Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 1.A - Mgr. J. Pokorná

1.A - Mgr. Jitka Pokorná

AKTUALIZOVÁNO v PÁTEK 28. 6. 2024 v 18:00 h

Vítám Vás na stránkách třídy I. A (šk. rok 2023/2024)

Všem čtenářům těchto webových stránek přeji hezké sluníčkové léto :-) JP

motýli.jpglouka.jpg
 

Vážení rodiče, milé děti,

nacházíte se na webových stránkách 1. A, které, jak doufám, pomohou vám rodičům sledovat školní dění naší třídy. Budu sem průběžně zapisovat aktuality, o kterých byste měli vědět.

Také sem každý pátek (nejpozději v sobotu) zapíši, kam PŘESNĚ jsme se s učivem v učebnicích posunuli, což velmi pomůže dětem, které byly nemocné. Předem děkuji všem rodičům za to, že pomohou svým dětem si zameškané učivo doplnit včetně dopsání zápisků v pracovních učebnicích, později v sešitech.

Prosím, nedělejte s dětmi žádná cvičení dopředu.

Také rodiče pomalejších žáků si zde mohou ověřit, zda jejich dítě má skutečně dopsaná všechna probraná cvičení.     

Pokud je Vaše dítě nemocné, pohlídejte, aby si dopsalo tyto prac. sešity: ČJ prac. uč. ČÍTANKA, písnanka; M – velkou, M – malou = pracovní sešit), PRVOUKU uč. + zápiskový sešit.

VE TŘÍDĚ 1.A JE 23 DĚTÍ, z toho 9 chlapců a 14 dívek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KDY KONČÍ KTERÁ HODINA? A KDY JE PŘESTÁVKA?

Od 7:40 -7:55 (NE DŘÍV !!!) je umožněn žákům vstup do školy

v 7:55 již všechny děti MUSÍ BÝT VE TŘÍDĚ NA SVÉM MÍSTĚ a chystat si pomůcky na výuku

 1. hodina 8:00 - 8:45         následuje malá přestávka od 8:45 - 8:55
 2. hodina 8:55 - 9:40         následuje velká přestávka, kdy děti svačí  od 9:40 - 10:00
 3. hodina 10:00 - 10:45     následuje malá přestávka od 10:45 - 10:55
 4. hodina 10:55 - 11:40    

V 11:40 si ke dveřím naší třídy pro děti přichází paní vychovatelka Hřebenová, která děti převádí do družiny na druhou budovu (2. poschodí), jde s nimi také na oběd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE  zeleně - aktuálně zapsané pro následující týden

                                         černě - platné informace dřívějšího data

 • INFORMACE OHLEDNĚ 2. TŘÍDY: V posledním srpnovém týdnu nás pan ředitel seznámí s organizací prvního školního týdnu. V pátek 30. srpna Vám sem napíši důležité informace, které se od něj dozvím. Již teď ale vím, že zůstáváme ve své třídě tj. přízemí vedle ředitelny, pouze nám změní cedulku z I.A na II.A.   :-)
 • PODĚKOVÁNÍ: Děkuji všem rodičům za kytičky či malé dárečky, které mi děti předaly. Byla jsem potěšena. :-)
 • SBORNÍK PÍSNÍ: Sborníky písní si děti přes prázdniny uložily ve třídě do své poličky ve skříňce, v příštím školním roce v nich budeme pokračovat. Pokud si někdo odnesl SBORNÍK PÍSNÍ domů, je třeba, aby si ho na začátku září opět přinesl do školy.
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN: Doporučuji zakoupit pracovní sešit s názvem Opakujeme si o prázdninách. Tam jsou pro děti připravena vhodná cvičení z ČJ, M i PR, které přes prázdniny hravou formou zopakují vědomosti nabyté v 1. třídě. Tento pracovní sešit lze zakoupit v PRODEJNĚ UČEBNIC ALBRA, která se nachází v ulici Žižkova 89 (vedle prodejny Krystal) nebo v některých knihkupectvích.
 • Jinou možností opakování učiva je opětovné procházení pracovních učebnic a sešitů z 1. ročníku včetně velké M od str. 47 (modré stránky byly určeny pro rychlé žáky, ale já pro rychlé žáky měla připravenou jinou práci, takže jsme tyto strany nedělali. V prac. uč. PRVOUKY není vyplněna poslední strana - tyto úkoly jsem měla napsány na kartičkách, odpovědi na ně by děti měly znát. Klidně nechte děti tuto stránku napsat.
 • Další možností je vyhledat v učebnicích 2. ročníku kapitoly s názvem Opakování z 1. ročníku. Během prázdnin nechte děti něco napsat psacím i tiskacím písmem, protrénujte matematické příklady - plus a mínus do 20. Je třeba nezapomenout trénovat čtení.
 • SEZNAM POMŮCEK: Tento dokument děti obdržely současně s vysvědčením. Pokud byste nemohli sehnat sešity s č. 423, tak je mívají v OSKÁRKOVI - papírníctví u Jihlavské brány. Sešity dětem NEPODEPISUJTE, protože mám zkušennost, že rodiče dětem jejich jméno "naškrábou". Jejich dítě to sice přečte, ale když službička sešity rozdává jiným dětem, nedokážou rozdávající děti toto "naškrábané" jméno přečíst. Raději si dám na začátku roku tu práci, že opatřím každý sešit etiketou jména dítěte.

  SEZNAM  POMŮCEK  DO  2. ROČNÍKU

  Prosím o zakoupení:

  Sešit  510           1 ks (malý bez linek)

  Sešit  512           4 ks (malý s širšími řádky)

  Sešit 513            1 ks (malý s užšími řádky)                                                

  Sešit 423             2 ks  (velký – do poloviny stránky jsou linky, potom je místo na obrázek)

  Sešit 420             1 ks (velký – bez linek)

  Sešity dětem nepodepisujte, nalepím jim na ně štítky se jménem.  

                     

  Barevné papíry    2 bal.

  Kreslící karton A3    10 ks

  Kreslící karton A4    15 ks

  Čtvrtky ani barevné papíry nepodepisujte, čtvrtky kompletuji podle jejich kvality, gumovat jméno z každé čtvrtky dost zdržuje.

   

  Sešity i papíry ať si děti přinesou v úterý 3. září do školy, vyberu je a uschovám do skříně.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Další níže uvedené pomůcky je možné použít z minulého školního roku, v případě poškození zakupte raději nové. Je ale třeba, aby všechny následující pomůcky byly podepsané.

  Přezutí

  Úkolníček z loňska – celý jsme ho nepopsali, budeme v něm pokračovat

  Obaly na učebnice – učebnice mají děti přes prázdniny doma, tak kupte obaly podle nich

  3x barevné desky na patent (z loňského roku – červené = ČJ; modré = M; zelené = PR)

  Obal na malý sešit  A5   7 ks

  Obal na velký sešit A4   3 ks

   

  V penále:

  Pera (funkční – zkusit rozepsat)  3 ks + bombičky nebo náplně

  Tužka č. 2             2 ks

  Tužka č. 3             1 ks

  Ořezávátko (aby nevypadávaly odřezky) 1 ks

  Guma                   1 ks

  Pastelky - 12 barev      1 ks

  Nůžky (zkusit s nimi stříhat)    1 ks

  Krátké pravítko na podtrhávání  1 ks

  Fixy na stírací tabulku   2 ks

   

  Velké tvrdé desky do VV z loňského roku

  Zástěra na VV nebo staré tričko

  Krabice na VV, kterou si děti odnesly na prázdniny domů, v ní přinést:

  Voskovky -12 barev      1 ks

  Vodové barvy (12 barev – velké knoflíky) nebo anilinové barvy     1 ks

  Kulatý štětec tenký     1 ks

  Kulatý štětec silnější  1 ks

  Temperové barvy větší  1 ks

  Plochý štětec   1 ks

  Kelímek na vodu do VV

  Tuš černá – podepsat

  Plastelína - 10 barev      1 ks

  Lepidlo (vytáčecí – to větší)   1 ks

  Lepidlo Herkules

   

  Pravítko 20 cm            1 ks

  Stírací tabulka velikost A4 – stačí ta z loňska, pokud je zachovalá     1 ks

  Papírové hodiny

  Švihadlo

  Cvičební úbor (tričko, trenky, tepláčky + obuv – do tělocvičny a jinou obuv na hřiště)

   

  Na začátku školního roku bude vybrána finanční částka na zakoupení PÍSANEK a PRACOVNÍCH SEŠITŮ DO ČJ.

 • CENY PRACOVNÍCH SEŠITŮ: 2x 57,- Kč = prac.sešit do ČJ; 2x 24,- = písanky; prac.sešit do HV za 95,- s názvem POJĎME SI HRÁT - tento prac. sešit budou děti používat od 2. do 5. třídy. Celková cena za pracovní sešity tedy činí 257,- Kč. Do třídního fondu vyberu 143,- Kč. Celková vybíraná částka tedy bude činit 400,- Kč.
 • Vyúčtování třídního fondu za 1. ročník...zbylo 7,60/žák. Tyto peníze přidám na začátku šk. roku k penězům nově vybraným.
 • KRÁSNÁ AKCE - PRVOTNÍ NÁSTŘEL: Nachomýtla jsem se k možnosti zajistit pro naši třídu kurz CVIČENÍ NA ŠÁLÁCH - se zařazením prvků cirkusové gymnastiky, posilovací akrobacie či akrobatického točení talířů ve vzduchu. Je to několik lekcí za sebou (tuším asi 6), vhodné nejen pro holčičky, ale i pro kluky. Cvičí se v DIODu. Pilotní kurz probíhal v tomto šk. roce s dětmi ZŠ Havlíčkova. Jsou na to výborné recenze, děti cvičit na šálách velmi bavilo. Děti z naší třídy jsou velmi energické a věřím, že by je toto cvičení nadchlo. Snad nebude překážkou cena, která pravda není malá...okolo 900 Kč. Raději tuto informaci píši v předstihu. Kurz by měl začínat na podzim a probíhal by v době vyučování. Více informací bych Vám pak předala na začátku září.
 • PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Paní knihovnice Vám vzkazuje, že pokud by některé dítě si již chtělo zapůjčit knihu během prázdnin, je to možné, stačí jí povědět, že navštěvuje ZŠ Kollárova, chodí do 1.A a ona mu průkazku vydá, aby si mohl knihu půjčit.
 • CO VŠECHNO DĚTI V KNIHOVNĚ DOSTALY?     1) přihlášku do knihovny - mají ji uloženou za obalem bílé informační knížky    poukaz - v něm je informace, že jejich registrace je na 1 rok zdarma (píše s tam od května 2024 do června 2024, ale já jsem s paní knihovnicí domluvila, že to naše děti budou mít od září 2024 do září 2025.) Potom - v následujících letech poplatek za roční registraci činí 100 Kč. Součástí POUKAZU jsou ještě další informace včetně telef. čísla a emailové adresy, také přehledu jiných oddělení, kde si děti mohou knihy také půjčovat  3) PAMĚTNÍ LIST se svým jménem - na památku   4) knihu KOUZELNÉ BRÝLE - využila bych té možnosti, že ji obdržely všechny děti, a zařadila bych ji jako mimočítankovou četbu na začátku 2. třídy. Proto bych  tedy chtěla všechny rodiče poprosit, aby tuto knihu přes letní prázdniny pečlivě uschovali a na začátku září by si ji děti přinesly do školy. Ve škole bychom ji na pokračování společně četli. Předem všem rodičům děkuji, že dětem tuto knihu ohlídáte.
 • KNIHA DANDA MÁ HLAD: Čtení z této knihy bude hodnoceno známkou. Knihu "Danda má hlad", kterou jsem pro děti vybrala, napsala Ivona Březinová a je psána pouze velkými tiskacími písmeny. Další 2 kapitoly a předchozí kapitoly jsem dětem ofotila, list si děti opět vložily do eurofólie a uložily do červených desek. Je to jejich VÍKENDOVÝ ČTECÍ LIST určený na víkend. Dohlédněte prosím, aby si ho děti přečetly. Cílem je čtení s porozuměním. V průběhu týdne s ním opět budeme pracovat, mám vždy pro děti připraveny otázky ke přečtenému textu. Děti budou mít ofoceny vždy 2 kapitoly, listy budou oboustranné.
 • UMĚT ZPAMĚTI: Ve velké M na str. 38 cv. 1 máme příklady, které obsahují dva stejné sčítance. Např. 2+2, 3+3, 4+4, 5+5. Doporučuji, aby se děti výsledky těchto příkladů naučily zpaměti (rychle...jako básničku tj. bez otvírání prstů).
 • MOŽNOST PROCVIČENÍ: S dětmi procvičuji chybějící písmenka a čtení pomocí webu skolakov.eu. Protože tato aktivita je dětmi oblíbená, slíbila jsem jim, že vám o této možnosti napíši.
 • 2 FUNKČNÍ PERA: Množí se případy, kdy pero dětem nechce psát. To se někdy stane...chápu. Měly by mít v penále druhé pero, aby je to v práci nezabrzdilo. Prosím, dohlédněte, aby vaše děti měly v penále každý den 2 funkční pera. Děkuji.
 • LEPIDLO, FIXA: Některým dětem již dochází lepidlo nebo dopisuje fixa na stírací tabulku. Je potřeba pořídit nové. Každý den tyto pomůcky potřebujeme. Zeptejte se svého dítěte, jak na tom je.        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V UPLYNULÉM TÝDNU OD 24. 6. - 28. 6. 2024 BYLO VE VÝUCE PROBRÁNO TOTO UČIVO:

V EL.ŽK. v sekci VÝUKA - PŘEHLED VÝUKY objevíte přesnější informace o tom, jaké učivo bylo který den v konkrétní hodině probráno. Prosím, v době nemoci Vašeho dítěte mě nežádejte o zasílání učiva, ale nahlížejte každý den do el.žk, kde vše najdete. V TŘÍDNÍ KNIZE je třeba kurzorem sjet dolů, kde pod TÉMATEM hodiny je i POZNÁMKA, kam zapisuji obsah hodiny včetně probraných cvičení.     Děkuji.

ČESKÝ JAZYK - uloženo v červených deskách

        HRAVÁ ČÍTANKA - dokončena

 • PÍSANKA 3. DÍL: dokončena
 • kniha DANDA MÁ HLAD: kniha dočtena; do 2. třídy připravit knihu KOUZELNÉ BRÝLE           

MATEMATIKA - uloženo v modrých deskách

 • velká MATEMATIKA 3. DÍL : povinná část dokončena
 • malá MATEMATIKA 2. DÍL = PRACOVNÍ SEŠIT: dokončeno - do tohoto sešitu společně již pracovat nebudeme, vynechané zeleně zakroužkované stránky poslouží jako dobrovolná cvičení na procvičování - jeho odevzdání ohodnoceno DIAMANTEM
 • malá MATEMATIKA 3. DÍL = PRACOVNÍ SEŠIT: zbývající strany je možno dokončit si doma - získání diamantu

PRVOUKA - uloženo v zelených deskách 

 • PRVOUKA 1 PRO 1. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY - pracovní učebnice: dokončeno - možno dopsat si poslední stranu - TEST
 • velký hnědý sešit: ---

Náplň výtvarné výchovy, pracovních činností, tělesné výchovy a hudební výchovy je zapsána v el. žákovské knížce v sekci VÝUKA - PŘEHLED VÝUKY.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      STARŠÍ STÁLE PLATNÉ INFORMACE

 • "STARÝ" SEŠIT - VELKÁ M 2. DÍL: Ze zadních desek tohoto pracovního sešitu si děti v pracovních činnostech vystřihly MATEMATICKOU POMŮCKU = MISTIČKOVÉ POČÍTADLO, které si nechaly ve škole. Tento 2. díl ať si již děti nechají doma.
 • ZNALOST PSACÍCH PÍSMEN: Již umíme napsat několik psacích písmen. Je třeba, by je děti znaly zpaměti. Znát malý tvar tiskacího + malý tvar psacího. Budeme psát jako diktáty. Již píšeme první slova. Zaměřte se, prosím, na správný postup: jedním tahem je třeba napsat celé slovo, zdvihnu pero, slovo si po sobě přečtu, doplním interpunkční znaménka - tečky, čárky, háčky či kroužek nad ů. Potom znovu celé slovo po sobě přečtu. Pokud text opisuji, mohu spočítat, zda mám správný počet písmen. KONTROLA toho, co jsem napsal, JE
 • SBORNÍK PÍSNÍ: Ještě jsem dětem z třídního fondu zakoupila do HUDEBNÍ VÝCHOVY desky pro uložení eurofólií, do kterých si budou zakládat písničky. Již umí všechna písmenka, a tak můžeme začít číst i slova různých písniček :-) Tyto desky si děti mohou nechávat vzadu ve třídě v poličce nebo si je mohou nosit i domů. Je ale třeba, aby SBORNÍK PÍSNÍ měly do hodiny HV vždy při sobě.  SBORNÍK PÍSNÍ.jpg
 • PODPISY U DOMÁCÍCH ÚLOH: Chci touto cestou poprosit rodiče, zda by se pod domácí úkol vždy podepsali. Můžete či nemusíte překontrolovat správnost úkolu, ale pokud nebudete Vy s estetikou úkolu spokojeni, nechte dítě jej vypracovat znovu. Děkuji Vám za spolupráci.
 • PAPÍROVÉ PENÍZE: Vaše dítě má v modrých deskách matematiky vyrobenou papírovou peněženku a v ní vystřižené papírové peníze. V škole si hrajeme na NAKUPOVÁNÍ a platíme papírovými penězi. Můžete si i Vy doma se svým dítětem zahrát NA OBCHOD, tím procvičíte se svým dítětem tak potřebnou finanční gramotnost.
 • PŘÍSNĚ TAJNÁ OBÁLKA: Jen pro Vaši informaci - každé dítě má v lavici barevnou obálku, ve které má uschovanou "náhradní práci pro rychlé žáky". Tuto obálku může otevřít pouze v hodině a to tehdy, když to já dovolím. Za splněnou práci - ofocený list s vybarvovánkou či rébusy má možnost získat kamínek. Podmínkou je správné řešení.
 • JAK ČASTO MÁ DÍTĚ DOMA ČÍST? Každý den nejméně 10 minut. (Změřte mu to.) Pokud více nechce, nenuťte ho. Ale důsledně dodržte pravidelnost každého dne. Pokud má dítě správně osvojena písmenka, již je na čase, aby si je přeříkávalo pouze šeptem, ti šikovnější již jenom v hlavě. Nahlas potom řeknou pouze syntézu písmen - tj. slovo dohromady. Trénujte také četbu vět.
 • PROSBA PANÍ VYCHOVATELKY: Je třeba, aby děti měly v bundě kapesníky, pokud potřebují venku smrkat.
 • UNIVERZÁLNÍ KLÍČ: Paní vychovatelka, která má ráno u šatních skříněk dozor, má u sebe univerzální klíč od skříněk. Pokud si dítě zapomene klíč od skříňky, je třeba, aby ji poprosilo o otevření skříňky a vyndalo si z ní přezůvky.
 • KNIŽNÍ KLUBY: Pokud budete chtít pro své dítě nějakou knihu z nabízených katalogů ALBATROS nebo FRAGMENT zakoupit, stačí vyplnit objednávku na konci katalogu a po dítěti mi ji poslat. Já učiním hromadnou objednávku a přes Bakaláře Vám dám vědět, že kniha přišla.
 • PRANÍ CVIČEBNÍCH ÚBORŮ: Nechám na zvážení každého z rodičů, kdy a jak často bude chtít svému dítěti vyprat cvičební úbor. Úbory máme viset ve třídě na háčku. Můžete své dítě zaúkolovat, aby si cvičební úbor na konci dne vzalo a uložilo si ho do šatní skříňky nebo když si půjdete odpoledne vyzvednout své dítě do družiny, můžete se pro něj kdykoliv stavit do naší třídy. Další možností je odnést si úbor RÁNO v den, kdy nemáme tělocvik. Další alternativou je si ho odnést domů ze třídní schůzky. Nechám to na Vás. Prosím, překontrolujte také funkčnost sáčku. Je několik sáčků, kterým čouhají vytažené tkanice a nelze sáček pověsit. Dejte prosím vše do pořádku. Děkuji.
 • OMLOUVÁNÍ NEMOCNÉHO DÍTĚTE DO 24 HODIN: Prosím všechny rodiče, aby si přečetli na webu naší školy v sekci DOKUMENTY školní řád naší školy. Mimo jiné se v něm píše, že pokud je dítě nemocné, je třeba, aby rodiče informovali třídní uč. o jeho absenci do 24 hodin.
 • OMLUVENKA PO NEMOCI: Po nemoci, až se dítě vrátí do školy, je třeba napsat mu omluvenku. V dnešní digitální době vedení upřednostňuje omluvenku v BAKALÁŘÍCH. Ale platná je též i omluvenka v INFORMATIVNÍ KNÍŽCE - připravená stránka má název OMLUVNÝ LIST. Pokud se rozhodnete pro omluvenku v Bakalářích, je potřeba poslat ji se zeleným označním "O" (omluvenka) a v kalendáři označit dny absence. Systém propojí Vaši zprávu s elektr. třídní knihou a já mohu odtud rovnou provést omluvení absence.
 • VÝTVARNÁ VÝCHOVA: ANILINOVÉ barvy oproti VODOVÝM barvám jsou výraznější a výkresy jsou prostě hezčí. Horší to ale bylo s dětskými ručičkami...děti byly od barev velmi špinavé, naštěstí jsem zavázala všechny zástěrky, tak snad na sebe tu barvu moc nenastříkaly. Faktem zůstává, že anilinové barvy moc vyprat nejdou. Doporučuji tedy na VV nosit i nějaké horší tričko. Vedu děti k tomu, aby si při práci vyhrnuly rukávy. Pochopím, když někdo vymění anilinové barvy za vodové, které vyprat jdou. V takovém případě nechte anilinové barvy na později, do 2. nebo 3. ročníku, až bude Vaše dítě v manipulaci s barvami zkušenější. 
 • SPRÁVNÉ TAHY: Děti píší velká písmena a první číslice. Ta se píší "se shora" (nikoliv od spodu). Přestože s dětmi správné tahy ve vzduchu trénuji a na tabuli ukazuji, při procházení sleduji, že je děti píší od spodu. Prosím, při domácím tréninku své dítě při psaní sledujte a trvejte na správných tazích a na správném držení tužky.
 • BAREVNÉ KAMÍNKY A DIAMANTY: Během týdne mohou děti za svoji šikovnost a snahu postupně získávat barevné kamínky. A ikdyž by se náhodou příliš nedařilo, mohou v pátek získat od maňásků kamínek za to, že byly v průběhu týdne hodné. Pokud by ale kázeň nebyla příkladná, může se stát, že kamínek nedostanou. Pokud by nastala situace velké nekázně, bude muset dítě mi kamínek vrátit zpět. Pokud dítě shromáždí 15 kamínků, ponechá si u sebe 5 kamínků (aby mohlo vracet) a zbylých 10 kamínků si promění za DIAMANT, který je větší než kamínky. Až bude mít sbírku 10 diamantů, vybere si "z truhly" sladkou odměnu. Kromě jiného si děti tímto způsobem vytvoří představu desítkové soustavy (10 kamínků = 1 diamant; 10 diamantů = sladká odměna), představa desítkové soustavy se jim velmi bude hodit do matematiky pro vytvoření představy manipulace s penězi.
  Kamínky i diamanty jsou moc hezké, doufám, že se dětem líbí.
 • Tady jejich malá ukázka.IMG_20231013_144225.jpg
 • ČTENÍ: Prosím, čtěte se svými dětmi písmena KAŽDÝ DEN!!! V učebnici ČJ si děti červeně zakroužkovaly strany. Tyto strany jsou pro ně ČTECÍ STRÁNKY, ke kterým se budeme vracet a číst je "na známku". POSTUP ČTENÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ: Dítě nejdříve přečte slovo polohlasem "po písmenkách" např. M-Á-S-L-O. Potom řekne slovo dohromady MÁSLO. (Rada: dítě většinou nejprve písmena předříkává pomalu a syntézu (spojení) slova špatně odhaduje. Pomáhá, když písmena přeříká za sebou velmi rychle, tak rychle, že skoro splývají do sebe a slovo se praticky rychlým přeříkáním za sebou "vyloupne" samo. Až budete doma se svým dítětem společně číst, můžete mu rychlejším přeříkáním písmen se syntézou tímto pomoci. Děkuji Vám předem za spolupráci.
 • ZAPOMÍNÁNÍ - EVIDENCE NA POSLEDNÍ STRÁNCE V INFORMATIVNÍ KNÍŽCE: Na poslední straně je nadpis ZAPOMÍNÁNÍ a pro Vaši informaci sem budu zapisovat zapomenuté pomůcky. Je třeba i tuto stranu sledovat a čas od času se pod zapomínky i podepsat. Učte své děti si připravovat aktovku podle rozvrhu. Děkuji za spolupráci. (Současně musím evidovat zapomínání i do školního serveru.)
 • NAROZENINY, SVÁTKY: Pokud Vaše dítě má narozeniny nebo svátek a Vy chcete, aby doneslo do školy pro ostatní bonbóny, jistě to ostatní děti potěší. Chci se jen přimluvit, aby to byly bonbony zabalené v papírku (hygiena). Prosím, ne žádné nerozkrojené dorty či rolády. Narozeninovému oslavenci společně zazpíváme narozeninovou písničku.
 • MOJE ŠKOLNÍ ADRESA: Další možností, jak se se mnou spojit, je napsat mi email na adresu      pokorna@zskol.ji.cz     .   
 • KAPESNÍČKY NA SMRKÁNÍ: Prosím, dávejte dětem do školy s sebou papírové kapesníčky. Může si přinést i krabičku a tu mít ve své skříňce vzadu třídy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malá ukázka prací z výtvarné výchovy a pracovních činností: ryby 2.jpg

oh.jpgryby.jpgM 1.jpgRMC 4.jpgROBOTI.jpgČARODĚJNICE.jpgIMG_20240509_112236.jpgvětve.jpgmedvědi.jpgstavebnice.jpgVelikonoce 2.jpg

IMG_20231018_143228.jpg DÝNĚ.jpgplastelína.jpgzavařený podzim.jpg

IMG_20231010_063016.jpgIMG_20231010_063026.jpg

IMG_20231010_130315.jpgIMG_20231013_142316.jpg

 

 medvědi.jpgvločky.jpgKOČKY.jpg

větve.jpg