Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > O škole > Školská rada

Školská rada


 

Štítky:
Novější 1 3

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY DNE 24. 10. 2022

Datum konání: 24. 10. 2022

Zápis ze zasedání ŠR 24.10.2022.pdf


Autor: Mgr. Libuše Kolčavová Publikováno 14. 11. 2022 14:36

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠR DNE 30. 8. 2022

Datum konání: 30. 8. 2022

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 30. 8. 2022


Autor: Mgr. Libuše Kolčavová Publikováno 19. 9. 2022 14:35

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ

Datum konání: 7. 6. 2021

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠR Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ - 7. 6. 2021

Datum konání: 7. 6. 2021

Jednací řád školské rady 2021 - 2023

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 7. 6. 2021

 

vÝSLEDKY VOLEB DO šKOLSKé RADY PŘI zš jIHLAVA, kOLLÁROVA 30

Výsledky voleb - Zápis o provedení voleb do školské rady 2021 - 2023

Členové školské rady jmenováni Radou města Jihlavy


Publikováno 22. 10. 2021 12:35

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠR DNE 18. 10. 2021

Datum konání: 18. 10. 2021

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 18. 10. 2021


Publikováno 22. 10. 2021 11:46

Volby do školské rady - COVID-19

Datum konání: 11. 11. 2020

Vzhledem k situaci s onemocněním COVID-19 jsou volby do školské rady do odvolání odloženy.

Děkujeme za pochopení.

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 29. října 2020 - viz příloha

Opatření MŠMT ke ŠR_29.10.2020


Publikováno 16. 11. 2020 19:33

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2021 - 2023

Datum konání: 11. 11. 2020

Vážení rodiče,

ve středu 11. listopadu 2020 na naší škole proběhnou volby do školské rady zákonných zástupců žáků školy.

Žádáme zájemce z řady zákonných zástupců žáků školy, kteří chtějí kandidovat a pracovat ve školské radě, nechť se nejpozději do pondělí 2. listopadu 2020 osobně nahlásí v kanceláři školy u Mgr. Libuše Kolčavové.

Pokyny a volební lístky k volbám voliči obdrží v průběhu třídních schůzek 11. listopadu 2020 od třídních učitelů žáků školy.

S pozdravem

Mgr. Libuše Kolčavová, zástupkyně ředitele školy


Publikováno 16. 11. 2020 19:33

Zasedání školské rady

Datum konání: 15. 10. 2020

Schůze školské rady by se měla uskutečnit ve čtvrtek 15. 10. 2020 v 16:00 ve sborovně ZŠ Jihlava, Kollárova 30 školy. Vzhledem k opatřením v souvislosti s Covid-19 jsme nuceni toto osobní zasedání zrušit a nahradit jej jednáním elektronickým.

Program ŠR, 15. 10. 2020


Publikováno 16. 11. 2020 19:31

Zápis ze zasedání ŠR ze 26. 9. 2019

Datum konání: 26. 9. 2019

Výroční zpráva 2018 - 2019

Zápis ze zasedání školské rady z 26. 9. 2019


Publikováno 16. 11. 2020 19:30

Zasedání školské rady

Datum konání: 26. 9. 2019

Schůze školské rady se bude konat ve čtvrtek 26. září 2019 v 16:00 ve sborovně ZŠ Jihlava, Kollárova 30.

Program ŠR


Publikováno 16. 11. 2020 19:29

Zápis ze zasedání ŠR ze 11. 10. 2018

Datum konání: 11. 10. 2018

Výroční zpráva 2017 - 2018

Zápis ze zasedání školské rady z 11. 10. 2018


Publikováno 16. 11. 2020 19:28

Novější 1 3