Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Kroužky

Nabídka a organizace kroužků 2023/2024

V letošním školním roce 2023-2024 nabídneme dětem opět možnost zapojit se přímo ve škole do různých zájmových aktivit, které děti baví a které naši pedagogové umí. Vaše děti tak mají možnost účastnit se řady mimoškolních činností, které budou probíhat formou zájmových kroužků od října 2023 do května 2024. Měsíční poplatek je za každý kroužek 200,- Kč. 

Je možné, že u některých kroužků se budou ještě rodiče finančně podílet na nákupu materiálů (např. keramická hlína, glazury, potraviny na vaření), se kterými se bude pracovat. 

Do kroužků se žáci mohou zapsat na zápisových listinách, které budou umístěny na oknech ve  spojovací chodbě (prostor mezi šatnami a jídelnou) od pondělí 25. 9. 2023 6:00 do středy 27. 9. 2023 9:00. Děti se budou zapisovat pouze do vyznačených řádků, nikoli kolem tabulky apod. Každý kroužek má jinou kapacitu, kterou prosím respektujte. 

Přehled kroužků, které budou kapacitně naplněny a otevřeny, bude vyvěšen v Bakalářích ve středu 27. 9. 2023 do 15:00 hod.

 První hodiny budou zahájeny v pondělí 2. 10. 2023. Žáci zde obdrží závaznou přihlášku, kterou odevzdají vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem danému vedoucímu kroužku v následující hodině. 

Platbu budou děti nebo rodiče předávat přímo vedoucímu kroužku v hotovosti. Celková částka bude rozdělena na dvě období (pokud by se chtělo dítě odhlásit, musí tak učinit vždy až na konci platebního období). 1. platba (říjen až leden) do 12. 10. 2023, tj.  800, - Kč a 2. platba (únor až květen) do 22. 2.  2024, tj. 800,- Kč. 

Žádáme Vás, abyste pomohli dětem při výběru jejich mimoškolní činnosti. Zvolte prosím takové kroužky, které se časově nepřekrývají. Dbejte i na počet a obsah kroužků. Vyberte kroužky s ohledem na věk i ostatní mimoškolní zájmy Vašeho dítěte. Zvláště u malých dětí pečlivě zvažte, zda by nebyly časově přetěžovány. Mějte na paměti při běžném provozu pestrou činnost školní družiny. Její součástí je minimálně jedna hodina týdně v tělocvičně a na školním hřišti. Dále se děti v družině věnují rukodělným činnostem, společenským hrám, malování atd. … . 

 Věříme, že Vy i Vaše děti budete s náplní kroužků spokojeni.

Přehled otevřených kroužků pro školní rok 2023/2024 

  Název kroužku Vedoucí kroužku Pro koho určeno  Den Hodina Kde
1 Hravé mluvení I Brhlíková PT pondělí 7:00 - 7:45 PT
2 Hravé mluvení II Brhlíková PT úterý 7:00 - 7:45 PT
3 Hravé mluvení III Brhlíková PT středa 7:00 - 7:45 PT
4 Hravé mluvení IV Brhlíková PT čtvrtek 7:00 - 7:45 PT
5 Stolní tenis - starší Hřebenová 5. - 9. třídy  čtvrtek 15:15 - 16:15 herna ŠD
6 Stolní tenis - mladší Hřebenová 3. - 4. třídy středa 15:15 - 16:15 herna ŠD
7 Školní časopis Smejkalová 6. - 9. třídy dle domluvy dle domluvy dle domluvy
8 Vaření  Pokorná 3. - 5. třídy pondělí 1 -2 x za měsíc 13:50 - 16:00 kuchyňka
9 Pečení Pokorná 3. - 5. třídy úterý 1 -2 x za měsíc 13:50 - 16:00 kuchyňka
10 Výtvarný  Poštulková 1. - 5. třídy středa - lichý týden 13:15 - 14:45 IV. B - č. 11
11 Výtvarný  Poštulková 1. - 5. třídy středa - sudý týden 13:15 - 14:45 IV. B - č. 11
12 Základy lezení na umělé stěně Zatloukal 4. - 9. třídy středa 7:00 - 7:45 tělocvična
13 Šachy Skála 1. - 9. třídy čtvrtek 14:00 - 14:45 VIII. B - č. 37
14 Šachy Skála 1. - 9. třídy středa 14:00 - 14:45 VIII. B - č. 37
15 Seminář z matematiky (přijímací zk.) Petráček 9. A středa 7:00 - 7:45 IX. A - č. 32
16 Seminář z matematiky (přijímací zk.) Kostková 9. B středa 7:00 - 7:45 IX. B - č. 26
17 Florbal Nixová 6. - 7. třída úterý 7:00 - 7:45 tělocvična 
18 Seminář z ceského jaz. (přijímací zk.) Kutlvašrová 9. B úterý 7:00 - 7:45 IX. B - č. 26
19 Seminář z ceského jaz. (přijímací zk.) Kaplanová 9. A pondělí 7:00 - 7:45 VII. B - č. 34
20 Malá kopaná Hanzl 2. - 6. třídy středa 14:00 - 15:00 tělocvična
21 Čtenářská dílna Kubátová 3. - 4. třídy úterý 13:00 - 13:45 III. B - č. 01
22 Pečo/Vařo pokročilí Pokorná děti z loňska+ zájemci 4.-5.tř. úterý 13:50 - 16:15 (16:50) kuchyňka
23 Dramatický kroužek Brunnerová 2. - 4. třídy středa 13:00 - 13:45 II. C - č. 13
24 Výtvarný  Václavková 1. - 5. třídy úterý 13:00-13:45 V. B - č. 12