Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Elektronické služby

 Elektronické služby

 


OFFICE 365

Prostředí Office 365 umožňuje žákům naší školy využívat aplikace Microsoft Teams, OneDrive, Outlook, Word, Excel, PowerPoint a mnohé další.

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Pro přihlášení žáka do prostředí Office 365 je třeba znát školní emailovou adresu a heslo. Přihlášení lze poté provést v libovolném internetovém prohlížeči po otevření tohoto odkazu: Přihlášení k Office 365.

Školní emailovou adresu a dočasné heslo obdržel každý žák (popřípadě zákonný zástupce žáka) od svého třídního učitele. Nejčastěji zprávou v systému Bakaláři (elektronická žákovská knížka).

PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ:

Alespoň při prvním přihlášení do prostředí Office 365 je vhodné se řídit postupy, které jsou popsány v níže uvedených videonávodech. Jednotlivá videa je vhodné si přehrát v pořadí 1., 2., 3. a postupovat přesně podle instrukcí, které obsahují. Jejich shlédnutím předejdete případným nejasnostem a komplikacím.

je nezbytně nutné, abyste si vámi vytvořené heslo poznamenali a pečlivě uschovali. obnovení zapomenutého hesla nelze provést bez asistence správce systému!

VIDEONÁVODY:

1. návod – přihlášení do Office 365, přihlášení do Microsoft Teams v internetovém prohlížeči

2. návod – stažení, instalace a přihlášení do desktopové aplikace Microsoft Teams

3. návod – připojení ke schůzce v Microsoft Teams, práce s kalendářem

 


BAKALÁŘI

Bakaláři jsou školní informační systém, který slouží k evidenci žáků, jejich klasifikaci, evidenci poznámek, vedení třídní knihy a v neposlední řadě umožňuje komunikaci mezi školou a rodinou.

RODIČOVSKÝ A ŽÁKOVSKÝ ÚČET:

Každému žákovi a jeho zákonnému zástupci je při zapsání žáka do naší školy vytvořen vlastní účet, který mu slouží pro přihlášení do systému Bakaláři. Žák a zákonný zástupce mají rozdílné účty, které se liší v tom, co daný účet umožňuje. „Žákovský“ účet slouží především pro sledování zapsaných známek, sledování změn v rozvrhu či suplování. „Rodičovský“ účet navíc umožňuje například číst poznámky, psát omluvenky či měnit některé údaje. Žák by rozhodně neměl mít možnost přístupu na „rodičovský“ účet!

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Pro přihlášení do systému Bakaláři je třeba znát uživatelské jméno a heslo. Přihlášení lze poté provést v libovolném internetovém prohlížeči po otevření tohoto odkazu: Přihlášení do systému Bakaláři

Druhou možností je stažení a instalace aplikace Bakaláři OnLine například do mobilního telefonu (ke stažení na Google Play, App Store či odkazem na přihlašovací stránce). Při prvním přihlášení do aplikace je třeba vyhledat v průvodci naši školu a pak zadat uživatelské jméno a heslo pro daný „rodičovský“ či „žákovský“ účet.

VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO JMÉNA A HESLA / OBNOVA HESLA:

Uživatelské jméno a heslo do systému Bakaláři od školy neobdržíte. Je třeba si jej vytvořit prostřednictvím samoobslužného systému pro obnovu zapomenutého hesla. To lze nejlépe provést následujícím způsobem:

1)    V libovolném internetovém prohlížeči otevřete odkaz: Přihlášení do systému Bakaláři. Na přihlašovací stránce pak klikněte na Zapomenuté heslo.

2)    V následujícím okně zadejte emailovou adresu, kterou jste uvedli škole jako kontaktní pro daného uživatele (rodiče či žáka). V případě více účtů registrovaných pod jednu kontaktní emailovou adresu (např. více Vašich dětí ve škole) budete v dalším kroku vyzváni k výběru požadovaného účtu. Pokud si nepamatujete, kterou emailovou adresu jste uvedli škole jako kontaktní, je třeba se obrátit na třídního učitele.

3)    Na kontaktní emailovou adresu pak rodiči (žákovi) přijdou instrukce a odkaz, jak si vygenerovat nové heslo. Součástí emailu bude uvedeno také uživatelské jméno.

4)    Takto získané uživatelské jméno a Vámi vytvořené heslo použijte pro přihlášení do systému Bakaláři.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Pokud budete mít s přihlášením do systému Bakaláři jiný problém, je vhodné vyzkoušet přihlášení v jiném internetovém prohlížeči, popř. ho resetovat do základního nastavení. V případě mobilní aplikace pak vyčistit data a cache aplikace, popř. aplikaci odinstalovat a nainstalovat znovu. Je vhodné funkčnost ověřit i na jiném mobilním telefonu či počítači.