Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava 1

Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • základní škola, školní družina, školní jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace
  Kollárova 2713/30
  586 01 Jihlava

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace
  Kollárova 2713/30
  586 01 Jihlava

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 567 563 570

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zskol.ji.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace
  Kollárova 2713/30
  586 01 Jihlava

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  zskollarova@zskol.ji.cz

 • 4.8 Datová schránka

  rvcmm7n

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 9021-1466078349/0800

6. IČO

70881413

7. DIČ

CZ70881413 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zskollarova@zskol.ji.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): rvcmm7n

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace, Kollárova 2713/30, 586 01 Jihlava

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.