Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Aktuálně > ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2022/2023

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2022/2023Datum konání:
21.9.2022

Vážení rodiče a žáci, 

v letošním školním roce 2022-2023 se vracíme k otevření kroužků a nabídneme dětem opět možnost zapojit se přímo ve škole do zájmových aktivit, které děti baví a které naši pedagogové umí. Vašim dětem tak nabízíme mimoškolní činnost, která bude probíhat formou zájmových kroužků od října 2022 do května 2023. Měsíční poplatek je za každý kroužek 200,- Kč.

Je možné, že u některých kroužků se budou ještě rodiče finančně podílet na nákupu materiálů (např. keramická hlína, glazury, potraviny na vaření atd.), se kterými se bude pracovat. 

Do kroužků se žáci mohou zapsat na zápisových listinách, které budou umístěny na oknech ve spojovací chodbě (prostor mezi šatnami a jídelnou) od pondělí 26. 9. 2022 6:00 hod. do středy 27. 9. 2022 16:00 hod. Pro otevření každého kroužku bude rozhodující, zda budou plně obsazeny žluté řádky na zapisovací listině. Každý kroužek má jinou kapacitu, kterou prosím respektujte. Z tohoto důvodu se budou děti zapisovat pouze do vyznačených řádků, nikoli kolem tabulky apod. 

První hodiny budou zahájeny v týdnu od pondělí 3. 10. 2022. Žáci zde obdrží závaznou přihlášku, kterou odevzdají vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem danému vedoucímu kroužku v následující hodině. 

Platbu budou děti nebo rodiče předávat přímo vedoucímu kroužku v hotovosti. Celková částka bude rozdělena na dvě období (pokud by se chtělo dítě odhlásit, musí tak učinit vždy až na konci platebního období).

1. platba (říjen až leden) do 14. 10. 2022, tj.  800, - Kč a 2. platba (únor až květen) do 21. 2. 2022, tj. 800,- Kč. 

Žádáme Vás, abyste pomohli dětem při výběru jejich mimoškolní činnosti. Zvolte prosím takové kroužky, které se časově nepřekrývají. Dbejte i na počet a obsah kroužků. Vyberte kroužky s ohledem na věk i ostatní mimoškolní zájmy Vašeho dítěte. Zvláště u malých dětí pečlivě zvažte, zda by nebyly časově přetěžovány. Mějte na paměti při běžném provozu pestrou činnost školní družiny. Její součástí je minimálně jedna hodina týdně v tělocvičně a na školním hřišti. Dále se děti v družině věnují rukodělným činnostem, společenským hrám, malování atd. … .  

Věříme, že Vy i Vaše děti budete s náplní kroužků spokojeni.

   

                 Nabídka kroužků 2022 - 2023

 
             
  Název kroužku Vedoucí kroužku Pro koho určeno  Den Hodina Kde
1 Alternativní sporty Korandová 2. - 5. třídy středa 1 x za měsíc 13:15 - 16:15 dle sportu
2 Elektroakustická kytara Hanzl 3. - 9. třídy úterý 13:00 - 14:00 5. B - č. 36
3 Flétna začátečníci Lupačová  1. třídy úterý 12:30 - 13:15 kuchyňka
4 Stolní tenis - starší Hřebenová 5. - 9. třídy  čtvrtek 15:15 - 16:15 herna ŠD
5 Stolní tenis - mladší Hřebenová 3. - 4. třídy středa 15:15 - 16:15 herna ŠD
6 Školní časopis Smejkalová 6. - 9. třídy dle domluvy dle domluvy dle domluvy
7 Vaření  Pokorná 3. - 5. třídy úterý 1 -2 x za měsíc 13:50 - 16:00 kuchyňka
8 Pečení Pokorná 3. - 5. třídy čtvrtek 1 -2 x za měsíc 13:50 - 16:00 kuchyňka
9 Volnočasové aktivity Huďová 3. - 5. třídy středa 1x za měsíc 13:15 - 16:15 dle aktivity
10 Výtvarný  Poštulková 1. - 5. třídy středa - lichý týden 13:30 - 15:00  III. B - č. 11
11 Výtvarný  Poštulková 1. - 5. třídy středa - sudý týden 13:30 - 15:00  III. B - č. 11
12 Základy lezení na umělé stěně Zatloukal 1. - 5. třídy středa 7:00 - 7:45 tělocvična
13 Základy lezení na umělé stěně Zatloukal 6. - 9.. třídy pátek 7:00 - 7:45 tělocvična
14 Turistický Brhlík Jakub 3. - 4. třídy pátek 1 x za měsíc 14:30 - 17:30 venku, PT
15 Taneční a pohybový Kalná PT, 1. - 2. třídy úterý 15:15 - 16:00 herna ŠD
16 Šikovné ručičky pro kluky a holčičky Brhlíková PT - 1. třídy čtvrtek 13:00 - 13:45 PT
17 Německý jazyk pro začátečníky Kučerová 4. - 5. třídy úterý 7:00 - 7:45 V. A - č. 13
18 Origami (skládání z papíru) Sova 6. - 9. třídy čtvrtek 1 x za 2 týdny 13:45 - 15:15 přírodopis - č. 28
19 Deskové hry Brunnerová 3. - 5. třídy středa 13:30 - 15:00 II. B - č. 1
20 Keramika Hošková 6. - 9. třída úterý (lichý týden) 14:00 - 15:30 výtvarna - č. 27