Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 1.A - Mgr. J. Pokorná

1.A - Mgr. Jitka Pokorná

AKTUALIZOVÁNO v pátek 23. 2. 2024 v 16:40 h

KOČKY.jpg

Vítám Vás na stránkách třídy I. A (šk. rok 2023/2024)

Vážení rodiče, milé děti,

nacházíte se na webových stránkách 1. A, které, jak doufám, pomohou vám rodičům sledovat školní dění naší třídy. Budu sem průběžně zapisovat aktuality, o kterých byste měli vědět.

Také sem každý pátek (nejpozději v sobotu) zapíši, kam PŘESNĚ jsme se s učivem v učebnicích posunuli, což velmi pomůže dětem, které byly nemocné. Předem děkuji všem rodičům za to, že pomohou svým dětem si zameškané učivo doplnit včetně dopsání zápisků v pracovních učebnicích, později v sešitech.

Prosím, nedělejte s dětmi žádná cvičení dopředu.

Také rodiče pomalejších žáků si zde mohou ověřit, zda jejich dítě má skutečně dopsaná všechna probraná cvičení.     

Pokud je Vaše dítě nemocné, pohlídejte, aby si dopsalo tyto prac. sešity: ČJ prac. uč. „MARŤÁNKA“, uvolňovací cviky „MAŠINKU“, M – velkou, M – malou = pracovní sešit), PRVOUKU.  

VE TŘÍDĚ 1.A JE 23 DĚTÍ, z toho 9 chlapců a 14 dívek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KDY KONČÍ KTERÁ HODINA? A KDY JE PŘESTÁVKA?

Od 7:40 -7:55 (NE DŘÍV !!!) je umožněn žákům vstup do školy

v 7:55 již všichny děti MUSÍ BÝT VE TŘÍDĚ NA SVÉM MÍSTĚ a chystat si pomůcky na výuku

 1. hodina 8:00 - 8:45         následuje malá přestávka od 8:45 - 8:55
 2. hodina 8:55 - 9:40         následuje velká přestávka, kdy děti svačí  od 9:40 - 10:00
 3. hodina 10:00 - 10:45     následuje malá přestávka od 10:45 - 10:55
 4. hodina 10:55 - 11:40    

V 11:40 si ke dveřím naší třídy pro děti přichází paní vychovatelka Hřebenová, která děti převádí do družiny na druhou budovu (2. poschodí), jde s nimi také na oběd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE  zeleně - to, co bylo aktuálně zapsáno tento týden

                                         černě - platné informace dřívějšího data

 • VYBRANÉ SEŠITY: malá M 2. díl 
 • NOVÁ PRACOVNÍ ČÍTANKA: Děkuji všem rodičům za včasné zaplacení stokoruny, za kterou jsem dětem zakoupila čítanku. Ta naváže na pracovní sešity MARŤÁNEK.
 • PÍSANKY: Písanky přes víkend dětem nevybírám z toho důvodu, aby měly možnost se z ní učit. Procvičujte s dětmi správné tahy, znalost psacích písmen (jejich diktát), umění zapsat (přepsat) první slabiky a slova složená již z osvojených písmen. Průběžně budou děti z těchto aktivit hodnoceny. (Nelekněte se, že strana 39 není dopsána až do konce, z této strany jsme stihli napsat pouze 4 řádky a pokračovat budeme v pondělí.)
 • 2 FUNKČNÍ PERA: Množí se případy, kdy pero dětem nechce psát. Stane se to.... Měly by mít v penále druhé pero, aby je to v práci nezabrzdilo. Prosím, dohlédněte, aby vaše děti měly v penále každý den 2 funkční pera. Děkuji.
 • KLASIFIKACE: Od 2. pololetí již klasifikuji známkami 1, 1-, 2, 2-. Za horší výkon udělím "X". Kdo dostane křížek, tak učivo neumí. Je třeba si ho doma procvičit a bude psát OPRAVU. Oprava již bude klasifikována známkami 1, 2, 3, 4, 5.
 • LEPIDLO, FIXA: Některým dětem již dochází lepidlo nebo dopisuje fixa na stírací tabulku. Je potřeba pořídit nové. Každý den tyto pomůcky potřebujeme. Zeptejte se svého dítěte, jak na tom je.         
 • ZNALOST PSACÍCH PÍSMEN: Již umíme napsat několik psacích písmen. Je třeba, by je děti znaly zpaměti. Znát malý tvar tiskacího + malý tvar psacího. Budeme psát jako diktáty. Již píšeme první slova. Zaměřte se, prosím, na správný postup: jedním tahem je třeba napsat celé slovo, zdvihnu pero, slovo si po sobě přečtu, doplním interpunkční znaménka - tečky, čárky, háčky či kroužek nad ů. Potom znovu celé slovo po sobě přečtu. Pokud text opisuji, mohu spočítat, zda mám správný počet písmen. KONTROLA toho, co jsem napsal, JE VELMI DŮLEŽITÁ. 
 • NOVÝ SEŠIT Z ČESKÉHO JAZYKA: Zakoupila jsem dětem z třídního fondu sešit do českého jazyka. Záměrně jsem ho zakoupila já, to proto, abych vybrala sešit s pomocnými linkami a také, aby ho všichni měli stejný (na vrchu se stejným obrázkem). Do tohoto sešitu budeme psát diktáty a přepisy. Je třeba, aby ho děti stále nosily v červených deskách do školy. Prosím, opatřete sešit obalem. Děkuji.
 • SBORNÍK PÍSNÍ: Ještě jsem dětem z třídního fondu zakoupila do HUDEBNÍ VÝCHOVY desky pro uložení eurofólií, do kterých si budou zakládat písničky. Již umí všechna písmenka, a tak můžeme začít číst i slova různých písniček :-) Tyto desky si děti mohou nechávat vzadu ve třídě v poličce nebo si je mohou nosit i domů. Je ale třeba, aby SBORNÍK PÍSNÍ měly do hodiny HV vždy při sobě.  SBORNÍK PÍSNÍ.jpg Zatím jsme založili písničku ČERT a KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL.
 • PODPISY U DOMÁCÍCH ÚLOH: Chci touto cestou poprosit rodiče, zda by se pod domácí úkol vždy podepsali. Můžete či nemusíte překontrolovat správnost úkolu, ale pokud nebudete Vy s estetikou úkolu spokojeni, nechte dítě jej vypracovat znovu. Děkuji Vám za spolupráci.
 • PAPÍROVÉ PENÍZE: Vaše dítě má v modrých deskách matematiky vyrobenou papírovou peněženku a v ní vystřižené papírové peníze. V škole si hrajeme na NAKUPOVÁNÍ a platíme papírovými penězi. Můžete si i Vy doma se svým dítětem zahrát NA OBCHOD, tím procvičíte se svým dítětem tak potřebnou finanční gramotnost.
 • MOŽNOST ZÍSKÁNÍ DIAMANTU: Pokud již Vaše dítě dopsalo malou M 1. díl tj. všechny zeleně zakroužkované dobrovolné strany vyplnilo, je třeba, aby mi sešit odevzdalo. A pokud opravdu bude vše doplněno a správně, získá za tuto práci DIAMANT (v hodnotě 10 kamínků). Některé děti již odevzdaly, některé ještě ne. Je na nich, zda odevzdají.
 • PŘÍSNĚ TAJNÁ OBÁLKA: Jen pro Vaši informaci - každé dítě má v lavici barevnou obálku, ve které má uschovanou "náhradní práci pro rychlé žáky". Tuto obálku může otevřít pouze v hodině a to tehdy, když to já dovolím. Za splněnou práci - ofocený list s vybarvovánkou či rébusy má možnost získat kamínek. Podmínkou je správné řešení.
 • KNIHA DANDA MÁ HLAD: Knihu "Danda má hlad", kterou jsem pro děti vybrala, napsala Ivona Březinová a je psána pouze velkými tiskacími písmeny. Pátou kapitolu s názvem SEZNAMTE SE strany 16, 17 a 18 a předchozí kapitoly jsem dětem ofotila, list si děti opět vložily do eurofólie a uložily do červených desek. Je to jejich VÍKENDOVÝ ČTECÍ LIST určený na víkend. Dohlédněte prosím, aby si ho děti přečetly. Cílem je čtení s porozuměním. V průběhu týdne s ním opět budeme pracovat, mám vždy pro děti připraveny otázky ke přečtenému textu.
 • PÍSANKA 1. DÍL: Již jsme začali psát do PÍSANKY. V písance se od str. 2 děti budou seznamovat s prvními psacími tvary písmen. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEUČTE DĚTI PSÁT PÍSMENKA DOPŘEDU. SPRÁVNÉ TAHY PÍSMEN JE NAUČÍM SAMA. Nezlobte se, ale mám s tím špatnou zkušenost.
 • HODNOCENÍ PÍSANKY: Zatím nebudu PÍSANKU hodnotit známkou. Ne všechny tvary se dětem budou dařit, ale ony se snaží...musím je pochválit. Budeme postupovat takto: Děti napíší celou stranu, poté v rámci SEBEHODNOCENÍ si samy zelenou pastelkou udělají pod 3 podle nich povedená písmenka hvězdičku (vyberou tři nejhezčí). Pokud já na příslušné straně najdu také pěkná písmenka, také u nich udělám hvězdičky (červeně :-) Pokud uvidím úplně ošklivý tah písmene, tak ho samozřejmě opravím. Ale nebudu opravovat úplně každý tah. Stránku oeviduji podpisem a pokud budou převažovat hezké tahy, odměním žáka tiskátkem. Pokud tedy nebudou v písance tiskátka, trénujte tahy individuálně doma. Po čase přístup a hodnocení písanek upravím.
 • JAK ČASTO MÁ DÍTĚ DOMA ČÍST? Každý den nejméně 10 minut. (Změřte mu to.) Pokud více nechce, nenuťte ho. Ale důsledně dodržte pravidelnost každého dne. Pokud má dítě správně osvojena písmenka, již je na čase, aby si je přeříkávalo pouze šeptem, ti šikovnější již jenom v hlavě. Nahlas potom řeknou pouze syntézu písmen - tj. slovo dohromady. Trénujte také četbu vět.
 • M - PRACOVNÍ UČEBNICE: Již pracujeme ve 2. díle velké MATEMATIKY. První díl máme již dokončený. Ve středu 20. 12. dostaly děti poslední domácí úkol - velká M - 1. díl str. 54 cv. 1, 2 geometrická tělesa. Prosím, dohlédněte na to, aby ho děti splnily. Modré stránky str. 55-58 jsou určeny pro rychlé žáky. Proto si děti po nějakou dobu nechají tuto prac. učebnici ve škole v lavici.
 • ČTECÍ LISTY - ZKOUŠENÍ pro následující týden: Marťánek 2. díl: červeně zakroužkované od strany 52.
 • DOBROVOLNÉ STRÁNKY v malé M: V tomto PROCVIČOVACÍM SEŠITĚ 2. DÍL: str. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tyto stránky využijte k opakování učiva dle vlastního uvážení - viz domluva ze třídní schůzky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V UPLYNULÉM TÝDNU OD 19. 2. - 23. 2. 2024 BYLO VE VÝUCE PROBRÁNO TOTO UČIVO:

V EL.ŽK. v sekci VÝUKA - PŘEHLED VÝUKY objevíte přesnější informace o tom, jaké učivo bylo který den v konkrétní hodině probráno.

ČESKÝ JAZYK - uloženo v červených dskách

BUDU DOBŘE ČÍST 2. DÍL - pracovní učebnice čtení a psaní = MARŤÁNEK: po stranu 65

 • PÍSANKA 1. DÍL: po str. 39 (z této strany pouze 4 řádky)
 • kniha DANDA MÁ HLAD: ofocena 6. kapitola s názvem MOUCHA NA JÍDELNÍM LÍSTKU str. 19, 20 

MATEMATIKA - uloženo v modrých deskách

 • velká MATEMATIKA 1. DÍL pro 1. ročník: dokončeno, uloženo v lavici (strany 55-58 jsou nepovinné, jsou určeny pro rychlé žáky)
 • velká MATEMATIKA 2. DÍL pro 1. ročník: po str. 32
 • malá MATEMATIKA 1. DÍL = PRACOVNÍ SEŠIT: dokončeno - do tohoto sešitu společně již pracovat nebudeme, vynechané zeleně zakroužkované stránky poslouží jako dobrovolná cvičení na procvičování)
 • malá MATEMATIKA 2. DÍL = PRACOVNÍ SEŠIT: po str. 12

PRVOUKA - uloženo v zelených deskách 

 • PRVOUKA 1 PRO 1. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY - pracovní učebnice: po str. 27
 • velký hnědý sešit: nalepena další prověrečka ZIMNÍ SPORTY

Náplň výtvarné výchovy, pracovních činností, tělesné výchovy a hudební výchovy je zapsána v el. žákovské knížce v sekci VÝUKA - PŘEHLED VÝUKY.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      STARŠÍ STÁLE PLATNÉ INFORMACE

 • PROSBA PANÍ VYCHOVATELKY: Je třeba, aby děti měly v bundě kapesníky, pokud potřebují venku smrkat.
 • UNIVERZÁLNÍ KLÍČ: Paní vychovatelka, která má ráno u šatních skříněk dozor, má u sebe univerzální klíč od skříněk. Pokud si dítě zapomene klíč od skříňky, je třeba, aby ji poprosilo o otevření skříňky a vyndalo si z ní přezůvky.
 • KNIŽNÍ KLUBY: Pokud budete chtít pro své dítě nějakou knihu z nabízených katalogů ALBATROS nebo FRAGMENT zakoupit, stačí vyplnit objednávku na konci katalogu a po dítěti mi ji poslat. Já učiním hromadnou objednávku a přes Bakaláře Vám dám vědět, že kniha přišla.
 • PRANÍ CVIČEBNÍCH ÚBORŮ: Nechám na zvážení každého z rodičů, kdy a jak často bude chtít svému dítěti vyprat cvičební úbor. Úbory máme viset ve třídě na háčku. Můžete své dítě zaúkolovat, aby si cvičební úbor na konci dne vzalo a uložilo si ho do šatní skříňky nebo když si půjdete odpoledne vyzvednout své dítě do družiny, můžete se pro něj kdykoliv stavit do naší třídy. Další možností je odnést si úbor RÁNO v den, kdy nemáme tělocvik. Další alternativou je si ho odnést domů ze třídní schůzky. Nechám to na Vás. Prosím, překontrolujte také funkčnost sáčku. Je několik sáčků, kterým čouhají vytažené tkanice a nelze sáček pověsit. Dejte prosím vše do pořádku. Děkuji.
 • OMLOUVÁNÍ NEMOCNÉHO DÍTĚTE DO 24 HODIN: Prosím všechny rodiče, aby si přečetli na webu naší školy v sekci DOKUMENTY školní řád naší školy. Mimo jiné se v něm píše, že pokud je dítě nemocné, je třeba, aby rodiče informovali třídní uč. o jeho absenci do 24 hodin.
 • OMLUVENKA PO NEMOCI: Po nemoci, až se dítě vrátí do školy, je třeba napsat mu omluvenku. V dnešní digitální době vedení upřednostňuje omluvenku v BAKALÁŘÍCH. Ale platná je též i omluvenka v INFORMATIVNÍ KNÍŽCE - připravená stránka má název OMLUVNÝ LIST. Pokud se rozhodnete pro omluvenku v Bakalářích, je potřeba poslat ji se zeleným označním "O" (omluvenka) a v kalendáři označit dny absence. Systém propojí Vaši zprávu s elektr. třídní knihou a já mohu odtud rovnou provést omluvení absence.
 • VÝTVARNÁ VÝCHOVA: ANILINOVÉ barvy oproti VODOVÝM barvám jsou výraznější a výkresy jsou prostě hezčí. Horší to ale bylo s dětskými ručičkami...děti byly od barev velmi špinavé, naštěstí jsem zavázala všechny zástěrky, tak snad na sebe tu barvu moc nenastříkaly. Faktem zůstává, že anilinové barvy moc vyprat nejdou. Doporučuji tedy na VV nosit i nějaké horší tričko. Vedu děti k tomu, aby si při práci vyhrnuly rukávy. Pochopím, když někdo vymění anilinové barvy za vodové, které vyprat jdou. V takovém případě nechte anilinové barvy na později, do 2. nebo 3. ročníku, až bude Vaše dítě v manipulaci s barvami zkušenější. 
 • SPRÁVNÉ TAHY: Děti píší velká písmena a první číslice. Ta se píší "se shora" (nikoliv od spodu). Přestože s dětmi správné tahy ve vzduchu trénuji a na tabuli ukazuji, při procházení sleduji, že je děti píší od spodu. Prosím, při domácím tréninku své dítě při psaní sledujte a trvejte na správných tazích a na správném držení tužky.
 • BAREVNÉ KAMÍNKY A DIAMANTY: Během týdne mohou děti za svoji šikovnost a snahu postupně získávat barevné kamínky. A ikdyž by se náhodou příliš nedařilo, mohou v pátek získat od maňásků kamínek za to, že byly v průběhu týdne hodné. Pokud by ale kázeň nebyla příkladná, může se stát, že kamínek nedostanou. Pokud by nastala situace velké nekázně, bude muset dítě mi kamínek vrátit zpět. Pokud dítě shromáždí 15 kamínků, ponechá si u sebe 5 kamínků (aby mohlo vracet) a zbylých 10 kamínků si promění za DIAMANT, který je větší než kamínky. Až bude mít sbírku 10 diamantů, vybere si "z truhly" sladkou odměnu. Kromě jiného si děti tímto způsobem vytvoří představu desítkové soustavy (10 kamínků = 1 diamant; 10 diamantů = sladká odměna), představa desítkové soustavy se jim velmi bude hodit do matematiky pro vytvoření představy manipulace s penězi.
  Kamínky i diamanty jsou moc hezké, doufám, že se dětem líbí.
 • Tady jejich malá ukázka.IMG_20231013_144225.jpg
 • ČTENÍ: Prosím, čtěte se svými dětmi písmena KAŽDÝ DEN!!! V učebnici ČJ si děti červeně zakroužkovaly strany. Tyto strany jsou pro ně ČTECÍ STRÁNKY, ke kterým se budeme vracet a číst je "na známku". POSTUP ČTENÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ: Dítě nejdříve přečte slovo polohlasem "po písmenkách" např. M-Á-S-L-O. Potom řekne slovo dohromady MÁSLO. (Rada: dítě většinou nejprve písmena předříkává pomalu a syntézu (spojení) slova špatně odhaduje. Pomáhá, když písmena přeříká za sebou velmi rychle, tak rychle, že skoro splývají do sebe a slovo se praticky rychlým přeříkáním za sebou "vyloupne" samo. Až budete doma se svým dítětem společně číst, můžete mu rychlejším přeříkáním písmen se syntézou tímto pomoci. Děkuji Vám předem za spolupráci.
 • ZAPOMÍNÁNÍ - EVIDENCE NA POSLEDNÍ STRÁNCE V INFORMATIVNÍ KNÍŽCE: Na poslední straně je nadpis ZAPOMÍNÁNÍ a pro Vaši informaci sem budu zapisovat zapomenuté pomůcky. Je třeba i tuto stranu sledovat a čas od času se pod zapomínky i podepsat. Učte své děti si připravovat aktovku podle rozvrhu. Děkuji za spolupráci. (Současně musím evidovat zapomínání i do školního serveru.)
 • NAROZENINY, SVÁTKY: Pokud Vaše dítě má narozeniny nebo svátek a Vy chcete, aby doneslo do školy pro ostatní bonbóny, jistě to ostatní děti potěší. Chci se jen přimluvit, aby to byly bonbony zabalené v papírku (hygiena). Prosím, ne žádné nerozkrojené dorty či rolády. Narozeninovému oslavenci společně zazpíváme narozeninovou písničku.
 • PROGRESY: Pokud dítě nemá uvolněnou ruku, na progresu tlačí a ta se zlomí. Jestli se to některému dítěti stalo, nemá uvolněnou ručičku. Trénujte doma odlehčené tahy.
 • KLASIFIKACE: Již jsem začala dávat první jedničky :-) Známky jsou zapsané v el. žákovské knížce. Pokud dítě jedničku nedostalo, je třeba s ním dané učivo doma procvičovat. Děkuji předem za spolupráci.
 • MOJE ŠKOLNÍ ADRESA: Další možností, jak se se mnou spojit, je napsat mi email na adresu      pokorna@zskol.ji.cz     .   
 • KAPESNÍČKY NA SMRKÁNÍ: Prosím, dávejte dětem do školy s sebou papírové kapesníčky. Může si přinést i krabičku a tu mít ve své skříňce vzadu třídy.
 • TISKÁTKO = ODMĚNA: Odměnou za snahu při školní práci jsou dětem tiskátka. Až si s dětmi budete učebnice prohlížet, pochvalte je za ně.
 • MAŇÁSCI: Každý týden v pátek přijdou děti pozdravit dva maňásci - lvíček Flíček a opička Jůlinka. Shrnou školní práci celého týdne, seznámí děti s tím, co je čeká v následujícím týdnu, hezké chování dětí odmění barevným kamínkem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malá ukázka prací z výtvarné výchovy a pracovních činností:

oh.jpgryby.jpgM 1.jpgmedvědi.jpg

IMG_20231018_143228.jpg DÝNĚ.jpgplastelína.jpgzavařený podzim.jpg

IMG_20231010_063016.jpgIMG_20231010_063026.jpg

IMG_20231010_130315.jpgIMG_20231013_142316.jpg

 

 medvědi.jpgvločky.jpg