Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 3.C - Mgr. J. Suchá

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče, milé děti,

vítejte na stránkách třídy 3. C. Do nového školního roku vám všem přeji hodně síly a radosti ze společné práce. 

                                                                                                                                                      Jana Suchá, třídní učitelka

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

ČJ

AJ

M

PRV

 

 

ÚT

ČJ

M

TV

PRV

ČJ (čtení)

 

 

ST

ČJ

M

AJ

ČJ (čtení)

 

VV

VV

ČT

ČJ

M

PRV

ČJ (čtení)

HV

 

 

M

TV

ČJ

AJ

 

 

 

Odpolední výuka VV: 12:15 - 13:45 hod.

 

 ROZVRH 2.c.jpg

INDIÁNSKÝ

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

3.C

 

Učivo 19. - 22. 12.

ČJ

procvičujeme délku hlásek ve slovech

slabikotvorné l, r

čtení z čítanky

trénujeme psaní u - ú - ů

opakujeme dělení hlásek

 

sanka do str. 17

učebnice do str. 49

čtecí list - Kapitola 7

 

M

odčítání desítek a jednotek

zaokrouhlování na desítky

slovní úkoly

práce se stovkovou tabulkou - oriantace, dvojciferná čísla

číselná osa

učebnice M 2.díl do str. 27

 

PRV zimní svátky, Vánoce učebnice PRV do str. 35 

 

Učivo 12. - 16. 12.

ČJ

procvičujeme délku hlásek ve slovech

slabikotvorné l, r

čtení z čítanky

trénujeme psaní u - ú - ů

opakujeme dělení hlásek

diktát vět (cca 5-6, zapojujeme i souvětí), přepis, opis 

sanka do str. 15

učebnice do str. 47

čtecí list - Kapitola 6

 

M

sčítání desítek a jednotek

zaokrouhlování na desítky

slovní úkoly

práce se stovkovou tabulkou - oriantace, dvojciferná čísla

číselná osa

učebnice M 2.díl do str. 24

 

PRV

typy bydlení

zima

učebnice PRV do str. 33

(str. 31 vynecháme, zařadíme jindy)

Učivo 5. - 9. 12.

ČJ

trénujeme psaní u - ú - ů

opakujeme dělení hlásek

slohové učivo - popis věci

diktát vět (cca 5-6, zapojujeme i souvětí), přepis, opis 

sanka do str. 13

učebnice do str. 45

čtecí list - Kapitola 6

 

M

zaokrouhlování na desítky

sčítání a odčítání desítek od nuly do sta

slovní úkoly

práce se stovkovou tabulkou - oriantace, dvojciferná čísla

číselná osa

učebnice M 2.díl do str. 22

(kapitolu měření zařadíme po Vánocích)

PRV

domácnost

domov

učebnice PRV do str. 29

 

Učivo 28.11. - 2. 12.

ČJ

diktát vět (cca 5-6, zapojujeme i souvětí), přepis, opis 

Význam slov  - opakování

Dělení hlásek - samohlásky, souhlásky, dvojhlásky

Psaní u - ú - ů

 

 

sanka do str. 12

učebnice do str. 43

čtecí list - Kapitola 6

 

M

sčítání a odčítání desítek od nuly do sta

slovní úkoly

práce se stovkovou tabulkou - oriantace, dvojciferná čísla

číselná osa

učebnice M 2.díl do str. 16
PRV

rodina

rodinné oslavy

učebnice PRV do str. 27

Ve středu 30. 11. VÁNOČNÍ FOCENÍ!! (objednaní žáci).

 

Učivo 14. - 25. 11.

ČJ

diktát vět (cca 5-6, zapojujeme i souvětí), přepis, opis 

Význam slov  - slova protikladná (antonyma) a souznačná (synonyma)

hláska x písmeno

význam slabiky pro dělení slova, spojovník

sanka do str. 11

učebnice do str. 38

čtecí list - Kapitola 5

 

M

desítky od nuly do sta

práce se stovkovou tabulkou - oriantace, dvojciferná čísla

číselná osa

učebnice M 2.díl do str. 10
PRV

ryby, rybník

ovoce a zelenina

učebnice PRV do str. 23

 

Učivo 7. - 11. 11.

ČJ

- diktát krátkých vět, přepis, opis

- Význam slov, slova nadřazená a podřazená

sanka do str. 10

učebnice do str. 32

čtecí list - Kapitola 4

 

 
M

-geometrie - shrnutí

-slovní úkoly

-počítání se závorkami

učebnice M do str.41  
PRV

- probíráme postupně témata z učebnice

- savci a ptáci

učebnice PRV do str. 9

V úterý:

Malý testík z probraného učiva

kontrola úpravy a úplnosti zápisů v sešitě.

 

Učivo 31. 10 - 4. 11.

ČJ

- diktát krátkých vět, přepis, opis

- Druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací a přací + interpunkční znaménka

sanka do str. 8

učebnice do str. 29

čtecí list - Kapitola 4

 

 
M

-sčítání a odčítání do 20 s přechodem - rychlost!

- slovní úkoly

- geometrie - geometrické útvary a tělesa

učebnice M do str. 31  
PRV

- probíráme postupně témata z učebnice

- Savci a ptáci

učebnice PRV do str. 16  

 

Učivo 17. - 25. 10.

ČJ

- diktát krátkých vět, přepis, opis

-spojování vět v souvětí

SLOHOVÉ UČIVO - osnova, vyprávění

 

učebnice do str. 25

čtecí list - Kapitola 3

 

 
M

-geometrie - úsečka, koncové body, délka úsečky

učebnice M do str. 23  
PRV

- probíráme postupně témata z učebnice

- význam lesa

učebnice PRV do str. 15

.

 

 

Učivo 10. - 14. 10.

ČJ

- diktát krátkých vět, přepis, opis

-recitace básní (Hubatá kopřiva, nebo Podzim)

- souvětí, spojky

sanka do str. 7

učebnice do str. 21

čtecí list - Kapitola 3

 

 
M

-geometrie

 • uzavřená a otevřená čára, rýsování rovné čáry
 • úsečka
učebnice M do str. 20  
PRV

- probíráme postupně témata z učebnice

- houby

učebnice PRV do str. 12  

 

 

Učivo 3. - 7. 10.

ČJ

- diktát krátkých vět, přepis, opis

- děti umí rovnat slova podle abecedy

sanka do str. 6

učebnice do str. 19

čtecí list - Kapitola 2

 

 
M

-geometrie - čáry

- rýsovací potřeby!

- tužka č. 2 nebo 3, řádně ořezaná, trojúhelník

učebnice M do str. 18  
PRV

- probíráme postupně témata z učebnice

- strom, keř

učebnice PRV do str. 10

 

 

Učivo 26. - 30. 9.

ČJ

- diktát krátkých vět, přepis, opis

- děti umí odříkat abecedu ( á, bé, cé, čé, dé...)

sanka do str. 4

učebnice do str. 16

čtecí list - Kapitola 1

 

 
M

- řešíme slovní úkoly typu o x více/méně

- slovní úkol musí mít zápis, výpočet a odpověď    (vzor v učebnici i v sešitech)

 • pamětné sčítání a odčítání do 20 (děti vypočítají 30 příkladů za pět minut, samozřejmě si mohou v klidu zkontrolovat).
učebnice M do str. 13  
PRV

- probíráme postupně témata z učebnice

- tento týden navíc zařazuji téma sv. Václava

učebnice PRV do str. 9

Ve čtvrtek:

Malý testík z probraného učiva

kontrola úpravy a úplnosti zápisů v sešitě.

 

 

 

 

Organizace vyučování v nejbližších dnech:

 • čtvrtek 1.9. 8:00 - 9:40
 • pátek   2.9. 8:00 - 11:40
 • od pondělí 5.9. dle rozvrhu

Družina je v běžném provozu hned od 1.9. 2022

První den přijdou děti bez přezouvání rovnou do třídy. Jsme stále ve stejné místnosti, děti jdou do třídy samy. Hned ve čtvrtek děti dostanou přiřazenou novou skříňku s klíčkem, v pátek už tedy přijdou přezuté.

První a druhý den stačí v aktovce pouze penál a deníček na úkoly, případně svačina a pití.

Těším se na viděnou

Kateřina Slavětínská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZVRH 1.jpg

Vážení rodiče, milé děti,

vítejte na stránkách naší třídy!

 

Spolu s Večerníčkem a jeho pohádkami 

se těším na krásně prožitý rok 2021/2022! 

                             

Katka Slavětínská,

třídní učitelka

 

 

21. 4. 2022

Učivo od (11.4. - 22. 4.)

Český jazyk

 • čtení z čítanky
 • diktát krátkých vět z tiskacích písmen + diktát slov psacím písmem - probraná písmena psace: i, e, u, l, m, a o, s, p, t, j, y, n, v)
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • nové psací písmenko v
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • diktáty psacích písmen a slabik

Písanka - do str. 54
Čítanka - společně do str. 35

Čtení na doma (místo čtecího listu, zkouším hlasité čtení - trénovat!) - Jak se Terezka ztratila, str. 25

 

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu desítky
 • logické úkoly
 • diktát příkladů - piš výsledky (zadání opakuji dvakrát)
 • slovní úkoly                                      

Učebnice - 3. díl - do str. 24

 

4. 4. 2022

Učivo týdne (4.4. - 8.4.)

Český jazyk

 • čtení z čítanky
 • diktát krátkých vět z tiskacích písmen + diktát slov psacím písmem - probraná písmena psace: i, e, u, l, m, a o, s, p, t, j
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • nové psací písmenko y
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • diktáty psacích písmen a slabik

Písanka - do str. 49
Čítanka - společně do str. 25

Čtení na doma (místo čtecího listu, zkouším hlasité čtení - trénovat!) - Kolik má Tom kamarádů, s.13 - pokračujeme i tento týden

 

MATEMATIKA

 • jednotky a desítky - modelování desítky z jednotek
 • odčítání do dvaceti bez přechodu desítky
 • logické úkoly
 • diktát příkladů - piš výsledky (zadání opakuji dvakrát)
 • slovní úkoly                                      

Učebnice - 3. díl - do str. 19

28.3.

Pěkné pondělí, 

dnes jely děti poprvé na plavání. Během plaveckého výcviku nebudou probíhat hodiny TV, proto přikládám drobně pozměněný "plavací" rozvrh hodin:

ROZVRH VEČERNÍČEK PLAVACÍ.jpg

 

Učivo týdne (28.3. - 1.4.)

Český jazyk

 • čtení z čítanky
 • diktát krátkých vět z tiskacích písmen + diktát slov psacím písmem - probraná písmena psace: i, e, u, l, m, a o, s, p, t
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • nové psací písmenko j
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • diktáty psacích písmen a slabik

Písanka - do str. 45
Čítanka - společně do str. 21

Čtení na doma (místo čtecího listu, zkouším hlasité čtení - trénovat!) - Kolik má Tom kamarádů, s.13

Některé děti mají trošku potíže s psaním psacího p - hlavně při spojování do slov. Často zapomenou napsat "vlnovku" a jdou rovnou na další písmeno. 

Nyní se více soustředíme na psací písmo, ale to neznamená, že by děti měly zapomínat písmena velká tiskací. Píšeme jimi teď o něco méně, přesto pořád děláme přepisy, opisy...

Dětem stále připomínám, že mají doma DENNĚ číst. Z čítanky, ale mohou samozřejmě i cokoliv jiného. Důležitá je pravidelnost!

 

MATEMATIKA

 • jednotky a desítky - modelování desítky z jednotek
 • sčítání do dvaceti bez přechodu desítky
 • logické úkoly
 • diktát příkladů - piš výsledky (zadání opakuji dvakrát)
 • slovní úkoly                                      

Učebnice - 3. díl - do str. 15

 

21.3. 2022

Učivo týdne (21.3. - 25.3.)

Český jazyk

 • čtení z čítanky
 • diktát krátkých vět z tiskacích písmen
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • psací písmenko p,t
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • diktáty psacích písmen a slabik
 • písanka do str. 39


Čítanka - společně do str. 17

Čtení na doma (místo čtecího listu, zkouším hlasité čtení - trénovat!) - Jak začal pes kamarádit s člověkěm str. 10,11

Prosím o vypracovávání OPRAV v sešitech (po diktátech, opisech, přepisech). Pokud je chyba pouze ve slově, oravit to slovo. Pokud chybí tečka za větou, dítě opíše celou větu s tečkou!

Zatím nepočítám jako chybu zrcadlově napsané písmeno, ale prosím, opravujte i tyto chyby. Dále děti vědí, že v diktátu se vždy píše měkké i, pokud by tam mělo být tvrdé, vždy jim to řeknu. Samozřejmě upozorňuji i na další jevy, které neznají. Dále za každým slovem diktuji "mezera". Na konci věty říkám: "Konec věty"v - mají vědět, že napíší tečku. Přehnaně vyslovuji délku slabik.

Dětem, které mají s diktáty potíže, prosím, diktujte krátké věty tímto způsobem doma.

 

MATEMATIKA

 • jednotky a desítky - modelování desítky z jednotek
 • modelování čísel  do 20
 • logické úkoly
 • diktát příkladů - piš výsledky (zadání opakuji dvakrát)
 • slovní úkoly                                      

Učebnice - 3. díl - do str. 11

17.3. 2022

Učivo týdne (14.3. - 18.3.)

Český jazyk

 • čtení všech malých tiskacích písmen
 • diktát krátkých vět z tiskacích písmen
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • psací písmenko s
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • diktáty psacích písmen a slabik
 • písanka do str. 31


Čítanka - společně do str. 15

Čtení na doma (místo čtecího listu, zkouším hlasité čtení - trénovat!) - Jak začal pes kamarádit s člověkěm str. 10,11

Prosím o vypracovávání OPRAV v sešitech (po diktátech, opisech, přepisech). Pokud je chyba pouze ve slově, oravit to slovo. Pokud chybí tečka za větou, dítě opíše celou větu s tečkou!

Zatím nepočítám jako chybu zrcadlově napsané písmeno, ale prosím, opravujte i tyto chyby. Dále děti vědí, že v diktátu se vždy píše měkké i, pokud by tam mělo být tvrdé, vždy jim to řeknu. Samozřejmě upozorňuji i na další jevy, které neznají. Dále za každým slovem diktuji "mezera". Na konci věty říkám: "Konec věty"v - mají vědět, že napíší tečku. Přehnaně vyslovuji délku slabik.

Dětem, které mají s diktáty potíže, prosím, diktujte krátké věty tímto způsobem doma.

 

MATEMATIKA

 • jednotky a desítky - modelování desítky z jednotek
 • modelování čísel  do 20
 • logické úkoly
 • diktát příkladů - piš výsledky (zadání opakuji dvakrát)
 • slovní úkoly                                      

Rozdána nová učebnice - 3. díl - do str. 5

 

 

Učivo týdne (7.3. - 11.3.)

Český jazyk

 • čtení všech malých tiskacích písmen
 • diktát krátkých větz tiskacích písmen
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • psací písmenko o
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • diktáty psacích písmen a slabik
 • písanka do str. 24


Čítanka - společně do str. 11

Čtení na doma (místo čtecího listu, zkouším hlasité čtení) - Jqak to bylo s Bonifácem (6,7)


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • číselné řady
 • logické úkoly
 • diktát příkladů - piš výsledky (zadání opakuji třikrát)
 • slovní úkoly                                      

Učebnice do str. 49

28.2 2022

Učivo týdne (28.2. - 4.3.)

Český jazyk

 • čtení všech malých tiskacích písmen
 • diktát krátkých vět
 • opis (opisujeme z velkých tiskacích velkými tiskacími), přepis (z malých tiskacích velkými tiskacími)
 • psací písmenka m, a
 • spojování psacích písmen do krátkých slov
 • písanka do str. 18


V učebnici ČJ  do str. 71


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • vlastnosti sčítání
 • geometrické tvary
 • diktát příkladů - piš výsledky                                         

Učebnice do str. 46

 

 

Učivo týdne (21.2. - 25.2.)

Český jazyk

 • čtení všech malých písmen
 • písanka do str. 12
 • opakování psacích prvků 
 • diktát krátkých vět
 • čtecí list č. 16
 • snažíme se číst co nejvíce slov rovnou DOHROMADY


V učebnici ČJ  do str. 66


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • sčítání s využitím číselné osy
 • geometrické tvary                                           

Učebnice do str. 42

 

 

Učivo týdne (7.2. - 11.2.)

Český jazyk

 • malá písmena ch, h, r, t, f, g
 • psací písmena: e, l
 • 3 - 4 písmenná slova čteme DOHROMADY, bez hláskování


V učebnici ČJ  do str. 61


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • číselné řady
 • slovní úkoly                                           

Učebnice do str. 39

 

 

 

Učivo týdne (31.1. - 4.2.)

Český jazyk

 • malá tiskací písmena i, j, l, m, n
 • práce v písance - písmenka i, u
 • čtení s porozuměním


V učebnici ČJ  do str. 57


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • čtvercová síť
 • slovní úkoly                                    

Učebnice do str. 36, po cvičení 1

 

 

 

Učivo týdne (24.1. - 28.1.)

Český jazyk

 • přechod na malá tiskací písmena (a, e, b, d)
 • čtení krátkých pohádek
 • opis, přepis, diktát


V učebnici ČJ  do str. 54 


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • rozklad čísla 10
 • slovní úkoly - zápis, výpočet, odpověď                                       

Učebnice do str. 33

 

 

 

21. 1. 2022

Učivo týdne (17.1. - 21.1.)

Český jazyk

 • nová písmena G,F
 • správné čtení skupin BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
 • trénování psacích prvků v písankovém sešitě
 • čtecí list č. 12
 • krátká slova už nehláskujeme, ale rovnou čteme naráz dohromady


V učebnici ČJ  do str. 51 (kromě posledního cvičení na srránce)


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
 • rozklad čísla 9
 • správné psaní čísla devět -pozor!                                            

Učebnice do str. 28, po cvičení 1

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.11. 2021

Učivo 12. týdne (15.11. - 19.11.)

Český jazyk

 • stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky
 • opakování probraných písmen, diktát na písmenka
 • písmeno D,Ď, N
 • čteme slov a věty z probraných písmen - NESLABIKOVAT! Čteme po jednotlivých písmenkách a pak celé naráz. 
 • děti poznají tečku, otazník a vykřičník
 • čtecí list č. 7 (dostaly nakopírovaný)


V učebnici ČJ  do str. 59


MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 5
 • pozor na záměnu unamének + a - !!!   
 • slovní úkoly - ústně                                                

Učebnice do str. 43, pracovní sešit do str.16

 

8.11. 2021

Učivo 11. týdne (8.11. - 12.11.)

Český jazyk

 • stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky
 • opakování probraných písmen, diktát na písmenka
 • písmeno J, dvojhláska OU
 • čteme krátká slova složená z probraných písmen - NESLABIKOVAT! Čteme po jednotlivých písmenkách a pak celé naráz. Čteme krátké věty.

Kresebné cviky do str. 48
V učebnici ČJ  do str. 54


MATEMATIKA

 • nácvik psaní číslice 0
 • sčítání a odčítání v oboru 0 - 5
 • pozor na záměnu unamének + a - !!!                                                    

Učebnice do str. 38, pracovní sešit do str.14

V minulém týdnu jsme ve škole měli opožděný halloween. Děti si donesly krásné masky!

halloween.jpg

Učivo 10. týdne (1.11. - 5.11.)

Český jazyk

 • stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky
 • opakování probraných písmen, diktát na písmenka
 • písmeno K
 • čteme krátká slova složená z probraných písmen - NESLABIKOVAT! Čteme po jednotlivých písmenkách a pak celé naráz. Čteme krátké věty.

Kresebné cviky do str. 44
V učebnici ČJ  do str. 48


MATEMATIKA

 • nácvik psaní číslice 5
 • číslice píšeme vždy směrem shora dolů!   
 • sčítání a odčítání v oboru 1 - 5                                                             

Učebnice do str.32, pracovní sešit do str.12

 

Učivo 7. týdne (11.10. - 15.10.)

Český jazyk

 • stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky
 • pokračujeme v grafomotorických a uvolňovacích cvičeních
 • písmena I,Y + procvičování předchozích
 • čteme krátká slova složená z probraných písmen - NESLABIKOVAT! Čteme po jednotlivých písmenkách a pak celé naráz. Čteme krátké věty.

Kresebné cviky do str. 34
V učebnici ČJ  do str. 36


MATEMATIKA

 • nácvik psaní číslice 4
 • číslice píšeme vždy směrem shora dolů!   
 • operace odčítání a znaménko -, opakujeme operace sčítání, znaménko +     
 • základní geometrické tvary                                                                 

Učebnice do str. 26, pracovní sešit do str.10

 

 

6.10. 2021

Učivo 6. týdne (4.10. - 8.10.)

Český jazyk

 • stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky
 • pokračujeme v grafomotorických a uvolńovacích cvičeních
 • písmena O, S. Š
 • čteme krátká slova složená z probraných písmen - NESLABIKOVAT! Čteme po jednotlivých písmenkách a pak celé naráz

Kresebné cviky do str. 28
V učebnici ČJ  do str. 30


MATEMATIKA

 • nácvik psaní číslic 1, 2, 3
 • číslice píšeme vždy směrem shora dolů!   
 • operace sčítání, znaménko +                                                                       

Učebnice do str. 21, pracovní sešit do str.7

3. 10. 2021 

Učivo 5. týdne (27. 9 - 1. 10.)

Český jazyk

 • stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky
 • pokračujeme v grafomotorických a uvolńovacích cvičeních
 • písmena E, É, L
 • čteme krátká slova složená z probraných písmen - NESLABIKOVAT! Čteme po jednotlivých písmenkách a pak celé naráz

Kresebné cviky do str. 22
V učebnici ČJ do str. 21


MATEMATIKA

 • porovnávání prvků a číslic (1-5)                                                                                   

Učebnice do str. 17, pracovní sešit do str.6

24. 9. 2021 

Učivo 4. týdne (20. - 24. 9.)

Český jazyk

- stále procvičovat analýzu a syntézu slov (ufonskou řeč) a správný úchop tužky

-pokračujeme v grafomotorických a uvolńovacích cvičeních

- začínáme číst písmena M, A, Á, U, Ú, Ů

Kresebné cviky do str. 17
V učebnici ČJ také do str. 17


MATEMATIKA

- porovnáváme počet prvků do pěti (čeho je více, čeho méně...                                      - umíme přiřadit počet prvků k číslicím (1 - 5)                                                                                                                                                                                                                  Učebnice M do str. 15, pracovní sešit do str. 5

Děti moc pěkně pracují. Tento týden nám dělal společnost večerníček O Človíčkovi.

V pracovních činnostech jsme Človíčka a Človíčku oblékli.

20210925_092205.jpg

20210922_101429.jpg 20210922_101421.jpg 20210922_101417.jpg

 

17. 9. 2021 

Učivo 3. týdne (12. - 17. 9.)

Český jazyk

 -pokračujeme v grafomotorických a uvolńovacích cvičeních, kontrolujeme správný úchop tužky

- Kresbné cviky do str. 12

- tiskací písmenka A, U (procvičování v učebnici a sešitu)

- sluchová analýza a syntéza - "ufonská řeč" : P - E - S = PES

- "Čtecí list" 1, 2

Matematika

- seskupování prvků, porovnávání počtu prvků

- učebnice do str. 8, prac. sešit do str. 2

 

 

 

6.9. 2021 PONDĚLÍ

Prosím o kontrolu papírové ŽK, jsou tam nové informace.

Učivo 2. týdne (6. - 10. 9.)

Uvolňování ruky - cviky na uvolnění ruky před psaním, kresebné cviky na velkém balicím papíru

Správný úchop tužky - z palce a ukazováčku utvoříme "špetku", prostředníek podpírá tužku. Konec tužky směřuje k rameni. Tužku držíme lehce!

                               - pěkně vysvětleno zde: https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A

                               - prosím, kdykoliv uvidíte své dítě psát, nebo kreslit, kontrolujte správný úchop tužky a pastelky!!!!

Sluchová analýza a syntéza - "ufonská řeč" : P - E - S = PES

Trénink předmatematických a matematických představ - nahoře, dole, vpravo, vlevo.... + počítání předmětů

 

 

Informace z úvodního týdne

3. 9.  PÁTEK - 3 vyučovací hodiny (konec 10:45)

V pondělí si děti přinesou - podepsané TV - uložím jim je ve třídě do skříně

                                          - kdo ještě nedonesl, přinese obalené všechny učebnice

 

2. 9.  ČTVRTEK - 2 vyučovací hodiny (konec 9:40)

Dnes jsem dětem vkládala do papírové ŽK knížky souhrnné informace, které zazněly prvního září.

Prosím o vyplnění návratky,zda chcete, aby se vaše dítě fotilo.

Vyučující v 1. C 

ČJ, M, HV, PČ - K. Slavětínská

PRV, TV, VV - L. Kolčavová

asistentka učitelky - L. Golisová

vychovatelka - H. Neckářová