Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

5.B - Mgr. Eva Václavková

Milí rodiče, milé děti, vítejte na stránkách naší třídy.

Děkujeme všem, kdo jste nám poslal hlas v soutěži o "Vánoční stromeček".

Naše škola se umístila na krásném 3. místě a děti měly velkou radost.

 download.jpg

 

 

Probírané učivo

 ČJ

Opakování - Zdvojené souhlásky, předpony s-, z-, / vyjmenovaná slova (opakování)

 Doplňování i, í/y,ý (opakování)

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně (opakování)

Dělení slov na konci řádku

Pravopis i,í/y,ý po obojetných souhláskách

 

https://www.pravopisne.cz/2011/10/pravidla-psani-bebje-a-vevje/

http://www.vudds.cz

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk

 

M

Obvod obdélníku, trojúhelníku a čtverce (opakování)

Slovní úlohy, Řešení aplikačních úloh (opakování)

Úsečky/Součet délek úseček/Tělesa kolem nás (opakování)

Opakování a procvičování - násobení/dělení/sčítání/odčítání (opakování)

Závislosti, práce s daty

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

 

Vla

Sousedící státy ČR

Evropa

 

 

 

Česká republika - oblast mírného podnebného pásu (opakování)

Třídění živých organizmů