Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Aktuálně

Aktuálně


Vítejte na webových stránkách naší školy!  

Věříme, že zde najdete veškeré informace, které vás zajímají, a možná i něco navíc! Také nás můžete kdykoliv online kontaktovat, velmi rádi zodpovíme všechny zvídavé dotazy.             ... více o naší škole zde

MOŽNÉ VARIANTY OD PONDĚLÍ 1.3.2021

Datum konání: 1. 3. 2021

Vážení rodiče a žáci,

Umím si představit, že netrpělivě očekáváte zprávy o tom, jak bude probíhat školní docházka od pondělí 1.3.2021. Bohužel v této chvíli ani my nemáme více informací než „běžný“ občan. Dá se ale předpokládat z různých vyjádření politiků, že bude uzavřená celá škola a všechny třídy se ocitnou v režimu distančního vzdělávání. Takový stav by pak dle zpráv na tiskové konferenci vlády mohl trvat minimálně tři týdny.

Jednou pro nás z nejsložitějších věcí při takto překotných změnách, jsou obědy. Proto Vás nyní chci seznámit s postupem při obou zvažovaných variantách.

 1. Pokud by zůstaly částečně otevřené školy tak, jako doposud
 2. a) Žáci z přípravné třídy, prvního a druhého ročník by chodili do školy. Oběd by pro tyto děti byl od pondělí připraven ve školní jídelně - běžný stav.
 3. b) Děti od třetího do devátého ročníku (podle toho, jak mají v tuto chvíli přihlášeno), by si chodily pro oběd do vlastního jídlonosiče k bočnímu vchodu u kuchyně. Vše jako doposud. Výdej v čase od 11:00 hod. do 12:30 hod.
 4. Pokud by škola byla zcela uzavřená pro všechny žáky
 5. a) Žáci třetího až devátého ročníku (podle toho, jak mají v tuto chvíli přihlášeno), by si chodili pro obědy do vlastního jídlonosiče bočním vchodem do školy přímo k okénku do školní jídelny. Výdej v čase od 11:00 hod. do 12:30 hod.
 6. b) Žákům přípravné třídy, prvního a druhého ročníku by byly během víkendu všechny obědy automaticky odhlášeny. Ale od neděle 28.2.2021 20:00 hod. do pondělí 1.3.2021 12:00 hod. by bylo možné si přihlásit obědy do jídlonosiče prostřednictvím internetu (v pondělí dopoledne můžete i telefonicky u paní Sidimákové - 567 563 575). Tato strava by byla k dispozici až od středy 3.3.2021. Výdej od 11:00 hod. do 12:30 hod. ve školní jídelně, vchod bočním vchodem u jídelny. Omlouváme se, ale organizačně opravdu nezvládneme přípravu oběda na výdej pro děti PT, prvních a druhých tříd dříve, než ve středu. V Po a Út nás u těchto nejmenších musí zastoupit maminky a babičky. :-)

 

Pokud by vláda přijala během víkendu nějakou zcela jinou variantu, než kterou můžeme v této chvíli předpokládat, pak vás budeme o našem postupu neprodleně informovat prostřednictvím webových stránek školy a systému Bakaláři.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení

Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 26. 2. 2021 11:05
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

ŠKOLA OD PONDĚLÍ 15.2.2021

Datum konání: 12. 2. 2021

Vážení rodiče a žáci,

Na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude výuka od pondělí 15.2.2021 pokračovat ve stejném režimu, jako doposud. To znamená, že ve škole budou pouze žáci přípravné třídy, prvních a druhých tříd. Ostatní žáci budou pokračovat v distanční výuce. Pokud by nastala změna, budeme vás informovat.

 

Pokyn MŠMT ze dne 12.2.2021:

ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD

koronavirus-vykricnik
Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 12. 2. 2021 12:55

INFORMACE K PROVOZU OD 8.2.2021

Vážení rodiče a žáci,

Organizace školní docházky bude od pondělí 8.2.2021 stejná, jako byla před jarními prázdninami. To znamená, že do školy půjdou žáci pouze  přípravné třídy a žáci prvních a druhých tříd. Ostatní děti - bohužel - zůstávají doma na distanční výuce. Pro tyto žáky i nadále platí, že si mohou objednat obědy. Jejich vyzvedávání je možné u zadního vchodu do kuchyně a to v čase od 11:00 hod. do 12:15 hod.

Připomínám, že odhlašování a hlavně přihlašování obědů je nutné provést vždy nejpozději do čtvrtka do 12:00 hod. předcházejícího týdne. To pochopitelně neplatí pro neočekávanou nepřítomnost způsobenou například nemocí dítěte. V těchto případech je i možné si první den nemoci vyzvednou oběd do jídlonosiče. 


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 4. 2. 2021 8:39

UZAVŘENÍ 1. POLOLETÍ

Datum konání: 28. 1. 2021

Vážení rodiče a žáci,

Dnešním dnem končí první pololetí školního roku 2020/20201. Pololetí, které bylo již podruhé tak netradiční, že by nás to ještě před rokem ani nenapadlo. Rád bych touto cestou poděkoval žákům školy za jejich práci při vyučování na dálku. Děkuji vám rodičům, že jste vybavili děti technickými prostředky, které jim umožňují se s námi spojovat. Děkuji vám také za čas, který věnujete svým potomkům při učení. Bez vzájemné spolupráce mezi školou a rodinou bychom se opravdu v této době neobešli. Dovolte, abych touto cestou poděkoval i všem zaměstnancům školy a hlavně učitelům. Učitelům, kteří přešli v rekordním čase na zcela odlišný způsob práce a snaží se hledat nové a nové způsoby, jak udržet u svých žáků nejenom pozornost a pracovní návyky, ale hlavně zájem o samotné vzdělávání. A to i s vědomím, a to asi cítíme všichni stejně, že distanční výuka nemůže nikdy nahradit osobní kontakt mezi žákem, učitelem a rodinou.

Dnes obdrží vysvědčení za první pololetí žáci, kteří jsou fyzicky přítomni ve škole. Jedná se o děti z první a druhé třídy. Ostatním žákům předají výpisy třídní učitelé vždy v nejbližších dnech po návratu do školy (bohužel nemáme nikdo tušení, kdy to bude). ☹

Již nyní se můžete na definitivní hodnocení za první poletí podívat do elektronické žákovské knížky – Bakaláři. Tímto způsobem naplňujeme povinnost uloženou školám MŠMT o předání žákům a rodičům informaci o dosažených výsledcích za první pololetí školního roku 2020/2021 na dálku.

V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny. Nebude probíhat prezenční ani distanční výuka. Od pondělí 1.2.2021 do pátku 5.2.2021 jsou pro náš kraj vyhlášené jarní prázdniny.

 

Podrobné informace k organizaci výuky naleznete v  našem informačním systému Bakaláři


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 28. 1. 2021 10:55

TŘÍDNICKÉ SCHŮZKY 13.1.2021

Datum konání: 13. 1. 2021

Vážení rodiče,

Připomínám, že dnes 13.1.2021 se konají třídnické schůzky. Budou probíhat distančně. První stupeň od 16:00 hod., druhý stupeň od 17:00 hod. Podrobné informace byly rozeslány prostřednictvím systému Bakaláři 7.1.2021.

Těšíme se na vaši účast. 

 


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 13. 1. 2021 8:21

VÝUKA OD 4.1.2021

Datum konání: 4. 1. 2021

Vážení rodiče a žáci,

Rok 2021 bude opět začínat kombinovanou výukou. Ve škole přivítáme pouze děti z přípravné třídy a děti prvních a druhých tříd. Podrobné informace najdete na nástěnce v aplikaci Bakaláři. Důležité je v tuto chvíli hlavně přihlášení x odhlášení obědů. To je nutné provést nejpozději do středy 30.12.2020 do 14:00 hod. Koho se to týká, najdete také v Bakalářích.

Bohužel v tuto chvíli nevíme, jak dlouho budou tato opatření platit. Vše bude záležet na rozhodnutí Vlády ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 28. 12. 2020 13:09

KONEC ROKU 2020

Datum konání: 18. 12. 2020

Vážení rodiče a žáci školy,

Na základě nařízení Vlády ČR bude ukončena výuka na škole v pátek 18.12.2020. Od pondělí 21.12. začínají vánoční prázdniny. Nebude tedy v provozu školní jídelna a školní družina. Nebude probíhat ani distanční výuka.

Z důvodu účetního konce kalendářního roku 2020 je potřeba, aby poslední odhlášení obědů na tento čtvrtek a pátek proběhlo nejpozději ve středu 16.12.2020 do 13:00 hod. Pokud z nějakého důvodu nebude možné tento termín splnit (např. náhlé onemocnění dítěte), můžete si čtvrteční a páteční oběd vyzvednout do jídlonosiče u služebního vchodu do kuchyně (prosím zvoňte od 11:00 do 12:15).

Budeme doufat, že se ve škole opět sejdeme v pondělí 4.1.2021. :-)

Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné Vánoce a klidný rok plný zdraví 2021.


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 15. 12. 2020 10:29

ORGANIZACE VÝUKY OD PONDĚLÍ 30.11.

Datum konání: 26. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci,

Podrobné informace o organizaci výuky od pondělí 30.11.2020 naleznete na školní nástěnce v systému Bakaláři


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 26. 11. 2020 16:56

POKYNY OD STŘEDY 18.11.2020

Datum konání: 16. 11. 2020

 1. OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ PRO DĚTI V DISTANČNÍ VÝUCE (3.- 9. ročník) SE BUDOU OD STŘEDY 18.11.2020 VYDÁVAT U SLUŽEBNÍHO VCHODU PRO KUCHAŘKY – NA RAMPĚ.
  Důvodem je oddělení místa vydávání stravy pro děti na prezenční a distanční výuce.
 2. OD STŘEDY 18.11. BUDE ZAHÁJENA VÝUKA PRO ŽÁKY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, 1. a 2. ROČNÍKU
 3. VSTUP DO ŠKOLY JE UMOŽNĚN POUZE SE ZAKRYTÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI. A TO PO CELOU DOBU POBYTU V BUDOVĚ – VYJMA JÍDLA A PITÍ.
 4. VÝUKA BUDE PROBÍHAT DLE BĚŽNÉHO ROZVRU HODIN.
 5. PRO ROČNÍKY, KTERÝM JE UMOŽNĚNA PREZENČNÍ VÝUKA, NEBUDE ZAJIŠŤOVÁNA DISTANČNÍ VÝUKA.
 6. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDOU PO TŘÍDÁCH, ABY NEDOCHÁZELO K „MÍCHÁNÍ DĚTÍ“ (alespoň do doby návratu ostatních žáků do školy)  
 7. PŘI PŘÍCHODU DO RANNÍ DRUŽINY BUDOU RODIČE A ŽÁCI PŘICHÁZET A ZVONIT TAK, JAK JSOU ZVYKLÍ. Při vyzvedávání dětí postupujte také standartním způsobem. Pokud bude nějaká změna, tak Vás paní vychovatelky upozorní do videotelefonu nebo naleznete písemný pokyn na bočních dveřích.
 8. VCHOD DO ŠKOLY „NEDRUŽINOVÝM“ DĚTEM BUDE UMOŽNĚN ČIPEM OD 7:40 HOD.
 9. PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI BUDE ZAJIŠTĚN OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.
 10. TYTO POKYNY BUDOU AKTUALIZOVÁNY PO NÁVRATU DALŠÍCH ROČNÍKŮ DO ŠKOLY.

Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 16. 11. 2020 14:59

POOTEVŘENÍ ŠKOLY OD STŘEDY 18.11.

Datum konání: 11. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci,

Na základě vyhlášení ministra školství ze dne 11.11.2020 půjdou děti přípravné třídy, prvních a druhých ročníků do školy od středy 18.11.2020. Od tohoto dne bude v provozu i školní družina - včetně družiny ranní.

Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin pro prezenční výuku. 

Obědy budou mít děti těchto ročníků automaticky přihlášeny - vařit se bude pouze oběd č. 1. Pokud dítě do školy nepůjde (například z důvodu nemoci), musíte si obědy nejpozději do pátku 13.11.2020 do 12:00 hod. odhlásit.

Pro ostatní ročníky bude nadále probíhat distanční výuka. Objednávání a výdej obědů pro tyto žáky bude  probíhat ve stejném režimu jako doposud. Tzn. přihlášení od středy 7:00 hod. do čtvrtka do 14:00 hod., výdej oběda do vlastního jídlonosiče od 11:30 hod. do 12:00 hod (v případě potřeby do 12:15 hod.).


Autor: Mgr. Tomáš Zeman - ředitel školy Publikováno 11. 11. 2020 14:11