Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

Aktuálně


Vítejte na webových stránkách naší školy!  

Věříme, že zde najdete veškeré informace, které vás zajímají, a možná i něco navíc! Také nás můžete kdykoliv online kontaktovat, velmi rádi zodpovíme všechny zvídavé dotazy.             ... více o naší škole zde

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2020/2021

Datum konání: 15. 4. 2020 - 30. 4. 2020

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

na ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

     Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zvolit pro své dítě naši školu. Mrzí nás, že v důsledku pandemie koronavirem jsme povinni udělat zápis do první třídy bez přítomnosti dětí a pokud možno i bez přítomnosti Vás zákonných zástupců. Je škoda, že jsme nemohli uspořádat dny otevřených dveří, abychom Vám mohli školu ukázat a případně odpovědět Vaše dotazy. Jestliže je něco, co by Vás zajímalo, rádi Vám odpovíme mailem či telefonicky. Spoustu informací se můžete také dozvědět z našich internetových stránek. Pokud to situace dovolí, rádi bychom udělali do konce školního roku společné setkání rodičů, dětí a budoucí paní učitelky přímo u nás ve škole.

     Všechny potřebné informace o průběhu zápisu se dočtete již od dnešního dne na tomto místě. Vlastní zápis a doručování všech potřebných dokumentů bude probíhat ale až od středy 15. 4. 2020 do čtvrtka 30. 4. 2020. Nejdůležitější pro Vás je, kliknout na této stránce na odkaz, který určuje, o jaký způsob zápisu se právě u Vašeho dítěte jedná. A pak již pouze postupovat podle podrobného manuálu (ten si můžete pročítat již nyní).

     Pokud byste měli s postupem jakýkoli problém, neváhejte nás kontaktovat. To platí i pro případ, že by Vaše technické možnosti či znalost práce na počítači nedovolovaly vykonat zápis tímto elektronickým způsobem. Jistě v těchto výjimečných případech najdeme společné řešení. Všechny aplikace a dokumenty zápisu jsou odladěné pro práci na počítači. Funkčnost na jiných zařízeních (například na mobilním telefonu) Vám nejsme schopni zaručit.

     Věřím, že tento netradiční zápis společně zvládneme.

 

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku a přípravného ročníku

Co by mělo dítě umět před vstupem do školy

 

Pokyny k zápisu (vyberte variantu, která se týká právě Vašeho dítěte)

 

BĚŽNÝ ZÁPIS – DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

 

ZÁPIS PO ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 

 

ZÁPIS S ŽÁDOSTÍ O ODKLAD - DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

 

ZÁPIS S ŽÁDOSTMI O ODKLAD A ZAŘAZENÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY - DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

 

PŘEDČASNÝ ZÁPIS – DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014

 

PŘEDČASNÝ ZÁPIS – DÍTĚ NAROZENO od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

 

BUDU V ROCE 2020/2021 „PŘEDŠKOLÁK“ A CHCI DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

 


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 3. 4. 2020 10:52

ŽÁDOST - "OŠETŘOVNÉ" DO 13 LET

Datum konání: 29. 3. 2020

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Budete-li mít zájem o vystavení formuláře o uzavření školy na ošetřovné dítěte do 13 let věku, žádáme Vás, abyste tak přednostně učinili elektronickou cestou a to prostřednictvím elektronické žákovské knížky na ředitelství školy. Vyplněný a potvrzený formulář Vám bude zaslán v nejbližším možném termínu.

Ve výjimečném případě můžete zvolit i osobní návštěvu školy a to v pracovní dny od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Tímto opatřením chceme předejít nežádoucímu potkávání více osob na jednom místě.

V následujících odkazech najdete veškeré podrobné informace k poskytování ošetřovného při péči o dítě do 13 let.

1. Česká správa sociálního zabezpečení - Nový zákon nyní umožňuje delší čerpání a zvýšila se i věková hranice

2. Česká správa sociálního zabezpečení - Podrobné informace k výplatě ošetřovného

3. Ministerstvo práce a sociálních věcí - Podmínky a postupy pro poskytování ošetřovného

 


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 29. 3. 2020 17:08

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Datum konání: 29. 3. 2020

Ministerstvo školství vydalo plán ke konání přijímacích zkoušek na střední školy pro rok 2020/2021

Časová osa přijímacích zkoušek na střední školy pro rok 2020/2021

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Celou informaci najdete zde: 

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?


Autor: Mgr. Veronika Štenglová Publikováno 25. 3. 2020 11:17

INFORMACE KRAJE A MĚSTA

Datum konání: 22. 3. 2020

Na těchto odkazech naleznete informace o regionálních opatřeních v souvislosti s epidemií COVID-19, které přijímá Kraj Vysočina a město Jihlava

Informace - Krajský úřad Kraje Vysočina

Informace - Magistrát města Jihlavy


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 22. 3. 2020 12:46

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Datum konání: 22. 3. 2020

Vážení rodiče,

Dne 18.3.2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokyny k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021. Na konkrétní realizaci tohoto nařízení pro naši školu v současné době pracujeme. Jednotlivé kroky se včas dozvíte zde, na našich internetových stránkách. Jedno je ale již nyní jasné - zápis bude obsahovat pouze formální část - tedy bez přítomnosti dětí.

Přesné pokyny MŠMT, kterými jsme povinni se řídit: 

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 22. 3. 2020 12:30

DISTANČNÍ STUDIUM

Datum konání: 18. 3. 2020

Vážení rodiče a hlavně žáci,

Naši učitelé pro vás připravují průběžně domácí práci. Její obsah najdete buď na internetových stránkách třídy nebo - a to hlavně - v elektronické žákovské knížce pod záložkou "Komens".

V případě, že z nějakého důvodu nemáte přístupové údaje do elektronické žákovské knížky, tak si je musíte sami vygenerovat na přihlašovací obrazovce  odkazem "Zapomenuté heslo". Nové údaje pak obdržíte na mailovou adresu, kterou jste uvedli škole, jako vaši kontaktní.  

 


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 18. 3. 2020 12:32

OBĚDY

Datum konání: 16. 3. 2020

PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOLY JSOU OBĚDY DĚTEM AUTOMATICKY ODHLÁŠENY


Autor: Helena Sidimáková - vedoucí školní jídelny Publikováno 13. 3. 2020 19:18

TISKOVÁ ZPRÁVA

Datum konání: 13. 3. 2020

Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

 Více informací i zde

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop


Publikováno 13. 3. 2020 17:52

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Datum konání: 16. 3. 2020

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí vlády České republiky je i naše škola po jarních prázdninách do odvolání uzavřena. V provozu nebude ani školní družina či školní jídelna.

 


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 11. 3. 2020 20:22

KORONAVIR - INFORMACE

Datum konání: 13. 3. 2020

1. INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU VYDANÉ KRAJSKÝM ÚŘADEM KRAJE VYSOČINA

2. INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU VYDANÉ MŠMT


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 4. 3. 2020 14:24