Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

Zájmové kroužky 2018 - 2019

Vážení návštěvníci:-),

   vítejte v bloku "Kroužky".

   Od 1. 10. 2018 je zahájena činnost kroužků - viz příloha.

Nabídka kroužků 2018 - 2019_1.10.2018.pdf

 

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce 2018 - 2019 Vašim dětem nabízíme mimoškolní činnost, která bude probíhat formou zájmových kroužků od října 2018 do května 2019. Měsíční poplatek je za každý kroužek 150,- Kč.

Výjimkou je kroužek „Stolního tenisu“, který mají žáci zapsaní ve školní družině nebo  ve školním klubu zdarma (v rámci poplatku za ŠD). Pro ostatní zájemce je běžným kroužkem.

 Je možné, že u některých kroužků se budou ještě rodiče finančně podílet na nákupu materiálů (např. keramická hlína, glazury, potraviny na vaření), se kterými se bude pracovat.

  Do kroužků se žáci mohou zapsat na zápisových listinách, které budou umístěny na oknech ve  spojovací chodbě (prostor mezi šatnami a jídelnou) od pondělí 24. 9. 2018 6:00 do středy 26. 9. 2018 17:00. Pro otevření každého kroužku bude rozhodující, zda budou plně obsazeny žluté řádky na zapisovací listině. Každý kroužek má jinou kapacitu, kterou prosím respektujte. Z tohoto důvodu se budou děti zapisovat pouze do vyznačených řádků, nikoli kolem tabulky apod.

První hodiny budou zahájeny v pondělí 1. 10. 2018. Žáci zde obdrží závaznou přihlášku, kterou odevzdají vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem danému vedoucímu kroužku v následující hodině.

Platbu budou děti nebo rodiče předávat přímo vedoucímu kroužku. Celková částka bude rozdělena na dvě období (pokud by se chtělo dítě odhlásit, musí tak učinit vždy až na konci platebního období). 1. platba (říjen až leden) do 26. 10. 2018, tj. 600,- Kč a 2. platba (únor až květen) do 22. 2. 2019, tj. 600,- Kč.

Žádáme Vás, abyste pomohli dětem při výběru jejich mimoškolní činnosti. Zvolte prosím takové kroužky, které se časově nepřekrývají. Dbejte i na počet a obsah kroužků. Vyberete kroužky s ohledem na věk i ostatní mimoškolní zájmy Vašeho dítěte. Zvláště u malých dětí pečlivě zvažte, zda by nebyly časově přetěžovány. Mějte na paměti při běžném provozu pestrou činnost školní družiny. Její součástí je minimálně jedna hodina týdně v tělocvičně a na školním hřišti. Dále se děti v družině věnují rukodělným činnostem, společenským hrám, malování atd. …  

Věříme, že Vy i Vaše děti budete s náplní kroužků spokojeni.

 

 Nabídka kroužků 2018 - 2019_21.9.2018.pdf

 

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce budeme nabízet volnočasové aktivity pro holky a kluky z naší „Kollárky“.

Kompletní nabídku kroužků a další informace zde naleznete 21. 9. 2018.

Helena Uhlířová