Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

V.C - Mgr. Daniel Hanzl 

 

Milí rodiče, milé děti, milí příznivci V. C, vítejte na stránkách naší třídy!

 

 POZOR! Nepřehledněte!

Vážení rodiče, od pátku 16. 3. 2018 do konce dubna 2018 budeme s dětmi chodit místo TV na bruslení na HZS. Z tohoto důvodu dochází k drobné úpravě rozvrhu a to tak, že matematika, která měla být v pátek, se přesouvá na středu. Na bruselní budeme vždy v pátek od 10.00 do 11.00. Vybavte prosím děti bruslemi (hokejkou), vhodným oblečením, svačinou, pitím a lístkem na MHD. Děkuji a přeji pohodové předjaří. Hanzl

POZOR! Nepřehledněte

 Vážení rodiče, v pátek 13. dubna 2018 pojedeme s dětmi v rámci výuky vlastivědy na exkurzi do Prahy. V rámci exkurze navštívíme historická místa Prahy spojená s významnými událostmi české historie (Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, Královská cesta, aj.) a také Národní technické muzeum. Cena zájezdu je předběžně stanovena na 440 Kč, v případě absencí žáků by cena následně činila 470 Kč. Peníze budou vybírány od úterý 27. 3. Odjezd v den zájezdu bude v 7.30 od budovy školy, návrat je plánován přibližně na 18.00. S sebou prosím vhodné oblečením, jídlo na celý den, popřípadě drobnou finanční hotovost. Mobilní telefon či fotoaparát na vlastní zodpovědnost. Přeji pohodové jaro. Hanzl

 Týdenní plán 2. 4.  - 6. 4. 2018

PONDĚLÍ

ČJ

 • Velikonoční pondělí - státní svátek

M

 •  
 •  

Vla

 •  
 •  

ÚTERÝ

ČJ

 • Slovesa - složené a jednoduché tvary sloves
 • Přídavná jména přivlastňovací
 • Čtení

M

 • Geometrie - konstrukce obdélníku
 • Obvod obdélníku

Pří

 • Člověk - odlišné znaky od ostatních živočichů
 • Člověk - tělní soustavy

STŘEDA

ČJ

 • Mluvnické kategorie sloves
 • Vyjmenovaná slova

 M

 • Geometrie - konstrukce čtverce
 • Obvod čtverce

Pří

 • Člověk - pohybová soustava, kostra

ČTVRTEK

ČJ

 • Slovesa - osoba, číslo a čas sloves
 • Přídavná jména
 • Diktát

M

 •  Geometrie - konstrukce trojúhelníku, čtverce a obdélníku
 •  Slovní úlohy

Vla

 •  J. A. Komenský

PÁTEK

ČJ

 • Slovesa
 • Týdenní shrnutí

 M

 •  Opakování geometrie
 • Úvod do III. dílu