Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Aktuálně > ŠKOLA OD PONDĚLÍ 15.2.2021

ŠKOLA OD PONDĚLÍ 15.2.2021Datum konání:
12.2.2021

Vážení rodiče a žáci,

Na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude výuka od pondělí 15.2.2021 pokračovat ve stejném režimu, jako doposud. To znamená, že ve škole budou pouze žáci přípravné třídy, prvních a druhých tříd. Ostatní žáci budou pokračovat v distanční výuce. Pokud by nastala změna, budeme vás informovat.

 

Pokyn MŠMT ze dne 12.2.2021:

ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD

koronavirus-vykricnik
Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,