Tel.: 567 563 570

Fulltextové vyhledávání

Informace

Školní jídelna

ŠKOLNÍ JÍDELNA                                                                                                                   

Telefon : 567 563 575                         
e-mail :   sidimakova@zskol.ji.cz 

Bankovní spojení : 9021 – 1466078349/0800 Česká spořitelna

Školní jídelna je součástí ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace.

Ve školní jídelně se připravují obědy pro žáky a zaměstnance ZŠ Kollárova 30, ZŠ Havlíčkova 71 a ZŠ Jungmannova 6 .

Způsob platby stravného:

 • inkasem na č.ú. 9021-1466078349/0800 (je nutno donést potvrzení o souhlasu k inkasu do ŠJ nebo poslat na e-mail ŠJ – platí pouze u nových strávníků)

Přihláška ke stravování – přihláška ke stažení

Ceny obědů od 1.9.2019:

 • Žáci       7 - 10 let      26,- Kč
 • Žáci     11 – 14 let     28,- Kč
 • Žáci     15 – více let  30,- Kč
 • Zaměstnanci  32,- Kč

Ceny obědů - dieta s omezením lepku -  od 1.9.2019:

 • Žáci      7 - 10 let       28,- Kč
 • Žáci    11 – 14 let      30,- Kč
 • Žáci    15 – více let   32,- Kč

Školní rok trvá od 1.9. současného roku do 31.8. roku následujícího. Pokud žák během této doby dovrší stanovený věk, je zařazen v celém školním roce do plateb, uvedených pro jeho věkovou skupinu.

(Vyhláška č. 107/2008 Sb., o školním stravování)

Výdej obědů :

11.30 – 14.00 hod.

11.30 – 11.45 hod. – jídlonosiče – 1. den nemoci

 

Přihlašování a výběr obědů:

 • po provedení plateb je všem strávníkům, kterým proběhla platba, přihlášen automaticky oběd č.1 na celý nadcházející měsíc.  Všichni strávníci si mohou vybrat ze dvou druhů oběda. Změnu oběda   z č.1 na č.2 mohou strávníci provést prostřednictvím internetu na strava.cz nebo na objednávkovém terminálu ve ŠJ nejpozději ve čtvrtek do 14.00 hod na celý příští týden. 

Stravování v době nemoci žáka:
První den nemoci žáka (dle vyhlášky 107/2005 Sb. §4, odst. 9) je považován za pobyt ve škole, proto si lze oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče ve školní jídelně od 11.30 do 11.45 hod. Od druhého dne je nutno obědy odhlásit.

Odhlašování obědů:

 •  do 14.00 hod. den předcházející buď telefonicky na čísle 567 563 575 nebo na terminálu ve ŠJ; prostřednictvím internetu na www.strava.cz do 13.45 hod.
 • za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu jídelna neposkytuje finanční náhradu.
 • pokud se strávník rozhodne nestravovat se, je jeho povinností se odhlásit (i v případě, že přechází na jinou školu). 

 Doba prázdnin, ředitelské volno:

 V těchto dnech jsou všichni strávníci automaticky odhlášeni.

 

Poskytovatel stravy je oprávněn před koncem školního roku a kalendářního roku upravit způsob a dobu odhlašování ze stravování. Strávníci jsou o této skutečnosti informováni na webových stránkách ZŠ, prostřednictvím portálu www.strava.cz a na vývěsce ve školní jídelně, a to vždy předem.

Vyúčtování stravného na konci školního roku:

 • přeplatky stravného se vrací na účty zákonných zástupců vždy v červenci po ukončení školního roku.

 

Čip na stravování a přístup do školy:

Od 1. června 2017 mají všichni noví strávníci 1.čip zdarma. Strávník nebo jeho zákonný zástupce si vyzvedne čip v kanceláři ŠJ při ZŠ Jihlava, Kollárova 30 při přihlášení ke stravování. Na přístup do školy si aktivuje tento čip u ředitele školy (strávníci ZŠ Havlíčkova u ředitele ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71).

 Při ztrátě čipu nebo jeho poničení si strávník musí koupit čip nový za cenu 115,00 Kč. Záruka na čip je 24 měsíců ode dne převzetí. Při ukončení stravování je strávník povinen vrátit zapůjčený funkční čip ve školní jídelně.

 

Dietní stravování

Od 1.9.2015  poskytuje naše škola školní stravování v dietním režimu  (dieta s omezením lepku ), a to  v době pobytu žáků ve škole (Vyhláška 17/2015 Sb., §2  odst.4).

Pro jídla poskytovaná v rámci dietního stravování se finanční normativ stanoví podle cen potravin, které daná dieta vyžaduje (Vyhl. 17/2015 SB., §5 odst.3).

V případě, že má Vaše dítě lékařem doporučenu tuto dietu, kontaktujte co nejdříve vedoucí školní jídelny, která Vám podá podrobnější informace.

Podmínky pro poskytnutí  dietního stravování:

 • potvrzení od lékaře, že zdravotní stav strávníka vyžaduje dodržování diety s omezením lepku
 • spolupráce zákonného zástupce se školní jídelnou

eny obědů - dieta s omezením lepku -  od 1.9.2019:

 • Žáci      7 - 10 let       28,- Kč
 • Žáci    11 – 14 let      30,- Kč
 • Žáci    15 – více let   32,- Kč

Od 1.2.2016 poskytuje naše škola obědy v dietním režimu – dieta s omezením lepku – také pro žáky základních škol v Jihlavě, jejímž zřizovatelem je Magistrát města Jihlavy. Tato strava je rozvážena na jednotlivé školy v jednoporcových termotabletech.