Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

KOMUNIKACE "NA DÁLKU"Datum konání:
12.10.2020

Vážení rodiče a žáci,

V elektronické žákovské knížce najdete podrobné informace ke komunikace mezi školou a žáky v případě distanční výuky. Přáním celého pedagogického sboru ale je, abychom tato pravidla využívali co nejméně a děti mohly chodit do školy.