Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

Informace

Školní jídelna

Telefon : 567 563 575
e-mail : sidimakova@zskol.ji.cz 

Bankovní spojení : Česká spořitelna

Školní jídelna je součástí ZŠ Kollárova 30,Jihlava.

Ve školní jídelně se připravují obědy pro žáky a zaměstnance ZŠ Kollárova 30, ZŠ Havlíčkova 71, ZŠ Jungmanova 6 a zaměstnance SŠOS Havlíčkova 30. Všichni strávníci si mohou vybrat ze dvou chodů oběda.
První den nemoci žáka (dle vyhlášky 107/2005 Sb. §4, odst. 9) je považován za pobyt ve škole, proto si lze oběd vyzvednout ve školní jídelně od 11.30 do 11.45 hod. Od druhého dne je nutno obědy odhlásit.

Platby obědů:

  •  inkasem ze sporožira (potvrzení o souhlasu k inkasu na č.ú. 100008421/0800 donést do ŠJ – platí pouze u nových strávníků)
  • inkasem z jiného peněžního ústavu než z ČS (je nutno donést potvrzení o souhlasu k inkasu na č.ú. 9021-1466078349/0800 do ŠJ – platí pouze u nových strávníků)
  • po provedení plateb je všem strávníkům, kterým proběhla platba, přihlášen automaticky oběd č.1 na celý nadcházející měsíc. Změna oběda z č.1 na č.2 mohou strávníci provést na terminálu nebo prostřednictvím internetu, nejpozději ve čtvrtek do 14.00 hod na celý příští týden. 

Ceny obědů od 1.9.2013:

  • Žáci 7 - 10 let 24,- Kč
  • Žáci 11 – 14 let 26,- Kč
  • Žáci 15 – více let 28,- Kč
  • Zaměstnanci 30,- Kč

Výdej obědů :

11.30 – 14.00 hod.

Odhlašování obědů:

  •  do 14.00 hod. den předcházející buď telefonicky na čísle 567 563 575 nebo na terminálu ve ŠJ; prostřednictvím internetu na www.strava.cz do 13.45 hod.
  • pokud se strávník rozhodne nestravovat se, je jeho povinností se odhlásit ( i v případě. že přechází na jinou školu).