Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

2.A - Mgr. Pavla Lupačová

Vítám všechny na stránkách naší třídy.

15. 10. - 19. 10,

WP_20181011_10_54_40_Pro.jpg

ČJ - Druhy vět - opakování učiva.

uč. str. 27 - 29     PS str. 20 - 22       Čítanka str. 27 - 31   Písanka str. 12 - 13

M - Opakování sčítání a odčítání do 20

str. 3 - 6, str. 7/1, 2, 3   Počítáme zpaměti str. 22/sloupeček 65, 66

Pr - Les: společný zápis do sešitů a shrnutí učiva, lepení vylisovaných listů.

Praktické poznávání listů a větviček stromů.

Tvoříme "lesní zahrádky" (přírodniny jsme si přinesli z vycházky), popisujeme, vyrábíme obyvatele.....

 P1000738.JPG P1000739.JPG P1000740.JPG

 P1000741.JPG P1000743.JPG P1000742.JPG

Naše podzimní malování a tvoření...

 

P1000731.JPG P1000732.JPG

P1000736.JPG P1000735.JPG

P1000744.JPG P1000745.JPG

P1000734.JPG

Hezký a pohodový týden. PL

8. 10. - 12. 10.

P1000713.JPG

ČJ Pořádek vět. Druhy vět. Sloh: Prosba a poděkování.

uč. str. 23 - 26    PS str. 18 - 19    Čítanka str. 24 - 29     Písanka str. 10 - 12

Sčítání a odčítání do 20. Základní geometrické tvary, tělesa.

dokončení pracovní učebnice 4/A, nová učebnice 4/B str. 1, 2    Počítáme zpaměti sl. 43, 44

Náměty na domácí procvičování:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/1mapetimin1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/2malustenky_1.htm

Pr Les - vycházka, praktické poznávání přírodnin. Keře a rostliny v lese, lesní plody, houby.

str. 10 - 12

Domácí úkol: nasbírat a vylisovat list od těchto stromů: bříza, lípa, dub, buk, javor, (děti si přinesou 16. 10. do prvouky)

https://www.trnova.cz/e_download.php?file=data/editor/168cs_6.pdf&original=06Podzim+v+p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B.pdf

P1000717.JPG P1000719.JPG

P1000720.JPG P1000714.JPG

Důležité informace: v úterý 9. 10. jdeme do lesa, s sebou: batůžek, vhodné obutí a oblečení,

případně postřik proti klíšťatům, pití

1. 10. - 5. 10.

ČJ  Abeceda - opakování. Mluvíme ve větách. Pořádek vět.

uč. str. 14 - 17   PS str. 14 - 16   Čítanka str. 17 - 23 (báseň Podzim str. 17 zpaměti do 19. 10.)  Písanka str. 8 - 9

M  Opakování - metr, litr, kilogram. Opakování sčítání a odčítání do 20.

str. 25 - 28  Počítáme zpaměti str. 21/sl. 61 a 62

Pr  Les - význam lesa. Listnaté a jehličnaté stromy.

str. 13, str. 8 - 10 (vycházka odložena na úterý)

Na středu do Vv - ovoce, jablko nebo hruška.

24. 9. - 27. 9.

P1000702.JPG P1000696.JPG

ČJ - Abeceda.

uč. str. 12 - 13    PS str. 12 - 13      Čítanka str. 17 a 18, str. 122 - 123      Písanka str. 6 a 7

M

str. 21 - 24

Pr - opakování, dopravní prostředky a značky. Podzim (měsíce, znaky)

úterý 2. 10. - písemné opakování probraného učiva

 

 

17. 9. - 21. 9.

ČJ - Vlastní jména. Abeceda. Sloh - vyprávění pohádky podle osnovy.

uč. str. 8 - 11    PS str. 7 - 11   Čítanka str.13 a str. 120 - 121 (Semafor. Kluci, pozor, červená!)  Písanka str. 4 a 5

M  - Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20.

str. 18 - 21

Pr - Dopravní značky. Cesta do školy (vycházka - dopravní značky a situace).

str. 7

Důležité informace: 

V třídním fondu zůstává k tomuto týdnu 82 Kč na 1 žáka.

 

Parádnice na tisíce kávových má očí, žluté řasy načesá si, za sluncem se točí... 

(Václav Fischer)

 P1000687.JPG P1000688.JPG P1000689.JPG P1000690.JPG

10. 9. - 14. 9. 

ČJ  Věta - slabika - hláska

učebnice str. 5 - 7    PS (pracovní sešit) str. 4 - 6     Čítanka: str. 9 - 12      Písanka: str. 2 - 4

Úroveň čtení se u většiny dětí přes prázdniny výrazně zhoršila. Je potřeba denně trénovat doma čtení nahlas.

P1000680.JPG P1000683.JPG

M  Opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20.

M - str. 16 - 18          Počítáme zpaměti str. 20/sloupeček 59, 60

Pr  Naše škola, třída. Co děláme ve škole. Cesta do školy, dopravní prostředky.

str. 5 - 7

P1000684.JPG  P1000685.JPG  P1000686.JPG

Důležité informace

1) Všechny děti budou již mít ve škole obalené sešity a učebnice, pomůcky podle seznamu, které jste dostali s vysvědčením.

2) Některé děti mají sice složku s 20 barevnými papíry, ale najdeme zde pouze tři, čtyři barvy. 

Je potřeba jim dokoupit takové odstíny, které jsou v běžných nových složkách.

3) Tento plastový košík můžete dětem koupit do lavice,

hodí se jim na drobné pomůcky (lepidlo, fixy, tabulka, hadřík, míček...).

 

P1000692.JPG  rozměry: 34,4 x 26,9 x 6cm

Hezký a pohodový víkend.PL

 

3. 9. - 7. 9.

3. 9.  vyučování: 8:00 - 9:40  (oběd 9:40 -12:00)

 • děti si s sebou vezmou čip, batůžek, penál, prázdninový deník, úkolníček (malý sešitek), ručník s poutkem a kapesníčky do lavice
 • kdo půjde tento den do školní družiny, přinese si přezůvky
 • budeme si povídat o prázdninách, připomeneme si školní řád
 • rozdáme si žákovské knížky a zapíšeme rozvrh hodin
 • paní vychovatelka Lenka Bartoňová přijde do naší třídy, aby dětem rozdala přihlášky do školní družiny
 • třída školní družiny zůstává na vedlejší budově
 • klíče od šatní skříňky dostanou děti následující den

4. 9.  vyučování: 8:00 - 11:40

 • školní řád (seznámení)
 • tvoříme třídní pravidla (práce ve skupinkách)
 • s sebou: aktovku, penál, pastelky, lepidlo, nůžky, úkolníček
 • kdo chce, může si začít nosit do školy pomůcky do vyučování (sešity a obaly), Vv a Tv
 • děti dostanou klíček od šatní skříňky, všichni si již přinesou přezůvky     
 • vybírám 200 Kč na pracovní sešity a do třídního fondu (pracovní sešity již mám ve třídě)
 • děti přinesou domů k vyplnění a podpisu dotazníky a informovaný souhlas (prosím, do 7. 9., o navrácení)

5. 9. - 7. 9.  vyučování podle rozvrhu

 • všichni již si přinesou do školy pomůcky do Vv (podepsané), Pč a Tv
 • do 12:30 mají děti vyučování v úterý a ve středu, jinak končí v 11:40)
 • je potřeba, aby děti měly ve škole obalené sešity, nadepíšeme si je ve škole
 • v matematice pokračujeme v sešitě Matematika 4/A,
 • dále si děti přinesou sešit Počítáme zpaměti (někteří si nechali ve škole)

Milé děti, už se na vás všechny moc těším!