Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Aktuálně

Aktuálně


Vítejte na webových stránkách naší školy!  

Věříme, že zde najdete veškeré informace, které vás zajímají, a možná i něco navíc! Také nás můžete kdykoliv online kontaktovat, velmi rádi zodpovíme všechny zvídavé dotazy.             ... více o naší škole zde

OŠETŘOVNÉ OD 14.10.

Datum konání: 30. 10. 2020

Vážení rodiče,

Pod přiloženým odkazem najdete nejaktuálnější informace ohledně ošetřovného v době uzavření škol.

OŠETŘOVNÉ OD 14.10.2020

Pokyny k ošetřovnému

Formulář - ošetřovné


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 14. 10. 2020 10:54

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14.10.2020

Datum konání: 14. 10. 2020

Vážení rodiče a žáci,

Uzavření školy

Oznamuji Vám, že na základě usnesení Vlády České republiky budou od 14.10. do 1.11.2020 uzavřené základní školy. Zastaven je i provoz školní družiny. Děti od středy přecházejí na distanční vzdělávání dle pokynů, které jste obdrželi prostřednictvím el. ŽK.

Informace ohledně stravování

V odlišném režimu je provoz školní jídelny. Konkrétně – na středu 14.10. si mohou děti nebo jejich rodiče vyzvednout přihlášený oběd. Vyzvednout znamená, že mohou děti či rodinní příslušníci přijít s jídlonosičem nebo mohou oběd sníst děti přímo ve školní jídelně. A to v době od 11:30 hod. do 12:30 hod. Na ostatní dny mají všechny děti oběd automaticky odhlášený. Pokud byste měli i v dalších dnech uzavírky školy zájem o stravování ve školní jídelně, můžete si obědy znovu přihlásit – nejpozději však do středy 14.10. do 14:00 hod. Po tomto termínu již nebude možné obědy přihlásit (v týdnu od 19.10. do 23.10. budeme vařit pouze chod č.1).  I pro tyto dny bude platit, že si v době od 11:30 hod. do 12:30 hod. bude moci dítě sníst oběd přímo v jídelně nebo si jej odnést domů. Vstup do školní jídelny bude umožněn pouze bočním vchodem ve spojovací chodbě. Vpouštět děti bude dozor, žákovské čipy budou na vstup nefunkční.

Doporučení

Prosím zvažte, zda je vhodné při uzavření školy posílat děti do školy na oběd. Z našeho pohledu je to v dané situaci z hygienických důvodů nevhodné.

Potvrzení na ošetřovné

Do této chvíle žádný z příslušných orgánů nevydal jasná pravidla pro vystavení potvrzení o ošetřovném dítěte. Bylo mi pouze doporučeno, abychom sledovali stránky www.cssz.cz , kde by se měly v nejbližší době zveřejnit příslušné formuláře a pokyny. Pravděpodobně se bude jednat pouze o čestné prohlášení rodiče, které nebude škola potvrzovat.

Škola pro zabezpečení nezbytné péče

Zároveň Vám oznamuji, že základní školou v Jihlavě, která bude určena pro zabezpečení nezbytné péče o děti zaměstnanců klíčových složek pro zabezpečení zdravotní péče a bezpečnosti v území (např. bezpečnostní sbory, obecní policie, poskytovatelé zdravotních služeb, orgány ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil) je ZŠ Jihlava, E. Rošického 2. Všechny pokyny včetně formulářů k přihlašování žáků jsou na jejich webových stránkách http://www.zsrosi.cz/ .


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 13. 10. 2020 15:42

KOMUNIKACE "NA DÁLKU"

Datum konání: 12. 10. 2020

Vážení rodiče a žáci,

V elektronické žákovské knížce najdete podrobné informace ke komunikace mezi školou a žáky v případě distanční výuky. Přáním celého pedagogického sboru ale je, abychom tato pravidla využívali co nejméně a děti mohly chodit do školy.


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 12. 10. 2020 18:14

Opatření od pondělí 12.10.2020

Datum konání: 9. 10. 2020

Vážení rodiče a žáci,

Na základě nařízení Vlády České republiky budou i na naší škole přijata opatření ke snížení počtu přítomných žáků druhého stupně v budově. Podrobné pokyny naleznete v systému Bakaláři.

První stupeň a přípravná třída se bude vyučovat beze změny.

Dále oznamuji, že na týden od 26.10. do 30.10. byly pro všechny žáky školy vyhlášeny MŠMT dny volna (prodloužené podzimní prázdniny).


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 9. 10. 2020 10:15

KROUŽKY 2020/2021

Datum konání: 1. 10. 2020

Vzhledem k situaci s onemocněním Covid-19 od října 2020 nezahájí svou činnost zájmové kroužky.


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 29. 9. 2020 11:16

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Datum konání: 25. 9. 2020

VÁŽENÍ RODIČE A ŽÁCI,

NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ A PO DOMLUVĚ SE ZŘIZOVATELEM ŠKOLY VYHLAŠUJI NA PÁTEK 25.9.2020 Z DŮVODU ZHORŠUJÍCÍ SE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE ŘEDITELSKÉ VOLNO.

V tento den se nebude vařit (obědy budou automaticky odhlášeny) a v provozu nebude ani školní družina.


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 22. 9. 2020 11:29

NOŠENÍ ROUŠEK

Datum konání: 10. 9. 2020

Vážení rodiče a žáci,

na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je od čtvrtka 10. 9. 2020 povinnost nosit ve společných prostorách školy roušky. Ve třídách ochrana dýchacích cest být nemusí. Pokud se ale s dítětem domluvíte, že bude mít roušku i v učebnách, budeme toto Vaše rozhodnutí respektovat. V souvislosti s tímto nařízením musí být dítě vybaveno minimálně dvěma rouškami na každý den a sáčkem na jejich uložení. Žádáme Vás, aby roušky byly vždy plně funkční a čisté. Pokud dítě nebude mít roušku, budeme nuceni kontaktovat rodiče, aby situaci okamžitě vyřešili.


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 10. 9. 2020 8:51

CHRÁNÍME DĚTI

Datum konání: 3. 9. 2020

Vážení rodiče,

Prosíme Vás o pomoc při ochraně proti nákaze Covid-19 Vašich dětí. V tuto chvíli Vás žádáme o používání roušek v prostorách školy (netýká se žáků a zaměstnanců školy). Také by bylo vhodné, abyste na minimum omezili samotný vstup do školy. Spousta věcí lze vyřešit "na dálku" - telefonicky, mailem, elektronickou žákovskou knížkou atd. Není nutné doprovázet žáky  dovnitř  budovy, šaten či dokonce do tříd. Vaše děti jsou šikovné a zvládnou to určitě samy. Ano - prvňáčkům a přípravkářům bude potřeba ještě pár dní pomoci. :-) 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 3. 9. 2020 15:07

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Datum konání: 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1.9.2020 v 8:00 hod. Těšíme se na všechny žáky. O opatřeních při provozu školy v souvislosti s Covid-19 budou žáci informováni svými třídními učiteli.

Rádi uvítáme i rodiče našich nových žáků - prvňáčků a dětí z přípravné třídy. Prosíme Vás ale, aby s každým dítětem přišli jako doprovod maximálně dva dospělí - maminka a tatínek. Děkujeme za pochopení.


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 26. 8. 2020 16:17

PROVOZ LETNÍ DRUŽINY

Datum konání: 18. 6. 2020

Vážení rodiče,

pokud jste v dotazníku projevili zájem o školní družinu v době letních prázdnin, najdete podrobné pokyny v elektronické žákovské knížce pod účtem rodiče. 

Pokud je Vaše dítě v přípravné třídě, najdete pokyny ve své mailové schránce.


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 18. 6. 2020 17:10