Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Aktuálně > POKYNY OD STŘEDY 18.11.2020

POKYNY OD STŘEDY 18.11.2020Datum konání:
16.11.2020
 1. OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ PRO DĚTI V DISTANČNÍ VÝUCE (3.- 9. ročník) SE BUDOU OD STŘEDY 18.11.2020 VYDÁVAT U SLUŽEBNÍHO VCHODU PRO KUCHAŘKY – NA RAMPĚ.
  Důvodem je oddělení místa vydávání stravy pro děti na prezenční a distanční výuce.
 2. OD STŘEDY 18.11. BUDE ZAHÁJENA VÝUKA PRO ŽÁKY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, 1. a 2. ROČNÍKU
 3. VSTUP DO ŠKOLY JE UMOŽNĚN POUZE SE ZAKRYTÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI. A TO PO CELOU DOBU POBYTU V BUDOVĚ – VYJMA JÍDLA A PITÍ.
 4. VÝUKA BUDE PROBÍHAT DLE BĚŽNÉHO ROZVRU HODIN.
 5. PRO ROČNÍKY, KTERÝM JE UMOŽNĚNA PREZENČNÍ VÝUKA, NEBUDE ZAJIŠŤOVÁNA DISTANČNÍ VÝUKA.
 6. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDOU PO TŘÍDÁCH, ABY NEDOCHÁZELO K „MÍCHÁNÍ DĚTÍ“ (alespoň do doby návratu ostatních žáků do školy)  
 7. PŘI PŘÍCHODU DO RANNÍ DRUŽINY BUDOU RODIČE A ŽÁCI PŘICHÁZET A ZVONIT TAK, JAK JSOU ZVYKLÍ. Při vyzvedávání dětí postupujte také standartním způsobem. Pokud bude nějaká změna, tak Vás paní vychovatelky upozorní do videotelefonu nebo naleznete písemný pokyn na bočních dveřích.
 8. VCHOD DO ŠKOLY „NEDRUŽINOVÝM“ DĚTEM BUDE UMOŽNĚN ČIPEM OD 7:40 HOD.
 9. PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI BUDE ZAJIŠTĚN OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.
 10. TYTO POKYNY BUDOU AKTUALIZOVÁNY PO NÁVRATU DALŠÍCH ROČNÍKŮ DO ŠKOLY.