Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

5.B - Mgr. Eva Václavková

Milí rodiče, milé děti, vítejte na stránkách naší třídy.

Děkujeme všem, kdo jste nám poslal hlas v soutěži o "Vánočmí stromeček".

Naše škola se umístila na krásném 3. místě a děti měly velkou radost.

 download.jpg

 

 

Probírané učivo

 ČJ

Opakování - Zdvojené souhlásky, předpony s-, z-, / vyjmenovaná slova

 Doplňování i, í/y,ý

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Dělení slov na konci řádku

https://www.pravopisne.cz/2011/10/pravidla-psani-bebje-a-vevje/

http://www.vudds.cz

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk

 

M

Obvod obdélníku, trojúhelníku a čtverce

Slovní úlohy, Řešení aplikačních úloh

Jednotky délky

Úsečky/Součet délek úseček/Tělesa kolem nás

Opakování a procvičování - násobení/dělení/sčítání/odčítání

Závislosti, práce s daty

 

Vla

Sousedící státy ČR

Evropa

 

 

Člověk a živá příroda

Rozmanitost života na Zemi

Život v různých podnebných pásech

Život v oceánech a mořích

Česká republika - oblast mírného podnebného pásu