Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Aktuálně

Aktuálně


Vítejte na webových stránkách naší školy!  

Věříme, že zde najdete veškeré informace, které vás zajímají, a možná i něco navíc! Také nás můžete kdykoliv online kontaktovat, velmi rádi zodpovíme všechny zvídavé dotazy.             ... více o naší škole zde

Novější 1 3

ŠKOLNÍ DRUŽINA O PRÁZDNINÁCH

Datum konání: 1. 7. 2021 - 31. 8. 2021

Vážení rodiče,

V následujícím odkazu do dozvíte veškeré informace o využití školních družin v Jihlavě v období letních prázdnin. Tato možnost se týká pouze žáků přípravné třídy a 1. - 5. ročníku. Nabídku mohou využít všechny děti bez ohledu na kmenovou školu. Stačí se dle pokynů přihlásit.

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍCH DRUŽIN V JIHLAVĚ V OBDOBÍ HLAVNÍCH PRÁZDNIN ČERVENEC – SRPEN 2021

 


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 30. 4. 2021 13:03
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

VÝSLEDKY ZÁPISU 2021/2022

Datum konání: 26. 4. 2021

Vážení rodiče,

V první řadě Vám velice děkuji, že jste pro své dítě vybrali právě naši školu. 

V následujícím odkazu najdete pod registračním číslem výsledek zápisu na ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace.

V přiloženém dokumentu najdete i rozhodnutí o odkladu školní docházky na jeden rok - písemné rozhodnutí obdržíte poštou. 

Dále mohu oznámit všem zájemcům o přípravnou třídu, že bylo jejich žádosti vyhověno - rozhodnutí o zařazení obdržíte také poštou.

Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, tak bychom rádi uskutečnili v měsíci červnu setkání rodičů nových žáků s budoucí paní učitelkou přímo na naší škole. O přesném datumu a čase Vás budeme informovat na našich webových stránkách 

VÝSLEDKY ZÁPISU


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 26. 4. 2021 14:10

Přijímací zkoušky - Covid test

Datum konání: 22. 4. 2021 - 3. 5. 2021

COVID TESTY PŘED PŘIJÍMACÍMI ZKOUŠKAMI NA STŘEDNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

 

Na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou základní školy povinny vydat potvrzení o výsledku antigenních testů žáků, kteří budou konat přijímací řízení. Účast na těchto testech je zcela dobrovolná. Předložení potvrzení bude ale většina středních škol vyžadovat již při vstupu do budovy. Bylo by tedy dobré, aby se testů na naší škole účastnil každý žák, který se přijímacího řízení zúčastní, abyste se vyhnuli případným nedorozuměním v den zkoušek.

V případě, že by některý z testů byl pozitivní, škola o této skutečnosti vystaví potvrzení, žák musí absolvovat PCR test a zákonný zástupce je povinen v co nejkratší době informovat školu, na kterou má žák vykonávat přijímací zkoušku.

Pečlivě prosím prostudujte organizaci testů – viz níže. Testování v jiném termínu či čase nebude bez předchozí domluvy dětem umožněno.

Organizace testování by se mohla změnit v případě, že by do uvedené doby došlo z nařízení vlády ke změně organizace vlastní výuky na základních školách. O změně bychom vás okamžitě informovali.

Organizace testů:

5. ročník – víceletá gymnázia – potvrzení obdrží žáci 3.5.2021 po pravidelném pondělním testování ve svých třídách. Informujte v předstihu třídní učitelku, že budete toto potvrzení potřebovat.

7. ročník – víceletá gymnázia – žáci, kteří toto potvrzení potřebují, se dostaví v pondělí 3.5.2021 v 9:00 hod. k hlavnímu vchodu do školy. Po vykonání testu cca v 9:30 hod. budou odcházet domů s potvrzením.

9.ročník – střední školy – žáci, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky se dostaví ve čtvrtek 29.4.2021 v 9:00 hod. k hlavnímu vchodu. Zde si je vyzvednou třídní učitelé. Po ukončení testu budou žáci cca v 9:30 hod. odcházet domů.

 Přeji hodně úspěchů při přijímacím řízení

Tomáš Zeman – ředitel školy


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 22. 4. 2021 13:27

Prohlídka školy - video

Datum konání: 24. 3. 2021


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 24. 3. 2021 10:58

ZÁPIS DO NAŠÍ ŠKOLY 2021/2022

Datum konání: 16. 4. 2021 - 23. 4. 2021

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

na ZŠ Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zvolit pro své dítě naši školu. Vzhledem k současné pandemické situaci jsme se rozhodli přistoupit k zápisu bez přítomnosti dětí a pokud možno i bez přítomnosti Vás zákonných zástupců. Bohužel ze stejného důvodu nebudeme letos pořádat ani Dny otevřených dveří. Zde se můžete podívat alespoň na krátké video. Jestliže je něco, co by Vás zajímalo, rádi Vám odpovíme mailem či telefonicky. Spoustu informací se můžete také dozvědět z našich internetových stránek. Pokud to situace dovolí, rádi bychom udělali do konce školního roku společné setkání rodičů, dětí a paní učitelek přímo u nás ve škole.

Všechny potřebné informace o průběhu zápisu se dočtete již od dnešního dne na tomto místě. Vlastní zápis a doručování potřebných dokumentů bude probíhat ale až od pátku 16. 4. 2021 do pátku 23. 4. 2021. Nejdůležitější pro Vás je kliknout na této stránce na odkaz, který určuje, o jaký způsob zápisu se právě u Vašeho dítěte jedná. A pak již pouze postupovat podle podrobného manuálu (ten si můžete pročítat již nyní).

Pokud byste měli s postupem jakýkoli problém, neváhejte nás kontaktovat. To platí i pro případ, že by Vaše technické možnosti či znalost práce na počítači nedovolovaly vykonat zápis tímto elektronickým způsobem. Jistě v těchto výjimečných případech najdeme společné řešení. Všechny aplikace a dokumenty zápisu jsou odladěné pro práci na počítači. Funkčnost na jiných zařízeních (například na mobilním telefonu) Vám nejsme schopni zaručit.

Dotazy k zápisu můžete zasílat mailem (do textu prosím uveďte Váš telefonický kontakt) nebo přímo telefonicky:

Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy - zeman@zskol.ji.cz - 567 563 571

Mgr. Libuše Kolčavová - zástupkyně ředitele - kolcavova@zskol.ji.cz - 567 563 572

Věřím, že tento netradiční zápis společně zvládneme.

 

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku a přípravného ročníku

Co by mělo dítě umět před vstupem do školy

 

Pokyny k zápisu (vyberte variantu, která se týká právě Vašeho dítěte)

 

BĚŽNÝ ZÁPIS – DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

DÍTĚ PŘICHÁZÍ PO ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

ZÁPIS S ŽÁDOSTÍ O ODKLAD - DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

ZÁPIS S ŽÁDOSTMI O ODKLAD A ZAŘAZENÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY - DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

PŘEDČASNÝ ZÁPIS – DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015

PŘEDČASNÝ ZÁPIS – DÍTĚ NAROZENO od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

BUDU V ROCE 2021/2022 „PŘEDŠKOLÁK“ A CHCI DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – DÍTĚ NAROZENO od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 18. 3. 2021 15:19

MOŽNÉ VARIANTY OD PONDĚLÍ 1.3.2021

Datum konání: 1. 3. 2021

Vážení rodiče a žáci,

Umím si představit, že netrpělivě očekáváte zprávy o tom, jak bude probíhat školní docházka od pondělí 1.3.2021. Bohužel v této chvíli ani my nemáme více informací než „běžný“ občan. Dá se ale předpokládat z různých vyjádření politiků, že bude uzavřená celá škola a všechny třídy se ocitnou v režimu distančního vzdělávání. Takový stav by pak dle zpráv na tiskové konferenci vlády mohl trvat minimálně tři týdny.

Jednou pro nás z nejsložitějších věcí při takto překotných změnách, jsou obědy. Proto Vás nyní chci seznámit s postupem při obou zvažovaných variantách.

  1. Pokud by zůstaly částečně otevřené školy tak, jako doposud
  2. a) Žáci z přípravné třídy, prvního a druhého ročník by chodili do školy. Oběd by pro tyto děti byl od pondělí připraven ve školní jídelně - běžný stav.
  3. b) Děti od třetího do devátého ročníku (podle toho, jak mají v tuto chvíli přihlášeno), by si chodily pro oběd do vlastního jídlonosiče k bočnímu vchodu u kuchyně. Vše jako doposud. Výdej v čase od 11:00 hod. do 12:30 hod.
  4. Pokud by škola byla zcela uzavřená pro všechny žáky
  5. a) Žáci třetího až devátého ročníku (podle toho, jak mají v tuto chvíli přihlášeno), by si chodili pro obědy do vlastního jídlonosiče bočním vchodem do školy přímo k okénku do školní jídelny. Výdej v čase od 11:00 hod. do 12:30 hod.
  6. b) Žákům přípravné třídy, prvního a druhého ročníku by byly během víkendu všechny obědy automaticky odhlášeny. Ale od neděle 28.2.2021 20:00 hod. do pondělí 1.3.2021 12:00 hod. by bylo možné si přihlásit obědy do jídlonosiče prostřednictvím internetu (v pondělí dopoledne můžete i telefonicky u paní Sidimákové - 567 563 575). Tato strava by byla k dispozici až od středy 3.3.2021. Výdej od 11:00 hod. do 12:30 hod. ve školní jídelně, vchod bočním vchodem u jídelny. Omlouváme se, ale organizačně opravdu nezvládneme přípravu oběda na výdej pro děti PT, prvních a druhých tříd dříve, než ve středu. V Po a Út nás u těchto nejmenších musí zastoupit maminky a babičky. :-)

 

Pokud by vláda přijala během víkendu nějakou zcela jinou variantu, než kterou můžeme v této chvíli předpokládat, pak vás budeme o našem postupu neprodleně informovat prostřednictvím webových stránek školy a systému Bakaláři.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení

Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 26. 2. 2021 11:05

ŠKOLA OD PONDĚLÍ 15.2.2021

Datum konání: 12. 2. 2021

Vážení rodiče a žáci,

Na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude výuka od pondělí 15.2.2021 pokračovat ve stejném režimu, jako doposud. To znamená, že ve škole budou pouze žáci přípravné třídy, prvních a druhých tříd. Ostatní žáci budou pokračovat v distanční výuce. Pokud by nastala změna, budeme vás informovat.

 

Pokyn MŠMT ze dne 12.2.2021:

ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD

koronavirus-vykricnik
Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 12. 2. 2021 12:55

INFORMACE K PROVOZU OD 8.2.2021

Vážení rodiče a žáci,

Organizace školní docházky bude od pondělí 8.2.2021 stejná, jako byla před jarními prázdninami. To znamená, že do školy půjdou žáci pouze  přípravné třídy a žáci prvních a druhých tříd. Ostatní děti - bohužel - zůstávají doma na distanční výuce. Pro tyto žáky i nadále platí, že si mohou objednat obědy. Jejich vyzvedávání je možné u zadního vchodu do kuchyně a to v čase od 11:00 hod. do 12:15 hod.

Připomínám, že odhlašování a hlavně přihlašování obědů je nutné provést vždy nejpozději do čtvrtka do 12:00 hod. předcházejícího týdne. To pochopitelně neplatí pro neočekávanou nepřítomnost způsobenou například nemocí dítěte. V těchto případech je i možné si první den nemoci vyzvednou oběd do jídlonosiče. 


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 4. 2. 2021 8:39

UZAVŘENÍ 1. POLOLETÍ

Datum konání: 28. 1. 2021

Vážení rodiče a žáci,

Dnešním dnem končí první pololetí školního roku 2020/20201. Pololetí, které bylo již podruhé tak netradiční, že by nás to ještě před rokem ani nenapadlo. Rád bych touto cestou poděkoval žákům školy za jejich práci při vyučování na dálku. Děkuji vám rodičům, že jste vybavili děti technickými prostředky, které jim umožňují se s námi spojovat. Děkuji vám také za čas, který věnujete svým potomkům při učení. Bez vzájemné spolupráce mezi školou a rodinou bychom se opravdu v této době neobešli. Dovolte, abych touto cestou poděkoval i všem zaměstnancům školy a hlavně učitelům. Učitelům, kteří přešli v rekordním čase na zcela odlišný způsob práce a snaží se hledat nové a nové způsoby, jak udržet u svých žáků nejenom pozornost a pracovní návyky, ale hlavně zájem o samotné vzdělávání. A to i s vědomím, a to asi cítíme všichni stejně, že distanční výuka nemůže nikdy nahradit osobní kontakt mezi žákem, učitelem a rodinou.

Dnes obdrží vysvědčení za první pololetí žáci, kteří jsou fyzicky přítomni ve škole. Jedná se o děti z první a druhé třídy. Ostatním žákům předají výpisy třídní učitelé vždy v nejbližších dnech po návratu do školy (bohužel nemáme nikdo tušení, kdy to bude). ☹

Již nyní se můžete na definitivní hodnocení za první poletí podívat do elektronické žákovské knížky – Bakaláři. Tímto způsobem naplňujeme povinnost uloženou školám MŠMT o předání žákům a rodičům informaci o dosažených výsledcích za první pololetí školního roku 2020/2021 na dálku.

V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny. Nebude probíhat prezenční ani distanční výuka. Od pondělí 1.2.2021 do pátku 5.2.2021 jsou pro náš kraj vyhlášené jarní prázdniny.

 

Podrobné informace k organizaci výuky naleznete v  našem informačním systému Bakaláři


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 28. 1. 2021 10:55

TŘÍDNICKÉ SCHŮZKY 13.1.2021

Datum konání: 13. 1. 2021

Vážení rodiče,

Připomínám, že dnes 13.1.2021 se konají třídnické schůzky. Budou probíhat distančně. První stupeň od 16:00 hod., druhý stupeň od 17:00 hod. Podrobné informace byly rozeslány prostřednictvím systému Bakaláři 7.1.2021.

Těšíme se na vaši účast. 

 


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 13. 1. 2021 8:21

Novější 1 3