Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > O škole

O ŠKOLE

Dovolte nám, abychom se vám představili.

Kdo jsme?

Škola s minulostí

Naše škola byla založena v roce 1963.  Vyrostla jako součást nového sídliště. Ve svých začátcích školu navštěvovalo i více než 900 žáků a učilo se na dvě směny.

Škola s přítomností

V současné době má škola 24 tříd a cca 600 žáků. K dispozici je prostorná tělocvična, venkovní sportoviště s umělým povrchem a bohaté materiální vybavení. Učitelé, vychovatelé i ostatní pracovníci vytvořili výkonný, vysoce erudovaný tým pracující s maximálním nasazením, který se snaží naplnit novou moderní koncepci ŠVP. O kvalitní práci nejlépe svědčí úspěšnost přijetí žáků na vybrané střední školy. S dobrými výsledky se účastníme okresních i krajských kol vědomostních olympiád a výtvarných i sportovních soutěží.

Škola s budoucností

Vědomostní a osobnostní rozvoj dětí se snažíme podporovat nejen obvyklými pedagogickými metodami, ale věříme, že estetické prostředí výrazně formuje dětskou osobnost. Spoluúčast dítěte na tvorbě a udržování příjemného “domáckého” prostředí formuje v dítěti osobní vztah ke škole i pocit bezpečí a zodpovědnosti. 

Co ještě nabízíme

  • Výuku dle ŠVP Ze střípků poznání skládáme barevnou mozaiku života.
  • 40 různých zájmových kroužků, kterým se žáci mohou věnovat před i po vyučování. Děti zde rozvíjí sportovní, divadelní, kulinářský, výtvarný, taneční i hudební talent.
  • Interaktivní výuku s moderními pomůckami, audio a video technikou.
  • Speciální učebny výpočetní techniky.
  • Klasickou školní knihovnu s encyklopediemi, zájmovými knihami a naučnými časopisy.  
  • Pro žáky prvního stupně družinu o osm odděleních.
  • Mimoškolní aktivity: spolupracujeme s Policií ČR (dopravní hřiště).
  • Plavecký výcvik pro žáky prvního stupně
  • Různé kulturní a vzdělávací akce
  • Exkurze a výlety atd.

Chcete-li vědět, co všechno se v naší škole událo nebo co nového chystáme, neváhejte pravidelně navštěvovat naše webové stránky. Těšíme se na vás!