Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

V.C - Mgr. Daniel Hanzl 

 

Milí rodiče, milé děti, milí příznivci V. C, vítejte na stránkách naší třídy!

 

Vážení rodiče, dovolte, abych vás pozdravil a zároveň přivítal v novém školním roce 2018/2019. Pěvně věřím, že naše vzájemná spolupráce bude bezproblémová a vždy plně v souladu se vzdělávacími potřebami vašich dětí. Přeji vám i dětem vše dobré v nastavajícím školním roce a budu se těšit na setkání i spolupráci. Daniel Hanzl

Týdenní plán

PONDĚLÍ

ČJ

 • Stavba slova
 • Rozbor stavby slova
 • Vyjmenovaná slova

M

 • Písemné násobení
 • Slovní úlohy

Vla

 • Kraj Vysočina - významná města kraje
 • ČR - demokratický stát

ÚTERÝ

ČJ

 •  Stavba slova
 •  Vyjmenovaná slova

M

 • Písemné násobení
 • Matematické přednost

STŘEDA

ČJ 

 • Kořen, předpona a přípona ve cvičeních
 • Vyjmenovaná slova

M

 • Písemné násobení, pětiminutovka
 • Slovní úlohy

Pří

 •  Nertosty a horniny - rudy
 •  Energetické suroviny

Vla

 • ČR - demokratický stát
 • Praha - hlavní město ČR

ČTVRTEK

ČJ

 • Opakování stavby slova
 • Slova příbuzná
 • Diktát

M

 • Dělení se zbytkem - výklad
 • Dělení se zbytkem - procvičování
 • Slovní úlohy

Pří

 • Energewtické suroviny - práce s mapou
 • Opakování nerostů a hornin

PÁTEK

ČJ

 • Odvozování slov předponami a příponami - úvod
 • Týdenní shrnutí ve cvičeních

 M

 • Písemné dělení - výklad
 • Týdenní shrnutí ve cvičeních