Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Aktuálně > ZÁPIS DO ŠKOLY 2022/2023

ZÁPIS DO ŠKOLY 2022/2023Datum konání:
8.4.2022
Datum ukončení:
9.4.2022

Dle zákona č. 67/2022 Sb. se následující informace k zápisu netýkají dětí - cizinců. Jedná se o děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pro tyto šestileté ukrajinské děti bude vypsán termín dalšího zápisu do první třídy a třídy přípravné. Přesný termín (pravděpodobně 1.6.2022) a podrobné informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na tomto místě. 

Vážení rodiče,

Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali ke školní docházce právě naši školu. Jsme rádi, že po dvou letech můžeme udělat klasický zápis do první třídy a třídy přípravné za přítomnosti rodičů a dětí přímo v budově školy.

K zápisu musí přijít děti, které se narodily od 1.9.2015 do 31.8.2016. Dostavit se musí také ty, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky na jeden rok.

K zápisu se dostaví dítě s alespoň jedním zákonným zástupcem. S sebou je nutné přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte.  

Pokud budete žádat o odklad školní docházky případně i o zařazení do přípravné třídy a již máte vystavené potřebné dokumenty (doporučení ze školského poradenského zařízení, doporučení pediatra) pak si je vezměte s sebou. Pokud je nemáte - nevadí. Lze je vyřídit i po zápisu.

Letošní zápis se bude konat pod mottem: „Frčíme do školy“.

Počítejte s tím, že zápis může trvat i déle než půl hodiny.

Pokud si chcete předem připravit odpovědi na otázky učitelek u zápisu, můžete se podívat či si předem vyplnit a přinést s sebou „Zápisový list“ - viz. níže. Rozhodně to ale není nutností.

Podrobné informace najdete pod odkazy v tomto textu  

Termín zápisu (včetně přípravné třídy):

PÁTEK  8.4.2022 od 14:00 hod. do 18:00 hod.

SOBOTA 9.4.2022 od 8:00 hod. do 12:00 hod.

 

  1. Plakát k zápisu
  2. Průběh zápisu
  3. Kritéria přijímání dětí do první třídy
  4. Kritéria přijímání dětí do přípravné třídy třídy
  5. Zápisový list (*.doc)
  6. Zápisový iist (*.pdf)
  7. Co bych měl umět před první třídou
  8. Informace o škole
  9. Informace o přípravné třídě
  10. Videoprohlídka školy