Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Elektronické služby

Elektronické služby

 


BAKALÁŘI

Bakaláři jsou školní informační systém, který slouží k evidenci žáků, jejich klasifikaci, evidenci poznámek, vedení třídní knihy a v neposlední řadě umožňuje komunikaci mezi školou a rodinou.

RODIČOVSKÝ A ŽÁKOVSKÝ ÚČET:

Každému žákovi a jeho zákonnému zástupci je při zapsání žáka do naší školy vytvořen vlastní účet, který mu slouží pro přihlášení do systému Bakaláři. Žák a zákonný zástupce mají rozdílné účty, které se liší v tom, co daný účet umožňuje. „Žákovský“ účet slouží především pro sledování zapsaných známek, sledování změn v rozvrhu či suplování. „Rodičovský“ účet navíc umožňuje například číst poznámky, psát omluvenky či měnit některé údaje. Žák by rozhodně neměl mít možnost přístupu na „rodičovský“ účet!

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Pro přihlášení do systému Bakaláři je třeba znát uživatelské jméno a heslo. Přihlášení lze poté provést v libovolném internetovém prohlížeči po otevření tohoto odkazu: Přihlášení do systému Bakaláři

Druhou možností je stažení a instalace aplikace Bakaláři OnLine například do mobilního telefonu (ke stažení na Google Play, App Store či odkazem na přihlašovací stránce). Při prvním přihlášení do aplikace je třeba vyhledat v průvodci naši školu a pak zadat uživatelské jméno a heslo pro daný „rodičovský“ či „žákovský“ účet.

VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO JMÉNA A HESLA / OBNOVA HESLA:

Uživatelské jméno a heslo do systému Bakaláři od školy neobdržíte. Je třeba si jej vytvořit prostřednictvím samoobslužného systému pro obnovu zapomenutého hesla. To lze nejlépe provést následujícím způsobem:

  • V libovolném internetovém prohlížeči otevřete odkaz: Přihlášení do systému Bakaláři. Na přihlašovací stránce pak klikněte na Zapomenuté heslo.
  •   V následujícím okně zadejte emailovou adresu, kterou jste uvedli škole jako kontaktní pro daného uživatele (rodiče či žáka). V případě více účtů registrovaných pod jednu kontaktní emailovou adresu (např. více Vašich dětí ve škole) budete v dalším kroku vyzváni k výběru požadovaného účtu. Pokud si nepamatujete, kterou emailovou adresu jste uvedli škole jako kontaktní, je třeba se obrátit na třídního učitele.
  • Na kontaktní emailovou adresu pak rodiči (žákovi) přijdou instrukce a odkaz, jak si vygenerovat nové heslo. Součástí emailu bude uvedeno také uživatelské jméno.
  • Takto získané uživatelské jméno a Vámi vytvořené heslo použijte pro přihlášení do systému Bakaláři.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Pokud budete mít s přihlášením do systému Bakaláři jiný problém, je vhodné vyzkoušet přihlášení v jiném internetovém prohlížeči, popř. ho resetovat do základního nastavení. V případě mobilní aplikace pak vyčistit data a cache aplikace, popř. aplikaci odinstalovat a nainstalovat znovu. Je vhodné funkčnost ověřit i na jiném mobilním telefonu či počítači.

 


MICROSOFT 365

Prostředí Microsoft 365 (dříve Office 365) umožňuje žákům naší školy využívat aplikace Microsoft Teams, OneDrive, Outlook, Word, Excel, PowerPoint a mnohé další.

JAK SE PŘIHLÁSIT:

Pro přihlášení žáka do prostředí Microsoft 365 je třeba znát školní emailovou adresu a heslo. Přihlášení lze poté provést v libovolném internetovém prohlížeči po otevření tohoto odkazu: Přihlášení k Microsoft 365.

Školní emailovou adresu a dočasné heslo obdržel každý žák (popřípadě zákonný zástupce žáka) od svého třídního učitele. Nejčastěji zprávou v systému Bakaláři (elektronická žákovská knížka).

PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ:

Alespoň při prvním přihlášení do prostředí Microsoft 365 je vhodné se řídit postupy, které jsou popsány v níže uvedených videonávodech. Jednotlivá videa je vhodné si přehrát v pořadí 1., 2., 3. a postupovat přesně podle instrukcí, které obsahují. Jejich shlédnutím předejdete případným nejasnostem a komplikacím.

je nezbytně nutné, abyste si vámi vytvořené heslo poznamenali a pečlivě uschovali. obnovení zapomenutého hesla nelze provést bez asistence správce systému!

ZAPOMENUTÉ HESLO:

V případně zapomenutí hesla do prostředí Microsoft 365 se žák dostaví osobně za správcem systému (pan učitel Francálek - kabinet matematiky - 2. patro) a vyžádá si obnovu zapomenutého hesla.

VIDEONÁVODY:

1. návod – přihlášení do Office 365, přihlášení do Microsoft Teams v internetovém prohlížeči

2. návod – stažení, instalace a přihlášení do desktopové aplikace Microsoft Teams

3. návod – připojení ke schůzce v Microsoft Teams, práce s kalendářem