Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

O ŠKOLE

Dovolte nám, abychom se vám představili.

 

Kdo jsme?

 

Škola s minulostí.

Naše škola byla založena v roce 1963.  Vyrostla jako součást nového sídliště. Ve svých začátcích školu navštěvovalo i více než 900 žáků a učilo se na dvě směny.

 

Škola s přítomností.

V současné době má škola 24 tříd a cca 600 žáků. K dispozici je prostorná tělocvična, venkovní sportoviště s umělým povrchem a bohaté materiální vybavení. Učitelé, vychovatelé i ostatní pracovníci vytvořili výkonný, vysoce erudovaný tým pracující s maximálním nasazením, který se snaží naplnit novou moderní koncepci ŠVP.  O kvalitní práci nejlépe svědčí úspěšnost přijetí žáků na vybrané střední školy. S dobrými výsledky se účastníme okresních i krajských kol vědomostních olympiád a výtvarných i sportovních soutěží.

 

Škola s budoucností.

Vědomostní a osobnostní rozvoj dětí se snažíme podporovat nejen obvyklými pedagogickými metodami, ale věříme, že estetické prostředí výrazně formuje dětskou osobnost. Spoluúčast dítěte na tvorbě a udržování příjemného “domáckého” prostředí formuje v dítěti osobní vztah ke škole i pocit bezpečí a zodpovědnosti.

 

Co ještě nabízíme:

 

Výuku dle ŠVP “Ze střípků poznání skládáme barevnou mozaiku života.”

40 různých zájmových kroužků, kterým se žáci mohou věnovat před i po vyučování. Děti zde rozvíjí sportovní, divadelní, kulinářský, výtvarný, taneční i hudební talent.

Interaktivní výuku s moderními pomůckami, audio a video technikou.

Speciální učebny výpočetní techniky.

Klasickou školní knihovnu s encyklopediemi, zájmovými knihami a naučnými časopisy.  

Pro žáky prvního stupně družinu o osm odděleních.

Mimoškolní aktivity: spolupracujeme s Policií ČR (dopravní hřiště).

Plavecký výcvik pro žáky prvního stupně

Různé kulturní a vzdělávací akce

Exkurze a výlety atd.

 

Chcete-li vědět, co všechno se v naší škole událo nebo co nového chystáme, neváhejte pravidelně navštěvovat naše webové stránky. Těšíme se na vás!