Drobečková navigace

ZŠ Kollárova > Stránky tříd > 4.C - Mgr. M. Huďová

IV.C - Mgr. Monika Huďová

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás na stránkách třídy IV. C. Zde můžete nalézt informace o dění v naší třídě :-)

Přeji Vám příjemný a úspěšný školní rok 2023 /2024.

M.H.

 

 ROZVRH HODIN

PONDĚLÍ      AJ     ČJ      M      HV      IN
ÚTERÝ      ČJ      M     VL      ČJ      TV
STŘEDA      ČJ      M      PŘ      AJ      TV
ČTVRTEK      ČJ      M      VL      ČJ

   VV  PČ

(od 12:15 h do 13:45 h)

PÁTEK      AJ      ČJ      M      PŘ      ČJ

PROBRANÉ UČIVO

10. 6. - 14. 6.

ČESKÝ JAZYK:

Závěrečné opakování

UČEBNICE: strana 98 - 99     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 39

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem

ČÍTANKA:

Mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

Římské číslice, závěrečné opakování

UČEBNICE: strana 38 – 39, 41        

GEOMETRIE:

Síť krychle, povrch krychle, pohledy na těleso

UČEBNICE: strana 36, 40          PRACOVNÍ SEŠIT: 24

PŘÍRODOVĚDA:

Závěrečné opakování

UČEBNICE: strana 76 - 78

VLASTIVĚDA:

Cestujeme po naší vlasti

UČEBNICE: strana 42 – 46

 3. 6. - 7. 6.

ČESKÝ JAZYK:

Závěrečné opakování

UČEBNICE: strana 96 - 97     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 39

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 159 – 168

MATEMATIKA: 

Zlomky

UČEBNICE: strana 32 - 33          PRACOVNÍ SEŠIT: 19 - 21

GEOMETRIE:

Síť krychle, povrch krychle

UČEBNICE: strana 35          PRACOVNÍ SEŠIT: 23

PŘÍRODOVĚDA:

Mimořádné události v přírodě, integrovaný záchranný systém

UČEBNICE: strana 74 - 75

VLASTIVĚDA:

 

Cestujeme po naší vlasti

UČEBNICE: strana 42 – 46

27. 5. - 31. 5.

ČESKÝ JAZYK:

Přímá řeč, stavba věty - procvičování

UČEBNICE: strana 92, 94, 95     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 37 - 38

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem

http://www.zshabartov.cz/files/files/vy_32_inovace_cj4_2_18_prima_rec.pdf

 ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 155 – 158, čtení s porozuměním

MATEMATIKA: 

Obsah a obvod obdélníku a čtverce, slovní úlohy

UČEBNICE: strana 26 - 28          PRACOVNÍ SEŠIT: 18 – 19/ cvičení 1, 2

GEOMETRIE:

Síť kvádru, povrch kvádru

https://www.youtube.com/watch?v=oFhTPlnmcgw

UČEBNICE: strana 34          PRACOVNÍ SEŠIT: 22

PŘÍRODOVĚDA:

Mimořádné události v přírodě

UČEBNICE: strana 73 – 74

VLASTIVĚDA:

Cestujeme po naší vlasti

UČEBNICE: strana 42 – 45

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2104-jihocesky-kraj

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2159-kralovehradecky-kraj

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2148-pardubicky-kraj

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2101-kraj-vysocina

 20. 5. - 24. 5.

ČESKÝ JAZYK:

Shoda přísudku s podmětem – procvičování, přímá řeč

UČEBNICE: strana 91 - 93     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 37 (pouze přímá řeč)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 151 – 154, KARAOKE čtení

https://decko.ceskatelevize.cz/karaoke-cteni

MATEMATIKA: 

Obsah obdélníku, obsah čtverce, jednotky obsahu, převod jednotek obsahu

UČEBNICE: strana 26 - 28          PRACOVNÍ SEŠIT: 18 – 19/ cvičení 1, 2

PŘÍRODOVĚDA:

Význam přírody pro člověka, ochrana přírody

UČEBNICE: strana 70 – 72

http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/1st/main.php?kap=a1p&iddata=008

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10430569197-krakonosova-zahrada-pod-znackou-krnap/

VLASTIVĚDA:

Chráněná území. Cestujeme po naší vlasti - UNESCO

UČEBNICE: strana 39 – 41

13. 5. - 17. 5.

ČESKÝ JAZYK:

Shoda přísudku s podmětem – rod ženský, rod mužský

UČEBNICE: strana 88 - 90     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 34 – 36

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 148 - 150    

MATEMATIKA: 

Přímá úměrnost, obsah obdélníku, obsah čtverce

UČEBNICE: strana 21 - 25          PRACOVNÍ SEŠIT: 15 - 17

https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ

https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém potok a řeka – savci, opakování

UČEBNICE: strana 67, 68

https://www.zslipnik.cz/wp-content/uploads/2021/03/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda-SpCH-4.-.pdf

VLASTIVĚDA:

Průmysl, finanční gramotnost

UČEBNICE: strana 34 – 35

6. 5. - 10. 5.

ČESKÝ JAZYK:

Souvětí – podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem

UČEBNICE: strana 85 - 87     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 32 – 33

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 142 - 147     

MATEMATIKA: 

Zlomky – výpočet zlomku z čísla, sčítání a odčítání zlomků, slovní úlohy

UČEBNICE: strana 19 - 20          PRACOVNÍ SEŠIT: 13, 14

GEOMETRIE: Rovnoběžníky

https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc

UČEBNICE: strana 16        PRACOVNÍ SEŠIT: 11

https://www.zs-mozartova.cz/data/projekty_materialy/769/VY_32_INOVACE_38.09.REP.MA.5.pdf

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém potok a řeka

UČEBNICE: strana 67, 68

https://www.zslipnik.cz/wp-content/uploads/2021/03/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda-SpCH-4.-.pdf

VLASTIVĚDA:

Půda a zemědělství. Nerostné bohatství

UČEBNICE: strana 30 – 33

29. 4. - 3. 5.

ČESKÝ JAZYK:

Souvětí – spojovací výrazy, větné vzorce

UČEBNICE: strana 82 - 84     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 31

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/veta-jednoducha-souveti/cviceni1.htm

ČÍTANKA: mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

Zlomky – výpočet zlomku z čísla

UČEBNICE: strana 19                PRACOVNÍ SEŠIT: 13/ cvičení 1, 2

https://www.zs-mozartova.cz/data/projekty_materialy/769/VY_32_INOVACE_38.09.REP.MA.5.pdf

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém rybník – živočichové – ptáci, savci

UČEBNICE: strana 65, 66

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7756-rok-s-labuti

VLASTIVĚDA:

Počasí, podnebí

UČEBNICE: strana 29 – 30

file:///C:/Users/mhudova/Desktop/vlastiv%C4%9Bda%20-%20z%C3%A1pis/POCASI_A_PODNEBI_CR.pdf

22. 4. - 26. 4.

ČESKÝ JAZYK:

Slovesa – procvičování, věta jednoduchá souvětí

UČEBNICE: strana 80 - 82     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 31/ cvičení 1

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/veta-jednoducha-souveti/cviceni1.htm

ČÍTANKA: strana 133 – 135, mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

Slovní úlohy, zlomky

UČEBNICE: strana 15, 17, 18                 PRACOVNÍ SEŠIT: 10, 12

https://www.zs-mozartova.cz/data/projekty_materialy/769/VY_32_INOVACE_38.09.REP.MA.5.pdf

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém rybník – živočichové

UČEBNICE: strana 65, 66

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7756-rok-s-labuti

VLASTIVĚDA:

Vodstvo – vodní nádrže, povodí, úmoří

UČEBNICE: strana 27 – 28

https://www.campanus.cz/cizkova/wp-content/uploads/sites/56/2017/08/Vodstvo-%C4%8CR.pdf

15. 4. - 19. 4. 

ČESKÝ JAZYK:

Slovesa – slovesný způsob, slovesa - procvičování

UČEBNICE: strana 76 - 79     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 29

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

ČÍTANKA: strana 128 – 132, mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

Aritmetický průměr, slovní úlohy

UČEBNICE: strana 10 - 12                    PRACOVNÍ SEŠIT: 7 - 9

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-1000000

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém rybník – rostliny

UČEBNICE: strana 64

VLASTIVĚDA:

Vodstvo ČR

UČEBNICE: strana 25 – 26

https://www.campanus.cz/cizkova/wp-content/uploads/sites/56/2017/08/Vodstvo-%C4%8CR.pdf

 

8. 4. - 12. 4.

ČESKÝ JAZYK:

Slovesa – časování sloves v minulém čase, slovesný způsob

UČEBNICE: strana 71 - 75     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 28

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

ČÍTANKA:

mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

Opakování – násobení a dělení přirozených čísel, vztahy mezi násobením a dělením, roznásobení součtu a rozdílu

UČEBNICE: strana 10 - 12                    PRACOVNÍ SEŠIT: 7 - 9

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-1000000

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém okolí lidských obydlí – hospodářská zvířata, domácí mazlíčci, Ekosystém rybník – vodní toky a nádrže

UČEBNICE: strana 56 – 59

https://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=505

VLASTIVĚDA:

Povrch krajiny, povrch ČR, typy krajiny

UČEBNICE: strana 20 - 24

https://www.zskunratice.cz/files/posts/7940/files/povrch_ceske_republiky.pdf

 1. 4. - 5. 4.

ČESKÝ JAZYK:

Slovesa – časování sloves: čas přítomný, čas budoucí

UČEBNICE: strana 68 - 70     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 26 – 27

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

ČÍTANKA:

mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

Opakování – sčítání a odčítání přirozených čísel, vztahy mezi sčítáním a odčítáním

UČEBNICE: strana 8, 9                      PRACOVNÍ SEŠIT: 5, 6

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-1000000

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém okolí lidských obydlí – hospodářská zvířata, domácí mazlíčci

UČEBNICE: strana 56 – 59

VLASTIVĚDA:

Orientace v krajině, orientace podle mapy

UČEBNICE: strana 18 - 19

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/krajina-v-okoli-domova/orientace-v-krajine/svetovestrany.htm

 25. 3. - 29. 3.

ČESKÝ JAZYK:

Slovesa – tvar určitý a neurčitý, jednoduché a složené tvary, zvratná slovesa

UČEBNICE: strana 66 - 67     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 23 – 25

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-jednoduche-a-slozene/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/vyhledavani.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/pexeso-slovesa.html

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 23, 127

MATEMATIKA: 

Opakování – zaokrouhlování, počítání v oboru do milionu, rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě, počítání se závorkami

UČEBNICE: strana 5, 6, 7  PRACOVNÍ SEŠIT: 4

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-1000000

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém okolí lidských obydlí – hospodářská zvířata, domácí mazlíčci

UČEBNICE: strana 56 – 59

VLASTIVĚDA:

Mapy, měřítko mapy, vysvětlivky mapy, plány

UČEBNICE: strana 16 - 17

https://www.youtube.com/watch?v=_d8gf2yk944

 

 18. 3. - 22. 3.

ČESKÝ JAZYK:

podstatná jména - procvičování

UČEBNICE: strana 61 - 64     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 21 - 22

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/koncovky-podstatnych-jmen

ČÍTANKA:

mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

Opakování – písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy, zaokrouhlování, počítání v oboru do milionu

UČEBNICE: strana 3, 4  PRACOVNÍ SEŠIT: 1, 2, 3

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-deleni

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-1000000

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém okolí lidských obydlí – hospodářská zvířata, domácí mazlíčci

UČEBNICE: strana 56 – 59

VLASTIVĚDA:

Česká republika – demokratický stát, státní symboly, mapy

UČEBNICE: strana 12 - 15

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2849-statni-vlajka-ceske-republiky

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2850-statni-znak-ceske-republiky

 

11. 3. - 15. 3.

ČESKÝ JAZYK:

podstatná jména – rod mužský – vzor muž, stroj, předseda, soudce

UČEBNICE: strana 58 - 60     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 18 - 20

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

ČÍTANKA:

mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

Opakování – písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy

UČEBNICE: strana 35, 39  PRACOVNÍ SEŠIT: dokončení 2. dílu

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-deleni

GEOMETRIE:

Konstrukce obdélníku a čtverce, osa úsečky, osová souměrnost - procvičování

UČEBNICE: strana 38   

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém okolí lidských obydlí – ovocné stromy a keře, zelenina

UČEBNICE: strana 53 – 55

VLASTIVĚDA:

Kraje: Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský

UČEBNICE: strana 10, 11

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html

https://beckotc.webnode.cz/vlastiveda/poznavame-nasi-vlast/kraje-a-krajska-mesta/

4. 3. - 8. 3.

ČESKÝ JAZYK:

podstatná jména – rod mužský – vzor pán, hrad

UČEBNICE: strana 56 - 58     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 16 - 17

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

ČÍTANKA:

mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

písemné násobení a dělení v oboru do milionu, jednotky měr

UČEBNICE: strana 31, 32  PRACOVNÍ SEŠIT: strana 21

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-deleni

GEOMETRIE:

Konstrukce obdélníku a čtverce, osa úsečky, osová souměrnost

UČEBNICE: strana 33, 34, 36, 37, 38      PRACOVNÍ SEŠIT: strana 24, 25, 26

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém park, rostliny v parcích

UČEBNICE: strana 50 – 51

VLASTIVĚDA:

Kraje: Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina

UČEBNICE: strana 8, 9

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html

26. 2. - 1. 3.

ČESKÝ JAZYK:

podstatná jména – rod ženský – procvičování, rod mužský – vzor pán

UČEBNICE: strana 54 - 56     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 15

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

ČÍTANKA:

mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

písemné násobení a dělení v oboru do milionu, diagramy

UČEBNICE: strana 27, 28, 31   PRACOVNÍ SEŠIT: strana 18, 19, 22, 23

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-deleni

GEOMETRIE:

Konstrukce obdélníku a čtverce

UČEBNICE: strana 33, 34      

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém park, rostliny v parcích

UČEBNICE: strana 50 – 51

VLASTIVĚDA:

Kraje: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj

UČEBNICE: strana 7, 8

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html

19. 2. - 23. 2. 

ČESKÝ JAZYK:

podstatná jména – rod ženský – vzor růže, píseň, kost

UČEBNICE: strana 52 - 54     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 11 – 13

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

ČÍTANKA:

mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

písemné sčítání a odčítání čísel do milionu, slovní úlohy

UČEBNICE: strana 22, 24   PRACOVNÍ SEŠIT: strana 14, 15, 16

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000

GEOMETRIE:

Obvod obdélníku a čtverce

UČEBNICE: strana 29, 30      PRACOVNÍ SEŠIT: strana 20

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém louka – rostliny, živočichové

UČEBNICE: strana 47 – 49

VLASTIVĚDA:

Členění území České republiky

UČEBNICE: strana 6

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/prirazovani-krajskych-mest/prirazovani.html

5. 2. - 9. 2.

ČESKÝ JAZYK:

podstatná jména – rod střední – procvičování, rod ženský – vzor žena

UČEBNICE: strana 50 - 51     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 9 – 10

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

ČÍTANKA:

mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

Sčítání a odčítání čísel do milionu zpaměti, písemné sčítání čísel do milionu

UČEBNICE: strana 17, 18, 21   PRACOVNÍ SEŠIT: strana 11, 12, 14/ cv. 1

GEOMETRIE:

Vlastnosti čtverce

UČEBNICE: strana 26      PRACOVNÍ SEŠIT: strana 17

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém louka – rostliny, živočichové

UČEBNICE: strana 47 – 49

VLASTIVĚDA:

  1. díl Naše vlast – Česká republika – poloha, obyvatelé

UČEBNICE: strana 4 – 5

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/nase-vlast-ceska-republika

 

29. 1. - 2. 2.

ČESKÝ JAZYK:

podstatná jména – rod střední – vzor kuře, stavení

UČEBNICE: strana 48 - 49     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 5 – 8

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho

ČÍTANKA:

mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

Porovnávání čísel do milionu, zaokrouhlování čísel do milionu

UČEBNICE: strana 15, 16    PRACOVNÍ SEŠIT: strana 10

GEOMETRIE:

Vlastnosti obdélníku

UČEBNICE: strana 25

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém louka – rostliny

UČEBNICE: strana 44 – 46

VLASTIVĚDA:

Renesance, závěrečné opakování

UČEBNICE: strana 43 - 45

22. 1. - 26. 1. 

ČESKÝ JAZYK:

Podstatná jména rodu středního – vzor město, moře

UČEBNICE: strana 46 - 48     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 3 – 5

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/vzory/cviceni1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/narozeninove-darecky/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-mesto1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-more1.html

ČÍTANKA:

mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

Přirozená čísla do 1 000 000, rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě

UČEBNICE: strana 12, 13, 14    PRACOVNÍ SEŠIT: strana 9

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/koumaci-tucnaci/priklady1.htm

GEOMETRIE:

Vlastnosti obdélníku

UČEBNICE: strana 25        PRACOVNÍ SEŠIT: strana 17/ pouze cv. 1 - vyznačit obdélníky

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém pole – živočichové našich polí

UČEBNICE: strana 40 – 42

VLASTIVĚDA:

První Habsburkové na českém trůně, renesance

UČEBNICE: strana 41 – 44

https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY

https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s

https://www.youtube.com/watch?v=hhxuWZa25t8&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=vZfzWO-nu7M

https://www.youtube.com/watch?v=LoTgffAPK2U

 

15. 1. - 19. 1.

ČESKÝ JAZYK:

podstatná jména – procvičování, skloňování podstatných jmen

UČEBNICE: strana 44 - 45     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 1 – 2

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena

ČÍTANKA:

mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem

UČEBNICE: strana 11    PRACOVNÍ SEŠIT: strana 8

GEOMETRIE:

pravý úhel

UČEBNICE: strana 23

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém pole – živočichové našich polí

UČEBNICE: strana 40 – 42

VLASTIVĚDA:

České země po husitských válkách

UČEBNICE: strana 38 - 40

file:///C:/Users/mhudova/Desktop/vlastiv%C4%9Bda%20-%20z%C3%A1pis/PREZENTACE-%C4%8CESK%C3%89%20ZEM%C4%9A%20PO%20HUSITSK%C3%9DCH%20V%C3%81LK%C3%81CH,%20JAGELLONCI.pdf

 

8. 1. - 12. 1.

ČESKÝ JAZYK:

podstatná jména – pád

UČEBNICE: strana 40 - 44     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 38 – 39

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena

ČÍTANKA:

strana 76 - 86

MATEMATIKA: 

písemné dělení jednociferným dělitelem

UČEBNICE: strana 9, 10    PRACOVNÍ SEŠIT: strana 7

GEOMETRIE:

Grafický rozdíl úseček

UČEBNICE: strana 20

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 13 / cvičení 2

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém pole – polní plodiny

UČEBNICE: strana 38 – 39

VLASTIVĚDA:

Husitské války

UČEBNICE: strana 34 - 37

 Otevřít fotku Otevřít fotku Otevřít fotku Otevřít fotku

3. 1. - 5. 1.

ČESKÝ JAZYK:

podstatná jména – rod, číslo

UČEBNICE: strana 39     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 36 – 38 (pouze cvičení 7)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena

ČÍTANKA:

strana 72 - 75

MATEMATIKA: 

písemné násobení dvojciferným činitelem, písemné dělení, počítání se závorkami

UČEBNICE: strana 7, 9 (pouze cvičení 1, 2)     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 5

GEOMETRIE:

Grafický součet úseček

UČEBNICE: strana 19

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 13 / cvičení 1

PŘÍRODOVĚDA:

Vlastnosti látek

UČEBNICE: strana 34 – 35

VLASTIVĚDA:

Husitské války

UČEBNICE: strana 34

https://www.zsnivnice.cz/media/2020/05/12_VLASTIV%C4%9ADA_4_PREZENTACE-HUSITSK%C3%89-V%C3%81LKY.pdf

Otevřít fotku Otevřít fotku Otevřít fotku Otevřít fotku 

11. 12. - 15. 12.

ČESKÝ JAZYK:

slovní druhy

UČEBNICE: strana 36 - 38     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 34 - 35

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

ČÍTANKA:

strana 62 - 64

MATEMATIKA: 

písemné násobení dvojciferným činitelem – 2. díl

UČEBNICE: strana 5 - 6     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 3, 4

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/motyli-louka/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html

GEOMETRIE:

Kružnice, kruh

UČEBNICE: strana 8

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 6

PŘÍRODOVĚDA:

Nerosty (minerály) a horniny

UČEBNICE: strana 32 – 33

https://www.youtube.com/watch?v=XdWxEMi3SJI

VLASTIVĚDA:

Český stát za vlády Lucemburků, život ve středověku

UČEBNICE: strana 28 -31

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/cesky-stat-za-vlady-lucemburku/prezentace.html

https://www.zsnivnice.cz/media/2020/05/11_vlastiv%C4%9Bda_4_GOTICK%C3%9D-SLOH_prezentace.pdf

4. 12. - 8. 12.

ČESKÝ JAZYK:

procvičování vyjmenovaných slov, slovní druhy

UČEBNICE: strana 34 - 35     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 33

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

ČÍTANKA:

strana 61, 114 - 118

MATEMATIKA: 

písemné násobení jednociferným činitelem – 2. díl

UČEBNICE: strana 3 - 4     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 3/ cvičení 1, 3

https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY

https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/putovani-vesmirem/priklady1.htm

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=P%C3%ADsemn%C3%A9+n%C3%A1soben%C3%AD+jednocifern%C3%BDm+%C4%8Dinitelem#selid

GEOMETRIE:

Trojúhelníková nerovnost

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 1, 2

PŘÍRODOVĚDA:

Neživá příroda – půda, teplo a světlo, nerosty

UČEBNICE: strana 31, 32

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/neziva-priroda

VLASTIVĚDA:

Český stát za vlády Lucemburků – Karel IV.

UČEBNICE: strana 26, 27

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/cesky-stat-za-vlady-lucemburku/prezentace.html

 

27. 11. - 1. 12. 

ČESKÝ JAZYK:

Vyjmenovaná slova po Z, procvičování vyjmenovaných slov

UČEBNICE: strana 32 - 33     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 29 – 32

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-z.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-vy-vi.html

SLOH: Telefonický rozhovor

UČEBNICE: pracovní sešit: strana 32

ČÍTANKA:

strana 55 - 60

MATEMATIKA: 

písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 10 000

UČEBNICE: strana 39 - 40     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 23 - 24

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti

PŘÍRODOVĚDA:

Neživá příroda – vzduch, voda, koloběh vody

UČEBNICE: strana 30, 31

VLASTIVĚDA:

Český stát za vlády Lucemburků

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/cesky-stat-za-vlady-lucemburku/prezentace.html

 

 

20. 11. - 24. 11.

ČESKÝ JAZYK:

Vyjmenovaná slova po S, V

UČEBNICE: strana 30 - 31     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 28, 29 (pouze cvičení 2)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-s.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-v.html

SLOH: Popis zvířete

UČEBNICE: strana 29

ČÍTANKA:

Mimočítanková četba

MATEMATIKA: 

Zaokrouhlování, písemné sčítání v oboru 0 – 10 000

UČEBNICE: strana 31, 38     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 19, 20

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti

GEOMETRIE:

Přenášení a porovnávání úseček, střed úsečky, trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníku

UČEBNICE: strana 43 - 46     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 25 - 26

PŘÍRODOVĚDA:

Příroda v zimě- živočichové v období zimního klidu

UČEBNICE: strana 27, 28    

VLASTIVĚDA:

České království za vlády Přemyslovců

UČEBNICE: strana 22 - 24

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/vlada-premyslovskych-kralu/prezentace.html

 13. 11. - 17. 11.

ČESKÝ JAZYK:

Vyjmenovaná slova po P

UČEBNICE: strana 28     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 27

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-p.html

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 104 – 107

MATEMATIKA: 

Sčítání a odčítání čísel v oboru 0 – 10 000, jednotky hmotnosti

UČEBNICE: strana 29 - 30     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 18

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti

PŘÍRODOVĚDA:

Živočichové našich lesů – práce ve skupinách

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6919-pece-o-zivocichy-v-zime

VLASTIVĚDA:

Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů

UČEBNICE: strana 21

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/vlada-premyslovskych-kralu/prezentace.html

 

6. 11. - 10. 11.

ČESKÝ JAZYK:

Vyjmenovaná slova po M

UČEBNICE: strana 26 - 27     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 25 – 26

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-m.html

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 98 – 103

MATEMATIKA: 

Čísla v oboru 0 – 10 000 – násobení a dělení 100, 1000, jednotky délky, porovnávání

UČEBNICE: strana 26 -28     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 15 - 17

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-10000

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém les – živočichové našich lesů

UČEBNICE: strana 25 – 26

VLASTIVĚDA:

Život za vlády prvních Přemyslovců, románský sloh, Kosmas

UČEBNICE: strana 18 – 19

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/zivot-za-vlady-prvnich-premyslovcu/prezentace.html

 

30. 10. - 3. 11.

ČESKÝ JAZYK:

Vyjmenovaná slova po L

UČEBNICE: strana 24     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 24

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-l.html

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 92 – 97

SLOH: Dům, pokoj - popis

UČEBNICE: strana 25

MATEMATIKA: 

Čísla v oboru 0 – 10 000 – zápis čísla, porovnávání

UČEBNICE: strana 23 -25     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 14

GEOMETRIE: Rovnoběžné přímky

UČEBNICE: strana 41 -42     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 25

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém les – význam lesa, živočichové našich lesů

UČEBNICE: strana 24 – 25

VLASTIVĚDA:

Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat

UČEBNICE: strana 16 - 17

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prvni-premyslovci/prezentace.html

 

23. 10. - 27. 10.

ČESKÝ JAZYK:

Vyjmenovaná slova po B

UČEBNICE: strana 23     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 22 – 23

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 87 - 91

MATEMATIKA: 

Dělení mimo obor násobilek

UČEBNICE: strana 18

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém les – stromové patro

UČEBNICE: strana 22 – 24

VLASTIVĚDA:

Velkomoravská říše

UČEBNICE: strana 11

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/velka-morava/prezentace.html

 Otevřít fotku

16. 10. - 20. 10.

ČESKÝ JAZYK:

Stavba slova – opakování, vyjmenovaná slova

UČEBNICE: strana 20 - 22     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 17 – 21

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 37 - 40

MATEMATIKA: 

Dělení mimo obor násobilek

UČEBNICE: strana 16 – 17

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 12

GEOMETRIE: Kružnice, kruh

UČEBNICE: strana 36 – 37

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 21, 22

PŘÍRODOVĚDA:

Ekosystém les – lesní patra

UČEBNICE: strana 20 – 22

https://www.youtube.com/watch?v=KdSHQ0VClfg

VLASTIVĚDA:

Pověsti

UČEBNICE: strana 11

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prichod-slovanu

Otevřít fotku Otevřít fotku Otevřít fotku

9. 10. - 13. 10.

ČESKÝ JAZYK:

Stavba slova, předložky v, ve a předpony ob- v-, skupiny bě/bje, vě/ vje, pě, zdvojené souhlásky

UČEBNICE: strana 16 - 19     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 13 – 16

 ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 32 - 36

MATEMATIKA: 

Dělení, dělení se zbytkem

UČEBNICE: strana 14 – 15

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 10 – 11

GEOMETRIE: Kružnice

UČEBNICE: strana 35 - 36

PŘÍRODOVĚDA:

Živočichové – vlastnosti, dělení, potravní vazby, druhy živých organizmů

UČEBNICE: strana 15 - 17

VLASTIVĚDA:

Pověsti

UČEBNICE: strana 11

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prichod-slovanu

 

2. 10. - 6. 10.

ČESKÝ JAZYK:

Stavba slova, předložky a předpony, psaní předpon od-, nad-, pod-, před-, roz- bez-, vz- a předložek od, nad, pod, před, bez

UČEBNICE: strana 13 - 16     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 13 – 16

SLOH: Porozumění textu, přihláška

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 20

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 20 - 27

MATEMATIKA: 

Násobení, závislosti, jednotky času

UČEBNICE: strana 11 – 13

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 7 – 9

GEOMETRIE: Trojúhelník, přímky kolmé

UČEBNICE: strana 32 - 34

PŘÍRODOVĚDA:

Semenné rostliny – stavba těla, dělení rostlin podle místa růstu a užitku

UČEBNICE: strana 11 - 14

VLASTIVĚDA:

Příchod Slovanů, Sámův kmenový svaz

UČEBNICE: strana 9 – 10

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prichod-slovanu/prezentace.html

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/samova-rise/prezentace.html

 

25. 9. - 29. 9.

ČESKÝ JAZYK:

Význam slov – slova citově zabarvená, opakování

UČEBNICE: strana 11 - 12     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 11 – 12

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 17 - 19

MATEMATIKA: 

Opakování – písemné odčítání, násobení

UČEBNICE: strana 9 – 11

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 6 – 7

PŘÍRODOVĚDA:

Rostliny – semenné rostliny – stavba těla (kořen, stonek, list, květ)

UČEBNICE: strana 11 - 12

VLASTIVĚDA:

Pravěk – doba železná, bronzová, Keltové na našem území

UČEBNICE: strana 7 – 8

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pravek/doba-bronzova-a-zelezna/prezentace.html

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/keltove-na-nasem-uzemi/prezentace.html

 JESKYNNÍ MALBY

Otevřít fotku Otevřít fotku Otevřít fotku

18. 9. - 22. 9.

ČESKÝ JAZYK:

Význam slov – protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, spisovná a nespisovná slova

UČEBNICE: strana 8 - 10     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 7 – 10

SLOH: Popis výroby draka

UČEBNICE: strana 10

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 11 - 16

MATEMATIKA: 

Opakování – písemné sčítání, slovní úlohy, odčítání zpaměti

UČEBNICE: strana 6 – 8

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 4 – 5

GEOMETRIE: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině

UČEBNICE: strana 22

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 13

PŘÍRODOVĚDA:

Rostliny – dělení rostlin, výtrusné rostliny

UČEBNICE: strana 10

VLASTIVĚDA:

Pravěk – doba kamenná

UČEBNICE: strana 5 – 6

https://www.youtube.com/watch?v=g9nxqhKFqdo

https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4

https://www.youtube.com/watch?v=2btlze9qW3o

https://www.youtube.com/watch?v=wSWr75nJ8F8

VĚSTONICKÁ VENUŠE

Otevřít fotku Otevřít fotku Otevřít fotku

11. 9. - 15. 9. 2023 

ČESKÝ JAZYK:

Opakování probraného učiva – souvětí, věta jednoduchá, hlásková stavba slov

UČEBNICE: strana 5 - 7     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 2 – 6

SLOH: Dopis

UČEBNICE: strana 7

ČÍTANKA:

UČEBNICE: strana 7 - 10

MATEMATIKA: 

Opakování – Zaokrouhlování, sčítání zpaměti

UČEBNICE: strana 4 – 5

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 2 – 3 (pouze cvičení 1, 3)

PŘÍRODOVĚDA:

Houby

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm

UČEBNICE: strana 8

VLASTIVĚDA:

Jednotky času – století, tisíciletí

UČEBNICE: strana 4

 

4. 9. - 8. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK:

Opakování probraného učiva – hlásky, druhy vět.

UČEBNICE: strana 3 - 4     PRACOVNÍ SEŠIT: strana 1 – 2(pouze cv. 1, 2)

MATEMATIKA: 

Opakování – porovnávání čísel do 1000, zaokrouhlování čísel na desítky a stovky.

UČEBNICE: strana 3 – 4 (pouze cvičení 1, 2)

PRACOVNÍ SEŠIT: strana 1 – 2 (pouze cvičení 1)

PŘÍRODOVĚDA:

Úvod do učiva. Příroda živá, neživá, ekosystém.

UČEBNICE: strana 4 - 7

VLASTIVĚDA:

Úvod do učiva. Čas.

UČEBNICE: strana 4