev)… 1x

Nůžky – zkusit s nimi stříhat -  1 ks

 

Další pomůcky:

Čip od dveří školy

2 podložky do geometrie s linkami – (1x formát A5 a 1x A4) tzv. lenoch

Desky na sešity A5…1 ks

Stírací tabulka – menší…1 ks

Obaly na sešity a učebnice

Malá fólie…1 ks (aby na ni šlo psát obyčejnou tužkou a poté ji vygumovat)

Přezutí

Cvičební úbor do tělocvičny a hřiště

Obuv na TV sálová (do tělocvičny např. cvičky) + obuv na TV na hřiště

 

Na VV a PČ:

Z loňského roku přinést velké desky na výtvarnou výchovu vel. A3

Do výtvarné krabice:

  • tuš černá – 1 lahvička – PODEPSAT
  • voskovky (12 barev) 1 ks
  • tempery – 12 barev (lze dokoupit i jednotlivé tuby)
  • paleta…1 ks
  • vodové barvy – velké knoflíky (12 barev) jedny
  • kulatý štětec č. 4…1 ks
  • kulatý štětec č. 8…1 ks
  • plochý štětec…1 ks
  • kelímek na vodu - podepsat

Staré tričko nebo zástěra do VV – dle uvážení.                                                                       

 

U pomůcek z loňského šk. roku překontrolujte, prosím, jejich funkčnost, případně zakupte nové.

Ale hlavně VŠECHNY POMŮCKY PODEPIŠTE nebo alespoň opatřete monogramem Vašeho dítěte. (Rodiče často zapomínají podepisovat pera, tužky, gumy, pastelky, kružítko, pravítka, ořezávátko, barvy, štětce, kelímky na vodu, cvičky, sportovní boty, cvičební úbor.)

Při ztrátě nebo odcizení nepodepsané školní pomůcky nehledáme.

 • SLEDOVÁNÍ EL.ŽK: Opakovaně Vás chci poprosit a každodenní sledování el.žk. Vedení školy i já máme možnost nahlédnout a zpětně si zjistit, kdo z Vás do el.žk nahlíží a kdo ne. Některé informace jsou pouze ředitelem školy zapisovány do el.žk. A ještě opětovně přidávám prosbu a informaci: Rodičové, přihlašujte se do el.žk ze svého účtu svým heslem!!     Vysvětlení proč: Do el.žk se může ze svého účtu přihlásit BUĎ RODIČ nebo z jiného účtu sám ŽÁK. Systém je nastaven tak, že žák sám u sebe nevidí v el. žk kázeňské poznámky, ty vidí POUZE RODIČ. Žák vidí pouze známky. Vyplývá tedy z toho to, že pokud si někteří rodiče zvykli se dívat do el.žk pod heslem svého dítěte, neuvidí žádnou kázeňskou poznámku. Tu uvidí napsanou pouze po přihlášení POD SVÝM RODIČOVSKÝM HESLEM. 
 • KLASIFIKACE DÚ: V úpravě a chybovosti DÚ jsou velké rozdíly. Určitě mohu pochválit některé děti za pečlivost, snahu, krasopis a v neposlední řadě za správnost úkolu (doma mají děti na domácí úkol dostatek času a nic a nikdo by je neměl rušit). Množí se ale i úkoly odbyté, nečitelné, zmatené nebo vypracované pouze z části. Rozhodla jsem se tedy, že NĚKTERÉ domácí úkoly budu klasifikovat a známky zapíši také do el.žk.
 • KARANTÉNA NEBO DOVOLENÁ NEJSOU PRÁZDNINY: Pokud se Vaše dítě bude nacházet "pouze" v karanténě, NENÍ tedy nemocné, je nutné, aby se každý den doma učilo. Bude mu mnou zasíláno PROBRANÉ UČIVO - v Bakalářích poznám, zda byla zpráva Vámi přečtena (a na konci týdne i zde na těchto našich webových stránkách je možnost se seznámit, kam jsme se s učivem posunuli.) Je třeba, aby dítě doma PSALO ZADANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY, z NÁSTĚNKY si opisovalo zápisky do příslušných předmětů, aby doma probíhalo samostudium. Ke karanténní absenci nebudu brát ohled při hodnocení a prověrkách. KARANTÉNA NEJSOU PRÁZDNINY. Stejným způsobem budu postupovat také při absenci z důvodu DOVOLENÉ. Při podpisu ŽÁDANKY panu řediteli svým podpisem stvrzujete, že si žák zameškané učivo doplní. Nerozumím tedy tomu, proč některé děti po návratu z dovolené se při samostatné práci odvolávají na to, že nemohou pracovat, protože ve škole nebyly (rekreovaly se), doma učebnici neotevřely, s rodiči nic nedohnaly a prý očekávají, že jim učivo vysvětlím. (Často jde o relativně jednoduché učivo, které rodič jistě zvládá.) PROTO DĚLÁM a každý týden AKTUALIZUJI  TYTO STRÁNKY, ABY se RODIČE DOZVĚDĚLI, KAM JSME SE S UČIVEM POSUNULI nebo CO SE VE ŠKOLE MINULÝ TÝDEN ODEHRÁLO.
 • POUŽÍVÁNÍ MOBILŮ VE ŠKOLE: Ředitelem školy bylo na ped.radě řečeno toto usnesení týkající se mobilních telefonů: Z bezpečnostních důvodů je zákaz používání mobilů na chodbách, průchozích schodištích a v jídelně. Při výuce musí být mobil uklizený a vypnutý. Porušení bude trestáno poznámkou. Při opakovaném porušení bude mobil zabaven, odnesen do ředitelny, kde bude uložen do trezoru. Rodiče budou o tomto vyrozuměni a požádáni o jeho vyzvednutí v ředitelně školy.
 • DŮLEŽITÁ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ANGLIČTINY: POKUD SE NEUSKUTEČNÍ HODINA AJ (např.třída bude v karanténě, ale paní uč. Hloušková se bude ve své skupině fyzicky vyučovat s dalšími dětmi z ostatních tříd) ZADÁ ANGLIČTINÁŘKA DĚTEM ÚKOLY K VYPRACOVÁNÍ, KTERÉ JIM NAPÍŠE DO CHATU V TEAMSECH.
 • Cvičební úbor je jistě potřeba čas od času vyprat. Četnost praní nechám na každém. Pro mě bude ale důležité, aby si vypraný úbor děti včas přinesly do školy.
 • Prosím všechny rodiče, aby nezapomínali dětem po nemoci dítěte do OMLUVNÉHO LISTU v papírové žk napsat omluvenku.
 • Pokud děti budou nosit do školy bonbony (narozeniny, svátek) - je třeba, aby byly zabalené v papírku (žádné medvídky či želíčka) - nebezpečí přenosu bacilů.
 • Prosím, dohlédněte na to, aby si děti do školy řádně nosily všechny pomůcky na daný den. Sice je dobré vést děti k samostatnosti ... ano, ať si aktovku na druhý den připraví samy..., ale je třeba aktovku po nich překontrolovat, zda tam mají vše. Děkuji Vám za spolupráci.
 • Chci poprosit, zda byste byli tak hodní a každý den sledovali el.žk, někdy je třeba včasně reagovat na mé zprávy. Sledujte prosím i papírovou žákovskou knížku, podepisujte ji. Hlavně sledujte zadní-poslední stranu, kam se zapisují ZAPOMÍNKY. I tuto stránku prosím podepisujte. Díky za spolupráci.
 •  
   • Pokud by nastal jakýkoliv problém, napište mi buď zprávu do el.žk nebo na školní email pokorna@zskol.ji.cz
   • V sešitech ČESKÉHO JAZYKA je potřeba, aby děti psaly opravy. Pokud je chyba ode mne 2x podtržena, je třeba v opravě připsat do závorky také zdůvodnění. Ukázka takovéto opravy je v sešitu GRAMATIKA.
   • Prosím, upozorněte své děti, že je přísný zákaz nošení školních pomůcek do jídelny (žádné jezení se sešitem na tácu aj.) a dále přísný zákaz ODKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍCH BATOHŮ V PROSTORU PŘED JÍDELNOU (batohy by tam byly BEZ DOZORU).
 •  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • SVĚTLIVKY ZNAČEK V ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE:

A - absence = nemoc

X - nehodnocen - Práci žák psal, ale nedostal z ní žádnou známku. Např:- pokud se uč. rozhodla, že nebude hodnotit jinou známkou, než jedničkou a výkon žáka na jedničku nebyl

                            - Zohlednění - např.v první den po nemoci nebo úleva v hodnocení na základě vyšetření v PPP

U - uvolněn = Žák práci nevypracoval, protože:

                                                                                 - nebyl tak rychlý, jako ti druzí.

                                                                                 - z nějakého důvodu dělal jinou zadanou práci.

                                                                                 - byl na distanční výuce tj. nebyl právě přítomen ve třídě, kde práce probíhala.

N - nevypracoval, záměrně neodevzdal - např. při distanční výuce všech dětí NEODEVZDAL zadanou práci

                                                                   - odevzdal prázdný sešit, kam záměrně nic nenapsal - dříve se takovýto přístup hodnotil známkou 5 - individuálně bude řešeno, proč se tak stalo

? - plánovaná klasifikace (Žák má dodatečně předložit sešit či práci k oznámkování. Z nějakého důvodu nemohl učitel úkol ohodnotit - např., když žák zapomene odevzdat sešit nebo omylem odevzdá jiný.)

   • ČTENÁŘSKÉ DÍLNY: Letos opět zařadím čtení knihy ve škole - tentokrát přímo v pravidlech ČTENÁŘSKÝCH DÍLEN. Bylo by fajn, aby si děti doma rozečetly "knihu s příběhem". (Není vhodná encyklopedie.) Tuto knihu by si pak vždy ve stanovený den přinesly do školy, kde ve čtení budou pokračovat. Ve zbytku hodiny budou následovat aktivity spojené s četbou této knihy.
   • NAROZENINY, SVÁTKY: Chci všechny rodiče požádat, aby dětem NEDÁVALI do školy žádné bonbony, žvýkačky či jiné pochutiny. Předejdeme tím situacím, kdy děti darují sladkost pouze některým kamarádům a ty ostatní, na které se nedostalo, to pak mrzí. Dožadují se této sladkosti přese mne. Chci tedy touto cestou požádat, abyste svým dětem poskytli bonbony pouze tehdy, pokud budou slavit narozeniny či svátek. Kupte prosím bonbony zabalené do papírku. (Gumové nezabalené neodpovídají hygienickým návykům.) Zakupte bonbony v dostatečném množství tak, aby se opravdu dostalo na každého žáka  a bylo to pro všechny děti spravedlivé.
 • WEBY: Pan ředitel nás informoval o webu DOPRAVNÍ VÝCHOVY. Rozhodla jsem se ho Vám taktéž doporučit, nachází se tam spoustu důležitých informací včetně TESTŮ pro děti. Schválně zkuste nahlédnout, mně se to docela líbilo. :-) https://www.dopravnivychova.cz/
 • Dále doporučuji https://www.matika.in/cs/ a https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php nebo https://skolakov.eu/ či https://www.nns.cz/blog/ . Ještě přidávám další učební portál pro děti: novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020 . Zkuste ho, třeba se Vám bude líbit.
  • NEMOC x ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ x DOBRÁ RADA. Pokud Vaše dítě onemocní, má nárok na 1 oběd do jídlonosiče. Na další dny obědy odhlaste. (Oběd musí být odhlášen NEJPOZDĚJI DO 14 h předešlého dne.) Někdy ale rodiče neví, jak dlouho nemoc dítěte potrvá. V tom případě raději odhlaste na více dní a pokud se Vaše dítě uzdraví dříve, stačí před 7 h ranní zatelefonovat do jídelny paní vedoucí šk. jídelny a stihnete na ten den ještě oběd přihlásit. :-)