Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

Zájmové kroužky 2017 - 2018

Vážení rodiče,

v níže uvedené příloze naleznete přehled volnočasových aktivity pro holky a kluky z naší „Kollárky", které budou ve školním roce 2017 - 2018 otevřeny.

Helena Uhlířová

Nabídka kroužků 2017 - 2017_3. 10. 2017.xlsx

 

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce 2017 - 2018  Vašim dětem nabízíme mimoškolní činnost, která bude probíhat formou zájmových kroužků od října 2017 do května 2018. Měsíční poplatek je za každý kroužek 150,- Kč.

Výjimkou je kroužek „Stolního tenisu“, který mají žáci zapsaní ve školní družině nebo  ve školním klubu zdarma (v rámci poplatku za ŠD). Pro ostatní zájemce je běžným kroužkem.

Je možné, že u některých kroužků se budou ještě rodiče finančně podílet na nákupu materiálů (např. keramická hlína, glazury), se kterými se bude pracovat.

Do kroužků se žáci mohou zapsat na zápisových listinách, které budou umístěny ve  spojovací chodbě od čtvrtka 21. 9. 2017 do úterý 26. 9. 2017. Pro otevření každého kroužku bude rozhodující, zda budou plně obsazeny žluté řádky na zapisovací listině. Každý kroužek má jinou kapacitu, kterou prosím respektujte. Z tohoto důvodu se budou děti zapisovat pouze do vyznačených řádků, nikoli kolem tabulky apod.

První hodiny budou zahájeny v pondělí 2. 10. 2017. Žáci zde obdrží závaznou přihlášku, kterou odevzdají vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem danému vedoucímu kroužku v následující hodině.

Platbu budou děti nebo rodiče předávat přímo vedoucímu kroužku. Celková částka bude rozdělena na dvě období (pokud by se chtělo dítě odhlásit, musí tak učinit vždy až na konci platebního období). 1. platba (říjen až leden) do 20. 10. 2017, tj. 600,- Kč a 2. platba (únor až květen) do 16. 02. 2018, tj. 600,- Kč.

Žádáme Vás, abyste pomohli dětem při výběru jejich mimoškolní činnosti. Zvolte prosím takové kroužky, které se časově nepřekrývají. Dbejte i na počet a obsah kroužků. Vyberete je s ohledem na věk i ostatní mimoškolní zájmy Vašeho dítěte. Zvláště u malých dětí pečlivě zvažte, zda by nebyly časově přetěžovány. Mějte na paměti při běžném provozu pestrou činnost školní družiny. Její součástí je minimálně jedna hodina týdně v tělocvičně a na školním hřišti. Dále se děti v družině věnují rukodělným činnostem, společenským hrám, malování…  

Věříme, že Vy i Vaše děti budete s náplní i vedoucími kroužků spokojeni.

 

Nabídka kroužků 2017 - 2017_20. 9. 2017.xlsx

 

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce budeme nabízet volnočasové aktivity pro holky a kluky z naší „Kollárky“.

Kompletní nabídku kroužků a další informace zde naleznete 20. 9. 2017.

Helena Uhlířová