Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

1.C - Mgr. M. Huďová

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás na stránkách třídy I. C. Zde můžete nalézt informace o dění v naší třídě :-)

Přeji Vám příjemný a úspěšný školní rok 2020 /2021.

M.H.

ROZVRH HODIN

pondělí ČJ TV M ČJ
úterý ČJ M ČJ / PČ ČJ / PČ
středa ČJ TV PR ČJ
čtvrtek ČJ M ČJ HV
pátek ČJ M VV PR

Do školy budu nosit :

Ořezané pastelky a tužky, všechny sešity obalené a podepsané.

 ČJ - český jazyk - pracovní učebnice Marťánek

                               sešit malý - podepsaný, obalený

                               pracovní učebnice MAŠINKA - uvolňovací cviky 

M - matematika - pracovní sešit velký

                            pracovní sešit malý

                            sešit malý - podepsaný obalený

PR - prvouka - pracovní sešit modrý - děti dostanou ve škole

TV - tělesná výchova

VV - výtvarná výchova - mají ve škole

- pracovní činnosti - bude vyučovat paní vychovatelka Gabriela Bartáková

HV - hudební výchova 

PROBRANÉ UČIVO

14. 9. - 18. 9.

ČJ - písmena E, É, L, O

   BUDU DOBŘE ČÍST: strana 16 -25

   KRESEBNÉ UVOLŇOVACÍ CVIKY: strana 8 -13

M - vyvození čísel, seznámení s číslicemi 1, 2, 3, 4, 5, porovnávání čísel

   UČEBNICE: strana 12 -17

   PRACOVNÍ SEŠIT: strana 4 - 6 (pouze cvičení A)

PR - třída ve vyučování a o přestávce, pracovní návyky

   UČEBNICE: strana 4 - 6

7. 9. - 11. 9.

ČJ - písmena U, Ú, Ů, M

   BUDU DOBŘE ČÍST: strana 9 -15

   KRESEBNÉ UVOLŇOVACÍ CVIKY: strana 3 -7

M - orientace v prostoru, příprava na porovnávání

   UČEBNICE: strana 7 -11

   PRACOVNÍ SEŠIT: strana 2 -3

PR - škola

   UČEBNICE: strana 3

NÁŠ PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

https://vysocina-news.cz/primatorka-jihlavy-zahajila-skolni-rok-na-zs-kollarova/