Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

6.B - Mgr. Dagmar Kostková

 

5.B - 2018/2019

Milí rodiče, milé děti, vítejte na stránkách naší třídy 5.B.

 

"Vstávej synku, musíš do školy!"
"Maminko, já tam nechci, oni mě tam vůbec neberou a smějí se mi. Opravdu tam musím jít?"
"Musíš, musíš, vždyť jsi učitel."

 

 

PROBÍRANÉ UČIVO

 

ČESKÝ JAZYK

ČÍSLOVKY

 ZÁJMENA

 

 http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_druhy.php

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-pridavna-jmena

ttps://www.pravopisne.cz/2012/02/test-slovesa

 

Opakování: Vyjmenovaná slova, podmět a přísudek, určování pádů

 

https://www.pravopisne.cz/2011/10/pravidla-psani-bebje-a-vevje/

http://www.vudds.cz

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk

 

MATEMATIKA

ZLOMKY

DESETINNÁ ČÍSLA

POVRCH KRYCHLE A KVÁDRU

Slovní úlohy/Aplikační úlohy/Zábavná matematika

 

 

Obsah obdélníku a čtverce (opakovíní)

Slovní úlohy, Řešení aplikačních úloh (opakování)

Opakování a procvičování - násobení/dělení/sčítání/odčítání (opakování)

Písemné dělení dvojciferným dělitelem (opakování)

file:///C:/Users/EVACLA~1/AppData/Local/Temp/Matematika-5.ročník.pdf

https://www.google.com/search?q=matematika+5.

 

 VLASTIVĚDA

Tvář Československé republiky

Válečná a poválečná léta

Od totalitní moci k demokracii

Opakování

 

PŘÍRODOVĚDA

 Člověk ve společnosti